Đề thi thử đại học môn lý trường chuyên nguyễn huệ lần 2

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ -ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 29 pot

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ -ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 29 pot
... d là:x-2=0 *b =-3 a ,chọ a=1,b =-3 ,suy pt d là:x-3y+7=0 Câu 8a: Tổng số cách chọn học sinh 12 học sinh C12 Số học sinh chọn phải thuộc khối -Số cách chọn có học sinh khối 12 khối 11 là: C7 -Số cách ... điểm (C1) (C2) (2;3) (2 ;-3 ).Vì A có tung độ dương nên A(2;3) Đường thẳng d qua A có pt:a(x-2)+b(y-3)=0 hay ax+by-2a-3b=0 Gọi d1 = d (O, d ); d = d ( I , d ) 2 2 2 Yêu cầu toán trở thành: R2 − d ... sinh khối 12 khối 11 là: C7 -Số cách chọn có học sinh khối 11 khối 10 là: C9 -Số cách chọn có học sinh khối 12 khối 10 là: C8 6 6 Số cách chọn thoả mãn đề là: C12 − C7 − C9 − C8 = 805 (cách) 2 Câu...
 • 4
 • 411
 • 2

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Huệ 2009-2010 pptx

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Huệ 2009-2010 pptx
... chứng địa lí sinh vật học C chứng phơi sinh học so sánh D chứng sinh học phân tử Câu 35: Q trình hình thành quần thể thích nghi xảy nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào yếu tố nào? A Q trình phát sinh tích ... lồi vi khuẩn khác là: A Tiêu chuẩn hố sinh, hỡnh thỏi khuẩn lạc B Tiêu chuẩn cỏch li sinh sản C Tiêu chuẩn địa lý – sinh thái D Tiêu chuẩn sinh thái, cỏch li sinh sản Câu 34: Bằng chứng rõ ràng ... bào Câu 53: Trong cơng nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng làm “nhà máy” sản xuất sản phẩm sinh học là: A Virut B Vi khuẩn C Plasmit D Động vật Câu 54: Cở sở tế bào học tượng di truyền liên...
 • 14
 • 199
 • 2

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT chuyên Nguyễn Huệ pdf

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT chuyên Nguyễn Huệ pdf
... 2- mêtyl - propanol -2 C 2-mêtyl- butanol-2 B 2,3-dim êtyl- butanol-2 D Cả Câu 10: Sản phẩm hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là: A 2-m êtyl-butanol-3 B 3-m êtyl butanol-1 C 3-mêtyl-butanol-2 ... 2- mêtyl - propanol -2 C 2-mêtyl- butanol-2 B 2,3-dim êtyl- butanol-2 D Cả Câu 10: Sản phẩm hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là: A 2-m êtyl-butanol-3 C 3-mêtyl-butanol-2 B 3-m êtyl butanol-1 ... lít Câu 4 0-5 0: X rượu bậc II có CTPT C6H14O Đun nóng X với H2SO4 đặc 1700C tạo anken Tên (X) : A 2, 2- imetylbutan-3-ol B 2, 3- imetylbutan-3-ol C 3, 3- imetylbutan-2-ol D 2, 3- imetylbutan-2-ol ...
 • 54
 • 191
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011 - MÃ ĐỀ 357 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 2011 - MÃ ĐỀ 357 doc
... Jura đại Trung sinh C Đại Tân sinh D Đại Thái cổ đại Nguyên sinh Câu 22: Vây cá mập, vây cá ngư long vây cá voi ví dụ chứng A quan thoái hóa B quan tương tự C quan tương đồng D phôi sinh học Câu ... số thể đột biến sau: - Ung thư máu; - Hồng cầu hình liềm; - Bạch tạng; - Hội chứng Claiphentơ; - Dính ngón tay số 3; - Máu khó đông; - Hội chứng Tơcnơ; - Hội chứng Đao; - Mù màu Những thể đột ... 5/7 - đề thi 357 Câu 46: Ở người, bệnh bạch tạng alen đột biến lặn Những người bạch tạng lấy thường sinh 100% số bị bệnh bạch tạng Tuy nhiên số trường hợp, hai vợ chồng bạch tạng lấy lại sinh...
 • 7
 • 191
 • 0

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh (chuyên Nguyễn Huệ)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh (chuyên Nguyễn Huệ)
... C requested D caused - THE END Page 6/8 – Test code 132 TIẾNG ANH THI THỬ LẦN 1-2013- NGUYỄN HUỆ- ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Page 7/8 – Test code 132 132 209 357 485 C C C B C 41 42 43 44 45 ... in this mess right now C If you listen to my advice in the first place, you will not be in this mess right now D If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t have been in this ... you’re wearing! C You’ve just bought this beautiful dress, haven’t you? D When have you got this beautiful dress? Question 30: Host: “I’m terribly sorry for this inconvenience.” Guests: -" _"...
 • 8
 • 212
 • 3

De thi thu dai hoc mon Ly- truong khoa hoc tu nhien

De thi thu dai hoc mon Ly- truong khoa hoc tu nhien
... đình phải thi nhiệt tình khơng nhiệt tình khơng khơng khơng nhiệt tình thi trung bình trung bình tình hình lo làm đừng đọc linh tinh Cơ sở luyện thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Chuyên luyện thi đại ... đình phải thi nhiệt tình khơng nhiệt tình khơng khơng khơng nhiệt tình thi trung bình trung bình tình hình lo làm đừng đọc linh tinh Cơ sở luyện thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Chuyên luyện thi đại ... Ma Thu t Điện thoại: 0500 3934121 – 0913 80 82 82 – 01 686 070 686 Website: www.luyenthikhtn.com www.facebook.com/luyenthikhtn ThS Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Ngun – 0913 808282 Trang 6/12 - Mã đề thi...
 • 12
 • 427
 • 2

Tài liệu Đề thi thử đaị học môn trường Trần Hưng Đạo (đề 2) pdf

Tài liệu Đề thi thử đaị học môn lý trường Trần Hưng Đạo (đề 2) pdf
... Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim Giáo Viên : Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo Môn de 12a on tap s0 ( 50) (Mã đề 110) Lu ý: - Thí sinh dùng ... Ngày Nên Kim Giáo Viên : Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de 12a on tap s0 ( 50) Mã đề : 110 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ... Giáo Viên : Phan Thị Bích Hằng Trờng THPT Trần Hng Đạo A Câu 18 : A Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A Câu 22 : A Câu 23 : A Câu 24 : A Câu 25...
 • 6
 • 258
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN pot
... mdy thu cdn x6p theo thri'tu ndo? D I-II-III-IV-V C I-II-IV-III.V B I.III-II-IV-V A i-III.IV-II-V Cdu 45: Song v6 tuy6n c6 tAn sd l5 MHz thudc dAi s6ng D cr-rc ngin C ngan B trr"rng A dei Cdu ... Cia*'Oi n,l: I-: " : A; nAo? rioi 1dn' ('4 fwdc E)" i]IgAN runruc qro cAq: Tkf sinlt c!$ daa.-c ckan {ir1t nyt tr:a:g lrai phi:n 4-, W-ep-c-tw.q4gtt'iil e-q!?-t4,{im-.iWcLu-tLegw-I:ldt-Al}sft a:5@ ... c6 chi€r-i cldi tinh L chuy6n dQng thing ddiu v6'i t6c d0 v so voi inQt quan vi6n ngdi canh duong ray Quan sdt vi€n do dugc chiOu ddi cua no blng A L I) _!-D -_ L c /r-v- a1 r-^/i-f \lc- s6t r,...
 • 27
 • 157
 • 1

đề thi thử đại học môn trường thpt ngọc văn 2

đề thi thử đại học môn lý trường thpt ngọc văn 2
... 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Giáo viên: Nguyễn Văn Vinh D B B D D C D B B A ... t2 tương ứng u2=100 V; i2= -2, 5A.Điện áp cực đại tần số góc Giáo viên: Nguyễn Văn Vinh A 20 0V; 100π rad/s B 20 0 V; 100π rad/s C 20 0 V; 120 π rad/s D 20 0V; 120 π rad/s Câu 25 : Một vật dao động điều ... điện từ trường A Điện trường xoáy điện trường mà đường sức điện đường cong B Khi từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy C Khi điện trường biến thi n theo thời gian sinh từ trường...
 • 6
 • 72
 • 0

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Xuân Ôn ppt

Đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Nguyễn Xuân Ôn ppt
... phồn thịnh hạt trần bò sát là: A Kỉ Jura đại Trung sinh B Kỉ Creta đại Trung sinh C Kỉ Đê vôn đaị Cổ sinh D Kỉ tam điệp đại Trung sinh II.PhÇn riªng (Thí sinh làm hai phần : Phần A phần B) A Theo ... nhiên(CLTN) môi trường sống sinh vật không thay đổi : A CLTN diễn chậm sinh vật thích nghi B CLTN không diễn sinh vật thích nghi C CLTN không diễn thể ĐB lợi bị đào thải , thành phần kiểu gien không thay ... trưởng lý thuyết phát triển khoa học người chủ động giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh C Biến động dân số loài người loại biến động không theo chu kì đặc điểm sinh học sinh sản người chi phối điều kiện...
 • 8
 • 520
 • 10

Đề thi thử đại học môn Toán trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1 pot

Đề thi thử đại học môn Toán trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1 pot
... t'=2x-I xo xll -1 ^ 'r t'l ! .1 0r25 :I - ?"".\ -.-. _k + -a 4,25 Din 6n ,{ :fr Do d6 xe [-t,t]€>/€ rl ;, 21 surra (3) ...
 • 7
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai toan bang may tinh casioSKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9tổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUTăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô tại chi nhánh Toyota Thái Nguyên (LV thạc sĩ))CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LITác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt NamHàm lượng oxi trong dầu mỏ12Một số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập