Tiếp cận sớm trợ giúp pháp lý trong các quá trình tố tụng hình sự

Hoạt động trợ giúp pháp trong các chương trình giảm nghèo

Hoạt động trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo
... cao hiệu hoạt động trợ giúp pháp chương trình giảm nghèo thời gian tới Chương TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG CÁC CHƢƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO 1.1 Khái niệm trợ giúp pháp Ở Việt ... văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan hoạt động trợ giúp pháp chương trình giảm nghèo Chương 2: Thực trạng thực hoạt động trợ giúp pháp chương trình giảm nghèo Chương 3: Một số giải pháp nâng ... coi hoạt động trợ giúp pháp theo Luật Trợ giúp pháp văn hướng dẫn thi hành hoạt động giảm nghèo nên cho hoạt động trợ giúp pháp chương trình giảm nghèo áp dụng địa phương có nhiều xã nghèo, ...
 • 25
 • 319
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình

Tài liệu hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình
... 10/2010 thực trạng trợ giúp pháp cho nạn nhân bạo lực gia đình nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lực thực trợ giúp pháp vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình người thực trợ giúp pháp ... lực cho họ để thực trợ giúp pháp có hiệu vụ bạo lực gia đình Những người vấn khảo sát đề nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ trợ giúp pháp việc thực trợ giúp pháp vụ việc bạo lực gia ... BẠO LỰC GIA ĐÌNH 43 Hiểu biết nạn nhân bạo lực gia đình 45 Phát bạo lực gia đình 47 a Nạn nhân đến tổ chức thực trợ giúp pháp để yêu cầu trợ giúp pháp vụ việc bạo...
 • 150
 • 400
 • 0

tiểu luận kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp trong các vụ việc dân sự

tiểu luận kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc dân sự
... NĂNG THAM GIA TỐ TỤNG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ Trình tự, thủ tục thực trợ giúp pháp tham gia tố tụng Theo Điều 39 Luật trợ giúp ... dịch vụ pháp tốt nhất, dựa giáo trình, xin trình bày số điểm kỹ tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người trợ giúp pháp vụ việc dân sự Trong Khóa luận tập chung nêu kỹ tham gia ... trợ giúp pháp nhà nước tỉnh Cà Mau 20 PHẦN I Lời nói đầu Trang 01 PHẦN II KỸ NĂNG THAM GIA TỐ TỤNG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ...
 • 21
 • 857
 • 0

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp (Đối với hồ sơ đăng ký Cộng tác viên trợ giúp pháp thực hiện tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng) pps

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (Đối với hồ sơ đăng ký Cộng tác viên trợ giúp pháp lý thực hiện tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng) pps
... đồng cộng Bước 2: tác viên trợ giúp pháp cho người công nhận cộng tác viên trợ giúp pháp cấp thẻ cộng tác viên cho cộng tác viên trợ giúp pháp Hồ Thành phần hồ Đơn đề nghị làm cộng ... tâm trợ giúp pháp nhà nước hợp đồng Cộng tác viên trợ giúp pháp Nhận thẻ Cộng tác viên trợ Mô tả bước Tên bước giúp pháp b) Đối với quan thực thủ tục hành chính: Trung tâm trợ giúp pháp ... việc thực TTHC: Hợp đồng cộng tác viên trợ giúp pháp Thẻ Tư vấn viên Các bước Mô tả bước Tên bước a) Đối với người dân: Hoàn thiện hồ theo hướng dẫn mục Biểu mẫu Người có yêu cầu làm cộng tác...
 • 6
 • 251
 • 0

Các nội dung pháp cơ bản của luật tố tụng hình sự EU

Các nội dung pháp lý cơ bản của luật tố tụng hình sự EU
... xử tội phạm hình quy định Luật TTHS EU EU xây dựng luật với nội dung nào, thực tế áp dụng sao? Chúng ta tìm hiểu thông qua đề tài: Các nội dung pháp Luật tố tụng Hình EU Pháp luật Liên minh ... hành án hình Đối tượng điều chỉnh luật tố tụng hình quan hệ xã hội phát sinh trình giải vụ án hình chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng hình Quan hệ pháp luật tố tụng hình có đặc điểm:  Mang tính chất ... hệ pháp luật tố tụng hình Với vai trò Liên minh, pháp luật tố tụng hình EU có điểm khác biệt lớn so với pháp luật Việt Nam Đặt mối tương quan so sánh rút điểm khác sau: Thứ nhất, đối tượng, Luật...
 • 18
 • 210
 • 0

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật pptx

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật pptx
... việc chấm dứt tham gia TGPL dứt tham gia trợ giúp pháp cho Sở pháp nới đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; chuyển hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp trợ giúp đến Trung tâm trợ giúp pháp nhà ... hợp tổ chức tham gia TGPL vi phạm pháp luật - Văn quan có thẩm quyền việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức tham gia trợ giúp pháp thông báo việc chấm ... ký tham gia trợ giúp pháp thực nghĩa vụ có liên quan Theo dõi, Sở pháp theo dõi, đạo tổ chức chấm dứt tham gia Mô tả bước Tên bước đạo việc chấm trợ giúp pháp bàn giao hồ sơ trợ giúp pháp...
 • 4
 • 139
 • 0

Báo cáo " Các điểm mới trong quy định về những biện pháp ngăn chặn của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003" doc

Báo cáo
... th m quy n l nh t m gi quy nh t i i u 86 thỡ ngoi nh ng ng i cú th m quy n l nh b t kh n c p quy nh t i kho n i u 81 c a B lu t ny cũn quy nh ch huy tr ng vựng c nh sỏt bi n cng cú quy n quy t ... 2003 ch rừ: "Nh ng ng i sau õy cú quy n l nh b t b can, b cỏo t m giam" quy nh y , rừ rng nh v y thỡ m i m b o c s th ng nh t n i dung i u lu t Hai i m m i nh t quy nh v 44 th m quy n l nh b ... b b t, th m quy n l nh b t v th t c b t N u nh t i kho n i u 62 BLTTHS nm 1988 quy nh: "Nh ng ng i sau õy cú quy n l nh b t ng i" d d n n vi c hi u l m r ng t t c nh ng ng i y u cú quy n l nh...
 • 9
 • 455
 • 7

Báo cáo " Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam qua các Bộ luật Tố tụng hình sự " doc

Báo cáo
... biờn phũng, c quan h i quan, ki m lõm, l c l ng c nh sỏt bi n v cỏc c quan khỏc c a cụng an nhõn dõn, quõn i nhõn dõn c giao nhi m v ti n hnh m t s ho t ng i u tra hay núi Tạp chí luật học số ... h ng s p x p, thu g n u m i c quan i u tra nõng cao hi u qu cụng tỏc i u tra, c th l ch quy nh c quan i u tra cụng an nhõn dõn, c quan i u tra quõn i nhõn dõn v c quan i u tra c a Vi n ki m sỏt ... phỏp Tạp chí luật học số 01/2007 lớ cho c quan cú th m quy n ti n hnh t t ng hỡnh s c a n c ta th c hi n h p tỏc qu c t ho t ng t t ng Qua hn hai nm thi hnh, BLTTHS nm 2003 ó gúp ph n quan tr ng...
 • 6
 • 212
 • 1

Vai trò trợ giúp pháp đối với việc thúc đẩy tiếp cận và bảo đảm quyền của nhóm người yếu thế trong xã hội

Vai trò trợ giúp pháp lý đối với việc thúc đẩy tiếp cận và bảo đảm quyền của nhóm người yếu thế trong xã hội
... pháp việc thúc đẩy tiếp cận, bảo đảm quyền người yếu Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VAI TRÒ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NHÓM NGƢỜI YẾU THẾ TRONG XÃ ... TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM TIẾP CẬN, THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƢỜI YẾU THẾ TẠI VIỆT NAM .55 3.1 Thực trạng vai trò trợ giúp pháp việc bảo đảm tiếp cận thúc đẩy quyền nhóm ngƣời yếu Việt ... LUẬN VỀ VAI TRÒ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NHÓM NGƢỜI YẾU THẾ TRONG XÃ HỘI 1.1 Khái niệm trợ giúp pháp .6 1.1.1 Vài nét đời trợ giúp pháp ...
 • 105
 • 171
 • 1

Cử người thực hiện trợ giúp pháp tham gia hòa giải trong trợ giúp pháp lý. doc

Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hòa giải trong trợ giúp pháp lý. doc
... hợp đơn giản người thực hịên trợ giúp pháp phải tư vấn ghi chép nội dung phiếu thực trợ giúp pháp Phiếu thực trợ giúp pháp phải lập thành 02 bản, giao cho người trợ giúp pháp 01 bản, ... bước Đối tượng trợ giúp pháp nhận kết Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước tỉnh An Giang Trung tâm trợ giúp pháp Nhà nước gửi kết qua đường bưu điện đến người trợ giúp pháp Hồ sơ Thành ... động trợ giúp pháp cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai thật vụ việc trợ giúp pháp Nghiêm cấm người trợ giúp pháp lý, quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý...
 • 7
 • 225
 • 0

Cử người thực hiện trợ giúp pháp tham gia hoà giải trong trợ giúp pháp pdf

Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hoà giải trong trợ giúp pháp lý pdf
... tâm trợ giúp pháp nhà nước vào hành từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu Bước Được Trung tâm trợ giúp pháp nhà nước thực trợ giúp pháp theo yêu cầu (tham gia hòa giải) ; b) Đối với quan thực ... định cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư-cộng tác viên thực hòa giải Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn yêu cầu trợ giúp pháp (theo mẫu quy định) - Các giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp Trong ... tâm trợ giúp pháp nhà nước tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra Bước tính hợp lệ đầy đủ giấy tờ có hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ Bước Trung tâm trợ giúp pháp nhà...
 • 13
 • 170
 • 0

Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp ppt

Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý ppt
... cho Trợ giúp viên pháp trực thực tư vấn pháp luật văn trực tiếp miệng Người thực trợ giúp pháp nghiên cứu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, phát có để từ chối không tiếp tục Bước thực trợ giúp ... phát có để từ chối không tiếp tục thực trợ giúp pháp Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Thông báo việc từ chối không tiếp tục thực TGPL Các ... để từ chối không tiếp tục Bước thực trợ giúp pháp soạn văn thông báo cho người trợ giúp pháp biết từ chối không tiếp tục thực trợ giúp pháp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn yêu cầu TGPL theo...
 • 4
 • 133
 • 0

Không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp potx

Không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý potx
... Kết việc thực TTHC: Thông báo không tiếp tục thực trợ giúp pháp Các bước Mô tả bước Tên bước Người có yêu cầu rút yêu cầu trợ giúp pháp nộp hồ sơ Trung tâm trợ giúp pháp nhà nước ... Người tiếp nhận thụ đơn viết phiếu hẹn Đến ngày Phiếu hẹn, người có yêu cầu đến Trung tâm trợ Bước 3: giúp pháp nhà nước để nhận Thông báo việc không tiếp tục thực trợ giúp pháp Hồ ... giúp pháp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn yêu cầu rút yêu cầu trợ giúp pháp Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 131
 • 0

Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp pps

Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý pps
... Người thực trợ giúp pháp nghiên cứu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý, phát có để từ chối không tiếp tục thực trợ giúp pháp soạn văn thông báo cho người trợ giúp pháp biết từ chối không tiếp ... pháp biết từ chối không tiếp tục thực trợ giúp pháp Thành phần hồ sơ Đơn yêu cầu trợ giúp pháp (có mẫu kèm theo); Giấy tờ chứng minh người trợ giúp pháp (bản chụp có đối chiếu chính); ... Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Thông báo việc từ chối không tiếp tục thực TGPL Các bước Tên bước Nghiên cứu...
 • 4
 • 149
 • 0

Tìm hiểu hoạt động trợ giúp pháp của trung tâm trợ giúp pháp nhà nước cho người bị tình nghi trong tố tụng hình sự

Tìm hiểu hoạt động trợ giúp pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cho người bị tình nghi trong tố tụng hình sự
... M HIỂU HOẠT Đ NG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA TRUNG T M TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NH NƢ C CHO NGƢỜI T NH NGHI TRONG TỐ TỤNG H NH SỰ CHƢƠNG HOẠT Đ NG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NH NƢ C CHO ... ề lu n trợ giúp pháp Trung t m trợ giúp pháp nh nư ho người bị tình nghi t t ng hình s Chư ng Ho t ng trợ giúp pháp Trung t m trợ giúp pháp nh nư ho người bị tình nghi t t ng hình ... M HIỂU HOẠT Đ NG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA TRUNG T M TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NH NƢ C CHO NGƢỜI T NH NGHI TRONG TỐ TỤNG H NH SỰ 3.1 Tình hình thực trợ giúp pháp ý củ Trung t m trợ giúp pháp ý nhà nƣớc cho...
 • 66
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận kỹ năng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc dân sựxây dựng cơ chế phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả của các cơ quan ban ngành các cấp với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lýnguyên tắc khi xét xử thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật điều 16 bộ luật tố tụng hình sựnguyên tắc không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật điều 9 bộ luật tố tụng hình sựkhó khăn trong công tác trợ giúp pháp lýnhững khó khăn trong công tác trợ giúp pháp lý2 thực trạng về hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý ở việt nam trong thời gian quacông tác phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý3 các quan điểm giải pháp bảo đảm hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý ở việt nam trong thời gian tớicác giải pháp bảo đảm hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý ở việt nam trong thời gian tớitiếp tục củng cố kiện toàn phát triển mạng lưới các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo quyết định số 792 qđ ttg của thủ tướng chính phủtăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lýtrợ giúp pháp lýtrợ giúp pháp lýhoạt động trợ giúp pháp lýĐánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Nghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematicphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập