Giáo án bò thấp chui qua cổng lồng ghép truyện chương trình mới

Giáo án thấp trèo qua chướng ngại vật cho trẻ mầm non

Giáo án bò thấp trèo qua chướng ngại vật cho trẻ mầm non
... Giáo án: Phát triển thể chất thấp, trèo qua chướng ngại vật Giáo viên : Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp : Mẫu giáo bé C2 I Mục đích – yêu cầu: Kiến thức: - Trẻ biết tên vận động: thấp, trèo ... động: thấp, trèo qua chướng ngại vật - Trẻ biết bàn tay, cẳng chân sát sàn, trèo chân qua chướng ngại vật - Trẻ biết tập thể dục hàng ngày để thể khỏe mạnh Kỹ năng: - Khi bò, trẻ phối hợp tay ... chân nhịp nhàng - Trẻ có kỹ thấp, trèo chân qua chướng ngại vật - Trẻ có kỹ chơi trò chơi Thái độ: - Trẻ hào hứng tham gia hoạt động - Rèn luyện tính mạnh dạn, kỉ luật cho trẻ II Chuẩn bị:...
 • 4
 • 648
 • 0

Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới theo hướng dẫn của bộ

Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới theo hướng dẫn của bộ
... 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 ... hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ... anh 6, 7,8,9 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 theo s¸ch chn...
 • 33
 • 475
 • 4

Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới
... tit III Gii thiu cỏch hc Ting Anh Trờn lp: - Trt t lng nghe giỏo viờn ging bi, hng hỏi phỏt biu ý kin - Rốn luyn v giao tip bng Ting Anh gi hc Ting Anh, hn ch s dng Ting Vit - Mnh dn phỏt õm chun, ... province ,in Vietnam There are seasons in my hometown: the dry season and the rainy season The rainy season begins from November to April Date of planning:15/8 Date of teaching: Period: UNIT : GREETINGS ... by filling in the Nam: Hello My name is Nam missing words Hoa: Hi, Nam Im Linh How are you? +/ Post writing Nam: Im fine, thank you And you? -T: Ask ss to read the dialogue again Hoa: Fine, thanks...
 • 239
 • 441
 • 1

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình bằng thuật toán chia để trị và ứng dụng của thuật toán

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình bằng thuật toán chia để trị và ứng dụng của thuật toán
... C1 THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP C2 CHIA ĐỂ TRỊ C3 QUY HOẠCH ĐỘNG C4 THUẬT TOÁN THAM LAM C5 THUẬT TOÁN QUAY LUI CHIA ĐỂ TRỊ 2.1 Thuật toán chia để trị tổng quát 2.2 Một số thí dụ minh họa 2.1 Thuật ... Bài toán tìm kiếm nhị phân 2.2.2 Bài toán phép nhân số nguyên lớn 2.2.3 Bài toán nhân ma trận 2.2.4 Bài toán dãy lớn 2.2.5 Bài toán xếp 2.2.6 Bài toán lũy thừa 2.2.3 Bài toán nhân ma trận  Bài ... họa 2.2.1 Bài toán tìm kiếm nhị phân 2.2.2 Bài toán phép nhân số nguyên lớn 2.2.3 Bài toán nhân ma trận 2.2.4 Bài toán dãy lớn 2.2.5 Bài toán xếp 2.2.6 Bài toán lũy thừa 2.2.2 Bài toán phép nhân...
 • 66
 • 650
 • 2

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình và ứng dụng giải thuật quay lui trong lập trình - THUẬT TOÁN QUAY LUI

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình và ứng dụng giải thuật quay lui trong lập trình - THUẬT TOÁN QUAY LUI
... Dung C1 THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP C2 CHIA ĐỂ TRỊ C3 QUY HOẠCH ĐỘNG C4 THUẬT TOÁN THAM LAM C5 THUẬT TOÁN QUAY LUI Nguyễn Thanh THUẬT TOÁN QUAY LUI 5.1 Thuật toán quay lui 5.2 Một số toán minh ... Thanh THUẬT TOÁN QUAY LUI 5.1 Thuật toán quay lui 5.1.1 Đệ quy 5.1.2 Thuật toán quay lui tổng quát Nguyễn Thanh 5.1 Thuật toán quay lui Quay lui (backtracking) chiến lược tìm kiếm lời giải cho toán ... Nguyễn Thanh 5.1.2 Thuật toán quay lui tổng quát  Ta trình bày trình tìm kiếm lời giải thuật toán quay lui sau: Nguyễn Thanh THUẬT TOÁN QUAY LUI 5.2 Một số toán minh họa 5.2.1 Bài toán liệt kê dãy...
 • 40
 • 920
 • 5

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Lập trình C và những khái niệm cơ bản trong lập trình C

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Lập trình C và những khái niệm cơ bản trong lập trình C
... nhánh Những c u tr c cho vi c rẽ nhánh c u tr c chọn lựa, c u tr c điều kiện hay rẽ nhánh Những c u tr c đề c p chi tiết sau đây:  C u tr c IF (Nếu) C u tr c chọn lựa c u tr c ‘IF’ Ðể hiểu c u ... theo nhánh rẽ kh c Cấu tr c lệnh gọi c u tr c chọn lựa, điều kiện hay c u tr c rẽ nhánh  C u tr c chọn c u tr c “IF”  C u tr c IF …ELSE giúp lập trình viên làm so sánh đơn sau th c thi bư c tùy ... mềm tập hợp chương trình  Một chương trình tập hợp thị (lệnh)  Những đoạn mã lệnh sở cho chương trình C  Ngôn ngữ C có 32 từ khóa  C c c cần thiết để giải toán nghiên c u chi tiết toán...
 • 22
 • 582
 • 0

một số kinh nghiệm soạn - giảng giáo án điện tử trong giờ đọc – hiểu văn bản chương trình ngữ văn trung học cơ sở

một số kinh nghiệm soạn - giảng giáo án điện tử trong giờ đọc – hiểu văn bản chương trình ngữ văn trung học cơ sở
... MỘT SỐ KINH NGHIỆM SOẠN - GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS A ĐẶT VẤN ĐỀ I- sở lý luận Công nghệ thông tin đem ... văn giáo án điện tử B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- Kinh nghiệm cụ thể: Khi soạn giảng tiết dạy giáo án điện tử thường thực bước sau: *Bước : Soạn giáo án chương trình Word Khi soạn giáo án chương trình ... số kinh nghiệm phương pháp soạn giảng giáo án điện tử trên, thời gian qua nhận số kết định: - Thời gian soạn giáo án điện tử cho tiết dạy rút ngắn đáng kể Từ chỗ phải từ tuần để soạn giáo án...
 • 19
 • 570
 • 1

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LậP CHƯƠNG TRÌNH HOạT ĐộNG ppsx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LậP CHƯƠNG TRÌNH HOạT ĐộNG ppsx
... (12’) - Cho HS đọc đề + gợi ý SGK Hướng - Lưu ý HS dẫn HS - Cho HS chọn hoạt động lập để lập CTHĐ CTHĐ - Treo bảng phụ viết 33’ – 34’ - Đọc đề + gợi ý - Lắng nghe - Chọn hoạt động - HS đọc to, lớp ... nghe sẵn cấu trúc chương trình CTHĐ HĐ 2: Cho HS lập CTHĐ: (22’) - HS làm - Cho HS lập CTHĐ + phát phiếu cho vài - HS phát biểu HS ý kiến - Nhận xét CTHĐ + hướng dẫn HS bổ sung - Bình thêm vào ... CTHĐ HS để hoàn thiện chọn tốt - Cùng HS bình chọn CTHĐ tốt Củng cố, dặn dò - Nhận xét TIẾT học - HS lắng nghe - Dặn HS nhà hoàn - HS thực chỉnh lại CTHĐ viết lớp, viết lại vào 2’ RÚT KINH NGHIỆM...
 • 5
 • 1,947
 • 1

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LậP CHƯƠNG TRÌNH HOạT ĐộNG pot

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LậP CHƯƠNG TRÌNH HOạT ĐộNG pot
... chuẩn - HS đọc to, bị sẵn lớp lắng nghe HĐ 2: Cho HS lập chương trình hoạt động: 20’ - HS làm - Phát bảng nhóm cho - HS trình bày HS - Lớp nhận xét - Cho HS trình bày kết - Chú ý làm bảng - Nhận ... cầu - HS đọc to, đề bài: 10’ lớp lắng nghe HDHS - Cho HS đoc đề lập - Nhắc lại yêu cầu chương - Cho HS đọc lại đề trình hoạt động 30’ - HS đọc thầm - Cho HS nêu đề - HS nêu đề chọn chọn - Đưa ... bảng - Nhận xét + khen HS làm tốt - Chọn tốt nhất, bổ sung thêm để tham khảo Củng cố, dặn dò 2’ - Nhận xét TIẾT học - HS lắng nghe - Dặn HS làm chưa tốt - HS thực nhà làm lại RÚT KINH NGHIỆM...
 • 5
 • 1,161
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ppsx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ppsx
... đọc gợi ý - GV giao việc - HS làm - Cho HS làm bài, phát theo nhóm giấy+bút dạcho nhóm - HS trình bày - Cho HS trình bày - Nhận xét + chốt lại kết - Lớp nhận xét Củng - Nhận xét TIẾT học - HS lắng ... 1 - GV giới thiệu - HS lắng nghe Giới thiệu 1’ HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1: 16’ – 17’ - HS đọc to, Làm - Cho HS đoc toàn BT1 BT - GV giao việc 34’ - - Cho HS làm + trình 35 lớp đọc thầm ... bày kết - HS làm + trình bày - Lớp nhận xét - Nhận xét + chốt lại kết Bảng phụ I Mục đích - Chúc mừng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - Bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô II Chuẩn - Nội dung...
 • 5
 • 2,483
 • 2

Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 1: Giới thiệu chương trình Trò chơi “Diệt các con vật có hại” ppt

Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 1: Giới thiệu chương trình Trò chơi “Diệt các con vật có hại” ppt
...  học thể dục (nội quy út    luyện tập, yêu cầu vể    trang phục, …) - Biên chế tổ chọn       3ph cán út - Giậm chân chỗ - 6ph đứng lại út - Trò chơi “Diệt 6ph  vật hại” ... n - Nhận lớp, phổ biến 3ph nội dung học út  - Đứng chỗ, vỗ tay, M hát 1ph  út   đầ  u   - Giới thiệu chương trình thể dục lớp út (tóm tắt) Cơ bả n  4ph    - Một số ... tâm: - Giới thiệu chương trình số quy định môn thể dục lớp III Địa điểm phương tiện: - Sân trường, còi IV Nội dung phương pháp: Định Ph ần lượng Phương pháp Số thờ Nội dung tổ chức lầ i n gia n -...
 • 5
 • 584
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bò thấp chui qua cổng lớp chồigiáo án bò thấp chui qua cổng lớp lágiáo án bò thấp chui qua cổng 3 tuổigiáo án điện tử bò thấp chui qua cổnggiáo án thể dục bò thấp chui qua cổnggiáo án điện tử thể dục bò thấp chui qua cổngbo thap chui qua cong mau giao lonthe duc bo thap chui qua cong chu de bac hobò thấp chui qua cổng 4 tuổibài tập vận động trẻ mầm nonbof thấp chui qua cổnggiáo án bò zich zắc qua chướng ngại vậtgiáo án mĩ thuật có sử dụng lồng ghép kĩ năng sốnggiáo án tiếng việt lớp 5 tập làm văn lập chương trình hoạt động ppsxgiáo án powerpoint tin hoc 8 tu bài toán đến chương trìnhlồng ghép vào chương trình giảng dạyKỹ thuật kết hợp xử lý 1 MCP với ethephon trong bảo quản chuối sau thu hoạchTHỦY KHi bai tap giao SVĐề thi môn GDCD năm 2017 có đáp án mã đề 301Sinh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Toán_ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Đáp án chi tiết THPT QUỐC GIA 2017 môn toán sở GD và đt hà nộiTiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm toán trần công diêuHóa _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017Lý _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH 2017Sinh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH 2017CHINH PHỤC bài tập vật lý điện XOAY CHIỀU tập 2Sinh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017Toán _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017De thi thu mon hoa truong THPT da phuc ha noi lan 1 nam 2017giáo án ngữ văn lơp s6giáo án ngữ văn lớp 6 (2)giáo án ngữ văn lớp 6 cả nămTHPT BAC YEN THANH NGHE AN _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2017De kiem tra hoc ki van 6giáo án ngữ văn lớp 6 bài 22 (2)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập