VẬT lý lớp 8 ôn tập bài 1 đến bài 8 (PART 1+2 file word)

Đề cương ôn tập môn Vật lớp 8 học kỳ 2

Đề cương ôn tập môn Vật lý lớp 8 học kỳ 2
... khối lượng m1= 4,3kg nhiệt độ ban đầu 27 0C vào nước có khối lượng m2 = 1,5kg Sau thời gian nhiệt độ cân 320 C Biết nhiệt dung riêng nhôm C1 =88 0J/kg.K nước C2= 420 0J/kg.K (chỉ có cầu nước truyền ... trọng lượng vật b) Tính công để thắng lực ma sát kéo vật lên độ lớn lực ma sát Bài 12: Người ta phải dùng lực 400N để vật nặng 75 kg lên cao mặt phẳng nghiêng có chiều dài 3,5m độ cao 0,8m a) Tính ... có nhiệt năng? Bài 10: Tại mùa đông nhà mái tôn thấy lạnh nhà mái tranh thấy ấm? Bài 11: Khi đưa vật lên cao 2, 5m mặt phẳng nghiêng dài 24 m người ta phải thực công 3600J Biết hiệu suất mặt phẳng...
 • 2
 • 3,457
 • 11

Giáo án vật lớp 6 - ÔN TẬP pps

Giáo án vật lý lớp 6 - ÔN TẬP pps
... phải tập tập SBT qua SBT vệt - Hs làm tập theo yêu - Gv cung cấp cho Hs sô cầu Gv tập, Gv hướng dẫn cách phân tích đề, triển khai Vật Có Bài 1: thể ccs sau: Giải: Bài : Đặt vật AB vuông góc ... lời - Yêu cầu ôn tập kỹ dạng toán thuộc hình thức trắc nghiệm tự luận (tắc nghiệm hình thức tự luận) Hoạt động 2: Vận dụng < 32 phút > - Yêu cầu hs nêu khó khăn - Hs nêu khó khăn giải gặp phải tập ... ảnh vật A O B’ a) ABO ~ A’B’O -> A’B’/AB = OA’/OA (1)  OIF’ ~ A’B’F’ -> A’B’/OI = (OA’ – OF’)/OA A’B’/AB = (OA’ – OF’)/OA (2) từ (1) (2) Ta có: OA’/OA = (OA’ – OF’)/OA Bài 2: Đặt vật...
 • 5
 • 243
 • 0

Giáo án vật lớp 6 - ÔN TẬP docx

Giáo án vật lý lớp 6 - ÔN TẬP docx
... 2700kg b)2,5dm3=………….l = …………………… ml II/Bài tập: 5/Viết công thức tính khối lượng Tóm tắt: riêng? Giải thích đại lượng, đơn V = 2500dm3 = 0,0025m3 vị đo công thức?Nói khối D= 2700 kg/m3 lượng riêng ... (kg) Đáp số: Hoạt động 2:Giải tập 1/Một cầu nhôm tích 2500dm3 Tính khối lượng cầu đó? kg 4/Củng cố: On lại kiến thức trọng tâm học từ tiết 1- tiết 17 Làm lại dạng tập 5/Dặn dò: Học lại phần học ... Người ta dùng …………… để đo a)=50 dm3 = 50000cm3 khối lượng b)= 2,5 l = 2500 ml 3/ 5/Công thức: a)Gió tác dụng vào cánh buồm D = m/V lực……… Trong đó: b)Con trâu tác dụng vào cày lực V: thể tích ………...
 • 5
 • 233
 • 0

Giáo án Vật lớp 9 - ÔN TẬP I docx

Giáo án Vật lý lớp 9 - ÔN TẬP I docx
... phương án trả l i Dành thơig gian để HS tự lực làm câu 8.1, 9. 3 Đ i v i câu, yêu cầu HS trình bày l i gi i bảng HS khác gi i chổ Sau GV tổ chức cho HS lớp nhận xét, trao đ i l i gi i HS trình bày ... lư i gi i cần có Nếu có th i gian, GV đề nghị HS trình bày cách gi i khác – Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Khi học cần xem l i thí nghiệm liên hệ v i thực tế Đọc kĩ tập ... trả II.Gi i tập l i trao đ i, thảo luận Đề nghị HS làm nhanh câu v i lớp GV yêu 1.1, 2.1 6.2, 9. 3 Đ i v i hay hai cầu để có câu trả câu, yêu cầu HS trìng bày lí l i cần có lựa chọ phương án trả...
 • 3
 • 207
 • 0

Giáo án Vật lớp 9 - ÔN TẬP docx

Giáo án Vật lý lớp 9 - ÔN TẬP docx
... hoạt đng ca đng đin mt chiu? 14 Điu kin xut hin -Cho HS kh gii t gii II.Gii bi dòng đin cảm ng? C lp nhn xt cch gii Gv khng nh kt qu Hot ng 2: Lm -Riờng HS TB & yu gv cỏc cõu ca phn dng hng dn...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo án Vật lớp 9 - ÔN TẬP pdf

Giáo án Vật lý lớp 9 - ÔN TẬP pdf
... 1 Hin tưngkhc xạ ánh sáng gì? Tng HS trỡnh I On thuyt S khc xạ ánh sáng xảy th by cõu tr li ó chiu ánh sáng t không khí vào nước? T chun b i vi mi th tinh không khí? cõu ca phn T Mt ... phân kì: a) Tia tới song song với trc b) Tia tới qua quang tâm V ảnh ca mt vt sáng AB qua thu kính phân kì bit AB vuông gc với trc A nằm trc trưng hp sau: a) d>f; b) d 2f; b) f < d< 2f; c) d < f Nhn bit thu kính phân kì?...
 • 5
 • 267
 • 0

Giáo án Vật lớp 9 - ÔN TẬP ppt

Giáo án Vật lý lớp 9 - ÔN TẬP ppt
... 1 Hin tưngkhc xạ ánh sáng gì? Tng HS trỡnh I On thuyt S khc xạ ánh sáng xảy th by cõu tr li ó chiu ánh sáng t không khí vào nước? T chun b i vi mi th tinh không khí? cõu ca phn T Mt ... ảnh ca mt vt sáng AB qua thu kính phân kì bit AB vuông gc với trc A nằm trc trưng hp sau: a) d>f; b) d 2f; b) f < d< 2f; c) d < f Nhn bit thu kính phân kì?...
 • 5
 • 152
 • 0

Vật lớp 9 - ÔN TẬP ppt

Vật lý lớp 9 - ÔN TẬP ppt
... khó khăn giải gặp phải tập qua SBT vệt tập SBT - Hs làm tập theo yêu cầu - Gv cung cấp cho Hs sô Gv tập, Gv hướng dẫn cách phân tích đề, triển khai Vật Có Bài 1: thể ccs sau: Tóm tăt: Bài ... lời - Yêu cầu ôn tập kỹ dạng toán thuộc hình thức trắc nghiệm tự luận (tắc nghiệm hình thức tự luận) Hoạt động 2: Vận dụng < 32 phút > - Yêu cầu hs nêu khó khăn - Hs nêu khó khăn giải gặp phải tập ... 1000W tập vào phiếu để có Qtp = I2.R.t = P t  t = Qtp/ P = 8750/1000 = thể thu chấm điểm 875(s) - Nếu Hs lên bảng chấm ghi điểm cho hs Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà < phút> - Gv yêu cầu Hs ôn tập...
 • 7
 • 110
 • 0

Giáo án Địa lớp 10: ÔN TẬP (TIẾT 1) docx

Giáo án Địa Lý lớp 10: ÔN TẬP (TIẾT 1) docx
... Trời mọc buổi sáng Sai lặn buổi chiều hay sai? Khu vực sau nhận lượng ánh A sáng Mặt Trời nhiều ? A.Xích đạo B.chí tuyến C.Cực Lớp vỏ đại dương khác lớp vỏ lục địa chỗ Granit lớp vỏ đại dương ... *Nhóm 1:- Giải thích câu nói : Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối *Nhóm 2:- Tại khu vực ngoại chí tuyến Mặt Trời không lên thiên đỉnh lần ? *Nhóm 3:- Nhận xét giải thích ... Mảng lục địa va vào : A.Phi-Nam mĩ B âu - TBD B C.Bắc mĩ - âu 10 Bề mặt trái đất gồ ghề : A A Nội lực B Ngoại lực C Núi lửa D Động đất Hoạt động 3: Nhóm *Nhóm 1:- Giải thích câu nói : Đêm tháng năm...
 • 4
 • 473
 • 5

NGUYÊN KẾ TOÁN - Ôn tập chương 1,2 pdf

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Ôn tập chương 1,2 pdf
... Những nguyên tắc kế toán thừa nhận (1) Giá phí (2) Nguyên tắc bảo thủ (thận trọng) (3) Nguyên tắc khách quan (4) Nguyên tắc kiên đònh (nhát quân) (5) Nguyên tắc ghi nhận doanh thu (6) Nguyên ... (phù hợp) Trang2 (7) Nguyên tắc trọng yếu (8) Nguyên tắc công khai, rõ ràng, dễ hiểu (9) Nguyên tắc rạch ròi hai niên độ Trang3 CHƯƠNG II BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN ... tiền tệ thời điểm đònh Bảng cân đối kế toán nguồn thông tin tài quan trọng, cho nhiều đối tượng khác báo cáo bắt buộc 2.1.2 Nội dung, kết cấu - Bảng cân đối kế toán phải phản ánh hai mặt vốn kinh...
 • 6
 • 325
 • 4

Giáo án Vật lớp 8: ÔN TẬP 1 potx

Giáo án Vật Lý lớp 8: ÔN TẬP 1 potx
... dụng: 11 Phát biểu định luật công GV: Cho hs thảo luận phút câu hỏi phần vận dụng trang 63 sgk B/ Vận dụng: HS: Thực GV: Em giải câu sgk? Bài 1: Vận tốc đoạn là: HS: câu B V1 = s1 10 0 = = m/s t1 ... d.v GV: Khi vật F A với trọng lực vật? HS: Bằng GV: Khi có công học? Viết công thức Lực đẩy Ácsimét gì? tính? HS: Thực GV: Hãy phát biểu định luật công? HS: Nêu định luật 10 Khi có công học? HOẠT ... Áp suất gì? Công thức tính, đơn vị? HS: Trả lời GV: Hãy viết công thức tính áp suất chất lỏng HS: P = d.h Áp suất gì? Công suất tính GV: Hãy viết công thức tính lực đẩy Ácsimét Công thức tính...
 • 4
 • 374
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 8
... phần vật chìm nước B Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ C Trọng lượng vật D Trọng lượng riêng nước nhân với thể tích vật Câu 17: Khi vật nước Gọi d dn trọng lượng riêng chất làm nên vật ... học sinh cố đẩy đá không đẩy D Người công nhân dùng ròng rọc kéo vật lên cao Câu 20: Để chuyển vật nặng lên cao, người ta dùng nhiều cách Liệu có cách cho ta lợi công không ? A Dùng ròng rọc ... làm vật B Trọng lượng riêng chất dùng làm vật thể tích vật C Trọng lượng riêng chất lỏng thể tích chất lỏng D Trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần chất lỏng ội vật chiếm chỗ Câu 16: Khi vật...
 • 3
 • 4,661
 • 141

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lớp 8 học kỳ I

Hướng dẫn ôn tập môn Vật lý lớp 8 học kỳ I
... Họ tên: B i thi kiểm tra: Môn thi: Lớp: D i m L i nhận xét giáo viên Đề chẵn Họ tên: B i thi kiểm tra: Tiết Môn thi: Vật Lớp: D i m L i nhận xét giáo viên Đề lẽ I/ Phần trắc nghiệm : ( 5đ) ... kh i lợng Kg dung tích lít H i công t i thiểu để kéo gàu nớc từ d i giếng lên Biết kh i lợng riêng nớc 1000 Kg/m3 giếng sâu 12 m ( Lực tác dụng vào gàu nốc coi nh không đ i ) Đề thi học kỳ I Năm ... tử cấu tạo nên vật D Nhiệt vật thay đ i nhiệt độ vật thay đ i Câu10.Khi chuyển động nhiệt phân tử cấu tạo nên vật chậm đ i lợng d i vật tăng lên? A Nhiệt độ B Kh i lợng riêng II/ Phần tự luận(...
 • 7
 • 1,786
 • 95

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn vật lý lớp 8 học kỳ 2đề cương ôn tập môn vật lý lớp 8 học kì 2bài tập vật lý lớp 8 học kỳ 2ôn tập vật lý lớp 8 học kỳ 2ôn tập vật lý lớp 8 học kì 2de cuong on tap vat ly lop 8 hoc ki 2bài tập vật lý lớp 8 học kì 2 công suấtđề cương ôn tập môn vật lý lớp 8 học kỳ 2 nêu ví dụđề cương ôn tập vật lý lớp 8 học kì 2đề thi môn vật lý lớp 8 học kì 2đề kiểm tra vật lý lớp 8 học kì 2đề kiểm tra môn vật lý lớp 8 học kì 2đề thi vật lý lớp 8 học kì 2đề thi vật lý lớp 8 học kỳ 2đề cương vật lý lớp 8 học kì 2BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 LƯU HOẰNG TRÍKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Đánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Đề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen (LA tiến sĩ)Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát, điều khiển sử dụng OPC UA (LA tiến sĩ)Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhNghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG (LA tiến sĩ)Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chínhVai trò của chuyên gia kinh tế đối với báo chí kinh tế Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập