Đề thi thử môn lịch sử THPT quốc gia lần 2 năm 2015

de thi thu mon van dai hoc quoc gia ha noi nam 2015 phan 2

de thi thu mon van dai hoc quoc gia ha noi nam 2015 phan 2
... trường cho thai phụ trước sinh hay cho bú tiếp xúc với loại độc tố hay thi u vitamin muối khoáng quan trọng ảnh hưởng đến IQ đứa bé Trong xã hội phát triển, môi trường gia đình tạo 25 % khác biệt ... D: Quyền vô hạn thuyết học cổ điển Niu-tơn 10 .2 Theo đoạn trích, “quyền lực vô biên học cổ điển” hiểu gì? Chọn câu trả lời A: Thuyết học cổ điển sở học thuyết vật lí khác B: Thuyết học cổ điển ... điển giải vấn đề giới C: Thuyết học cổ điển giải vấn đề xảy vật lí D: Thuyết học cổ điển học thuyết xuất sắc thời đại 10.3 Theo đoạn trích, “hai đám mây” hình ảnh thể hai vấn đề nào? Chọn câu...
 • 16
 • 87
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An
... cho công 0 .25 nhân - Điểm mới: + Bên cạnh đấu tranh đòi quyền lợi KT, đấu tranh CT rõ nét hơn… 0 .25 + Ý thức giai cấp trưởng thành, đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp vô 0 .25 sản quốc tế…tự ... tách khỏi Liên bang Malai xia) + Thái Lan: Sau 1945 Mĩ hất chân Anh kiểm soát Thái Lan + Mianma: 1-1948 Anh công nhận độc lập 0 ,25 + Brunây: 1-1984 độc lập 0 ,25 + Đôngtimo: 5 -20 02 tách khỏi Inđônêxia, ... Trận “Điện Biên Phủ không” (từ 18 đến 29 / 12/ 19 72) thắng lợi định buộc Mĩ chấm dứt chiến tranh phá hoại 0,75 miền Bắc kí hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam Thắng lợi...
 • 5
 • 121
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An
... tách khỏi Liên bang 0 ,25 Malai xia) + Thái Lan: Sau 1945 Mĩ hất chân Anh kiểm soát Thái Lan + Mianma: 1-1948 Anh công nhận độc lập + Brunây: 1-1984 độc lập 0 ,25 + Đôngtimo: 5 -20 02 tách khỏi Inđônêxia, ... 10% cho công nhân 0 .25 - Điểm mới: + Bên cạnh đấu tranh đòi quyền lợi KT, đấu tranh CT rõ nét hơn… + Ý thức giai cấp trưởng thành, đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp vô sản quốc tế…tự phát tiến ... (8 – 1 925 ), nêu rõ điểm đấu tranh - Tháng 8/1 925 thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn bãi công, không chịu sữa chữa chiến hạm Misơlê Pháp… đấu tranh ngày với yêu sách đòi tăng lương 20 % 0 .25 - Kết...
 • 5
 • 120
 • 0

Trường THPT Yên Thành 2 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 môn lịch sử

Trường THPT Yên Thành 2 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 môn lịch sử
... cảnh lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam 1930 1931 Vì từ đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm cờ lãnh ĐIỂM 2, 0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2, 0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... - an ninh mở rộng quan hệ với nước giới 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Ghi chú: Nếu thí sinh có cách làm riêng, sáng tạo (và đúng), GV chấm thi cho điểm tối đa theo thang điểm ... mại, tài quốc tế khu vực có Việt Nam tham gia a) Biểu - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế - Sự phát triển to lớn tác động công ti xuyên quốc gia - Sự sáp nhập hợp công ti thành...
 • 4
 • 145
 • 0

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất

Tuyển tập đề thi thử môn sinh học THPT quốc gia mới nhất
... (Cán coi thi khơng giải thích thêm) – Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối ... TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Mơn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian ... - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN SINH THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Câu Mẫ đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 D C B D C D A C B D C C D C C C C C...
 • 40
 • 598
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội
... 16 aTRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 BẢNG ĐÁP ÁN ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút 779 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Trang TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 336 Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian ... Vân tối thứ -Hết Trang 12 D TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 779 Phản ứng phân hạch Đặt vào hai đầu...
 • 17
 • 887
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội
... loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: D A Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ B Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ C Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ ... = 20 7; I = 127 Cho ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: X 10 11 12 13 A Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ B Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ ... C C Trang 4/18 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC (Đề thi gồm 50 câu, 04 trang ) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II NĂM 20 15 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề đề 23 4 Cho biết nguyên...
 • 18
 • 251
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An
... D An ehit axetic - HẾT -Trang 4/5 - Mã đề thi 1 32 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 1 32 10 C C C A A A B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A A D B D C B D C 21 22 23 24 25 26 27 ... B Saccarozơ C An ehit fomic D Tinh bột Trang 2/ 5 - Mã đề thi 1 32 Câu 24 : Cho sơ đồ điều chế axit clohidric phòng thí nghiệm Phát biểu sau đúng: A Không sử dụng H2SO4 đặc dùng H2SO4 đặc sản phẩm ... nhau, X nhóm CH2 Mặt khác đốt cháy gam X thu 6, 72 lít CO2 5,4 gam H2O Tên gọi X là: A Axit axetic B Axit-3-hiđroxi propanoic C Axit propanđioic D Axit -2- hiđroxi propanoic Câu 29 : Có nhiều nguyên...
 • 5
 • 163
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc
... bại TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐÁP ÁN ĐỀ THI KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM 20 15 Môn: HÓA HỌC Mã đề Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... < (2) < (1) Câu 41: Cho hình vẽ cách thu khí dời nước sau: Hình vẽ bên áp dụng để thu khí khí sau đây? A CO2 , O2, N2, H2, B NH3, HCl, CO2, SO2, Cl2 C H2, N2, O2, CO2, HCl, H2S D NH3, O2, N2, ... chân kẻ thất bại A 40 B 30 C 20 D 50 Câu 43: Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư)...
 • 6
 • 223
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội
... (2) B (1), (3) C (1), (4) D (2) , (3) -Hết Trang B B D B C C C C TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề ... Trang 10 A B TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 579 101 Khi quần thể đạt kích thước tối đa quần thể điều chỉnh ... (1), (2) , (3) C (1), (4), (5) D (1), (4) -Hết Trang 16 C D TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 20 14 -20 15 ÐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 680...
 • 23
 • 614
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa
... A C A C B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C D A D A B D D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B B A B A C A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C A B D A D D C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Thành phần kiểu gen Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 Thế hệ F5 AA 0,49 0,49 0 ,2 0, 122 5 0, 122 5 Aa 0, 42 0, 42 0,3 0,455 0,455 aa 0,09 0,09 0,5 0, 422 5 0, 422 5 Nhân tố gây nên thay đổi cấu trúc ... sau: (1) Tiến hoá tiền sinh học (2) Tiến hoá hoá học (3) Tiến hoá sinh học Các giai đoạn diễn theo trình tự là: A (1) → (2) → (3) B (2) → (1) → (3) C (2) → (3) → (1) D (3) → (2) → (1) Câu 41: Người...
 • 7
 • 136
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An
... Đáp án đề thi thử THPTQG lần môn Văn - THPT chuyên, Đại học Vinh năm 20 15 CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM I Đọc hiểu đoạn văn 1,5 a Đoạn văn đề cập vai trò, trách nhiệm gia đình, nhà trường xã 0 ,25 hội ... tiếng Việt, phải huy động tham gia 0 ,25 tích cực gia đình, nhà trường xã hội vì: gia đình, nhà trường, xã hội đóng vai trò quan trọng việc xây dựng chuẩn mực ngôn ngữ cho cộng đồng Đó nơi biểu ... mặt: ngữ âm - 0,5 tả, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ (phát âm đúng; viết hình thức văn tự từ; sử dụng từ ngữ chuẩn xác; đặt câu ngữ pháp tiếng Việt; dùng tiếng Việt, tạo lập kiểu loại văn...
 • 5
 • 255
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ

ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2015 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ
... N (đếm số ít) : Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 13  Đáp án C ( Nước Mĩ sử dụng nhiều tiền vào khủng hoảng kinh tế quốc gia giới) Question 38: Giải Geyser / ˈɡiːzə(r) / (n): mạch ... Question 18: Giải - Bạn nói cho biết làm cách để đến bưu điện gần không? A xin lỗi bất tiện B (Thi u lịch sự) C Không (đáp lại lời cảm ơn ai) Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 10 ... completed this task yesterday morning, but I did it for him (John phải hoàn thành tập vào sáng hôm qua, làm cho anh  John không làm) Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 11  Đáp án...
 • 20
 • 264
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 2 năm 2015đề thi thử mộn toán sư phạm hà nội lần 2đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015 và đáp ánđáp án đề thi thử môn lịch sửđề thi thử môn lịch sử 2014đề thi thử môn lịch sử 2013đề thi thử môn lịch sử năm 2013de thi thu mon lich su khoi c nam 2014đề thi thử môn lịch sử năm 2014đề thi thử môn lịch sửđáp án đề thi thử môn toán chuyên đại học vinh lần 2de thi thu mon hoa chuyen dai hoc vinh lan 1 nam 2014đề thi lý thuyết lịch sử lớp 6 học kì ll năm 2015de thi hsg mon lich su cap thpt cua tinh binh thuan nam2013luận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định tại tổng công ty điện lực miền bắcluận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt namluận văn thạc sĩ kế toán thu, chi ngân sách tại văn phòng UBND huyện quảng xƣơngluận văn thạc sĩ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc qua kho bạcnhà nƣớc thị xã chí linh,tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua kho bạc nhà nƣớc phúc thọ hà nộiluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế xã hội hóa của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng nhân lực tại công ty bảo hiểm PVI đông đôluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng TMCP công thƣơng việt namluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đồng xuân hải dƣơngluận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn hilton garden inn hanoiluận văn thạc sĩ phát triển chiến lƣợc marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn la vie – chi nhánh hà nộiluận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của ngƣời lao động tại công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thƣơng mại vinexadluận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng với công việc của đội ngũ nhân viên chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bàiluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ thẩm định giá của công ty cổ phần tƣ vấn – dịch vụ về tài sản – bất động sản DATCluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thái bìnhluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ tuyên truyền, tƣ vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của cục thuế tỉnh hƣng yênluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng việt nam – chi nhánh sơn tâyluận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam chi nhánh thanh xuânluận văn thạc sĩ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam chi nhánh thanh hóaluận văn thạc sĩ quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập