đề thi thông tin vệ tinh

Đề cương thông tin vệ tinh (lý thuyết + bài tập)

Đề cương thông tin vệ tinh (lý thuyết + bài tập)
... cú phi my trm qu So vs v tinh a tnh, v tinh MEO cho cht lng truyn thụng tt hn (ớt ting vng hn, tg tr ngn hn), dựng ớt c/s hn truyn tin Qu o elip cao HEO: v tinh thụng tin cho nhng vựng v cao ... bc thụng tin 24/24h, cn cú v tinh b trớ cỏch u trờn cựng qu o 4 Qu o a tnh: mt v tinh qu o a tnh s tr nờn bt ng so vs mt t vỡ th nú c gi l v tinh a tnh iu kin qu o l a tnh: V tinh phi ... cho cỏc dch v v tinh khỏc nhau, mc dự mt dch v cú th c cp phỏt cỏc bng tn khỏc cỏc vựng khỏc nhau.Cỏc dch v v tinh cung cp bao gm: Cỏc dch v v tinh c nh (FSS) Cỏc dch v v tinh qung bỏ (BSS)...
 • 25
 • 1,010
 • 5

Chu de 5: Thong tin ve thi truong lao dong

Chu de 5: Thong tin ve thi truong lao dong
... trường lao động Nông Nghiệp  Thò trường lao động Công Nghiệp  Thò trường lao động Dòch Vụ  Thò trường lao động Công Nghệ Thông Tin  Thò trường lao động xuất lao động  Thò trường lao động ... trường lao động việc làm  Biết cách tìm thông tin số nghề cần nhân lực  Chu n bò tâm lý sẵn sàng để vào lao động nghề nghiệp  I KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM  Thò trường lao ... mà người lao động thể hàng hóa  Việc làm : Mỗi công việc sản xuất, kinh doanh, dòch vụ cần đến lao động thực thời gian không gian xác đònh gọi việc làm II THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG...
 • 10
 • 234
 • 1

Đề tài tốt nghiệp kỹ thuật phát hiện lỗi và sửa lỗi trong hệ thống thông tin vệ tinh INMARSAT

Đề tài tốt nghiệp  kỹ thuật phát hiện lỗi và sửa lỗi trong hệ thống thông tin vệ tinh INMARSAT
... 5 .Kỹ thuật phát sửa lỗi hệ thống INMARSAT 1 .Kỹ thuật phát sửa lỗi hệ thống INM - B 1.1.Giới thiệu chung 1.1.1.Đặc điểm 1.1.2.Các dịch vụ 1.2 .Kỹ thuật phát sửa lỗi 2 .Kỹ thuật phát sửa lỗi hệ thống ... gồm vệ tinh hệ I, hệ II hệ III (các vệ tinh hệ I đợc thay vệ tinh hệ II) Bốn vệ tinh hoạt động phủ sóng vùng đại dơng AORW, AORE, POR IOR trải từ 700N - 700S Vì INMARSAT hệ thống thông tin vệ tinh ... hệ thống thông tin vệ tinh Điều phụ thuộc vào vị trí đặt trạm mặt đất Phần đề cập đến can nhiễu đờng thông tin viba mặt đất với hệ thống thông tin vệ tinh Ngợc lại, can nhiễu hệ thống thông tin...
 • 74
 • 259
 • 0

Chủ đề 5 : Thông tin về thị trường lao động

Chủ đề 5 : Thông tin về thị trường lao động
... trường lao động ; - TTLđộng nông nghiệp - TTLĐ công nghiệp - TTLĐ dòch vụ IV/- Một số thông tin TTLĐ khác : - TTLĐ công nghệ thông tin - TT xuất lao động - TTLĐ ngành dầu khí Hoạt động : Tìm hiểu ... trường lao động - Tại việc chọn nghề HS thảo luận a) Khái niệm : nơi người lại diễn hoạt động vào thò trường lao động ? người tuyển dụng người xin việc b) Một số yêu cầu thò trường lao động HS ... TRường THCS Phú Hữu Giáo án hướng nghiệp tới yêu cầu đào tạo nghề có yêu cầu riêng hiểu biết tri thức đònh chuyên môn kó tương ứng Hoạt động : Tìm hiểu thò trường lao động II/- Thò trường lao...
 • 3
 • 92
 • 3

Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động

Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động
... 2) Thị trường lao động a) ý nghĩa việc nắm vững thị trường lao động Có ý nghĩa quan trọng việc định hướng chọn nghề Bởi vì, chọn nghề làm cho sống thỏa mãn thực ước mơ b) Một số yêu cầu thị trường ... Những dịch vụ đòi hỏi đào tạo nhiều như: Ngân hàng bưu viễn thông 4) Một số thông tin thị trường LĐ khác a) Thị trường LĐ công nghệ thông tin Phóng viên Hiện nay, nhu cầu LĐ lĩnh vực CNTT lớn + ... học trình độ trung học tăng lên Kết luận: Thị trường lao động đa dạng Mỗi thị trường có yêu cầu riêng ngư ời lao động. Bởi vậy, học sinh từ ngồi ghế nhà trường tích lũy tri thức để chuẩn bị cho...
 • 29
 • 66
 • 0

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH.DOC

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH.DOC
... tinh 1.1- Lịch sử phát triển thông tin vệ tinh 1.2- Các loại quỹ đạo vệ tinh 1.3- Phân bổ tần số thông tin vệ tinh 1.4- Cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin vệ tinh 8 10 11 1.4.1 Phần không ... huặc có mây 1.4- cấu trúc tổng quát hệ thống thông tin vệ tinh Một hệ thống thông tin vệ tinh bao gồm hai phần : Phần mặt đất Phần không gian đOạN KHÔNG GIAN TUYếN LÊN Vệ TINH TUYếN XUốNG TRạM ĐIềU ... cấp dịch vụ, hệ thống vệ tinh phải bao gồm số vệ tinh để dự trữ, để thay cho vệ tinh bị hỏng hay hết hạn sử dụng trờng hợp cần phân biệt tuổi thọ độ tin cậy vệ tinh Độ tin cậy vệ tinh đợc đánh...
 • 35
 • 1,067
 • 25

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH
... Faculty Of Computer Engineering Chương Phép bi n Chương Tín hi u h th ng LTI mi n t n s Chương Bi n Chương Tín hi u h th ng r i r c Chương Gi i thi u t ng quan N i dung Chương trình gi ng d y i D/A ... p •V nh, ch vi t, d li u v.v… • Tín hi u bi u hi n v t lý c a thông tin Thông tin c bi u di n có th ti ng nói, hình Khái ni m: 1. 1 Tín hi u Tín hi u tương t Tín hi u Tín hi u l ym u Tín hi u ... Engineering i A/D Chuy n Các lĩnh v c ng d ng Page: Các ưu i m c a phương pháp x lý tín hi u s Khái ni m tín hi u, x lý tín hi u h th ng x lý tín hi u N i dung chính: Chương 1: T ng quan Faculty Of Computer...
 • 25
 • 600
 • 5

Thông tin vệ tinh

Thông tin vệ tinh
... Hệ thống vệ tinh đợc đặt tên AMSC Hệ thống cung cấp: dịch vụ thông tin di động vệ tinh mặt đất (LMSS), dịch vụ thông tin di động vệ tinh hàng không (AMSS) dịch vụ thông tin di động vệ tinh hàng ... thng thụng tin v tinh Hiu c quy hoch tn s cho thụng tin v tinh 1.2 CC QU O V TINH TRONG CC H THễNG THễNG TIN V TINH Tu thuc vo cao so vi mt t cỏc qu o ca v tinh h thng thụng tin v tinh c chia ... thụng tin v tinh CHNG TNG QUAN CC H THNG THễNG TIN V TINH 1.1 GII THIU CHUNG 1.1.1 Cỏc ch c trỡnh by chng Tng quan cỏc qu o v tinh thụng tin v tinh Phõn b tn s Cỏc v tinh ca INTELSAT Cỏc v tinh...
 • 131
 • 458
 • 10

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập