Ktra dinh ki so 1 lop 3, 4, 5

Đề kiểm tra định lần 1,2,3,4 năm học 2010 - 2011

Đề kiểm tra định kì lần 1,2,3,4 năm học 2010 - 2011
... số: 15 trứng cho điểm Bài 4: điểm hàng nh có số học sinh là: 10 x = 50 (học sinh) Đáp số: 50 học sinh Đề kiểm tra định lần lớp Năm học : 2010 2011 Môn Toán Lớp Thời gian làm : 40 phút Họ tên ... 4: 1.5 điểm Cửa hàng bán số ki lô - gam bánh là: 0.5 điểm 74 37 = 37 ( kg) 1.25 điểm Đáp số: 37 kg bánh 0.25 điểm Đề kiểm tra định lần lớp Năm học : 2010 2011 Môn Toán Lớp Thời gian làm : ... đờng là: 875 - 355 = 520 (m) Đáp số: 520 m Bài 3: điểm Tấm vải đen dài số mét là: 0.5 điểm 45 = 38 (m) 1.25 điểm Đáp số: 38 m 0.25 điểm Đề kiểm tra định lần lớp Năm học : 2010 2011 Môn Toán...
 • 17
 • 71
 • 0

Bộ đề ôn thi vào ĐHCD đề số 1,2,3,4,5.doc

Bộ đề ôn thi vào ĐHCD đề số 1,2,3,4,5.doc
... ex −4 x − ez −4 z ĐỀ + 3m + (Cm) Câu 1: Cho hàm số y = x − 3(m + 1) x 1)Khảo sát hàm số m=1 2)Tìm giá trị tham số m để (Cm) cắt trục Ox điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng Câu 2: Giải ... (BDN) vuông góc với là: xy=a2 Câu 9: Cho a,b,c số dương thỏa : + + =1 a b c Tìm giá trị nhỏ biểu thức T=a+b+c ĐỀ Câu 1: Cho hàm số y = x + 2mx + (m + 3) x + (1), đồ thị (Cm) 1)Khảo sát hàm số m=1 ... A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} Có thể lập số tự nhiên gồm phần tử khác đôi một? Hãy tính tổng số Câu 8: Cho hình bình hành ABCD có khoảng cách từ A đến BD a Trên tia Ax, Cy vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...
 • 4
 • 183
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH MÔN TNXH LỚP 3

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TNXH LỚP 3
... áo lót - việc không nên làm : Ngợc với ý Trờng Tiểu học Đồi ngô đề kiểm tra định lần Môn Tự nhiên xã hội - khối ( Thời gian: 35 phút ) a phần trắc nghiệm * Đánh dấu X trớc ý trả lời : Câu Để ... thực, thực phẩm phục vụ đời sống cho xuất Trờng Tiểu học Đồi ngô đề kiểm tra định lần Môn Tự nhiên xã hội - khối ( Thời gian: 35 phút ) a phần trắc nghiệm Đánh dấu X vào trớc câu trả lời : Câu ... Quả dùng làm rau ăn, ăn tơi, làm mứt VD : Trờng Tiểu học Đồi ngô đề kiểm tra định lần Môn Tự nhiên xã hội - khối ( Thời gian: 35 phút ) a phần trắc nghiệm Đánh dấu X vào trớc câu trả lời : Câu...
 • 8
 • 8,014
 • 92

Gián án de kiem tra dinh ki hk 1 lop 5

Gián án de kiem tra dinh ki hk 1 lop 5
... 3rd 2 010 B 3rd August D 3rd August 2 010 were you born? A When C.Where I'm D How a letter B write What does your father do? A doctor 10 B What What are you doing? A writing I was born in Nam Dinh ... What's he doing? e She's a nurse Bài 4(2 ,5 điểm) xếp từ để câu hoàn chỉnh A picture/ is/ drawing/ she/./ …………………………………………… Born/ October/ I/ on/ was/ 15 th/2000/./ …………………………………………… A doctor/ my/ ... an B worker My brother works in a factory He's a A doctor B worker C engineer D farmer Bài 3(2 ,5 điểm): Nối câu cột A với cột B cho phù hợp A What's your name? B a It's in May Where are you from?...
 • 2
 • 230
 • 0

Tài liệu đề kiểm tra định lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011

Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011
... ĐIỂM Bài (1 iểm) Học sinh điền câu 0,25 điểm a b c d Bài (1 iểm) Học sinh điền ô trống 0,25 điểm a b Bài (2điểm) Học sinh điền câu 0,5 điểm a < ; > ; < ; = ; < b + = ; + = ; + = ; + = ; + 1= Bài ... điểm) Học sinh viết thứ tự câu điểm a/ Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 2; 4; 7; b/ Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 7; 4; 2; Bài 5. (1 iểm) Học sinh tô cặp hình màu với 0,25 điểm Bài (2điểm )Học ... Bài (2điểm )Học sinh viết phép tính thích hợp điểm + = Bài (1 iểm )Học sinh viết phép tính có kết thích hợp 1 iểm Ví dụ: +0 = 4,2 +2 = 4,3 +1 = 4,… ...
 • 2
 • 210
 • 0

Gián án đề kiểm tra định lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011

Gián án đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011
... thư cho bố HỌ TÊN:…………………………… ……………………………………… LỚP:…………………… ………… Số báo danh ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn TIẾNG VIỆT – LỚP (Ngày: ) Kiểm tra VIẾT Giám thị Số mật mã Số thứ tự TRƯỜNG  ... ……………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp I ĐỌC THẦM: (5 điểm ) Biểu điểm 1/ ……………./ đ Học sinh đánh dấu x vào ô Nội dung cần đạt  a) đủ số ... chấm tả - Sai lỗi trừ 0, điểm (sai lẫn phụ âm đầu, vần, không viết hoa quy định. ) - Chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách kiểu chữ trình bày không sẽ… Trừ điểm V GHKI -1 0 11 THÍ SINH...
 • 5
 • 268
 • 1

Tài liệu đề kiểm tra định lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011

Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011
... thư cho bố HỌ TÊN:…………………………… ……………………………………… LỚP:…………………… ………… Số báo danh ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn TIẾNG VIỆT – LỚP (Ngày: ) Kiểm tra VIẾT Giám thị Số mật mã Số thứ tự  ... ……………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp I ĐỌC THẦM: (5 điểm ) Biểu điểm 1/ ……………./ đ Học sinh đánh dấu x vào ô Nội dung cần đạt  a) đủ ... chấm tả - Sai lỗi trừ 0, điểm (sai lẫn phụ âm đầu, vần, không viết hoa quy định. ) - Chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách kiểu chữ trình bày không sẽ… Trừ điểm V GHKI -1 0 11 THÍ SINH...
 • 5
 • 197
 • 0

Tài liệu đề kiểm tra định lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011

Tài liệu đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011
... thư cho bố HỌ TÊN:…………………………… ……………………………………… LỚP:…………………… ………… Số báo danh ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn TIẾNG VIỆT – LỚP (Ngày: ) Kiểm tra VIẾT Giám thị Số mật mã Số thứ tự TRƯỜNG  ... ……………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp I ĐỌC THẦM: (5 điểm ) Biểu điểm 1/ ……………./ đ Học sinh đánh dấu x vào ô Nội dung cần đạt  a) đủ ... chấm tả - Sai lỗi trừ 0, điểm (sai lẫn phụ âm đầu, vần, không viết hoa quy định. ) - Chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách kiểu chữ trình bày không sẽ… Trừ điểm V GHKI -1 0 11 THÍ SINH...
 • 5
 • 230
 • 0

Bài soạn đề kiểm tra định lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011

Bài soạn đề kiểm tra định kì lần 1 lớp 1 môn TV năm học 2010 - 2011
... thư cho bố HỌ TÊN:…………………………… ……………………………………… LỚP:…………………… ………… Số báo danh ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn TIẾNG VIỆT – LỚP (Ngày: ) Kiểm tra VIẾT Giám thị Số mật mã Số thứ tự TRƯỜNG  ... ……………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp I ĐỌC THẦM: (5 điểm ) Biểu điểm 1/ ……………./ đ Học sinh đánh dấu x vào ô Nội dung cần đạt  a) đủ ... -II/ / đ ……/ 1 II TẬP LÀM VĂN : (25 phút) Đề bài: 1/ Ghi lại lời nói em trường hợp : Bạn có truyện tranh đẹp, em đề nghị bạn cho mượn truyện ………………………………………………………………………………………………………...
 • 5
 • 248
 • 0

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5 docx

Tài liệu Tóan 1 - TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5 docx
... tập -Bài 1: (HS viết tập Toán 1. ) GV hướng dẫn HS cách viết s : GV nhận xét chữ số HS Đọc yêu cầu:Viết số 4, -Bài 2: (Viết phiếu học tập) HS thực hành viết số Nhận xét làm HS Đọc yêu cầu:Viết số ... Nhận xét cách trả lời HS lên bảng điền) HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10 phút) +Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng nhóm có 1; 2; 3;4 ;5 đồ vật thứ tự số 1; 2; 3; 4, +Cách tiến hành: -Hướng dẫn ... mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu trực tiếp (1phút) HOẠT ĐỘNG II: (10 phút)Giới thiệu số 4, +Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu số 4, số Biết đọc số, đếm số từ đến 5, ...
 • 4
 • 293
 • 1

ai nghĩ ra các số 1, 2, 3, 4

ai nghĩ ra các số 1, 2, 3, 4
... Ai nghĩ chữ số 1, 2, 3, 4 ? Hoạt động 1: Nghe- viết GV đọc mẫu Cả lớp đọc thầm 3.Viết từ nháp tên riêng nước A-rập Bát-đa Ấn Độ 4. Chú ý:  Tên riêng : viết hoa ... 2: Tìm tiếng có nghĩa a Các âm đầu tr, ch bên trái ghép với vần bên phải để tạo thành tiếng có nghĩa? Đặt câu với tiếng vừa tìm tr ch Hoạt động 2: Làm tập am an âu ăng ân Tr- trai, trái, trại ... trận -Em bạn chơi đánh trận gỉ 2b .Các vần ết, ếch ghép với âm đầu bên trái để tạo thành tiếng có nghĩa? Đặt câu với tiếng vừa tìm b ch d h k t êt êch - bết, - Bé Mai ngồi xuống đất - chết - Con...
 • 13
 • 210
 • 0

20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011ĐỀ THI THỬ SỐ 1+2+3+4 pps

20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011ĐỀ THI THỬ SỐ 1+2+3+4 pps
... đến năm 1991 Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) ... giới thứ hai ? Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) ... giới sau kiện Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)...
 • 8
 • 150
 • 0

bài giảng toán 1 chương 1 bài 6 các số 1,2,3,4,5

bài giảng toán 1 chương 1 bài 6 các số 1,2,3,4,5
... Các số 1, 2, 3, 4, Các số 1, 2, 3, 4, 4 Các số 1, 2, 3, 4, 5 Các số 1, 2, 3, 4, 5 1 5 1 5 Các số 1, 2, 3, 4, 5 Các số 1, 2, 3, 4, Các số 1, 2, 3, 4, 5 3 Các số 1, 2, 3, 4, Bài học kết...
 • 10
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: grade 9 and 10Đề luyện thi HSK3 2017 mới nhấtĐề tài quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpCHỦ đề men đen lý thuyết bài tập thực hànhchuong 1 mot so khai niemChuong 2 dac diem sinh hoc cua caChuong 4 dinh duong va thuc an cho DVTS (1)Chuong 5 sinh san nhan tao va uong nuoiĐồ án tổ chức thi công nhàĐồ án môn Địa chất công trình: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A thuộc khu xây dựng khách sạn Láng Hạ, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trênTHÀNH QUẢ đào tạo SAU đại học GIAI đoạn 1996 – 2005 TRÊN các PHƯƠNG DIỆN QUI mô – CHẤT LƯỢNG – QUẢN líXÂY DỰNG mô HÌNH vật THỂ BA CHIỀU, vẽ HÌNH CHIẾU THỨ BA và HÌNH cắt TRONG vẽ kỹ THUẬTẢnh hưởng của các yếu tố động cơ tiêu khiển trong mua sắm đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trường hợp khách hàng TPHCMCác yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng trường hợp các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin tại TP HCMgiáo án mầm non chủ đề gia đình 5 tuổi mớiGiải pháp nâng cao giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng lâu bền, trường hợp thương hiệu rinnai tại thị trường việt nam đến năm 2020Giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu way cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công thông qua ứng dụng marketing trực tuyếnHoàn thiện văn hóa tổ chức tại ủy ban nhân dân huyện trảng bom tỉnh đồng naiNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng hóa mang nhãn hiệu riêng của siêu thị đối với người tiêu dùng tại thành phố cần thơNghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố giá trị thương hiệu của các siêu thị điện máy lên ý định mua hàng của khách hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Đăng ký
Đăng nhập