định luận 3 Niu tơn

dinh luat 3 niu ton

dinh luat 3 niu ton
... NEWTON A./ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Giúp học sinh hiểu đặc điểm lực tương hỗ - Vận dụng đònh luật II III Newton để giải thích tượng vật lý B./ NHẮC LẠI Nội dung viết công thức đònh luật II Newton ... m2 a2 Kết suy từ thí nghiệm m1a1 = - m2a2 3. /thí nghiệm lần - Trước va chạm khối lượng m1 = 4kg , m2 = 6kg , vận tốc v1=2m/s , v2=-1m/s Kết thí nghiệm 3: - Sau va chạm m1 = 4kg , m2 = 6kg ,vận ... phản lực N Đònh luật III Newton P/ = N Vật đứng yên nên P = N Suy P = P/ Vậy cặp lực cân P N “ không cân P/ N b./Bài tập Bài 1: Hai xe lăn A ,B có khối lượng m1 = 3kg , m2=1kg chuyển động ngược...
 • 20
 • 430
 • 1

Dinh luat III Niu Tơn

Dinh luat III Niu Tơn
... Một bóng bay đến đập vào tường Bóng bị bật trở lại, tường đứng yên Như có trái với định luật III Niu- tơn không ? Giải thích Bài tập 03 - Khi Dương Thành kéo hai đầu sợi dây hình vẽ dây không đứt...
 • 20
 • 452
 • 4

Định luật III Niu-tơn

Định luật III Niu-tơn
... (2 chiều) II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN a Thí nghiệm 1: - Tương tác hai lò xo đứng yên B A FAB FBA II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN b Thí nghiệm 2: - Tương tác hai lò xo chuyển động II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN Thí ... yên Điều đó: a Đúng với ĐL II, không với ĐL III Niu-Tơn b Đúng với ĐL II, ĐL III Niu-Tơn c Không với ĐL II, ĐL III Niu-Tơn d Không với ĐL II, với ĐL III Niu-Tơn Câu Hãy quan sát hình 16.4 ? Chọn ... hai lực hai lực trực đối II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN Định luật “Khi vật A tác dụng lên vật B lực vật B tác dụng lại vật A lực Hai lực hai lực trực đối.” FAB = - FBA III LỰC VÀ PHẢN LỰC - Một hai...
 • 28
 • 387
 • 3

Định luật III Niu-tơn

Định luật III Niu-tơn
... : Giả thuyết : II Thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết : III Đònh luật III Newton : V Bài tập : ĐỊNH LUẬT III NEWTON Một số thí dụ đònh luật III Newton Nội dung I Tình ban đầu : Hiện tượng : Giải ... thuyết : III Đònh luật III Newton : V Bài tập : ĐỊNH LUẬT III NEWTON Bài tập 2: Trong ví dụ đònh luật lực đẩy bắn súng, giải thích viên đạn bay với vận tốc lớn so với súng ? Trả lời : - Đònh luật ... đầu : Hiện tượng : ĐỊNH LUẬT III NEWTON Bài tập :Vận dụng đònh luật III để giải thích tượng sau : Giải thích : Giả thuyết : II Thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết : III Đònh luật III Newton : V Bài...
 • 16
 • 307
 • 3

Định luật II Niu-tơn

Định luật II Niu-tơn
... Lực tác dụng bi F 1 .Định luật II Newton Fm? a,v Newton đưa tương quan biểu thức: Fhl = ma Fhl: hợp lực lực tác dụng lên vật a: Gia tốc vật Định luật II Newton bao gồm định luật thứ +Khi lực ... lực Trong hệ SI [F]: N; [s]: m/s2; [m]: kg Thay vào biểu thức định luật II Newton: 1N=1kg.1m/s2=1kg m/s2 Nhìn vào biểu thức em định nghĩa đơn vị lực? Một lực truyền cho khối lượng 1kg gia tốc ... m2=2m1=>a1=2a2 a1=v12/R, a2=v22/R n1/n2=1.4 Đếm số vòng quay hai lần thí nghiệm ta xác nhận tỉ số Vậy định luật II Newton kiểm nghiệm Tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành F2 F F1 F=F1+F2 Thí nghiệm áp...
 • 9
 • 597
 • 4

Định luật I Niu-tơn

Định luật I Niu-tơn
... luật I niu-tơn 1 Quan niệm A-ri-xtốt Thí nghiệm lòch sử Ga-li-lê Đònh luật I niu-tơn Thí nghiệm đệm khí Q M A R B N C Quan niệm A-ri-xtốt Thí nghiệm lòch sử Ga-li-lê Đònh luật I niu-tơn Thí nghiệm ... niệm A-ri-xtốt Thí nghiệm lòch sử Ga-li-lê Đònh luật I niu-tơn Ýùnghóa đònh luật I Niutơn M i vật có xu hướng bảo toàn vận tốc Tính chất g i quán tính Biểu quán t I Ýùnghóa đònh luật nh ? ? NiutơnCho ... niệm A-ri-xtốt Thí nghiệm lòch sử Ga-li-lê α α Hãy so sánh quan niệm Từ mô tả TN quan HãyGa-li-lê vớiGa-li-lê củakết qủa thí nghiệm lòch suy a A-ri-xtố sử m củn t niệcủa Ga-li-lê ? v Quan niệm...
 • 8
 • 326
 • 3

Bài 16 : Định luật III Niu-tơn

Bài 16 : Định luật III Niu-tơn
... phù hợp với định luật II III Niu-tơn V BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập : Hình 16. 4a trang 73 SGK Khi Dương Thành kéo hai đầu sợi dây hình vẽ dây không đứt V BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập : Hình 16. 4b trang ... dụng tương hỗ ( hay tương tác ) vật II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN 1)Thí nghiệm : Hình 16. 3 ( trang 72 SGK ) A B II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN 1)Thí nghiệm :  Nhận xét : FAB FBA nằm đường thẳng (cùng giá), ... hai vật khác V BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 1: Một bóng bay đến đập vào tường Bóng bị bật trở lại, tường đứng yên Như có trái với định luật III Niu-tơn không ? Giải thích Bài giải : • Khi bóng đập...
 • 35
 • 695
 • 1

Dịnh luật I Niu ton Lớp 10 Nâng cao

Dịnh luật I Niu ton Lớp 10 Nâng cao
... QUAN NIỆM CUA A-RI-XTÔT ̉ ̉ THÍ NGHIỆM LICH SƯ CUA ̣ GA-LI-LÊ ĐINH LUẬT I NIU- TƠN ̣ ̉ ̃ ́ Y NGHIA CUA ĐINH LUẬT I ̣ NIU- TƠN ́ ̉ ̀ CUNG CÔ BAI HỌC SIR ISAAC NEWTON ́ QUAN NIỆM CỦA A-RI-XTÔT ... vận tố c của mình, tính chấ t này đươ ̣c go i là quán tính nên đinh luâ ̣t I niuton còn go i là đinh luâ ̣t quán tính Chuyể n ̣ ̣ đô ̣ng thẳ ng đề u đươ ̣c go i là chuyể n ... ̣ng theo quán tính Quán tính có hai biể u hiê ̣n: - Xu hướng giữ nguyên tra ̣ng tha i đứng yên Ta no i các vâ ̣t có “tính li” ̀ - Xu hướng giữ nguyên tra ̣ng tha i chuyể n đô ̣ng...
 • 9
 • 211
 • 2

Dinh luat III Niu Ton

Dinh luat III Niu Ton
... Tiết 25 ĐỊNH LUẬT III NEWTON 1/ Thí nghiệm: Kiểm tra cũ: a) Đồ dùng thí nghiệm gồm có: Xe lăn A, xe B, lò xo ,sợi dây ... chúng c) Ví dụ cặp vật tương tác; với cách thức tương tác khác nhau: B A B A S N N S Đònh luật III Newton : •Từ (5) suy : m1a1 = m2a2 •Viết dạng véc tơ : 1 2 (6) r r ngược chiều •Dấu “ _ “ để véc ... chiều chuyển động cầu lúc đầu m1 r v01 m2 Trứơc va chạm r v1 Sau va chạm r r Áp dụng đònh luật III Newton , ta có : m1a1= - m2 a2 , hay Tìm r r r r (V1 − V01 ) m1 = - m2 ∆t (V2 − V02 ) ∆t r v2 •...
 • 11
 • 216
 • 0

Dinh luat II Niu ton

Dinh luat II Niu ton
... luật ii niu - tơn Quan sỏt định luật ii niu - tơn Quan sỏt F a định luật ii niu - tơn Quan sỏt định luật ii niu - tơn Quan sỏt a~F F a định luật ii niu -tơn Quan sỏt định luật ii niu -tơn ... luật ii niu - tơn nh lut : Vộct gia tc ca mt vt luụn cựng hng vi lc tỏc dng lờn vt ln ca vột gia tc t l thun vi ln ca vect lc tỏc dng lờn vt v t l nghch vi lng ca vt 1 định luật ii niu - ... Phng v Chiu ca lc : F a II CC YU T CA VECT LC Phng v Chiu ca lc : L phng v chiu ca gia tc m lc gõy cho vt a F Các yếu tố véc tơ lực ln ca lc : Theo nh lut II Newton : a= F m F = m.a ln...
 • 29
 • 267
 • 1

Định luật III Niu-tơn 2

Định luật III Niu-tơn 2
... = - m2 ∆t (V2 − V 02 ) ∆t r v2 • r r r r m1 (V1 − V01 ) - m2 (V2 − V 02 Vì tất cá véc tơ vận tốc = ) chiều với chiều dương chọn, nên ta có m1( v1 – v01 ) = - m2 v2 a1 m2 = ⇒ a2 m1 m1 −V2 2 Suy ... m v1 v1 r r = = Còn m2 a2 = F 12 lực m táctdụng lên m s2 v2 v2 r a1 r s1 Do viết : F = −= (7) F 12 21 a2 s2 2 Dấu “ – “ biểu thò hai véc tơ lực ngược chiều Nội dung đònh luật : Những lực tương ... V01= m/s V 02 = m1 =? V1= V2 = m/s m2 Chọn chiều dương chiều chuyển động cầu lúc đầu m1 r v01 m2 Trứơc va chạm r v1 Sau va chạm r r Áp dụng đònh luật III Newton , ta có : m1a1= - m2 a2 , hay Tìm...
 • 11
 • 168
 • 0

dinh luat 2 niu ton

dinh luat 2 niu ton
... I: ĐỊNH LUẬT II NIU TƠN 1: Quan sát: I: ĐỊNH LUẬT II NIU TƠN 1: Quan sát: F a I: ĐỊNH LUẬT II NIU TƠN 1: Quan sát: a~F  F a I: ĐỊNH LUẬT II NIU TƠN 1: Quan sát: I: ĐỊNH LUẬT II NIU TƠN 1: Quan ... II NIU TƠN 1: Quan sát: I: ĐỊNH LUẬT II NIU TƠN 1: Quan sát: a F F a a F ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT CHẤT ĐIỂM: Ví dụ 1: P + N = N P ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT CHẤT ĐIỂM: Ví dụ 2: P + T1 + T2 ... BẰNG CỦA MỘT CHẤT ĐIỂM: Ví dụ 2: P + T1 + T2 = T 12 T1 T2 P m Nhiều lực tác dụng lên bóng bay đứng n  CỦNG CỐ :  Phát biểu định luật II Newton ?  CỦNG CỐ :  Chọn câu : A Khơng có lực tác...
 • 26
 • 374
 • 2

định luật I Niu tơn

định luật I Niu tơn
... Đà: xu hướng giữ nguyên trạng th i chuyển động thẳng Định luật 1Newton g i định luật quán tính: Vì Định luật nêu lên tính chất quan trọng vật quán tính Do định luật 1Newton g i định luật quán tính ... ngang bi lăn v i vận tốc không đ i m i Vậy lực nguyên nhân trì chuyển động vật h h1 h2 III .Định luật I NEWTON: 1.Phát biểu : Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực không giữ ... Tiết 20: ĐỊNH LUẬT I NEWTON I. Quan niệm A-ri-xtốt: - Đẩy hộp cho chuyển động, dừng đẩy hộp dừng l i F _ Kéo xe cho chuyển động ngừng kéo xe dừng l i nhiều tượng khác tương tự thực tế nên A-ri-xtốt...
 • 14
 • 206
 • 0

Định luật III Niu tơn (NC2)

Định luật III Niu tơn (NC2)
... lên vật A Đó gọi tác dụng tương hỗ ( hay tương tác ) vật II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN 1) Quan sát thí nghiệm B A FAB FBA II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN 1) Quan sát thí nghiệm  Nhận xét : FAB FBA nằm đường ... trực đối II ĐỊNH LUẬT III NIUTƠN 2) Định luật “Hai vật tương tác với lực trực đối.” FAB = - FBA III LỰC VÀ PHẢN LỰC Trong hai lực FAB FBA, ta gọi lực lực tác dụng, lực phản lực III LỰC VÀ PHẢN ... 01 - Một bóng bay đến đập vào tường Bóng bị bật trở lại, tường đứng yên Như có trái với định luật III Niu- tơn không ? Giải thích V BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 02 - Khi Dương Thành kéo hai đầu sợi...
 • 33
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 LƯU HOẰNG TRÍĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài huy động vốn trong công ty cổ phần, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiĐề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmNghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (LA tiến sĩ)CÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamViệc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập