Kỹ thuật datamining để khuyến nghị khách hàng trong hệ thống BI (business intelligence)

Chuyên đề Vô Tuyến Truyền Thông: Kỹ thuật phân tập không gian thời gian trong hệ thống mạng WCDMA pdf

Chuyên đề Vô Tuyến Truyền Thông: Kỹ thuật phân tập không gian thời gian trong hệ thống mạng WCDMA pdf
... hợp không gian Kết luận chương: ( Finger#1 W1 ) Chương xét đến hai kỹ thuật phân tập phân tập không gian e* t − phân tập thời gian kết hợp hai kỹ thuật phân tập thành kỹ thuật phân tập e* t − tập ... lượng hệ thống mạng WCDMA phải có nhiều kỹ thuật xử lý tín hiệu nhằm làm giảm ảnh hưởng nhiễu Các kỹ thuật gọi kỹ thuật phân tập tín hiệu Trong chuyên đề này, nhóm tìm hiểu kỹ thuật phân tập Không ... ảnh hưởng nhiễu hệ thống di động Cuối chương phần giới thiệu kỹ thuật phân tập để giảm bớt nhiễu hệ thống tuyến Trong chương sâu nghiên cứu kỹ thuật phân tập không gian thời gian Giảng viên...
 • 51
 • 275
 • 8

Đề tài tốt nghiệp kỹ thuật phát hiện lỗi và sửa lỗi trong hệ thống thông tin vệ tinh INMARSAT

Đề tài tốt nghiệp  kỹ thuật phát hiện lỗi và sửa lỗi trong hệ thống thông tin vệ tinh INMARSAT
... 5 .Kỹ thuật phát sửa lỗi hệ thống INMARSAT 1 .Kỹ thuật phát sửa lỗi hệ thống INM - B 1.1.Giới thiệu chung 1.1.1.Đặc điểm 1.1.2.Các dịch vụ 1.2 .Kỹ thuật phát sửa lỗi 2 .Kỹ thuật phát sửa lỗi hệ thống ... gồm vệ tinh hệ I, hệ II hệ III (các vệ tinh hệ I đợc thay vệ tinh hệ II) Bốn vệ tinh hoạt động phủ sóng vùng đại dơng AORW, AORE, POR IOR trải từ 700N - 700S Vì INMARSAT hệ thống thông tin vệ tinh ... hệ thống thông tin vệ tinh Điều phụ thuộc vào vị trí đặt trạm mặt đất Phần đề cập đến can nhiễu đờng thông tin viba mặt đất với hệ thống thông tin vệ tinh Ngợc lại, can nhiễu hệ thống thông tin...
 • 74
 • 231
 • 0

Tài liệu Tiểu luận “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA” pdf

Tài liệu Tiểu luận “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA” pdf
... tài tiểu luận “Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất hệ thống WCDMA” Tiểu luận chia làm chương: Chương 1: Kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất hệ thống WCDMA” Trong ... cho điều khiển công suất nhanh 17 Chương Kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất WCDMA Điều khiển công suất vòng nhằm đảm bảo chất lượng yêu cầu: không xấu không tốt Tần số điều khiển công suất ... giao điều khiển công suất WCDMA Chương KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG WCDMA 1.1 Giới thiệu Ở chương tập trung tìm hiểu kỹ thuật chuyển giao, đặc biệt chuyển giao mềm...
 • 62
 • 530
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp và giữ trong hệ thống truyền thông hợp tác

nghiên cứu kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp và giữ trong hệ thống truyền thông hợp tác
... thống truyền thông hợp tác nêu Ở chương tiếp theo, kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp giữ ứng dụng số hệ thống truyền thông hợp tác xem xét kỹ lưỡng Page 28 Chương 3: Kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp giữ hệ ... giữ hệ thống truyền thông hợp tác Chương 3: KỸ THUẬT KẾT HỢP CHUYỂN TIẾP VÀ GIỮ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC 3.1 Giới thiệu chương Ở chương này, mô hình kỹ thuật kết hợp chuyển tiếp giữ xem ... ngưỡng 3.3 Kỹ thuật SSC hệ thống truyền thông hợp tác Do tính chất phân bố (distributed) hệ thống truyền thông hợp tác nên kỹ thuật SSC truyền thông hợp tác gọi kỹ thuật chuyển tiếp giữ phân bố...
 • 76
 • 1,149
 • 53

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3GUMTS

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3GUMTS
... môn: Kỹ Thuật Viễn Thông Tên đề tài luận văn: NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sở lý thuyết yêu cầu chất lượng dịch vụ ... niệm chất lượng dịch vụ 24 2.1.2 Hài hòa yêu cầu chất lượng dịch vụ thông tin .27 2.1.3 Chất lượng dịch vụ hệ thống thông tin di động .30 2.1.4 Xác định tham số chất lượng dịch vụ Thông ... chất lượng dịch vụ Xác định tham số chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 3G/UMTS 2.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THÔNG TIN 2.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ...
 • 127
 • 176
 • 2

luận văn kỹ thuật điện nghiên cứu ứng dụng plc trong hệ thống cung cấp trấu cho buồng đốt của nhà máy xi măng hõn chông tỉnh kiên giang (hòn chông – kiên giang)

luận văn kỹ thuật điện nghiên cứu ứng dụng plc trong hệ thống cung cấp trấu cho buồng đốt của nhà máy xi măng hõn chông tỉnh kiên giang (hòn chông – kiên giang)
... tƣợng nghiên cứu luận văn em đề cập đến hai hệ thống: - Hệ thống một: Hệ thống cung cấp trấu vào buồn đốt để gia nhiệt cho khu vực nghiền xi măng - Hệ thống hai: Hệ thống bơm trấu cho Bin chứa trấu ... Trong chƣơng ta nghiên cứu ứng dụng PLC vào quy trình sản xuất cụ thể, mà hệ thống cung cấp trấu vào buồn đốt để gia nhiệt cho máy nghiền xi măng hệ thống bơm trấu cho Bin chứa trấu hệ thống vừa đề ... thế, học phần luận văn tốt nghiệp mình, em chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC sản xuất xi măng Nhà máy xi măng Hòn Chông tỉnh Kiên Giang Nhằm mục đích: - Xác định đƣợc kiến thức ứng dụng thiết...
 • 85
 • 185
 • 1

Bài giảng kỹ thuật cao áp chương 4 nối đất trong hệ thống điện

Bài giảng kỹ thuật cao áp chương 4 nối đất trong hệ thống điện
... - kỹ thuật cho hợp lý 2) Nối đất trạm biến áp : Có loại nối đất: - Nối đất an toàn - Nối đất chống sét Nguyên tắc: làm hệ thống nối đất khác tốt cho loại nối đất Tuy nhiên việc thực hệ thống nối ... loại nối đất bắt buộc để đảm bảo điều kiện vận hành hệ thống Trong nhiều trường hợp, nhiệm vụ nối đất thực hệ thống nối đất Các loại nối đất thường thực hệ thống cọc thép (hoặc đồng) đóng vào đất ... nối đất hệ thống : Xét điện cực gồm bán cầu bán kính ro Id Id/2 Id/2 ro ro a Điện áp đặt điện cực điện áp hệ thống nối đất: Id Id ρ ρ u1 = + =U 2πro 2πa Điện trở nối đất hệ thống: R2bc U ρ ρ = Rht...
 • 30
 • 53
 • 0

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý
... thống thông tin địa Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System - GIS) nhánh công nghệ thông tin, đƣợc sử dụng nhằm xử đồng lớp thông tin không gian (bản đồ) gắn với thông tin ... sản phẩm đồ vectơ hệ thống Chƣơng 2: Một số kỹ thuật bảo vệ quyền đồ với thủy vân số: Đi sâu tìm hiểu số kỹ thuật ứng dụng thủy vân số để bảo vệ quyền đồ vectơ gồm thuật toàn thủy vân đồ vectơ ... (steganography) Kỹ thuật giấu thông tin đƣợc áp dụng cho nhiều loại đối tƣợng phù hợp với mục đích bảo vệ quyền đồ địa 1.2.2 Lược đồ thủy vân tổng quát Nguyên hệ thống thủy vân so sánh với hệ mật...
 • 79
 • 81
 • 3

Tiểu luận “nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA

Tiểu luận “nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA
... thức điều khiển công suất nhóm thành hai loại sau đây:  Điều khiển công suất dựa tỷ số tín hiệu nhiễu SIR  Điều khiển công suất dựa công suất truyền Điều khiển công suất dựa SIR hay gọi điều khiển ... đồng điều Chương Kỹ thuật chuyển giao điều khiển công suất WCDMA kiện chuyển giao Nếu điều kiện bị kích hoạt, RNC phục vụ cho phép thực chuyển giao Các thuật ngữ tham số thuật toán chuyển giao: ... h ng WCDMA Chuyển giao hệ thống WCDMA phân thành bốn loại:  Chuyển giao hệ thống Chuyển giao hệ thống Chuyển giao cứng  Chuyển giao mềm mềm Hình 1.3 Các loại chuyển giao hệ thống WCDMA...
 • 60
 • 30
 • 0

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý
... thống thông tin địa Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System - GIS) nhánh công nghệ thông tin, đƣợc sử dụng nhằm xử đồng lớp thông tin không gian (bản đồ) gắn với thông tin ... thông tin bí mật (Steganography) hai lĩnh vực khác kỹ thuật gi u thông tin Hệ thống thủ vân, hay thƣờng đƣợc gọi nghiên cứu thuyết gi u tin lược đồ thủ vân, hệ thống cho ph p nhúng thông tin ... (steganography) Kỹ thuật gi u thông tin đƣợc áp dụng cho nhiều loại đối tƣợng phù hợp với mục đích bảo vệ quyền đồ địa 1.2.2 Lược đồ thủy vân tổng quát Nguyên hệ thống thủy vân so sánh với hệ mật...
 • 76
 • 90
 • 0

Tiểu luận LẬP TRÌNH MẠNG Hãy vận dụng các thuật toán để xây dựng giải pháp cho hệ thống ngân hàng với n server ) quản lý m đủ lớn các tài khoản của khách hàng với yêu cầu hệ phải đảm bảo gắn bó mạnh.

Tiểu luận LẬP TRÌNH MẠNG Hãy vận dụng các thuật toán để xây dựng giải pháp cho hệ thống ngân hàng với n server ) quản lý m đủ lớn các tài khoản của khách hàng với yêu cầu hệ phải đảm bảo gắn bó mạnh.
... để giải to n cụ thể, là: Hãy v n dụng thuật to n để xây dựng giải pháp cho hệ thống ng n hàng với n server (n 2) qu n m đủ l n tài kho n khách hàng với yêu cầu hệ phải đ m bảo g n m nh ... Việc lập trình giải to n hay giải yêu cầu xử ph n t n đối tượng v n đề n ng bỏng công nghệ ngày Trong khu n khổ m n học Lập trình m ng n ng cao, tiểu lu n trình bày v n đề xây dựng giải pháp để ... tiểu lu n chúng em xin giả lập hệ Server với sở liệu ph n t n tương ứng để m cho to n đ m bảo g n liệu cập nhật sở liệu ph n t n ng n hàng XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PH N T N Bài to n xây dựng hệ...
 • 27
 • 212
 • 0

tiểu luận môn lập trình mạng hãy vận dụng các thuật toán để xây dựng giải pháp cho hệ thống ngân hàng với n=2 server quản lý m đủ lớn các tài khoản của khách hàng với yêu cầu hệ phải

tiểu luận môn lập trình mạng hãy vận dụng các thuật toán để xây dựng giải pháp cho hệ thống ngân hàng với n=2 server quản lý m đủ lớn các tài khoản của khách hàng với yêu cầu hệ phải
... xử thông tin đ m bảo gắn bó liệu hệ phân tán, chọn đề tài: Hãy vận dụng thuật toán để xây dựng giải pháp cho hệ thống ngân hàng với n server (n ≥ 2) quản m đủ lớn tài khoản khách hàng với ... Lập trình m ng m y tính nâng cao”, t m hiểu vấn đề lập trình ứng dụng m ng cục m ng Internet, đặc biệt kỹ thuật lập trình m ng phân tán đối tượng Java, cách để giải toán tin học cụ thể Để hiểu ... hàng với yêu cầu hệ phải đ m bảo gắn bó m nh Trong ph m vi tiểu luận m nh, thực vấn đề sau: Chương I: Các khái ni m hệ phân tán, lập trình m ng sở liệu phân tán Chương 2: Kỹ thuật lập trình hướng...
 • 26
 • 157
 • 0

báo cáo tiểu luận môn lập trình mạng hãy vận dụng các thuật toán để xây dựng giải pháp cho hệ thống ngân hàng với n=2 server quản lý m đủ lớn các tài khoản của khách hàng với yêu cầu hệ ph

báo cáo tiểu luận môn lập trình mạng hãy vận dụng các thuật toán để xây dựng giải pháp cho hệ thống ngân hàng với n=2 server quản lý m đủ lớn các tài khoản của khách hàng với yêu cầu hệ ph
... chương trình KHÁI NI M VỀ HỆ TIN HỌC PH N TÁN  Hệ tin học ph n tán ◦ Là hệ thống xử thông tin bao g m nhiều xử xử n m xa vị Các Các hệ thống ph n hệ thống ph n m m m m trí khác Hệ thống ... tượng m y Client CƠ SỞ DỮ LIỆU PH N TÁN  M t sở liệu ph n tán tập hợp nhiều sở liệu có liên đới logic ph n bố m ng m y tính Tr m Tr m Tr m Tr m Tr m Tr m M ng truyền liệu Tr m Tr m Tr m Tr m RMI ... throws XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU PH I KẾT NỐI ĐẾN CÁC SERVER  Khi có yêu cầu truy vấn từ ph a Client Bộ điều ph i ph n tích m tài khoản (AccID) Ki m tra xem tài khoản CSDL Server thực kế nối đến Server để...
 • 19
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ năng tổ chức hội nghị khách hàngchiết giá theo thời vụ nếu là hàng không đúng thời vụ công ty sẽ đưa ra giá ưu đãi để khuyến khích khách hàngkỹ thuật phân tích tổng lượng khách hàngđể khuyến khích khách hàng mua nhiều công ty nên có các chính sách khách nhau như khuyến mại triết khấu mua nhiềuxây dựng những chính sách khuyến mãi để khuyến khích khách hàngcac van de ky thuat dam bao cho quan ly khai thac he thong vinasatsản xuất người ta có biện pháp kỹ thuật gì để tăng năng suất cây trồng vật nuôi làm thế nào để thu hút khách hàng mới mà không bị phá sảnchăm sóc khách hàng trong viễn thôngquản trị quan hệ khách hàng bằng hệ thống crm từ lí thuyết tới ứng dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt namkhóa luận quản trị quan hệ khách hàng bằng hệ thống crm từ lí thuyết tới ứng dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam sự thuận tiện cho khách hàng của hệ thống thanh toán khi mua hàngthập dữ liệu khách hàng từ hệ thống taskhubthành nguồn hàng và khách hàng của hệ thống siêu thị intimexmô hình thanh tóan séc khi hai khách hàng cùng hệ thống cùng địa bànBUSINESS RESEARCH METHODS 8th ed ZIKMUND BABIN CARR GRIFFINNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô nếp tại huyện tam đường, tỉnh lai châuNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã phúc chu, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênĐánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã hòa bình, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênStrategic management KEVAN WILLIAMSStrategic management 13e fred davidOPERATIONS RESEARCH AN INTRODUCTION 8e YAHAResearch methods and statistics beins and maureen mccarthyTheory of the firm for strategic management economic value analysisStrategic management and organisational dynamics the challenge of complexity to ways of thinking aboutmanagement research methodsUnit 4 special educationUNIT3 LANGUAGE FOCUS CLASS 10 (15 16Nâng cao năng lực chế tạo và sử dụng các thí nghiệm đơn giản cho sinh viên cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào khi dạy học phần điện học (khoa học tự nhiên lớp 8)Tính hyperbolic đầy của miền hartogsbài giảng điện tử Bài 8 qua đèo ngangBài 1 con rồng cháu tiênĐỀ CƯƠNG lý THUYẾT tàu THỦY 1Tuần 9 điều ước của vua mi đáttự chọn toán 6 chủ đề ước và bội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập