Tiet 20 kiem tra 45p

Tiết 20: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1

Tiết 20: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1
... ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 3 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Giá trị ... MÔN ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 7 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Giá trị lớn ... ĐẠI SỐ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 13 8 Họ, tên thí sinh: Lớp: A- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy đọc kỹ đề chọn phương án điền vào bảng Câu P.án Câu 1: Cho phương...
 • 8
 • 257
 • 2

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)

Tuần 10 - Tiết 20. Kiểm tra 1 tiết(bài số 2)
... (NH4)2HPO4, KCl Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? A 20% B 15 % C 10 % D 5% Câu Phản ứng bazơ với muối gọi phản ứng ? A Trung hồ ; B Hố hợp ; C Trao đổi ; D Phân huỷ Câu Dung dịch ... KOH D Ca(OH)2 Câu Trong phân bón N.P.K 20 .10 . 10 , hàm lượng N bao nhiêu? GV: Lê Anh Linh Trang Phòng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơng A 20% B 15 % C 10 % D 5% B TỰ LUẬN (6đ): Câu 9(2đ): Viết ... Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M để hòa tan hồn tồn lượng chất rắn IV ĐÁP ÁN: Phần Trắc nghiiệm Đáp án chi tiết Đề số 1: 1. A 5.B Đề số 2: 1. A B Tự luận Câu (đề 2) Thang điểm đáp án * 0,5 = 4,0đ...
 • 4
 • 196
 • 0

Hóa học 9 tiết 20 kiểm tra

Hóa học 9 tiết 20 kiểm tra
... (3đ) : Viết ptpư thực dãy chuyển đổi sau Na Na20 Na0H Na2S04 NaCl NaN03 0,5 Na + 02 2Na20 0,5 Na20 + H20  2Na0H 0,5 2Na0H + H2S04 Na2S04 + 2H20 0,5 Na2S04 + BaCl2 BaS04 + 2NaCl 0,5 NaCl ... khác trình bày khoa học, lập luận chặt chẽ cho điểm hướng dẫn chấm Nếu viết pt song chưa cân cho 1/2 số điểm đáp án chấm Đánh giá - Nhận xét ( 2’) GV nhận xét lớp sau kiểm tra HDVN ( 1’) Xem trước ... hoá học theo sơ đồ sau : (1) (2) Natri  Natrioxit  (3) Natri hiđrôxit (4)  Natrisunfát  (5) Natri clorua  Natri nitơrat Câu (4đ) Biết 5g hỗn hợp muối CaC0 CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml...
 • 3
 • 152
 • 0

Sinh học lớp 9 - Tiết 20 - Kiểm tra 1 tiết pps

Sinh học lớp 9 - Tiết 20 - Kiểm tra 1 tiết pps
... luận luận 1 1,5 0,75 2,0 4,25 TN Men đen 1 0,75 0,5 1, 25 NST ADN gen 1 1,0 2,5 1, 0 4,5 1 1 1, 5 1, 0 1, 5 2,5 0,5 3,0 10 ,0 TỔNG SỐ III ĐỀ KIỂM TR 45 PHÚT: Đề A/ Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Câu1 (0,5 điểm): ... vào chỗ trống….thay cho số 1, 2……để hoàn thiện câu sau: Tính đực, qui định cặp NST (1) … nhân đôi , phân ly tổ hợp (2) …….giới tính trình phát sinh( 3) …và thụ tinh chế bào học xác định giới tính B ... Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Câu 1: ý Chọn 0,5 b 1. b; ( Mỗi ý 0,5) Câu 2: 2.c; 3.a Câu 3: 1, 5 1: Thuần chủng 2: Tương ( Mỗi ý phản 0,25) 0,75 3: Phân ly Câu 4: 1: Gới tính ( Mỗi ý 2: Cặp NST 0,25) 3:...
 • 9
 • 341
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết 20: KIỂM TRA ppsx

Vật lí lớp 12 - Tiết 20: KIỂM TRA ppsx
... Phần trắc nghiệm: Lớp: Câu hỏi Lớp: Lớp: 12A2 12A3 12A4 Câu D B C Câu A A B Câu C B D Câu A D A Câu D D C Câu B C D Câu B D A Câu D C D Câu C A B Câu 10 C B C Câu 11 D A C Câu 12 A A B Câu 13 D ... điều hòa, gia tốc vật có độ lớn: A Tăng độ lớn vận tốc vật tăng B Giảm độ lớn vận tốc vật giảm C Tăng độ lớn vận tốc vật giảm; Giảm độ lớn vận tốc vật tăng D Không đổi Câu 20: Một lắc lò xo dao ... 0,25cm A = 5m B A = 0 ,125 m C D A = 5cm Câu 6: Trong dao động điều hòa, gia tốc vật có độ lớn: A Giảm độ lớn vận tốc vật giảm B Tăng độ lớn vận tốc vật giảm; Giảm độ lớn vận tốc vật tăng C Không đổi...
 • 26
 • 191
 • 0

Tiết 20:kiểm tra 1 tiết có ma trận

Tiết 20:kiểm tra 1 tiết có ma trận
... document title] Số tiết: tiết = 40% Số điểm: đ Số câu : câu Tổng Số câu: 13 câu = 10 0% Số điểm: 10 đ -Nêu chức mạch rây = 10 % câu = đ Số câu: câu = 35% Số điểm: 3,5 đ [Pick the date] đâu =10 % câu = đ ... chuyển nước muối khoáng Câu 10 : Thân cứng, cao, cành thuộc loại thân gì? a.Thân gỗ b.Thân leo c.Thân bò d.Thân cột B/Tự luận:( đ) Câu 1: (1 đ) Phân biệt thực vật hoa thực vật hoa? Lấy ví ... 4,0 đ = 20% câu = đ Số câu :1 câu + ý = 20% Số điểm = đ Số câu: ý = 5% Số điểm: 0,5 đ Biên soạn câu hỏi theo ma trận A/Trắc nghiệm (5 đ) Khoanh tròn vào đáp án nhất: Câu 1: Đặc điểm chung thực vật...
 • 3
 • 125
 • 0

Tiết 20 Kiểm tra ma trân 2-8 sinh học thcs trần quốc toản

Tiết 20 Kiểm tra ma trân 2-8 sinh học thcs trần quốc toản
... Trường THCS Trần Quốc Toản Lớp: SBD:…… Tên:……………………………… KIỂM TRA TIẾT - KHỐI Mơn: SINH Tiết 20 Ngày:… tháng 10 năm 201 1 LỜI PHÊ: ĐIỂM: Đề: A Trắc nghiệm: (3 ... (3 điểm) Câu Đáp án 1.1 1.2 Mỡi ý đúng 0.5 điểm 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 ĐÁP ÁN MÔN SINH (Năm học: 201 1 -201 2) ********************* A Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu Đáp án Biểu điểm 1.1 c 0,5 1.2 ... khí cacbonic b Từ diệp lục muối khống 2/ Loại mơ khơng có thể TV gì? a Mơ máu c Mơ mềm b Mơ phân sinh 3/ Thực vật vùng phong phú nhất: a Vùng nhiệt đới c Vùng sa mạc b Vùng hàn đới 4/ Bộ phận đóng...
 • 3
 • 45
 • 0

de kiem tra 45p toan 9 ky2 Tiet 46Dai

de kiem tra 45p toan 9 ky2 Tiet 46Dai
... huyện nam sách Mã đề Toan9 -045-2214-4145-0414-0 A/ trắc nghiệm : đáp án đề kiểm tra môn toán kỳ II Thời gian lam 45 phút tiết 45(đại) Câu ) Điền từ thích hợp : theo SGK đại số trang (tậpII) Phần ... Phòng giáo dục huyện nam sách Mã đề Toan9 -045-2214-4145-0414-0 đề kiểm tra môn toán kỳ II Thời gian lam 45 phút tiết 45(đại) A/ trắc nghiệm:(2đ) Bài ... x+y=15 + Lập luận có phơng trình: x-y=3 + Hệ phơng trình x + y = 15 x y = 0,5đ + Giải tìm đợc x =9 +Giải tìm đợc y=6 + Kết luận toán + Trả lời a) + Thay giá trị m + Tìm đợc giá trị x + Tìm đợc...
 • 3
 • 98
 • 0

ke kiem tra 45p tiet 12

ke kiem tra 45p tiet 12
... 2cm Hóy tớnh s vũng dõy Bi lm: Trờng THCS Lại Xuân Lớp: 9A Ngày tháng 10 năm 2013 đề kiểm tra 45 (Tiết 12) Đề: Môn : Vật lý Họ tên: Lời phê thầy, cô giáo Điểm bi I Trc nghim ... cú tit din 2mm2, dõy th hai cú tit din R1 ca hai dõy l bao nhiờu ? Chn kt qu ỳng R2 R1 R1 R1 = 12 = = B C D R2 R2 R2 6mm2 T s in tr tng ng A R1 = R2 Cõu 16 Ngi ta o in tr ca mt dõy ng v mt dõy ... in th C : Gim tng hiu in th D: T l thun vi hiu in th Cõu in tr R = mc vo hai im cú hiu in th 12V thỡ cng dũng in chy qua in tr A 96A B 4A C A D 1,5A Cõu Ni dung nh lut ễm l: Cng dũng in chy...
 • 5
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bai 40 bai tap kim loai kiem kiem tho n3 pdfbài du thi day hoc tich hop liên môn toán học bậc thcsđề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017Người chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niênVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực Hà NộiVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamXuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập