ĐỀ thi môn toán của tỉnh Vĩnh Phúc 2016

Đề thi HSG Toán 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2010

Đề thi HSG Toán 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2010
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ————————— KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2 010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Dành cho học sinh THPT không chuyên ———————————— ... a +1 a+b b+c c+a + + ≤2 hay a + b +1 b + c +1 c + a +1 Điểm Từ giả thi t, ta có: (1 − HDC Toán HSG lớp10 THPT năm học 2009-2 010 0,25 ( a + b) (b + c) (c + a ) + + ≤2 (a + b) + (a + b) (b + c) ... hợp nghiệm ta được nghiệm BPT là: x ≥ 3; x ≤ − 0,5 0,5 x = Câu (1,5 điểm): HDC Toán HSG lớp10 THPT năm học 2009-2 010 0,5 Nội dung trình bày A ∩ B = ∅ ⇔ với x, y ∈ ¡ thoả mãn x + y = a x + y ≥...
 • 4
 • 256
 • 0

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH TỈNH VĨNH PHÚC docx

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH TỈNH VĨNH PHÚC docx
... movie business C the importance of Hollywood D this industry According to the passage, the Hollywood sign was first built in A 192 3 B 194 9 C 197 3 D 197 8 Which of the following is NOT mentioned ... celebrating the importance of Hollywood to this industry; instead, it was first constructed in 192 3 as means of advertising homes for sale in a 500 – acre-housing subdivision in a part of Los Angeles ... goods on the shelves for customers to buy; they need to be (8) _ to re-order before stocks (9) out, to decide which things are selling well and (10) on All these processes (11) _ performed...
 • 5
 • 174
 • 1

ĐỀ THI HSG TOÁN 9 TỈNH VĨNH PHÚC 2010 2011

ĐỀ THI HSG TOÁN 9 TỈNH VĨNH PHÚC 2010 2011
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ——————— KỲ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2010- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN ————————————— Hướng dẫn chung -Mỗi toán có nhiều cách giải khác nhau, ... Nội dung trình bày Điểm Do ∠LPN = ∠LCN = 90 0 nên tứ giác LPNC nội tiếp, suy ∠CPN = ∠CLN = ∠CBD (do LN || BD ) ∠CPN = 90 0 − ∠BCA 0,50 Tương tự có ∠BPM = 90 − ∠ABC Từ suy ∠BPC = 1800 − ∠BPM − ∠CPN ... AB1HC1 nội tiếp, nên ∠CHD = ∠CHB1 = ∠C1 AB1 = ∠BAC (1) 0 Do cách xác định điểm D nên ∠HCD = 90 − ∠HCB = 90 − ∠C1CB = ∠C1BC = ∠ABC (2) 0,50 Từ (1) (2) suy tam giác ABC , HCD đồng dạng Từ đó, AL,...
 • 4
 • 207
 • 2

Đề thi học sinh giỏi tỉnh vĩnh phúc môn toán 9 năm học 2013 - 2014(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi tỉnh vĩnh phúc môn toán 9 năm học 2013 - 2014(có đáp án)
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 201 3- 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ý phải có Khi chấm học sinh làm theo cách khác ... theo cách khác đủ ý cho điểm tối đa - Điểm toàn tính đến 0,25 không làm tròn - Với hình học thí sinh không vẽ hình phần không cho điểm tương ứng với phần II ĐÁP ÁN: Câu Ý a) 2,5 Nội dung trình ...  a ) 4a (b  a )   b  c  4a  Học sinh làm theo cách sau: - Từ giả thi t P( x)  0, x    P (2)   4a  2b  c   a  b  c  3(b  a )  abc - Từ suy Q   ba Xét đa thức P( x)...
 • 5
 • 846
 • 18

Đề thi học sinh giỏi tỉnh vĩnh phúc môn toán 9 năm học 2014 - 2015(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi tỉnh vĩnh phúc môn toán 9 năm học 2014 - 2015(có đáp án)
... có: (9a + 3b + c )( 9a Dấu " = " ⇔ a = b = c = a 1 ⇒ 9a + 3b + c ≥ ⇒ ≤ a ( + + c) 1 + +c 9a + 3b + c 9a 9a b 1 c 1 ≤ b( + + a ); ≤ c ( + + b) Tương tự có: 2 9b + 3c + a 9b 9c + 3a + b 9c a+b+c ... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN (05 trang) I) Hướng dẫn chung: 1) Hướng dẫn chấm nêu cách giải với ý bản, thí sinh làm không theo ... x −1 0,25 x +7 x −1 0,25 = ( − x = x −1 ) x −2 x −1 x 9 x −1 0,25 x 9 x −2 x 9 : = x −1 x −1 x −2 x để A = −6 b) (0,5 điểm) Tìm x 9 Biến đổi: A = −6 ⇔ = − ⇔ x − = −6 x −2 Từ đó: A = 0,25...
 • 7
 • 1,001
 • 42

đề thi vào lớp 10 môn toán chung tỉnh vĩnh phúc năm 2015-2016

đề thi vào lớp 10 môn toán chung tỉnh vĩnh phúc năm 2015-2016
... (đpcm) -HẾT Trần Mạnh Cường - GV Trường THCS Kim Xá - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ... AEHF nội tiếp Þ AFE = AHE Þ $ $ $ Tứ giác HDCE nội tiếp Þ AHE = DCE = ACB Xét DAFE DACB có : $ A chung $ $ AFE = ACB Nên DAFE ∽ DACB (g.g) $ $ b) Ta có : BAK = BCK = 900 ( BK đường kính) Þ KA ^...
 • 3
 • 274
 • 1

đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên tỉnh vĩnh phúc năm 2015-2016

đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên tỉnh vĩnh phúc năm 2015-2016
... 4x -10 x+7 x x - + - =0 4x -10 x+7 4x-8 x+7 4x-16 x+7 4x-16 x+7 + =0 2(4x-8 x+7) 2(4x -10 x+7) 1 ổ + (4x-16 x+7).ỗ ữ=0 2(4x-8 x+7) 2(4x -10 x+7)ứ ố (1) Ta thy: 4x-8 x+7 = 4( x - 1)2 + > v 4x -10 ... (a,b) Ta cú 121 = x(c,d) Ê x(c - 1, d) + Ê x(c - 2, d) + 10 Ê x(a, d) + 5( c - a) Ê x(a, b) + 5( c - a) + 5(d - b) Ê + 5(11 -1) + 5(11 - 1) = 101 ( vụ lý) ị iu gi s l sai (pcm) Cõu 3: $ $ Kộo di ... Ta thy: 4x-8 x+7 = 4( x - 1)2 + > v 4x -10 x+7 = (2 x + )2 + > 1 ổ + ịỗ ữ > (2) ố2(4x-8 x+7) 2(4x -10 x+7)ứ ộx=49 ( tha iu T (1) v (2) suy 4x -16 x+7 = (2 x - 7)(2 x - 1) = ị ờx=1 kin) b) Vỡ x =...
 • 5
 • 1,276
 • 10

Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014 2015 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014 2015 (có đáp án)
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2014 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN (05 trang) I) Hướng dẫn chung: 1) Hướng dẫn chấm nêu cách giải với ý bản, thí sinh làm không theo ... có: (9a + 3b + c)( + + c) ≥ (a + b + c) = 9a Dấu " = " ⇔ a = b = c = 0,25 0,25 ⇒ 9a + 3b + c ≥ 1 + +c 9a a 1 ≤ a ( + + c) 9a + 3b + c 9a b 1 c 1 ≤ b( + + a ); ≤ c ( + + b) Tương tự có: 9b + ... nhất:  5m − y =   m2 + −2015m + 14m − 8056 Thay vào hệ thức: x + y − 2014 = m2 + −2014m + 7m − 8050 −2015m + 14m − 8056 = Ta được: m2 + m2 + ⇔ −2014m + m − 8050 = −2015m + 14m − 8056 m =1 m...
 • 6
 • 2,517
 • 117

Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN ( Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) I) Hướng dẫn chung: 1) Hướng dẫn chấm nêu cách giải với ý bản, thí sinh ... tính đến 0,25 điểm Sau cộng điểm toàn bài, giữ nguyên kết 4) Với hình học học sinh không vẽ hình phần không cho điểm phần II) Đáp án thang điểm: Câu Ý Nội dung trình bày  x +4   x +5 Cho biểu ... t = 9 x Với t = , ta có: x + − = ⇔ x − x + = ⇔ x = ± 10 x Với t = 9 , ta có: x + + 10 = ⇔ x + 10 x + = ⇔ x = −5 ± 19 x Đặt t = x + Vậy phương trình cho có nghiệm: x = ± 10 ; x = −5 ± 19 b...
 • 6
 • 1,182
 • 60

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC TỈNH VĨNH PHÚC
... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC (Dành cho học sinh THPT ) Bài 1,5đ Bài 1,0 đ Từ pu: X + Cl2 ... 35,5 , Y nguyên tố clo (Cl) B (HClO4) axit, nên A bazơ dạng XOH mA = 0,25 16,8 × 50 gam = 8,4 gam 100 XOH + HClO4 → XClO4 + H2O ⇒ n A = n HClO4 = 0,15 L × mol / L = 0,15 mol 8,4 gam ⇒ M X +17 gam ... lượng muối B = 0,15.180 = 27 (gam)  nFe (pu) = 0,15 (mol) => mFe(pu) = 0,15.56 = 8,4 (gam) 8, 4 .100 m= = 33, 6( gam) 25 1.a Sơ đồ trình phản ứng Kim loại + Oxi  (hỗn hợp oxit ) + axit  muối...
 • 3
 • 1,679
 • 19

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH VĨNH PHÚC MÔN: ANH VĂN pot

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH VĨNH PHÚC MÔN: ANH VĂN pot
... single cloudon a sunny day and says,It looks…(4)…rain.but if you catch yourself thinkingsuch things,it’s important to something …(5)…for it You can change your view of life, …(6)…to psychologists.It ... much this would cost.Keep the certificate.If the police ask you why you are not wearing a seat belt,you shold show them the certificate to a police station of your choice within five days 1.This ... will not have to wear a seat belt if they get a valid medical certificate from a doctor.If you think this applies to you,go and talk to a doctor as soon as possible.The doctor may reassure you that...
 • 5
 • 216
 • 1

Đề thi học sinh giỏi tỉnh vĩnh phúc môn 9 năm học 2012 - 2013

Đề thi học sinh giỏi tỉnh vĩnh phúc môn 9 năm học 2012 - 2013
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2012 -2 013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ý phải có Khi chấm học sinh làm theo cách ...  1  22 3 1 1 1  1  2 2012 2013 2012 2013 ộng vế với vế 2012 đẳng thức t rên, ta C S  2013 2013 1 Nhận xét: Nếu có x, y thỏa mãn điều kiện đề xy  Do cần xét hai trường hợp ... phải có Khi chấm học sinh làm theo cách khác đủ ý cho điểm tối đa - Điểm toàn tính đến 0,25 không làm tròn - Với hình học thí sinh không vẽ hình phần không cho điểm tương ứng với phần II ĐÁP ÁN:...
 • 6
 • 255
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Chương 5 Toán 10 Phương sai và độ lệch chuẩn PowerPointPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Khảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngKHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ISO 27001 VÀ ỨNG DỤNG LUẬNNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMThuật toán và các bài toán lịch biểuXÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CMô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệ
Đăng ký
Đăng nhập