Bài 26 sinh sản ở vi sinh vật

Bài 26: Sinh sản vi sinh vật

Bài 26: Sinh sản ở vi sinh vật
... Bài 26: SINH SẢN VI SINH VẬT I Khái niệm II Sinh sản VSV nhân sơ III Sinh sản VSV nhân thực Hienbiology@yahoo.com I Khái niệm Nhận xét Định nghĩa - Sinhthay đổi số sản VSV lượng ... nhân sơ ví dụ Vi khuẩn Vi khuẩn cổ Nấm Tảo ĐV nguyên sinh Hienbiology@yahoo.com II Sinh sản VSV nhân sơ ’ PhiÕu häc tËp Số 26.1 Làm vi c với SGK mục 26.I Phân biệt hình thức sinh sản VSV nhân ... thành bên nội bào tử (endospore), A hình thức sinh sản bào tử B hình thức sinh sản hữu tính C dạng nghỉ tế bào, hình thức sinh sản D hình thức sinh sản vô tính Hienbiology@yahoo.com Dặn dò Đọc...
 • 19
 • 77
 • 0

Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
... tử đốt Ngoại bào tử Sinh sản vi sinh vật nhân thực Nảy chồi Phân đôi Sinh sản bào tử Sinh sản Sinh sản Sinh sn ca vi sinh vt bào bào nhõn s gm nhng hỡnh thc Sinh sn ca vi sinh vt tử hu tử vô ... Hỡnh thnh ni bo t vi khun gõy hi nh hng nh th no i vi i sng ca ngi? Ni bo t lt c vo c th s phỏt trin tr li rut, mỏu, gõy bnh nguy him CNG C Sinh sản vi sinh vật Sinh sản vi sinh vật nhân sơ Nảy ... SN CA VI SINH VT Quan sỏt hỡnh v cho cỏ thVi sinh vt sinh sn nh th S tng s lng bit: vi sinh vt no ? Nm men C th nm men mi Xột v cu to nhõn, vi sinh vt c chia lm my nhúm ? I SINH SN CA VI SINH...
 • 34
 • 738
 • 6

Bài 26 : Sinh sản và cá yếu tố ảnh hưởng tới vi sinh vật

Bài 26 : Sinh sản và cá yếu tố ảnh hưởng tới vi sinh vật
... bo VD: trựng giy, to lc , nm men ru rum 06/24/13 0 2:1 2 AM Sinh sản vi sinh vật Sinh sản vi sinh vật nhân thực Sinh sản vi sinh vật nhân sơ Nảy chồi Phân đôi Bào tử đốt Ngoại bào tử Sinh sản ... bào tử Sinh sản bào tử vô tính 06/24/13 0 2:1 2 AM Nảy chồi Sinh sản bào tử hu tính Phân đôi iii Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật: Chất hoá học Chất dinh dưỡng Chất ức chế sinh trưởng ... Khử trùng Chất kháng sinh Diệt khuẩn chọn lọc Cha bệnh 06/24/13 0 2:1 2 AM ảnh hưởng yếu tố lí học: Cỏc Các yếunh hng n lên loi có giống ? yu sinhvật lí tácca Mt s VSV ng dng tố động t vt lớ trng...
 • 36
 • 263
 • 0

Bài 24: Sinh sản vi sinh vật

Bài 24: Sinh sản ở vi sinh vật
... vật Vi sinh vật nhân sơ Vi sinh vật cổ Vi khuẩn Vi sinh vật nhân chuẩn ộng vật nguyên sinh Nm men, nm mc Tảo n bo I Sinh sn ca vi sinh vt nhõn s: Sinh sn phõn ụi Cỏc hỡnh thc sinh sn: Sinh sn bng ... bo t ca c th nm kt hp vi to thnh hp t củng cố Nờu cỏc hình thức sinh sản vi sinh vật nhân sơ? Cỏc hình thức sinh sản vi sinh vật nhân thực? Các hình thức sinh sản vi sinh vt Nhõn s Phân đôi ... v sinh ca cỏc cỏc cht thi v sinh t bo d tha t bo d tha - Mụi trng nuụi cy khụng n nh - Mụi trng nuụi cy n nh * Khỏi nim: S tng s lng cỏ th vi sinh vt Nm men C th nm men mi Vi sinh vật Vi sinh...
 • 30
 • 150
 • 0

Tài liệu Bài 39: Sinh sản vi sinh vật pptx

Tài liệu Bài 39: Sinh sản ở vi sinh vật pptx
... đôi Sinh sản VSV nhân sơ Nảy chồi Tạo bào tử Phân đôi Sinh sản VSV nhân chuẩn Nảy chồi Sinh sản hữu tính vô tính Hình thức sinh sản Sinh Phân đôi sản Nảy chồi VSV nhân Bào tử sơ Sinh Nảy chồi sản ... niệm sinh trưởng VSV, thời gian hệ, nêu ví du? Thế môi trường nuôi cấy liên tục? Lấy ví dụ thực tế? Virut: Chưa có cấu tạo tế bào Nhóm vi sinh vật Có nhóm vi sinh vật nào? khuẩn VSV nhân sơ: Vi ... dụng do: a Sinh trưởng nhanh b Kích thước nhỏ c Có nhiều hình thức sinh sản d Thích ứng nhiều điều kiện MT f Đ Tốc độ sinh sản tổng hợp vật chất cao Câu Hình thức sinh sản gặp phổ biến vi khuẩn...
 • 28
 • 217
 • 0

bài 39. sinh sản vi sinh vật

bài 39. sinh sản ở vi sinh vật
... Bài 39: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Vi sinh vật Vi sinh vật Dựa vào cấu trúc nhân Vi sinh nhân sơ chia vi phân khuẩn thành nhóm? vật nhân chuẩn Sinh sản Phân đôi Nảy chồi Bào tử Sinh sản phân ... ra, vi sinh vật nhân chuẩn có môt hình thức sinh sản hữu tính mà không tạo bào tử Đó tiếp hợp trùng đế giày  Tiếp hợp trùng đế giày Em rút đặc điểm sinh sản vi sinh vật? Theo em, hình thức sinh ... bào tử vi khuẩn có phải hình thức sinh sản không? Tại sao?  Nội bào tử vi khuẩn hình thức sinh sản mà dạng nghỉ vi khuẩn, gặp điều kiện bất lợi (vi khuẩn lam, vi khuẩn than) Nội bào tử vi khuẩn...
 • 9
 • 329
 • 1

bài giảng sinh học 10 bài 26 sinh sản của vi sinh vật

bài giảng sinh học 10 bài 26 sinh sản của vi sinh vật
... CỐ BÀI HỌC PHIẾU HỌC TẬP Bài tập Hãy hoàn thành bảng sau: Các hình thức sinh sản vi sinh vật Loại vi sinh vật Vi sinh vật nhân sơ Vi sinh vật nhân thực Các hình thức sinh sản Đối tượng PHIẾU HỌC ... sinh vật nhân sơ? Bài 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT I Sinh sản vi sinh vật nhân sơ 1.Phân đôi 2.Bào tử 3.Nảy chồi Bài 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT I SINH SẢN CỦA VSV NHÂN SƠ Phân đôi ... Đáp án Các hình thức sinh sản vi sinh vật: Loại vi sinh Các hình thức vật sinh sản Vi sinh vật nhân sơ Phân đôi Mycoplasma… Nảy chồi VK quang dưỡng màu tía Tạo bào tử Vi sinh vật nhân thực Đối tượng...
 • 33
 • 607
 • 0

BÀI 26. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

BÀI 26. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
... Vi sinh vật chia thành nhóm nào? Vi sinh vật Vi sinh vật nhân sơ Vi sinh vật nhân chuẩn I SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ Phân đơi Nảy chồi Bào tử Phân đôi vi khuẩn lam Nảy chồi vi khuẩn ... I SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ Nảy chồi tạo thành bào tử Quan sát diễn biến sau vi khuẩn quang dưỡng: ? - Vi khuẩn quang dưỡng sinh sản cách gì? Nảy chồi vi khuẩn Chồi I SINH SẢN CỦA VI SINH ... Chất canxidipicolinat sinh dưỡng Có Có sinh dưỡng Khơng Khơng * Đặc điểm chung sinh sản vi sinh vật?  Hình thức sinh sản phong phú đơn giản  Tốc độ sinh sản nhanh  Vi sinh vật dễ dàng phát tán...
 • 37
 • 355
 • 0

sinh sản vi sinh vật-10Cb

sinh sản ở vi sinh vật-10Cb
... Sinh sản vi sinh vật nhân thực Sinh sản vi sinh vật nhân sơ Nảy chồi Phân đôi Bào tử đốt Ngoại bào tử Sinh sản bào tử Sinh sản bào tử vô tính Nảy chồi Sinh sản bào tử hu tính Phân đôi Cng c Sinh ... tử Bên TB sinh dưỡng Lớp vỏ dày Có Không Chất Canxidipicolinat Có Không Ni bo t vi khun Ngoại bào tử Xạ khuẩn (Bào tử đốt) Bi 26: SINH SN CA VI SINH VT II Sinh sn vi sinh vt nhõn thc Sinh sn ... sn vi sinh vt nhõn thc Sinh sn bng bo t: a Sinh sn bng bo t vụ tớnh Bi 26: SINH SN CA VI SINH VT II Sinh sn vi sinh vt nhõn thc Sinh sn bng bo t: a Sinh sn bng bo t vụ tớnh Bo t c hỡnh thnh...
 • 16
 • 159
 • 3

sinh sản vi sinh vật

sinh sản ở vi sinh vật
... hình thức sinh sản nào? Sinh sản phân đơi Có vi sinh vật nhân sơ Sinh sản bào tử Có vi sinh vật nhân thực Sinh sản nảy chồi  II SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC Sinh sản bào tử: a Sinh sản vơ ... vsv có sinh sản khơng? Chúng làm để trì nòi giống? Bài 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT (Tiết 27) Vi sinh vật chia thành nhóm nào? Vi sinh vật Vi sinh vật nhân sơ Vi sih vật cổ Vi khuẩn Vi sinh vật ... II SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC Sinh sản bào tử: a Sinh sản vơ tính bào tử: b Sinh sản hữu tính bào tử: Sinh sản cách nảy chồi phân đơi a Nảy chồi: b Nảy chồi  Nấm men rượu II SINH SẢN...
 • 37
 • 149
 • 0

sinh san o vi sinh vat

sinh san o vi sinh vat
... Bài 39: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Vi sinh vật Vi sinh vật Dựa v o cấu trúc nhân Vi sinh nhân sơ chia vi vật nhân chuẩn phân khuẩn thành nhóm? Sinh sản Phân đôi Nảy chồi B o tử Sinh sản phân ... b o tử o + Chồi tách khỏi thể mẹ *b o tử hữu tính hình thành thể độc lập - b o tử đảm - b o tử túi - b o tử tiếp hợp - b o tử noãn Nội b o tử vi khuẩn có phải hình thức sinh sản không? Tại sao? ... Nội b o tử vi khuẩn hình thức sinh sản mà dạng nghỉ vi khuẩn, gặp điều kiện bất lợi (vi khuẩn lam, vi khuẩn than) Nội b o tử vi khuẩn Ngoài ra, vi sinh vật nhân chuẩn có môt hình thức sinh sản...
 • 9
 • 198
 • 0

Sinh học 11 - Bai 26 : CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT docx

Sinh học 11 - Bai 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT docx
... +TK ngoại biên : dây TK hạch TK  kết luận b.Hoạt động HTK ống : * Hoạt động *Theo nguyên tắc phản xạ (giúp động Cho học sinh quan sát hình 26. 2 trả lời vật thích nghi) câu hỏi hoạt động HTK hình ... phản xạ ? -Phản xạ đơn giản (ví dụ ?) Bài tập : -Kim đâm  ngón tay co lại -Phản xạ phức tạp (ví dụ ?) (?) Cung phản xạ có phận -Cung ph/xạ có bộphận (?) -Bộ phận tiếp nhận k/th *Bài tập : - ường ... (sợi TK cảm giác) Bạn đi, gặp rắn trước mặt -Xử lý thông tin (trung ương thần (27.3) kinh) +Phản ứng (?) - ường truyền (vận động) -Bộ phận thực +Cho biết -Bộ phận tiếp nhận kích thích (?) -Bộ phận...
 • 5
 • 1,597
 • 2

Sinh sản Vi sinh vật ppsx

Sinh sản ở Vi sinh vật ppsx
... Vi sinh vật chia thành nhóm nhóm: Vi sinh vật nhân sơn Vi khuẩn Vi sinh vật cổ Vi sinh vật Vi rút Nấm Vi sinh vật nhân thật Động vật nguyên sinh Một số tảo đơn bào I SINH SẢN VI RÚT  Virus: ... SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ Chồi Phân đôi vi khuẩn lam Nảy chồi vi khuẩn II SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ Hình thành Khuẩn ti khí sinh Bào tử nảy mầm Hình thành khuẩn ti chất Sinh sản bào ... trình nguyên phân Phân đôi vi khuẩn Phân đôi vi khuẩn Phân đôi vi khuẩn lam Chroococcus Phân đôi vi khuẩn CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ Hình thức sinh sản Đặc điểm Ngoại bào tử:...
 • 67
 • 374
 • 0

GIÁO ÁN BÀI 26 CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT SINH HỌC 11 NÂNG CAO

GIÁO ÁN BÀI 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT SINH HỌC 11 NÂNG CAO
... thực vật? Để tìm hiểu vấn đề này, thầy em vào tìm hiểu 26 : CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT b.Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Khái niệm cảm ứng động vật Mục tiêu: -Học sinh nêu khái niệm cảm ứng động vật ... cảm ứng động vật khác với cảm ứng thực vật Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Phương pháp giảng dạy sinh học Thời Hoạt động giáo viên gian Lê Hoàng Cảnh Hưng - Sinh 4B Hoạt động học sinh Nội dung học ... nghiên cứu hình thức cảm ứng thực vật, biết cảm ứng biểu hướng động ứng động với nhiều hình thức khác Như em biết, cảm ứng phản ứng chung sinh vật kích thích, phản ứng động vật diễn nào, có giống...
 • 11
 • 2,159
 • 21

bài giảng sinh học 11 bài 26 cảm ứng động vật

bài giảng sinh học 11 bài 26 cảm ứng ở động vật
... ? Cảm ứng động vật gì? Tiết 26- Bài 26, 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT I.Khái niệm cảm ứng động vật Khi tay nguời chạm phải vật nóng Hướng sáng ? So sánh cách biểu tốc độ phản ứng cảm ứng hai phản ứng ... KIỂM TRA BÀI CŨ - Nêu khái niệm cảm ứng thực vật? - Thực vật phản ứng với kích thích hình thức nào? Lấy ví dụ Tiết 29- 26: Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT I.Khái niệm cảm ứng động vật Khi ... phản ứng: Cơ tay phản xạ trên? Tiết 29- Bài 26: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT III Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới ? Hệ thần kinh dạng lưới có nhóm động vật...
 • 20
 • 1,492
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài 26 sinh sản của vi sinh vậtsinh học 10 bài 26 sinh sản của vi sinh vậtsinh 10 bài 26 sinh sản của vi sinh vậtbài 26 sinh sản của vi sinh vậtgiao an bai 26 sinh san cua vi sinh vatgiáo án bài sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vậtsinh sản ở vi sinh vật nhân sơsinh sản ở vi sinh vật nhân thựcsinh sản ở vi sinh vậtsinh truong va sinh san o vi sinh vatsinh sản ở vi sinh vật nhân sơ và nhân thựcđặc điểm chung về sinh sản ở vi sinh vậtsinh hoc bai 26 cam ung o dong vatsinh 11 bai 26 cam ung o dong vatbài 26 xác định nhanh vi sinh vật trong thực phẩm bằng hệ thống multitest api 20eA Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaChuyên Đề Hệ Thức Vi- Ét Và Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi- ÉtChương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPSKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7The portable MBA in entrepreneurshipMBA international marketing local marketingMBA theory of financial risks from statistical physics to risk management, cambridgeA guide to effective human resources managementthpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiếtBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)kiểm tra 1tiết nhôm và cromCKBVMT Trung tâm ứng dụngTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn phương pháp đo so sánh tại hiện trườngHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2 hải thượng lãn ông lê hữu trác và bộ hải thượng y tông tâm lĩnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giáo dụcNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê doanh nghiệpNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đầu tư và xây dựnggiao an am Nhac 6 2016Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập