Tài liệu về : “Đề kiểm tra toán 9 (chương 1)

Đề kiểm tra toán 9 (chương 1)

Đề kiểm tra toán 9 (chương 1)
... TÊN………………………………………….LỚP 9A… Đ i ểm Nh ận xét bài làm ĐỀ:A Phần I: Trắc nghiệm khách quan:(4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng. Câu1: Căn bậc hai số học của 81 là: A. -9 B. 9 C. 9 ± D. 9 ... Đúng Sai 1) Với 0; 0a b≥ ≥ ta có . .a b a b= 2) Với 0; 0a b≥ ≥ ta có a a b b = 3) A AB B B = với . 0A B ≥ và 0B ≠ 4) 3 3 3 . .a b a b= với a, b R∈ HỌ VÀ TÊN………………………………………….LỚP 9A… Câu 9: (3 điểm)Xét ... 2 Câu 2: Khai phương tích 12.30.40 được kết quảlà: A. 1200 B. 120 C. 12 D. 240 Câu 3:c) Nếu 16 9 2x x− = thì x bằng A. 2 B. 4 C. 4 7 D. một kết quả khác Câu 4: Biểu thức 2 3x− xác đònh với các...
 • 2
 • 3,550
 • 115

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)
... Tên: Kiểm tra chương 1 (60 phút) I. Trắc nghiệm: (2 điểm) (Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu đáp án mình chọn. ... quả vàng, dạng tròn thì F 1 đồng tính, cho F 1 tự thụ phấn thì F 2 có tỉ lệ phân li tính trạng 9 : 3 : 3 : 1. Kiểu hình F 1 là: A. Quả đỏ, dạng bầu dục B. Quả vàng, dạng bầu dục C. Quả đỏ, dạng ... phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Người mẹ có kiểu gen thế nào để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn? A. AaBb B. AaBB C. AABb D. AABB 5. Thực chất của sự di truyền độc lập...
 • 2
 • 2,784
 • 32

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)

Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)
... được F 1 đồng tính, cho F 1 giao phối với nhau được F 2 có 898 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 99 cây quả vàng, bầu dục. Nêu các kiểu gen và kiểu hình có thể ... được F 1 đồng tính, cho F 1 giao phối với nhau được F 2 có 898 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 99 cây quả vàng, bầu dục. Nêu các kiểu gen và kiểu hình có thể ... P: Aabb x AABb là: A. 1 : 1 B. 9 : 3 : 3 : 1 C. 1 : 1 : 1 : 1 D. Tỉ lệ khác II. Tự luận: 1. Điền từ (2 điểm): - Trong thí nghiệm của Mendel, khi lai hai bố mẹ (1) về một cặp tính trạng thuần...
 • 4
 • 606
 • 6

De kiem tra Dai 9 chuong 1

De kiem tra Dai 9 chuong 1
... Trờng THCSNgô Đồng đề kiểm tra 1 tiết - bài số 1 Môn đại số- lớp 9 Thời gian làm bài 45 phút ............ *** ............ Họ và tên: ...................................... ... bằng: A. 10 B. ( ) 232 C. 12 D. 2 Câu 2: (0,5đ). Chọn kết quả sai: A. 416 = B. 4)2).(8( = C. 39 = D. 525 = Câu 3: (1,25đ). Điền dấu "x" vào ô Đúng (Đ) hoặc Sai (S) tơng ứng với các ... b) Tìm a để aQ 3 = Câu 3:Giải phơng trình 2 12 1 36x x x+ + + = Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề chẵn ...
 • 1
 • 851
 • 39

kiem tra toan 9 chuong 1-hinh hoc

kiem tra toan 9 chuong 1-hinh hoc
... tên:……………………… BÀI KIỂM TRA HÌNH 9- Chương I Lớp 9 . Số:… Thời gian 45 phút Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng a) Trong hình 1, Cos α bằng A. 5,3 2 B. 4 5,3 2 4 (h .1) C. 2 1 D. ... hệ thức nào sau đây là không đúng A. β β β cos sin = tg B. αβ sincos = C. 1cossin 22 =+ βα D. )90 cos(sin 0 βα −= Bài 2: Không dùng máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ... 70cos ; 0 60sin Bài 3: Dựng góc nhọn α , biết 5 3 = α tg Bài 4: Giải tam giác vuông ABC, biết 0 90 = A  ; AB = 5cm ; 0 60 = C  (kết quả góc làm tròn đến phút, cạnh làm tròn đến chữ số thập phân...
 • 1
 • 608
 • 36

DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG 1 10- 11

DE KIEM TRA DAI 9 CHUONG 1 10- 11
... Trường THCS Châu Văn Biếc ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn: Đại số lớp 9 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI: Bài 1: ( 3 điểm) a\ Tìm điều kiện của x để 4x 1− có nghĩa b\ ... biểu thức 2 12 m 6m 9 . m 3 16 − + − với m < 3 Bài 2: ( 3 điểm) Biến đổi và rút gọn các biểu thức sau: a\ ( ) ( ) 2 2 3 1 3 2+ + − b\ (4 18 2 32 5 50). 8− + c\ 2 5 30 9 10 6 5 2 3 10 1 + − ... 30 9 10 6 5 2 3 10 1 + − + − Bài 3 : ( 2 điểm) Giải các phương trình sau a\ ( ) 2 3x 7 5− = b\ 9( 3x 2) 12x 8 10− + − = Bài 4: ( 1,5 điểm) Cho biểu thức P= x x 8 4 x 4 x 2 . x 4 x 2 x 1   +...
 • 1
 • 367
 • 35

Đề kiểm tra Toán 6-Chương 1

Đề kiểm tra Toán 6-Chương 1
... nguyên tố là số chẵn: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 e) Tập hợp A = {x ∈N| 1 890 < x ≤ 196 9} có bao nhiêu phần tử? A. 1 890 B. 196 9 C. 80 D. 79 f) Cã bao nhiªu sè tù nhiªn tho¶ m·n 3 x < 28 ? A. 0 B. 1 ... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau a) Số nào sao đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 9 ? A. 1002 B. 600 C. 97 2 D. ... a72b chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9. Câu 3: Tính giá trị của biểu thức A = 50 + 250 : [6 2 + 14.(5 7 : 5 5 - 2 3 . 3)] Câu 4: Tìm số tự nhiên x biết a) 15.(x - 1) + 11.2 = 52 Câu 5. Một số sách...
 • 1
 • 143
 • 5

Đề kiểm tra hình 9- chương 1

Đề kiểm tra hình 9- chương 1
... ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÌNH HỌC 9 (TIẾT 19 – CHƯƠNG I) I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng: ... tại A b) Tính các góc B, C ? c) Phân giác của µ A cắt BC tại E, Tính BE, CE ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÌNH HỌC 9 (TIẾT 19 – CHƯƠNG I) I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng:...
 • 2
 • 502
 • 51

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP