Tiet 25 luyen tap

Tiết 25. luyện tập

Tiết 25. luyện tập
... ta làm nào? Em giải tập 11.b SGK trang 40 15 x( x + 5) 20 x ( x + 5) Phát biểu tính chất phân thức Viết công thức tổng quát Em giải tập 11.a SGK trang 40 12 x y 18 xy LUYỆN TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC ... giải thích NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ Ở tiết luyện tập này, em cần nhớ vận dụng kiến thức: tính chất phân thức, qui tắc đổi dấu, cách rút gọn phân thức Khi giải tập rút gọn phân thức, ta cần ý: tử ... nhân tử chung Các em cần cẩn thận trình làm để sai sót xảy HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ A Làm tập: Bài 9, 10 sách tập trang 17 B Ôn lại qui đồng mẫu số nhiều phân số (lớp 6) C Đọc trước “Quy đồng mẫu...
 • 12
 • 175
 • 0

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 25: LUYỆN TẬP I. Mục đích,yu cầu: - Học sinh lm pps

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 25: LUYỆN TẬP I. Mục đích,yu cầu: - Học sinh lm pps
... : Luyện tập( 23’) - Cho HS đọc đề - HS đọc đề Luyện tập: bi 7/ SGK Bi 7/ SGK - Yu cầu HS tĩm tắt đề - Tĩm tắt : kg du cần kg đường kg du 2,5 kg du cần x kg đường ? cần kg đường - GV đặt cu hỏi: - ... kiện đ cho để - Đại diện nhĩm ln Gọi khối giải bi tập ny ? trình by bi giải lượng - Bi 10/SGK : - HS nhận xt bi lm Niken, Hoạt động nhĩm nhĩm kẽm, đồng - Kiểm tra bi l vi nhĩm x, y, z - Cho HS ln ... người lm cu, người ny lm xong đến người tiếp theo, người sau cĩ thể sửa bi cho người trước Đội no lm v nhanh l người chiến thắng 3 Dặn dị: - Ơn lại cc dạng tóan đ lm đại lượng tỉ lệ thuận - Lm...
 • 11
 • 243
 • 0

tiet 25.luyen tap ti le thuan

tiet 25.luyen tap ti le thuan
... hc, vt lý hc, VD: M cú 20 000 mun chia cho anh v em theo t l 3:2 Hi anh c bao nhiờu tin v em c bao nhiờu tin? ...
 • 6
 • 112
 • 0

Tiet 25 luyen tap rut gon phan thuc

Tiet 25 luyen tap rut gon phan thuc
... 7xy 3x(2x-3y) 3x(2 x − y ) 7xy (2x-3y) Rót gän ph©n thøc: xy + x 3x(y+2) = 3(y+2) 3y +6 =x Tiết 25: Luyện Tập Bi Bi 11 Bi 12 Bi 13 Bi 10 Bi 8: Trong tåì nhạp ca mäüt cọ ghi mäüt säú phẹp rụt gn ... 1) = ( x + 1)( x − 1) ( x + x + x + 1)( x + 1) = ( x + 1)( x − 1) x + x + x +1 = ( x − 1) Tiết 25 - LUYỆN TẬP Hỉåïng dáùn hc åí A Lm bi táûp: nh 1.Bi 9,10 bi táûp Toạn 8, chỉång II 2.Rụt gn cạc...
 • 21
 • 284
 • 0

tiết 25: luyện tập về đường thẳng song song, đường thẳng cát nhau

tiết 25: luyện tập về đường thẳng song song, đường thẳng cát nhau
... b = b B Bi dng Dng 1: Nhn dng cỏc ng thng ct nhau, ng thng song song vi Bi : Hãy ba cặp đường thẳng cắt cặp đường thẳng song song với số đường thẳng sau: (d3): y = 0,5x 3; (d1): y = 1,5x + ... ax + b (a 0) song song, ct v trựng Lm cỏc bi : 25, 26 SGK/55; 23, 24, 25 SBT/60 Tỡm hiu trc v khỏi nim h s gúc ca ng thng y = ax + b (a 0) Cõu Đường thẳng song song với đường thẳng y = -2x ... Ba cặp đường thẳng cắt là: (d1) (d2) cắt 1,5 1; (d1) (d3) cắt 1,5 0,5; (d2) (d3) cắt b Các cặp đường thẳng song song với là: (d1) // (d5); 0,5; (d2) // (d4); (d3) // (d6) cặp đường thẳng có...
 • 12
 • 97
 • 0

Tiết 25 - Luyện tập

Tiết 25 - Luyện tập
... KIỂM TRA BÀI CŨ - Phát biểu tính chất trường hợp thứ hai tam giác (c-g-c) học? - Cần bổ sung thêm yếu tố để hai tam giác hình vẽ sau M A B C P N Tiết 25 LUYỆN TẬP Bài tập 27 ( Trang 119 SGK): ... a) N 80 M E b) 600 P c) Hình 89 ∆ABC ∆KDE có : AB = KD; BC = DE; D = 1800 - (800 + 400) = 600 = B Vậy ∆ABC = ∆KDE (c-g-c) 29 Cho góc xAy Lấy điểm B tia Ax, điểm D tia Ay cho AB = AD Trên tia Bx ... ∆ABC=∆ADE AK BD Gọi K giao điểm DE BC Hãy chứng minh AK vuông góc với BD CÔNG VIỆC Ở NHÀ -Xem lại làm hôm -Nghiên cứu tập 30, 31, 32 (SGK) CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ...
 • 7
 • 76
 • 0

giao an toan 2 tiết 122 - tuan 25 luyện tập

giao an toan 2 tiết 122 - tuan 25 luyện tập
... ngày 03 tháng năm 20 11 TOÁN Kiểm tra cũ Thứ Năm, ngày 03 tháng năm 20 11 TOÁN LUYỆN TẬP Thứ Năm, ngày 03 tháng năm 20 11 TOÁN LUYỆN TẬP Thứ Năm, ngày 03 tháng năm 20 11 TOÁN LUYỆN TẬP Thứ Năm, ngày ... ngày 03 tháng năm 20 11 TOÁN LUYỆN TẬP Bài 2: a Hà đến trường lúc giờ, Toàn đến trường lúc Hà đến trường sớm hơn? 15 phút Ai đến trường sớm b Ngọc ngủ lúc 21 giờ, Quyên ngủ lúc 21 30 phút Quyên ... Quyên ngủ lúc 21 30 phút Quyên ngủ muộn hơn? Ai đi ngủ muộn Thứ Năm, ngày 03 tháng năm 20 11 TOÁN LUYỆN TẬP Bài 3: Điền phút vào chỗ chấm cho thích hợp: a Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8…… phút b...
 • 8
 • 157
 • 0

tiết 67 luyện tập giới hạn

tiết 67 luyện tập giới hạn
... „^²Z±$R0þĨ¹C*TÃỊ•Ý]JåN©ï`lỈ Ð8CzÍI…°˜süË2ỵ|ÉWLøỈ{B-ỴỴ³gà³:X´­¯đgØétớl~¥O„r«ƒ ư¸3Kơ\)ªÚ‹[òä8 ´F !67? ½Sµ`âc*ÜL~µ3ỉ™lµw¶mwä£á“¼*NQvŽ…s—‹˜¬.˜©¨%“.µÙ×®3š3çë8‡ªINõ†L´âưSơSsSÊ©Þ(^ªâ¥ÍsVi;¶’&&ƠŒ...
 • 270
 • 364
 • 0

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC
... Là tượng dùng hai từ ngữ mà từ ngữ biết: tượng chứa đựng nghĩa từ ngữ trùng nghĩa? * Lưu ý: Việc xác định chuẩn ngôn ngữ công việc không đơn giản Với tượng trùng nghĩa, trường hợp nêu luyện tập ... học xong này? - Thế trùng nghĩa, tượng dùng từ ngữ mà từ ngữ chứa đựng nghĩa từ ngữ - Có ý thức dùng từ, tránh tượng trùng nghĩa - Nhưng có trường hợp khác, tượng trùng nghĩa xã hội chấp nhận, ... vào nghĩa từ "nắng" cách dùng từ ngữ đoạn văn em tượng trùng nghĩa ví dụ sau: - GV chiếu ví dụ: - HS tượng trùng nghĩa: "Ánh nắng mặt trời" - Tại sử dụng cụm "Ánh nắng mặt trời" lại trùng nghĩa? ...
 • 6
 • 923
 • 9

tiết 23 luyện tập

tiết 23 luyện tập
... Tiêt 23 Luyện tập bước vẽ đồ thị hám số y = ax ? Lời giải: -Bước 1: Cho x = y = 0, đồ thị hàm số qua A(0 ... số cần vễ A 1: vẽ đồ thị hàm số y = x +3 Hàm số có hệ số : a= b= B -3 -2 -1 x Tiêt 23 tập Hàm số y = x +1 Luyệnhệ số : bước vẽ đồ thị hám=số1 = ax ? y a= b -Bước 1: Cho x = -x + = 0, đồcáchàm ... y = x + ta y = Vậy toạ độ C (1; 2) y K y= C A A(-1; 0) -3 B(3 ; 0) -2 M -1 +1 x B H x Tiêt 23 Luyện tập Lời giải: - Vẽ đồ thị hàm số y = 2x : 3: Cho x = y = , đồ thị hàm số qua Cho x = y = ,...
 • 8
 • 327
 • 0

Đại số 7 Tiết 29 Luyện tập

Đại số 7 Tiết 29 Luyện tập
... (km/h) t (h) 10 10 25 50 Đại số: T29 Hàm số 2/ Khái niệm hàm số: ? Qua ví dụ cho biết đại lượng y gọi hàm số Nếu đại lượng y thay đổi phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x đại lượng x cho với giá ... f(3) = Đại số: T29 Hàm số Bài tập 24/ tr63 SGK: Các giá trò tương ứng hai đại lượng y x cho bảng sau: x -4 -3 -2 -1 y 16 1 16 Đại lượng y có phải hàm số đại lượng x không? ? Cho ví dụ hàm số cho ... 1= + 1= f(3) = 32 + 1= 27 + 1= 28 Hướng dẫn nhà: - Nắm vứng khái niệm hàm số, vận dụng điều kiện để y hàm số x - Bài tập nhà: 26; 27; 28; 29; 30 tr 64 SGK Đại số: T29 Hàm số KÝnh chóc søc kh c¸c...
 • 9
 • 419
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: CHUONG IX động học phản ứngAmmonia catalytic ammonia synthesis fundamentals and practiceDE THI VA DAP AN PHAN THUC HANH CAC BANG a,b,c (1)đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân sle, aps điều trị tại tt DUMDLS, Bạch MaiDay of the dead effortlless english mini story ( text )Day of the dead effortlless english vocabulary ( text )tổng hợp ngũ pháp tiếng anh lớp 8chuyên đề phản ứng nhiệt luyệndrag mini story a ( text )Những giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xây dựng trong đấu thầuBT thực tiễn hóa học lớp 12TOÁN 7 CHUYÊN đề tỉ lệ THỨC,TÍNH CHẤT dãy tỉ số BẰNG NHAURèn luyện kĩ năng giải toán trong dạy học giải bài tập Phương trình đường thẳng cho học sinh lớp 10Rèn luyện kĩ năng giải toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song cho học sinh lớp 11 trung học phổ thôngSử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong dạy học phần sinh học tế4 điều cốt lõi của effortless englishChìa khóa tiếng anh kiệt xuấtCHỈNH HÓA BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT NGƯỢC VỚI NGUỒN PHI TUYẾNTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒNTổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 THPT (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập