Tiet 45 on tap chuong III

Tiết 45- Ôn tập chương III-T2

Tiết 45- Ôn tập chương III-T2
... số thực ; a b Tiết 45 Ôn tập chương III I) Lý thuyết : 2, Thế phương trình bậc hai ẩn, cho ví dụ, phương trình bậc hai ẩn có nghiệm ? *- Phương trình bậc hai ẩn có vô số nghiệm Tập nghiệm biểu ... b) d1 // d2 = b b b b' a' b' c' a a ' a b c) d1cắt d2 b b' a' b' x Tiết 45 Ôn tập chương III I) Lý thuyết : Bài tập 45 SGK T 27 Gọi thời gian đội I làm riêng để xong x (ngày) đội II làm ... trình bậc hai ẩn có vô số nghiệm Tập nghiệm biểu diễn đường thẳng mặt phẳng toạ độ 0xy Tiết 45 Ôn tập chương III I) Lý thuyết : 3) Hệ phương trình bậc hai ẩn có dạng ax + by = c a ' x + b '...
 • 8
 • 288
 • 0

Tiết 45 Ôn tập chương III

Tiết 45 Ôn tập chương III
... KiĨm tra xem c¸c nghiƯm cđa hƯ nghiƯm nµo thÝch hỵp víi bµi to¸n vµ kÕt ln Bài 45( SGK) Hai đội xây dựng làm chung công việc dự đònh hoàn thành 12 ngày.Nhưng làm chung ngày đội I điều động làm việc ... gấp đôi ,nên họ xong phần việc lại 3,5 ngày Hỏi với suất ban đầu ,nếu đội làm phải làm ngày xong công việc Thời gian Phần cv Phần cv Phần cv Làm xong cv Làm Làm Trong Làm Trong 3,5ngày X x x y ... y = 20 C  D 3x − y = 20   3 y − x = 20  y = 70 B 46 (SGK) Năm ngoái,hai đơn vò sản xuất nông nghiệp thu hoạch được720 thóc Năm nay,đơn vò thứ làm vượt mức 15%,đơn vò thứ hai làm vượt mức...
 • 8
 • 133
 • 0

Tiết 45 Ôn tập Chương III(tt)

Tiết 45 Ôn tập Chương III(tt)
... sè: TIÕT 45 ƠN TẬP CHƯƠNG III (TT) HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Ơn tập kiến thức học chương III BTVN :46/ sgk /27 54; 55; 56 / sbt /tr 12 Chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết CẢM ƠN THẦY CÔ Đà ĐẾN DỰ TIẾT DẠY, ... mét m×nh th× ph¶i lµm bao nhiªu ngµy míi xong c«ng viƯc trªn? §¹i sè: TIÕT 45 ƠN TẬP CHƯƠNG III (TT) Bài 1: (Bài tập 45 trang 27/sgk) Gäi thêi gian ®éi I lµm riªng ®Ĩ HTCV lµ x (ngµy) Gäi thêi ... hệ phương trình sau: 2 x + y =   x − y = −1 x = ⇔ y =1 §¹i sè: TIÕT 45 ƠN TẬP CHƯƠNG III (TT) Bài 1: (Bài tập 45 trang 27/sgk) Hai ®éi x©y dùng lµm chung mét c«ng viƯc vµ dù ®Þnh hoµn thµnh...
 • 9
 • 74
 • 0

Tiết 55 : Ôn tập chương III Đai8

Tiết 55 : Ôn tập chương III Đai8
... 1003 = ( c + d )1003 Bài 11 : Cho x, y , z ≠ thỏa mãn : x +y +z = xyz 1 + + = x y z Tính giá trị biểu thức : 1 + + 2 x y z2 Bài 12 : Cho biểu thức A = 1+ x+3 3x   8x2 : − −  + 5x + − 8x 2 − ... )3 = ( 4x2 + 10x)3 Bài 17 : Giải phương trình :   31     = 1 + 1 + 1 +  .1 + 2.4   x( x + )  16  1.3    ( x ∈ N∗) Bài 18 : Giải phương trình : a) 8( x2 + 1 ) - 34( x + ... Đề ôn luyện Toán – Đại số- HSGIOI b) Rút gọn M Bài : Tìm giá trị x để giá trị phân thức x − 16 x + 64 x2 − 8x Bài : Chứng...
 • 3
 • 454
 • 1

Tiet 56 Ôn tập chương III

Tiet 56 Ôn tập chương III
... tự học nhà (1’) - Nắm vững cách tính tích phân, diện tích hình phẳng thể tích khối tròn xoay - Ôn tập để tiết sau kiểm tra tiết ...
 • 4
 • 380
 • 1

Tiết 54: Ôn tập chương III (toán 8)

Tiết 54: Ôn tập chương III (toán 8)
... Ti t 54: ÔN T P CH NG III A Lý thuy t: 1/ Th hai ph ng trình t ng ng? 2/ Nhân hai v cu ph ng trình v i bi u th c ch a n có th không c ph ng trình t ng ng Em cho m ... x - x x ( x − 2) NG III Bài gi i 1/ - 4x(25 - 2x) = 8x + x − 300 ⇔ − 100 x + 8x = 8x + x - 300 ⇔ - 101x = -303 ⇔ x =3 V y t p nghi m cu pt là: S={3} Ti t 54: ÔN T P CH NG III A Lý thuy t: B Luy ... ki n: a ≠ ng Ti t 54: ÔN T P CH A Lý thuy t: B Luy n t p: D ng 1: Gi i ptrình sau: 1/ 3-4x(25-2x)=8x2+x -300 2/ 2(1 - 3x) + 3x 3(2x + 1) − = 7− 10 3/ (2x + 1)(3x - 2) = (5x - 8)( 2x + 1) 4/ − =...
 • 9
 • 1,658
 • 1

Tiết 44 - Ôn tập chương III-T1

Tiết 44 - Ôn tập chương III-T1
... = Tiết 44: Ôn tập chương iii (Tiết1 ) Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Phân I: Ôn tập PT bậc hai ẩn, PT bậc hai ẩn I/ Ôn tập lý thuyết: II/ Bài tập : Hướng dẫn nhà - n tập lại kiến thức ôn - n tập ... (x;y)=(2; -1 ) 1,0 điểm O -1 x Tiết 44: Ôn tập chương iii (Tiết1 ) Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Phân I: Ôn tập PT bậc hai ẩn, PT bậc hai ẩn II/ Bài tập : Đề bài: Giải hệ phương trình sau: Bài tập 41b/ ... =c a by + ax x =c by + ax =c by + ax x Tiết 44: Ôn tập chương iii (Tiết1 ) Hệ hai phương trình bậc hai ẩn Phân I: Ôn tập PT bậc hai ẩn, PT bậc hai ẩn I/ Ôn tập lý thuyết: Câu 2: Dựa vào minh hoạ...
 • 11
 • 555
 • 1

Tiết 52 ÔN TẬP CHƯƠNG III

Tiết 52 ÔN TẬP CHƯƠNG III
... Hãy chọn phương án Hướng dẫn nhà - Ôn tập tốt lý thuyết tập: + phần điện từ học (từ 33 đến 38) + phần quang học học (từ 40 đến 47) - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết ... sáng Quan hệ góc tới góc khúc xạ Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước góc khúc xạ r < góc tới i Ngược lại tia sáng truyền từ nước không khí r > i Khi góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ tăng (giảm) ... ảnh A’B’ AB B F’ O F A A’ B’ B B’ F A F’ A’ O B f F’ O F A d B’ d’ d B B’ F A A’ F’ A’ f O d’ V CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH TỪ ẢNH ĐẾN THẤU KÍNH VÀ ĐỘ CAO CỦA ẢNH: B I F’ A F A’ O B’ • ∆ OA’B’ đồng...
 • 21
 • 232
 • 0

Tiet 49 - On tap Chuong III

Tiet 49 - On tap Chuong III
... kờ - Lp bng s liu - Tỡm cỏc giỏ tr khỏc - Tỡm cỏc tn s ca mi giỏ tr Bng tn s Biu S trung bỡnh cng, mt ca du hiu í ngha ca thng kờ i sng II Bi Dng toỏn trc nghim Bi Chn phng ỏn tr li ỳng Trong ... Tiết 49: ôn tập chương III Trong chư ơng em đư ợc học kiến thức ? I/ Kiến thức: Thu thập số liệu thông kê ,tần số ... nhõn cú nm tui ngh l: A B C.5 B 20 C.7 D.4 9 Dạng : Đọc Biểu đồ: Su tm trờn sỏch bỏo mt s biu (on thng, hỡnh ch nht hoc hỡnh qut) v mt no ú sau ú nhn xột Tỷ lệ học sinh giỏi ,khá trung bình...
 • 8
 • 541
 • 0

tiết 49.ôn tập chương III

tiết 49.ôn tập chương III
... ôn tập kĩ kiến thức chương III: Thống kê -Xem lại cách giải tập dạng: Tìm dấu hiệu, lập bảng tần số, tìm giá trị trung bình, tìm mốt dấu hiệu -Chuẩn bị tiết 50 : Kiểm tra chương III (45) Tiết ... Tiết 49 Ôn tập chương III I.Ôn tập lý thuyết: 1.Muốn điều tra dấu hiệu đó, em phải làm việc ? Trình bày kết thu ... 315 240 180 50 1090 = 1090 35 31 Dựng biểu đồ đoạn thẳng n 20 25 30 35 40 45 50 x 2.Bài tập 2: (Bài tập trắc nghiệm) Điểm kiểm tra Toán lớp ghi bảng sau: 7 8 8 7 10 5 9 9 5 8 5 Chọn câu trả...
 • 11
 • 769
 • 1

tiết 49.Ôn tập chương III. Đại số 7

tiết 49.Ôn tập chương III. Đại số 7
... mẫu số liệu ban đầu Trả lời: STT Đơn vị Số liệu điều tra 4.Tần số giá trị ? Trả lời: Tần số giá trị số lần xuất giá trị dãy giá trị dấu hiệu 5.Có nhận xét tổng tần số ? Trả lời:Tổng tần số tổng ... ôn tập kĩ kiến thức chương III: Thống kê -Xem lại cách giải tập dạng: Tìm dấu hiệu, lập bảng tần số, tìm giá trị trung bình, tìm mốt dấu hiệu -Chuẩn bị tiết 50 : Kiểm tra chương III (45) Tiết ... phải thu thập số liệu thống kê, lập bảng số liệu ban đầu Từ lập bảng Tần số, tìm số trung bình cộng dấu hiệu 2.Để có hình ảnh cụ thể dấu hiệu em dùng biểu đồ Điều tra dấu hiệu Thu tập số liệu thống...
 • 11
 • 5,424
 • 13

Tiet 53: ON TAP CHUONG III

Tiet 53: ON TAP CHUONG III
... Tiết 53: ÔN TẬP CHƯƠNG III A LÍ THUYẾT Định lí Ta-let Hệ định lí Te-let A A C' a B' B C Cho tam giác ABC a C B C' B' B' a A B C AB ' AC ' B ' C ' a // BC⇒ = = AB AC BC C' Tiết 53: ÔN TẬP CHƯƠNG III ... CH B C Tiết 53: ÔN TẬP CHƯƠNG III  B BÀI TẬP A Bài tập 1: b) Ta có: BK = CH (c/m trên) và: AB = AC (gt) BK CH ⇒ = BA CA K H Vậy: KH//BC (đ/l Ta Lét đảo) B C Tiết 53: ÔN TẬP CHƯƠNG III B BÀI TẬP ... · AD tia phân giác BAC ⇒ DB = AB DC AC AB · AE tia phân giác BAx ⇒ EB = EC AC Tiết 53: ÔN TẬP CHƯƠNG III A LÍ THUYẾT Định lí Ta-let Hệ định lí Te-let A 3.Tính chất đường phân giác tam giác...
 • 14
 • 728
 • 9

Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG III

Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG III
... động 2:Bài tập GV đưa đề lên bảng phụ -HS nêu cách giải câu a ? -Một HS khác giải câu a -Yêu cầu HS giải câu b -GV gọi HS lên bảng minh hoạ tập nghiệm Lê Đình Lý Hoạt động HS II/ BÀI TẬP : HS nêu ... -một HS đứng lên giải câu a HS lớp nghe nhận xét => hệ VN -HS giải câu c -Hai HS lên bảng minh học tập nghiệm lên mặt phẳng toạ độ -GV hướng dẫn HS dùng phương pháp rút y từ pt (1) vào pt (2) Sau...
 • 3
 • 480
 • 0

Tiết 45 ÔN TẬP CHƯƠNG II ( tiếp) pot

Tiết 45 ÔN TẬP CHƯƠNG II ( tiếp) pot
... BMH =  CNK ( cạnh nên BH = CK ( cạnh tương ứng) c, Xét  AHB  AKC hai tam giác vuông có AB = AC (gt) BH =CK(cmt)   AHB =  AKC ( cạnh AH = AK   AHB =  AKC  huyền, cạnh góc vuông) nên AH ... cố, luyện tập( 5’) - Nhắc lại trường hợp tam giác, tam giác vuông - Nêu định nghĩa, tính chất tam giác cân - Nêu định lí Pytago thuận , đảo 5: Hướng dẫn nh (2 ’) - Ôn lại toàn kiến thức chương - ... thẳng a b hai góc so le 2: Giới thiệu bài(2’) Vận dụng kiến thức ôn tập vào làm số tập 3: Bài Tg Hoạt động thầy Hoạt động trò 28’ HĐ1 Nội dung Bài 7 0( T 141) GT:  ABC; AB = Lên bảng vẽ hình...
 • 4
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPORECHIẾN lược MARKETING TOÀN cầuphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYtong hop 7 bo de thi dia ly suy tam 2017 (co dap an)Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnTIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPDO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANĐồ án chuyển đổi trung tố hậu tốde thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAMGIẢI PHÁP XÁC THỰC MẠNH 2 YẾU TỐ CHO DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRỰC TUYẾN INTERNET BANKING, CHỨNG KHOÁNQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMChính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt NamLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Gốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitSACH FX 570VN plus TOAN THPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập