Đề thi thử đại học môn lý trường chuyên nguyễn huệ lần 2

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ -ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 29 pot

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ -ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 29 pot
... d là:x-2=0 *b =-3 a ,chọ a=1,b =-3 ,suy pt d là:x-3y+7=0 Câu 8a: Tổng số cách chọn học sinh 12 học sinh C12 Số học sinh chọn phải thuộc khối -Số cách chọn có học sinh khối 12 khối 11 là: C7 -Số cách ... điểm (C1) (C2) (2;3) (2 ;-3 ).Vì A có tung độ dương nên A(2;3) Đường thẳng d qua A có pt:a(x-2)+b(y-3)=0 hay ax+by-2a-3b=0 Gọi d1 = d (O, d ); d = d ( I , d ) 2 2 2 Yêu cầu toán trở thành: R2 − d ... sinh khối 12 khối 11 là: C7 -Số cách chọn có học sinh khối 11 khối 10 là: C9 -Số cách chọn có học sinh khối 12 khối 10 là: C8 6 6 Số cách chọn thoả mãn đề là: C12 − C7 − C9 − C8 = 805 (cách) 2 Câu...
 • 4
 • 457
 • 2

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Huệ 2009-2010 pptx

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Huệ 2009-2010 pptx
... chứng địa lí sinh vật học C chứng phơi sinh học so sánh D chứng sinh học phân tử Câu 35: Q trình hình thành quần thể thích nghi xảy nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào yếu tố nào? A Q trình phát sinh tích ... lồi vi khuẩn khác là: A Tiêu chuẩn hố sinh, hỡnh thỏi khuẩn lạc B Tiêu chuẩn cỏch li sinh sản C Tiêu chuẩn địa lý – sinh thái D Tiêu chuẩn sinh thái, cỏch li sinh sản Câu 34: Bằng chứng rõ ràng ... bào Câu 53: Trong cơng nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng làm “nhà máy” sản xuất sản phẩm sinh học là: A Virut B Vi khuẩn C Plasmit D Động vật Câu 54: Cở sở tế bào học tượng di truyền liên...
 • 14
 • 250
 • 2

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT chuyên Nguyễn Huệ pdf

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT chuyên Nguyễn Huệ pdf
... 2- mêtyl - propanol -2 C 2-mêtyl- butanol-2 B 2,3-dim êtyl- butanol-2 D Cả Câu 10: Sản phẩm hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là: A 2-m êtyl-butanol-3 B 3-m êtyl butanol-1 C 3-mêtyl-butanol-2 ... 2- mêtyl - propanol -2 C 2-mêtyl- butanol-2 B 2,3-dim êtyl- butanol-2 D Cả Câu 10: Sản phẩm hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là: A 2-m êtyl-butanol-3 C 3-mêtyl-butanol-2 B 3-m êtyl butanol-1 ... lít Câu 4 0-5 0: X rượu bậc II có CTPT C6H14O Đun nóng X với H2SO4 đặc 1700C tạo anken Tên (X) : A 2, 2- imetylbutan-3-ol B 2, 3- imetylbutan-3-ol C 3, 3- imetylbutan-2-ol D 2, 3- imetylbutan-2-ol ...
 • 54
 • 201
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011 - MÃ ĐỀ 357 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011 - MÃ ĐỀ 357 doc
... Jura đại Trung sinh C Đại Tân sinh D Đại Thái cổ đại Nguyên sinh Câu 22: Vây cá mập, vây cá ngư long vây cá voi ví dụ chứng A quan thoái hóa B quan tương tự C quan tương đồng D phôi sinh học Câu ... số thể đột biến sau: - Ung thư máu; - Hồng cầu hình liềm; - Bạch tạng; - Hội chứng Claiphentơ; - Dính ngón tay số 3; - Máu khó đông; - Hội chứng Tơcnơ; - Hội chứng Đao; - Mù màu Những thể đột ... 5/7 - đề thi 357 Câu 46: Ở người, bệnh bạch tạng alen đột biến lặn Những người bạch tạng lấy thường sinh 100% số bị bệnh bạch tạng Tuy nhiên số trường hợp, hai vợ chồng bạch tạng lấy lại sinh...
 • 7
 • 223
 • 0

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh (chuyên Nguyễn Huệ)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh (chuyên Nguyễn Huệ)
... C requested D caused - THE END Page 6/8 – Test code 132 TIẾNG ANH THI THỬ LẦN 1-2013- NGUYỄN HUỆ- ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Page 7/8 – Test code 132 132 209 357 485 C C C B C 41 42 43 44 45 ... in this mess right now C If you listen to my advice in the first place, you will not be in this mess right now D If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t have been in this ... you’re wearing! C You’ve just bought this beautiful dress, haven’t you? D When have you got this beautiful dress? Question 30: Host: “I’m terribly sorry for this inconvenience.” Guests: -" _"...
 • 8
 • 256
 • 3

De thi thu dai hoc mon Ly- truong khoa hoc tu nhien

De thi thu dai hoc mon Ly- truong khoa hoc tu nhien
... đình phải thi nhiệt tình khơng nhiệt tình khơng khơng khơng nhiệt tình thi trung bình trung bình tình hình lo làm đừng đọc linh tinh Cơ sở luyện thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Chuyên luyện thi đại ... đình phải thi nhiệt tình khơng nhiệt tình khơng khơng khơng nhiệt tình thi trung bình trung bình tình hình lo làm đừng đọc linh tinh Cơ sở luyện thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Chuyên luyện thi đại ... Ma Thu t Điện thoại: 0500 3934121 – 0913 80 82 82 – 01 686 070 686 Website: www.luyenthikhtn.com www.facebook.com/luyenthikhtn ThS Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Ngun – 0913 808282 Trang 6/12 - Mã đề thi...
 • 12
 • 556
 • 2

Tài liệu Đề thi thử đaị học môn trường Trần Hưng Đạo (đề 2) pdf

Tài liệu Đề thi thử đaị học môn lý trường Trần Hưng Đạo (đề 2) pdf
... Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim Giáo Viên : Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo Môn de 12a on tap s0 ( 50) (Mã đề 110) Lu ý: - Thí sinh dùng ... Ngày Nên Kim Giáo Viên : Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de 12a on tap s0 ( 50) Mã đề : 110 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ... Giáo Viên : Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo A Câu 18 : A Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A Câu 22 : A Câu 23 : A Câu 24 : A Câu 25...
 • 6
 • 282
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN pot
... mdy thu cdn x6p theo thri'tu ndo? D I-II-III-IV-V C I-II-IV-III.V B I.III-II-IV-V A i-III.IV-II-V Cdu 45: Song v6 tuy6n c6 tAn sd l5 MHz thudc dAi s6ng D cr-rc ngin C ngan B trr"rng A dei Cdu ... Cia*'Oi n,l: I-: " : A; nAo? rioi 1dn' ('4 fwdc E)" i]IgAN runruc qro cAq: Tkf sinlt c!$ daa.-c ckan {ir1t nyt tr:a:g lrai phi:n 4-, W-ep-c-tw.q4gtt'iil e-q!?-t4,{im-.iWcLu-tLegw-I:ldt-Al}sft a:5@ ... c6 chi€r-i cldi tinh L chuy6n dQng thing ddiu v6'i t6c d0 v so voi inQt quan vi6n ngdi canh duong ray Quan sdt vi€n do dugc chiOu ddi cua no blng A L I) _!-D -_ L c /r-v- a1 r-^/i-f \lc- s6t r,...
 • 27
 • 190
 • 1

đề thi thử đại học môn trường thpt ngọc văn 2

đề thi thử đại học môn lý trường thpt ngọc văn 2
... 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Giáo viên: Nguyễn Văn Vinh D B B D D C D B B A ... t2 tương ứng u2=100 V; i2= -2, 5A.Điện áp cực đại tần số góc Giáo viên: Nguyễn Văn Vinh A 20 0V; 100π rad/s B 20 0 V; 100π rad/s C 20 0 V; 120 π rad/s D 20 0V; 120 π rad/s Câu 25 : Một vật dao động điều ... điện từ trường A Điện trường xoáy điện trường mà đường sức điện đường cong B Khi từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy C Khi điện trường biến thi n theo thời gian sinh từ trường...
 • 6
 • 152
 • 0

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Xuân Ôn ppt

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Xuân Ôn ppt
... phồn thịnh hạt trần bò sát là: A Kỉ Jura đại Trung sinh B Kỉ Creta đại Trung sinh C Kỉ Đê vôn đaị Cổ sinh D Kỉ tam điệp đại Trung sinh II.PhÇn riªng (Thí sinh làm hai phần : Phần A phần B) A Theo ... nhiên(CLTN) môi trường sống sinh vật không thay đổi : A CLTN diễn chậm sinh vật thích nghi B CLTN không diễn sinh vật thích nghi C CLTN không diễn thể ĐB lợi bị đào thải , thành phần kiểu gien không thay ... trưởng lý thuyết phát triển khoa học người chủ động giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh C Biến động dân số loài người loại biến động không theo chu kì đặc điểm sinh học sinh sản người chi phối điều kiện...
 • 8
 • 586
 • 10

Đề thi thử đại học môn Toán trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1 pot

Đề thi thử đại học môn Toán trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1 pot
... t'=2x-I xo xll -1 ^ 'r t'l ! .1 0r25 :I - ?"".\ -.-. _k + -a 4,25 Din 6n ,{ :fr Do d6 xe [-t,t]€>/€ rl ;, 21 surra (3) ...
 • 7
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học môn lý trường chuyên amsterdamđề thi thử đại học môn lý trường chuyênđề thi thử đại học môn lý trường chuyên 2014đề thi thử đại học môn lý trường chuyên 2013đề thi thử đại học môn lý trường chuyên 2012đề thi thử đại học môn lý trường chuyên lê hồng phongđề thi thử đại học môn lý trường chuyên khtn 2015đề thi thử đại học môn lý trường đại học sư phạm hà nộiđề thi thử đại học môn lý trường amsterdam 2013đề thi thử đại học môn lý trường amsterdam 2012de thi thu dai hoc mon toan truong chuyen dai hoc vinhđáp án đề thi thử đại học môn toán trường chuyên lê hồng phongđề thi thử đại học môn hóa trường chuyên amsterdamđề thi thử đại học môn sinh trường chuyên amsterdamđề thi thử đại học môn hóa trường chuyên 2012giáo án tự nhiên xã hội bài gia dinhgiáo án tự nhiên xã hội bài con muỗigiáo án bàn tay nặn bột tuần 31Chương trình tái chế rác thảiBài giảng điện tử mầm non đề tài vẽ ấm chè (lớp lá)Anh _Ngày làm số 25_Kỹ sư hư hỏng_Ôn THPT Quốc gia 2017giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 (4)Bài tập môn quản trị ngân hànggiáo án tự nhiên xã hội tuần 32giáo án tự nhiên xã hội bài 16giáo án tự nhiên xã hội bài 16 (3)giáo án tự nhiên xã hội tuần 30giáo án tự nhiên xã hội tuần 26PHÂN TÍCH mô HÌNH câu đảo NGỮ bộ PHẬN TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG ANH (tt)giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 (2)giáo án tự nhiên xã hội bài 14Giáo án lớp mầm tuần 25 chủ đề tết và mùa xuânHóa _Ôn THPT Quốc gia 2017_ chuyên biên hòa lần 2Đặc trưng cơ bản của bộ dân luật bắc kì 1931 (tóm tắt)Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hội nhập TPP (tóm tắt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập