Thơ tứ tuyệt thời lý

thơ tứ tuyệt thời

thơ tứ tuyệt thời lý
... Thiền vô ngôn thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt (ngũ tuyệt) tỏ đắc dụng Trong số 56 thơ tứ tuyệt thời Lý, tỷ lệ thơ ngũ ngôn tứ tuyệt / thơ thất ngôn tứ tuyệt 28/56 Với thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt có số lượng ... dung thơ tứ tuyệt thời CHƯƠNG 3: HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT THƠ TỨ TUYỆT THỜI LÝ Trọng tâm chương dựa vào đặc điểm hình thức thể thơ tuyệt cú đặc điểm thi pháp thơ ca trung phân tích thơ tứ tuyệt thời ... THIỀN TÔNG VIỆT NAM THỜI LÝ 27 2.3.NỘI DUNG THƠ TỨ TUYỆT THỜI LÝ 29 2.3.1 .Thơ tứ tuyệt thời phản ánh giáo lí yếu Thiền tông 29 2.3.1.1 .Thơ tứ tuyệt thời trực tiếp phản ánh...
 • 106
 • 105
 • 0

Đề tài " Thiên nhiên trong thơ tứ tuyệt của Bạch và haiku của Basho " pot

Đề tài
... người thiên nhiên b Nhiệm vụ: Tìm điểm tương đồng khác biệt thiên nhiên thơ Tứ tuyệt Bạch Haiku Basho Đối tượng phạm vi nghiên cứu: a Đối tượng: Thiên nhiên thơ tứ tuyệt Bạch haiku Basho ... thơ Bạch Basho Chương 2: Sự gặp gỡ thơ thiên nhiên Bạch thơ thiên nhiên Basho Chương 3: Những nét khác biệt việc thể thiên nhiên thơ Bạch Basho 5 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG THƠ ... vi: Thơ viết thiên nhiên Bạch Basho, thơ Bạch khảo sát thơ tứ tuyệt Xét bình diện thiên nhiên nhiều góc độ Ý nghĩa đề tài nghiên cứu: Nếu đề tài nghiên cứu thành côngchúng sẽ: - Đóng góp vào...
 • 83
 • 1,006
 • 0

Ngôn ngữ thiên nhiên trong thơ tứ tuyệt của bạch và thơ haiku của matsuo basho

Ngôn ngữ thiên nhiên trong thơ tứ tuyệt của lý bạch và thơ haiku của matsuo basho
... thơ tứ tuyệt Bạch thơ haiku Matsuo Basho cuối danh mục Tài liệu tham khảo 15 Chương THIÊN NHIÊN TRONG THƠ TỨ TUYỆT CỦA LÝ BẠCH VÀ THƠ HAIKU CỦA MATSUO BASHO 1.1 Thơ tứ tuyệt Bạch thơ haiku ... Chương THIÊN NHIÊN TRONG THƠ TỨ TUYỆT CỦA LÝ BẠCH VÀ THƠ HAIKU CỦA MATSUO BASHO 15 1.1 Thơ tứ tuyệt Bạch thơ haiku Matsuo Basho 15 1.1.1 Thơ tứ tuyệt Bạch 15 1.1.2 Thơ ... Chương Thiên nhiên thơ tứ tuyệt Bạch thơ haiku Matsuo Basho Chương Các lớp ý nghĩa ngôn ngữ thiên nhiên thơ tứ tuyệt Bạch thơ haiku Matsuo Basho Chương Hình thức biểu ngôn ngữ thiên nhiên thơ...
 • 127
 • 125
 • 1

Thơ tứ tuyệt trong truyền thống văn hóc phương đông

Thơ tứ tuyệt trong truyền thống văn hóc phương đông
... phương Đông giới vĩ mô, gọi tứ tuyệt giới vi mô văn hoá Tuy nhiên, điều nghĩa tứ tuyệt sao, mô hình đồng dạng tuyệt đối thu nhỏ văn hoá phương Đông, tứ tuyệt xem kết hệ tư nghệ thuật độc đáo, với ... tả bất biến giới trạng thái tĩnh [Thơ gì?, 4] Tứ tuyệt không nhìn giới trạng thái Bước vào giới tứ tuyệt, ta có cảm giác bước vào giới hoà điệu tĩnh lặng tứ tuyệt thiên biểu hiện, chiêm nghiệm, ... loại văn học chứa đựng nhiều cặp phạm trù đối lập mang tính triết lý với tần số cao khuôn hình nhỏ tứ tuyệt Trong cấu trúc ngữ pháp, tứ tuyệt thường lược bớt hư từ lược bỏ chủ thể phát ngôn lời thơ...
 • 7
 • 213
 • 0

skkn một số kinh nghiệm dạy thơ tứ tuyệt hồ chí minh ở khối 7, 8

skkn một số kinh nghiệm dạy thơ tứ tuyệt hồ chí minh ở khối 7, 8
... thơ, đẹp hay thơ tứ tuyệt nói chung thơ tứ tuyệt Bác nói riêng Với vai trò giáo viên dạy môn Ngữ văn bậc Trung học Cơ sở (THCS), muốn đưa vài phương pháp có hiệu việc giảng dạy thơ tứ tuyệt Hồ ... giảng dạy có hiệu thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh khối 7, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên III CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC Năm học 2010 - 2011, Tôi phân công giảng dạy khối lớp 8, với sĩ số ... nhau, hỗ trợ tiết học, cần vận dụng tốt ba phương pháp Phương pháp đọc Đọc thơ nào? Đọc thơ tứ tuyệt nào? Đọc thơ tứ tuyệt phải khác so với đọc thể thơ tự thơ lục bát Người đọc thơ tứ tuyệt cần...
 • 18
 • 304
 • 0

SKKN Dạy thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh ở lớp 7,8

SKKN Dạy thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh ở lớp 7,8
... thơ, đẹp hay thơ tứ tuyệt nói chung thơ tứ tuyệt Bác nói riêng Với vai trò giáo viên dạy môn Ngữ văn bậc Trung học Cơ sở (THCS), muốn đưa vài phương pháp có hiệu việc giảng dạy thơ tứ tuyệt Hồ ... năng, có số vấn đề cần xem xét sau: - Dạy học thơ tứ tuyệt trường THCS - Dạy học thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh lớp Phải nghiên cứu hai vấn đề việc soạn việc thực giảng lớp tiến hành tốt Người giáo viên ... hỗ trợ tiết học, cần vận dụng tốt ba phương pháp 1 Phương pháp đọc Đọc thơ nào? Đọc thơ tứ tuyệt nào? Đọc thơ tứ tuyệt phải khác so với đọc thể thơ tự thơ lục bát Người đọc thơ tứ tuyệt cần...
 • 16
 • 661
 • 3

tiểu luận Sự khác biệt giữa hệ tưởng thời Lý, Trần và Lê sơ. Hệ quả của nó.

tiểu luận Sự khác biệt giữa hệ tư tưởng thời Lý, Trần và Lê sơ. Hệ quả của nó.
... đoạn tưởng sau thời kỳ phong kiến Đây thời kỳ mà khuynh hướng tưởng Việt Nam phát triển cách sôi sinh lực hào khí dân téc giành độc lập tự chủ Tuy nhiên hệ tưởng thời Lý, Trần sơ ... xã hội Trên sở tìm hiểu hệ tưởng thời Lý, Trần thời sơ thấy rõ khác biệt triều đại Dưới hai triều đại Lý, Trần hệ tưởng chi phối không đơn nh thời sơ mà chịu chi phối tam giáo (Phật ... toàn ng lĩnh chuyển thành quyền phong kiến Sơ Vị “động chủ” trở thành hoàng đế, “động sĩ” trở thành đại thần Nhà nước có nhiều điểm khác với nhà nước Lý, Trần tổ chức hệ tưởng Về hệ tưởng: ...
 • 15
 • 181
 • 0

thơ tứ tuyệt trong văn học việt nam từ thế kỷ x đến thế kỷ xix

thơ tứ tuyệt trong văn học việt nam từ thế kỷ x đến thế kỷ xix
... nhìn bao quát tiến trình thơ tứ tuyệt văn học Việt Nam từ kỷ X đến kỷ XIX CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ TỨ TUYỆT VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ THỨ X ĐẾN THẾ KỶ THỨ XIX Thể loại phạm trù mang ... niệm thơ tứ tuyệt nhằm phục vụ cho việc thống kê tư liệu kết luận trình phát triển thơ tứ tuyệt văn học Việt Nam từ kỷ X đến thể kỷ XIX CHƯƠNG 2: TIẾN TRÌNH THƠ TỨ TUYỆT TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ... 1.2 X c định thuật ngữ sử dụng nội dung khái niệm Tứ tuyệt 26 CHƯƠNG 2: TIẾN TRÌNH THƠ TỨ TUYỆT TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ THỨ X ĐẾN THẾ KỶ THỨ XIX 28 2.1 Thơ tứ tuyệt Việt Nam...
 • 176
 • 317
 • 3

Phong cách thơ tứ tuyệt hồ chí minh

Phong cách thơ tứ tuyệt hồ chí minh
... cách thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh 1.2.3 Phong cách thơ tứ tuyệt phong cách sáng tạo chung Hồ Chí Minh Chơng 2: Đặc điểm phong cách thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh phơng diện nội dung 2.1 Cảm hứng thơ tứ tuyệt ... Thể loại thơ tứ tuyệt vấn đề phong cách thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh Chơng 2: Đặc điểm phong cách thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh phơng diện nội dung Chơng 3: Đặc điểm phong cách thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh phơng ... tuyệt Hồ Chí Minh cha đợc đả động tới cha đợc giải thoả đáng nh: Tại lại có phong cách thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh? Phong cách thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh có nét đặc sắc gì? Những đóng góp thơ tứ tuyệt...
 • 94
 • 68
 • 0

giá trị nhân sinh của thơ thiền việt nam thời – trần xét từ phương diện hình tượng

giá trị nhân sinh của thơ thiền việt nam thời lý – trần xét từ phương diện hình tượng
... văn hóa lịch sử thời đại - Trần, thơ thiền Trần, số triết nhân sinh Phật giáo Phật giáo Thiền tông thời Trần Chương Giá trị nhân sinh hình tượng người thơ thiền Trần Trong ... Chương Giá trị nhân sinh hình tượng thiên nhiên thơ thiền Trần Chương vào tìm hiểu giá trị nhân sinh triết Phật giáo Thiền tông thể qua hình tượng thiên nhiên thơ thiền Trần Có ... Phật giáo Thiền tông - Trần quan niệm nhân sinh Phật giáo thật có ý nghĩa tích cực quan niệm nhân sinh triết Phật giáo Thiền tông thời Trần CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ NHÂN SINH CỦA HÌNH TƯỢNG...
 • 153
 • 248
 • 0

TƯỞNG TRIẾT HỌC HÀI HÒA THỜI - TRẦN

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HÀI HÒA THỜI LÝ - TRẦN
... triết học hài hòa thời - Trần, không câu nệ, chấp, sẵn sàng tiếp thu tưởng, học thuyết miễn có lợi cho tồn phát triển đất nước Thực ra, tự nhiên mà thời - Trần lại hài hòa hài hòa mà ... người Việt thời - Trần lại không? Thời cổ đại Hy lạp, có biện chứng “bẩm sinh”, “chất phác”, lẽ người Việt thời - Trần lại triết học hài hòa thời điểm lúc hay sao? hài hòa (Harmony) ... mở rộng cửa cho tưởng hài hòa tưởng hài hòa đến lượt làm cho xã hội hài hòa hơn, sống động Thời - Trần tiếp thu Nho giáo theo giải tinh thần Nho giáo thời Hán, Nho giáo thời Đường Một...
 • 6
 • 524
 • 4

Đánh giá tình hình đầu và quản hoạt động đầu của Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam trong thời gian qua.doc

Đánh giá tình hình đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam trong thời gian qua.doc
... 2.8 Tình hình xử nợ 13 Phần III: Đánh giá tình hình đầu quản hoạt động đầu Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam thời gian qua 14 3.1 Đánh giá tình hình đầu quản hoạt động đầu ... nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An 39 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên 40 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình 41 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam 42 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển ... Quỹ 1.2 Quyết định thành lập Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam 1.2.1 Các thành lập Ngân hàng phát triển Việt Nam Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam (sau gọi tắt Ngân Hàng Phát Triển) thành lập theo Quyết...
 • 27
 • 574
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các dạng kết cấu của thơ tứ tuyệtlãnh thổ việt nam thời lýthơ tứ tuyệt chế lan viênthuyet minh ve the tho tu tuyetthuyet minh ve the tho tu tuyet duong luatthuye minh ve the tho tu tuyet duong luatđặc trưng nghệ thuật thơ tứ tuyệt quách tấntư tưởng quản lý thời cổtứ đại khí nước đại việt thời lýtứ đại khí nước đại việt thời lý trầntư tưởng tôn giáo thời lý trầntư tưởng phật giáo thời lý trầntư tưởng thân dân thời lý trầndownload phương pháp tự học thổi sáo và ngâm thơphương pháp tự học thổi sáo và ngâm thơẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt NamBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học của học sinh các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà NẵngQuản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh Trung học phổ thông huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcBiện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà NẵngCông tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng BìnhĐánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà NẵnĐánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng NaĐánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT -FPTSĐào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bình ĐịnhĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng ĐứcĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà NẵnGiải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng HớiGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng NamChapter 84 hoàng văn cườngChapter22 guyton võthidungChương 13 rối loạn nhịp và biểu hiện trên điện tâm đồCHƯƠNG 16CHƯƠNG 20
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập