đề và đáp án học sinh giỏi toán 6 tham khảo

Một số đề đáp án học sinh giỏi toán 8

Một số đề và đáp án học sinh giỏi toán 8
... (0,25đ) 20 08( a − 2a + 20 08) 2008a − 2.a.20 08 + 20 082 = 2008a 2008a 2007a + a − 2a.20 08 + 20 082 2007 (a − 20 08) 2007 (0,25đ) = + ≥ 2008a 20 08 2008a 20 08 2 Bài : ( đ) M = = ⇔ a – 20 08 = ⇔ a = 20 08 2007 ... 0,25đ) BD MH BD ⇒ = = = Thay vào (1) ta có : ( 0,25đ) DC MH DC M I H B D C PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: TOÁN LỚP Ngày thi: …./4/2013 Thời ... không kể thời gian giao đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 01 trang Câu (4,0 điểm) x + 2013 x + 2012 x + 2013  x2 − x   x2 − − − ÷ Rút gọn biểu thức sau: A =  2 ÷  2x + 8 − 4x + 2x − x   x...
 • 8
 • 108
 • 0

Đề thi( đáp án) học sinh giỏi Toán 9

Đề thi( và đáp án) học sinh giỏi Toán 9
... Đáp án chấm học sinh giỏi môn Toán Năm học 2007 - 2008 ================== Bài ( điểm) Cho biểu thức : A= 3x + x x ... Tìm m để tí số hai nghiệm phơng trình có giá trị tuyệt đối Đáp án : a) (2 điểm) Phơng trình (1) phơng trình bậc hai có tích hệ số a.c : 9 1.( m + 3m ) = - ( m 2m + + ) = - (m - )2 3 2 - (m ... tròn (P) (Q) nên PB AB ; QC AC (tính chất tiếp tuyến ) ã ã Xét tứ giác ABDC có ABD + ACD = 90 0 + 90 0 = 1800 nên tứ giác ABDC nội tiếp đờng tròn đờng kính AD, đờng tròn đờng kính AD qua ba điểm...
 • 6
 • 630
 • 36

Tuyển tập đề thi đáp án học sinh giỏi toán cấp tỉnh

Tuyển tập đề thi và đáp án học sinh giỏi toán cấp tỉnh
... UBND TNH QUNG NAM S GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII CP TNH NM HC 2013 2014 MễN THI: TON LP 12 THPT Thi gian lm bi: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Ngy thi 18 thỏng 11 nm 2013 ================ ... + ca) -Ht 25 H v tờn thớ sinh. SBD S GD&T NGH HI THI GIO VIấN DY GII BC THPT AN CHU K 2011 2015 thi chớnh thc Mụn thi: TON Thi gian lm bi 180 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Cõu 1.(4,0 im) ... + z ) xy yz + 2 .HấT S GD&T NGH AN K THI CHN HC SINH GII CP TRNG TRNG THPT ễ LNG NM HC 2014-2015 Đề thức Mụn thi : TON LểP 11 Thi gian 150 phỳt khụng k thi gian giao Cõu 1: ( im) a, Gii phng...
 • 58
 • 101
 • 0

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (7)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (7)
... ĐÁP ÁN CHẤM TOÁN Năm học: 2015 – 2016 Nội dung Câu  6x + − (6 điểm) a, P =  Điểm    + 3x 3x    − x   ... 0,25đ 0,75đ b, b, Cho 00 < α < 90 0 sin α + cos α = Vì sin α + cos α = Tính tan α 7  ⇒ sin α =  − cos α  5  7  Mà sin α + cos = nên  − cos α  + cos α = 5  49 14 ⇔ − cos α + cos α + cos ... chẵn Do đó: (2012x2015 + 2013.y2018) số chẵn mà 2015 Là số lẻ (vô lí) +) Nếu y số lẻ y10 09 số lẻ Do chọn y10 09 = (2n+1) (n ∈ Z ) Thì 2013 y2018 = 2013 (2n+1)2 = 2013 (4n2 + 4n + 1) = 2013 (n2 +n)...
 • 4
 • 284
 • 12

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (8)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (8)
... phòng Giáo dục & Đào tạo Thanh oai TRNG THCS KIM TH CU HNG dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp9 Năm học 2015 - 2016 Môn thi : Toán í 1a) (2) a/(2)Cho biu thc x x : ữ K: x ữ 1+ x 4x 1 x 4x + ... 2( x + y) 2( xy + 2) x + y xy + ( x 1)( y 1) + vô lí (loại) Vậy x=4 y=3 0,5 0,25 ( Hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng cho im ) ...
 • 5
 • 300
 • 10

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (9)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (9)
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM - MÔN TOÁN LỚP Bài 1a) a/(2đ)Cho biểu thức (2,5đ)  x  x −1 − −  A= 1 1+ x 4x −1 − x ÷ ... ⇔  2k − n − = n = 0,25 Vậy với n = thi A là số chính phương 0,25 Bài (7 điểm) Câu (3 điểm) x K H α A O C B a, (1 điểm) Lập luận để có ∠ AKB = 90 0 (0,25đ); ∠ KAB = ∠ KBH (0,25đ); Xét ... 2R sin2 α = R(1 - cos2 α ) (0,25đ) cos2 α = - 2sin2 α (0,25đ); Mặt khác áp dụng định lí Pitago vào tam giác AKB vuông K chứng minh sin2 α + cos2 α = nên sin2 α = - cos2 α (0,25đ); Từ có cos2...
 • 5
 • 252
 • 11

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (10)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (10)
... (Cán coi thi không giải thích thêm) PHÒNG GD&ĐT THANH OAI Híng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp N¨m häc 2015- 2016 M«n thi : To¸n TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG Bài Ý 1.(4đ) ... EO làphângiáccủa tam giáccân AEB ⇒OE làtrungtrực AB hay ∧ OE ⊥ AB ⇔ ENA = 90 0,5 0,5 0,5 ∧ Tươngtự EÈA = 90 ∧ Mà NAF = 90 ⇒ tứgiác FANE hìnhchữnhật điểm F ;A ; N ;E cùngnằmtrênđườngtròn 0,5 c ... b,Ta có : x = 24+ = 24+ = 24+ = 24+ = 25 Thay x = 25 vào K ta có: 25 + = K= 25 ĐIỂM 0,5 0,75 0,75 0,5 b)(1 đ) c )(1đ ) x +1 x x +1 − x +6 x 9 − ≥1 ⇔ − −1 ≥ ⇔ ≥0 K 8 x +1 8( x + 1) (*) Do : 8(...
 • 5
 • 248
 • 14

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (11)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (11)
... ĐÁP ÁN TOÁN Câu 1: (6đ) (2,5) Đặt đk : x>0, y>0  x+ y ( ) 1  ( x + y ) x − xy + y + xy + :  x y...
 • 5
 • 125
 • 9

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (12)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (12)
... )( x + y − + 2000) = ( x − y )( x + y + 199 9) = Từ hệ phương trình suy x + y − ( x + y ) = 2000( x + y ) 2001( x + y ) = x + y 〉 ⇒ x+ y >0 ⇒ x + y + 199 9 > ⇒ x− y =0 ⇒x= y Ta x − x = 2000 x ⇒ ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Nội dung Câu 1: 6đ a, Rút gọn A: Điểm A= x điểm x +1 b, Tìm x / A = x − ⇔ x x +1 ... + điểm c, Tính x = A= =2 điểm A = n + 11n − 2 n − n = n − n + 11n − n = 11n − n − (9 n − n ) = (11 − 4).B − (9 − 2).C = (7.B − 7.C ) : ⇒ A2 A số chẵn ⇒ A14 điểm điểm Câu 2: 1.Giải phương trình...
 • 6
 • 177
 • 11

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (13)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (13)
... Rút gọn P = x + 16 x +3 2đ b) Tính x=1 ∈ đkxđ Suy p= 17 c) Pmin=4 x=4 =7.25n + 19. 6n – 7.6n =7. 19. ( ) + 19. 6n  19 Bài 2: (4,0 điểm) Đặt x + =t (t ≥ 0) phương trình cho trở thành t2+3x=(x+3).t ... = 5xyz( x2 + y2 +z2) ( đpcm) Bài 3: (3,0 điểm) ⇔ 20x5 –(x5-x)+5y+ 199 5z=x2+3 ⇔ 20x5-(x-2)(x-1).x.(x+1)(x+2)-5(x-1)x(x+1)+ 199 5z=x2+3 Ta thấy VT 5 VP không chia hết pt vô nghiệm y+z z+x x+ y = ... Híng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o Thanh oai ( Trường THCS Thanh Cao ) N¨m häc 2015 - 2016 Bài 1: (6,0 điểm) a ) Rút gọn P = x + 16...
 • 3
 • 183
 • 11

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (14)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (14)
... PHÒNG GD&ĐT THANH OAI HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS THANH MAI Môn: Toán Câu 1: (6 điểm) a) ĐK: x 0; x 0.5 1.5 Rút gọn A = x + x +1 0.5 ... vẽ x I F M H E K A O B · Ta có M, E nằm nửa đường tròn đường kính AB nên FMK = 90 0 và · FEK = 90 0 Vậy điểm F, E, K, M cùng nằm đường tròn đường kính FK Ta có ∆HAK cân tại ... nhất bằng AB và chỉ MA = MB hay M nằm chính giữa cung AB Vậy M nằm chính giữa cung AB thi C∆AMB đạt giá trị lớn nhất 0.5 Khi đó 0.5 C∆AMB = MA + MB + AB = AB + AB = (1 + 2) AB...
 • 4
 • 222
 • 16

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (15)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (15)
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Toán Nội dung Bài Bài Biểu điểm 1) a) Với điều kiện ( *) ta có:  x +3 x +2 ... +  x −2 x −3  A= = = = ( (   x  ÷:  x + − ÷ ) x +1 ÷ x − ÷  x +   x +2 x −2 )( ) x 9 x + 4+ x +   : ÷ x −2 x −3  x +1  ( )( x −3 x −2 )( )   : ÷ x −  x +1  (0,5đ) ) 1 : ... − +1 A c) ta có A = 2, Đặt + x +1 ⇒ = A x −2 84 84 3 = a; − = b ⇒ x = a + b; a + b = 2; ab = − 9 Ta có: x3 = (a + b)3 = a3 + b3 + 3ab(a + b) Suy ra: x3 = – x ⇔ x3 + x – = ⇔ ( x - 1) ( x + x +...
 • 6
 • 157
 • 7

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (16)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (16)
... = 90 0 (vỡ DIM = 90 0 ) ã ã M IJM (do IC = IJ = ID : CJD vuụng ti J cú JI l = IDM trung tuyn) 0,5 0,5 ã ã ã (do OJ = OM : bỏn kớnh ng trũn (O); MJO' = JMO' = IMD ' v IMD i nh) JMO ã ã ả = 90 0 ... PHONG GD&T THANH OAI TRNG THCS XUN DNG Cõu (6) ý P N CHM THI HGS TOAN Nm hoc: 2015 2016 Ni dung trỡnh by a P = - + = = = = = = b Đặt y = + y = 7+5 + - + 3( + ) y = ... + ) y = 14 - 3y y +3y -14 = (y- 2)( y + 2y + 7) = ( vỡ y + 2y + + 6) y = x = Thay x =4 vào biểu thức rút gọn P ta đợc P=4 c P = = = +3 + - p dng bt ng thc Cụ si số dơng ta có P = +3...
 • 5
 • 147
 • 5

Đề thi đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (17)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi toán lớp 9 năm 2016 tham khảo bồi dưỡng thi (17)
... JMO ˆ ' IMD ˆ đối đỉnh) MJO ˆ + MJO ˆ ' = 90 0 ⇒ = 90 0⇒ IJ tiếp tuyến (O’), ⇒ IJM J tiếp điểm b) Ta có IA = IM AB ⇒ IO’ = = R (R bán kính (O)) O’M = O’B (bán kính (O’) ∆ JIO’ vuông I : IJ2 + O’J2 ... J thẳng hàng ˆ + IMD ˆ = 90 0 (vì DIM ˆ = 90 0 ) Ta có : IDM ˆ = IDM ˆ (do IC = IJ = ID : ∆ CJD vuông J có JI trung tuyến) Mà IJM ˆ ' = JMO ˆ ' = IMD ˆ (do O’J = O’M : bán kính đường tròn (O’); ... hình thoi ( có hai đường chéo EI AB vuông góc với cắt trung điểm đường) Ta có : = mà =90 0 ⇒ =90 0 Xét ∆ EBK cã =90 0 đường cao BM.Theo hệ thức tam giác vuông ta có: 1 + = 2 BE BK BM Mà BK = r , BE...
 • 11
 • 250
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: VỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)bí kíp ôn thi đại họcđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNquản lí bộ nhớ trong windowMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁNBài dịch môn tài chính doanh nghiệp một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệpKẾ HOẠCH CÔNG tác GIÁM đốc TRUNG tâmKe hoach on thi THPT tổ KHTN 2016MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC CÓ HIỆU QUẢ TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THÀNHSKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÁI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập