Bài giảng lực đàn hồi

Bài giảng Bài 9-Lực đàn hồi

Bài giảng Bài 9-Lực đàn hồi
... dạng đàn hồi II- Lực đàn hồi đặc điểm Lực đàn hồi Lực đàn hồi lực vật biến dạng tác dụng lên vật làm biến dạng Đặc điểm lực đàn hồi *Lò xo vật có tính chất đàn hồi Độ biến dạng vật lớn lực đàn hồi ... năm 2008 Bài 9: lực đàn hồi Thứ bảy ngày 01 tháng 11 năm 2008 Bài 9: lực đàn hồi I- Biến dạng đàn hồi Độ biến dạng Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2007 Bài 9: lực đàn hồi I- Biến dạng đàn hồi Độ ... II- Lực đàn hồi đặc điểm Lực đàn hồi Lực đàn hồi lực mà lò xo biến dạng tác dụng lên nặng Hãy đặc điểm lực đàn hồi thí nghiệm trên? Thứ bảy ngày 01 tháng 11 năm 2008 Bài 9: lực đàn hồi I- Biến...
 • 29
 • 220
 • 1

bài giảng vật lý 10 bài 12 lực đàn hồi của lò xo. định luật húc

bài giảng vật lý 10 bài 12 lực đàn hồi của lò xo. định luật húc
... TIẾT 10_ BÀI 9: LỰC ĐÀN HỒI II) LỰC ĐÀN HỒI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÓ 1) Lực đàn hồi Lực xo (sợi dây cao su) biến dạng tác dụng vào nặng (tay) gọi lực đàn hồi ? Lực đàn hồi xuất nào? Khi vật có ... vật có tính chất đàn hồi bị tác dụng lực khác 2) Đặc điểm lực đàn hồi - Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng - Độ biến dạng tăng  lực đàn hồi tăng ĐĐLỰC TIẾT 10_ BÀI 9: LỰC ĐÀN HỒI III) VẬN DỤNG ... đôi lực đàn hồi tăng gấp đôi (1) ………………… b) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi lực đàn hồi tăng gấp ba (1) ………………… TIẾT 10_ BÀI 9: LỰC ĐÀN HỒI III) VẬN DỤNG ? Bài 1: Vật số vật sau tính chất đàn hồi? ...
 • 15
 • 1,425
 • 2

bài giảng vật lý 6 bài 9 lực đàn hồi

bài giảng vật lý 6 bài 9 lực đàn hồi
... xo tăng lên ? Bài 19 LỰC ĐÀN HỒI Khái niệm lực đàn hồi Khái niệm lực đàn hồi Khái niệm lực đàn hồi Một vài trường hợp thường gặp Lực đàn hồi : Là lực xuất vật bị biến dạng đàn hồi, có xu hướng ... dụng gì? Bài tập Thanh A nhấc hồi gì? Lực đàn cân ra? Bài 19 LỰC ĐÀN HỒI Khái niệm lực đàn hồi Khái niệm lực đàn hồi Một vài trường hợp thường gặp a Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc b Lực căng ... đầu ? Bài 19 LỰC ĐÀN HỒI Khái niệm lực đàn hồi Một vài trường hợp thường gặp a Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc b Lực căng dây t/h dây vắt qua ròng rọc Lực kế Vận dụng Bài tập Bài 19 LỰC ĐÀN HỒI...
 • 28
 • 622
 • 0

Bài 9L: Lực đàn hồi

Bài 9L: Lực đàn hồi
... tính chất đàn hồi Bài Lực đàn hồi I Biến dạng đàn hồi Độ biến dạng Biến dạng đàn hồi *Thí nghiệm *Rút kết luận Độ biến dạng lò xo II Lực đàn hồi đặt điểm Lực đàn hồi Đặc điểm lực đàn hồi III Vận ... II Lực đàn hồi đặt điểm Lực đàn hồi Đặc điểm lực đàn hồi C4 Trọn câu câu sau đây: A .Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng B Độ biến dạng tăng lực đàn hồi giảm C Độ biến dạng tăng lực đàn ... đàn hồi tăng C Bài Lực đàn hồi Thứ ngày 13 tháng 11 năm 2007 I Biến dạng đàn hồi Độ biến dạng Biến dạng đàn hồi *Thí nghiệm *Rút kết luận Độ biến dạng lò xo II Lực đàn hồi đặt điểm Lực đàn hồi...
 • 13
 • 1,117
 • 1

bai 9 lực đàn hồi

bai 9 lực đàn hồi
... nhiên II- Lực đàn hồi đặc điểm Lực đàn hồi Lực đàn hồi lực mà lò xo biến dạng tác dụng lên nặng nặng đứng yên lực đàn -hồi mà lò xo tác dụng vào vớiđã Lực đàn hồi cân cân với lực ? trọng lực Như ... dài tự nhiên II- Lực đàn hồi đặc điểm C4 Chọn câu câu đây? Lực đàn hồi A Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng Đặc điểm lực đàn hồi - Độ biến dạng lò xo lớn lực đàn hồi lớn III- Vận dụng ... cường độ lực đàn hồi -của lò xo độ lực đàn hồi lực Cường cường độ của lò xo cường độ nào? trọng lực Thứ hai ngày 03 tháng 11 năm 2008 Tiết 11 : lực đàn hồiBảng kết I- Biến dạng đàn hồi Độ biến...
 • 31
 • 1,389
 • 3

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
... HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO B Fđh Fđh Fđh Fđh Fđh A Fđh II/ ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO ĐỊNH LUẬT HOOK 1.Thí nghiệm : lo 7 l Δl Fđh P Δl Δl Δl = l – l0 Lực đàn hồi cân với trọng ... phía trước Quả bóng nẩy lên tác dụng lực ? Do phản lực đàn hồi Dựa vào đặc điểm lực cân lực cần đo lực đàn hồi, người ta chế tạo lực kế gồm phận chủ yếu xo, lực kế ứng với vạch chia độ người ... luật Húc : Trong giới hạn đàn hồi , độ lớn lực đàn hồi xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng xo Fđh = k ∆l k: độ cứng ( hệ số đàn hồi) xo ( N/m ) Δl: độ biến dạng xo (m) 3/ Chú ý : a/ Đối...
 • 15
 • 1,593
 • 11

Bài 9: Lực đàn hồi

Bài 9: Lực đàn hồi
... II Lực đàn hồi đăïc điểm nó: Lực đàn hồi: Lực mà lò xo biến dạng tác dụng vào nặng thí nghiệm gọi lực đàn hồi C3: Trong thí nghiệm nặng đứng yên lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào cân với lực ... lời: Lực đàn hồi lò xo cân với trọng lực nặng Đặc điểm lực đàn hồi: C4: Chọn câu câu đây: A Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng B Độ biến dạng tăng lực đàn hồi giảm C Độ biến dạng tăng lực ... khái niệm lực tay ta tác dụng vào dây cao su lò xo? Nội dung học I Biến dạng đàn hồi Độ biến dạng Biến dạng lò xo Độ biến dạng lò xo II Lực đàn hồi đăïc điểm Lực đàn hồi Đặc điểm lực đàn hồi I Biến...
 • 14
 • 665
 • 2

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
... hạn đàn hồi xo Khi kéo dãn xo mạnh xo khả phục hồi trạng thái ban đầu Mỗi xo có giới hạn đàn hồi định Bài 12 Lực đàn hồi xo Định luật Húc II độ lớn lực đàn hồi xo luật húc định ... nén, lực đàn hồi xo hướng theo trục xo Fđh Fđh Fđh Fđh Bài 12 Lực đàn hồi xo Định luật Húc Độ lớn lực đàn hồi xo Làm để tìm hiểu mối quan hệ này? Độ dãn xo Bài 12 Lực đàn hồi ... tỉ số độ lớn lực đàn hồi Độ dãn l xo độ dãn xo số (mm) Bài 12 Lực đàn hồi xo Định luật Húc II độ lớn lực đàn hồi xo định luật húc Thí nghiệm Treo đồng thời cân 50g vào xo có chiều...
 • 22
 • 1,266
 • 12

Bài 9: Lực đàn hồi

Bài 9: Lực đàn hồi
... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trọng lực gì, nêu đặc điểm trọng lực? Câu 2:Phát biểu viết công thức Đònh luật vạn vật hấp dẫn LỰC ĐÀN HỒI ĐO LỰC BẰNG LỰC KẾ I LỰC ĐÀN HỒI a Thế lực đàn hồi: Khi vật ... hồi: Khi vật bị biến dạng vật xuất lực có xu hướng làm cho vật lấy lại hình dạng kích thước cũ Loại lực gọi lực đàn hồi b Những đặc điểm lực đàn hồi:   - Lực đàn hồi xuất vật bị biến dạng có hướng ... - Lực đàn hồi tỉ lệ với độ giãn lò xo * Giới hạn đàn hồi giới hạn vật trở hình dạng kích thước ban đầu  2 Định luật Húc(Hooke) Độ cứng vật đàn hồi * Định luật Húc Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn...
 • 15
 • 431
 • 1

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
... vào bảng Nghiệm lại định luật Huc : F = kx, xo Khảo sát lực đàn hồi Nghiệm định luật húc III KT QU thí nghiệm M (g) 50 100 150 200 250 x (mm) 17 38 68 80 100 k Hệ số đàn hồi k = mg/x ... vít chỉnh thăng băng Khảo sát lực đàn hồi Nghiệm định luật húc III Trình tự thí nghiệm Ba xo ban đầu có độ dài chịu ba lực tác dụng nhau, độ dãn lại khác ? Chọn xo có độ cứng lớn nhất, treo ... Khảo sát lực đàn hồi Nghiệm định luật húc II Dụng cụ thí nghiệm Ba xo dài 60mm, có độ cứng khác Hộp gồm 12 gia trọng 50g, hai đầu có...
 • 4
 • 674
 • 2

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
... Tiết15 §12 LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC I HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO II ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO ĐỊNH LUẬT HÚC Thí nghiệm ? Khi treo cân vào xo lực xo có ... ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC Kiến thức cần ghi nhớ I HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO II ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO ĐỊNH LUẬT HÚC Thí nghiệm Giới hạn đàn hồi xo Định luật ... -Để tăng lực xo ta móc nhiều cân với Tiết15 §12 LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC I HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO II ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO ĐỊNH LUẬT HÚC Thí nghiệm...
 • 30
 • 3,133
 • 35

Bài 9. Lực đàn hồi (ppt)

Bài 9. Lực đàn hồi (ppt)
... thích hợp bảng 9.1 II Lực đàn hồi đặc điểm Lực đàn hồi Lực mà lò xo biến dạng tác dụng vào nặng thí nghiệm gọi lực đàn hồi C3: Trong thí nghiệm hình 9.2 , nặng đứng yên, lực đàn hồi mà lò xo tác ... câu câu sau đây: A Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng B Độ biến dạng tăng lực đàn hồi giảm C Độ biến dạng tăng lực đàn hồi tăng  Vậy: Độ biến dạng lò xo lớn lực đàn hồi lớn III Vận dụng ... dụng vào cân với lực nào? Cân với trọng lực vật Như vậy, cường độ lực đàn hồi lò xo cường độ lực nào? Bằng với cường độ trọng lực vật Vậy: Lò xo bị nén kéo dãn, tác dụng lực đàn hồi lên vật tiếp...
 • 3
 • 356
 • 2

BÀI 12:LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO.ĐỊNH LUẬT HÚC

BÀI 12:LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO.ĐỊNH LUẬT HÚC
... nữa, xo có hình dạng ? xo trở trạng thái ban đầu Vậy lực đàn hồi xuất ? Khi vật bị biến dạng đàn hồi 1 Khái niệm lực đàn hồi Vậy lực đàn hồi Lực đàn hồi lực xuất vật bị biến dạng đàn hồi, ... số đàn hồi nội dung Công thức (độ cứng) phụ thuộcluật Húc, em thư định hình dạng, kích ớc biểu chấtdungvật liệu phát nội định luật ? Lực đàn hồi xo Nội dung định luật Húc : Trong giới hạn đàn ... v19.4 biến lớn lực xo biết độ dạng đàn hồi quan hệ với độ Em hiểu biến dạng xo ?nào Giá trị đại số lực đàn? dấu trừ công thức hồi diễn tả ? l l a Lực đàn hồi xo Em quan sát hình 19.5 cho...
 • 22
 • 1,094
 • 14

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập