Bài 47 Sinh học 11 Điều khiên sinh sản ở động vật và

Tài liệu Bài tập Sinh sản động vật docx

Tài liệu Bài tập Sinh sản ở động vật docx
... bào sinh tinh trùng cần thiết = 32000/4=8000 tế bào IIbài tập tự giải: Bài 2: Tầm quan trọng khả sinh sản động vật Bài : So sánh sinh sản vô tính thực vật động vật? Bài : Phân biệt sinh sản vô ... giảm tỉ lệ sinh dấu hiệu tiến hoá sinh sản Bài 10: Có thể điều hoà sinh sản động vật chế nào? Lời giải Quá trình sinh sản động vật diễn bình thường nhờ động vật có chế điều hoà sinh sản Cơ chế ... mới) Bài 3: Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu động vật lưỡng tính? Lời giải - Động vật đơn tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục Động vật lưỡng tính động...
 • 17
 • 542
 • 3

Bài giảng: sinh sản động vật ppt

Bài giảng: sinh sản ở động vật ppt
... Sự sinh sản thú: 2.2.7 Sự sinh sản người: CHƯƠNG 1: SỰ SINH SẢN ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 1.1 .SINH SẢN VÔ TÍNH: 1.1.1.Khái niệm sinh sản vô tính: Sinh sản vô tính trình tạo thể từ tế bào sinh ... CHƯƠNG 1: SỰ SINH SẢN ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 1.1 .SINH SẢN VÔ TÍNH: 1.1.1.Khái niệm sinh sản vô tính: 1.1.2.Đặc điểm chung 1.1.3.Sự phân đôi: 1.1.3.1 .Sinh vật đơn bào: 1.1.3.2 Sinh vật đa bào: ... hình thức sinh sản hữu tính: 2.2.1.1.Đẻ trứng: 2.2.1.2.Đẻ trứng thai (noãn thai sinh) : 2.2.1.3 Đẻ (thai sinh) : 2.2.2 .Sinh sản cá: 2.2.3 .Sinh sản lưỡng cư: 2.2.4 Sinh sản bò sát: 2.2.5 .Sinh sản chim:...
 • 99
 • 325
 • 4

đề tài sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức về giáo dục giới tính vào nội dung bài 47 sách giáo khoa sinh 11 cơ bản “điều khiển sinh sản động vật -

đề tài  sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức về giáo dục giới tính vào nội dung bài 47 sách giáo khoa sinh 11 cơ bản “điều khiển sinh sản ở động vật -
... hội kiến thức giới tính - Cần tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh vợt qua thái độ ngại ngùng nói vấn đề tế nh Trong quỏ trỡnh sử dụng phơng pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới ... giáo dục giới tính hc 47 sách giáo khoa sinh học 11c bn: Điều khiển sinh sản động vật - mục II: Sinh đẻ có kế hoạch ngời Chuyên đề khai thác vấn đề nhỏ nội dung liên quan đến vấn đề giỏo dc gii ... giáo dục giới tính - Chuẩn bị tốt hệ thống câu hỏi, giáo án, phơng pháp phù hợp - Sử dụng phơng pháp phù hợp, giúp học sinh phát huy tối đa khả tự học, tự thảo luận theo nhóm, từ giúp học sinh...
 • 27
 • 489
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ NHẰM LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO NỘI DUNG TIẾT 50 BÀI 47 SÁCH GIÁO KHOA SINH 11 CƠ BẢN: “ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ĐỘNG VẬT MỤC II: SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH NGƯỜI”

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ NHẰM LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO NỘI DUNG TIẾT 50 BÀI 47 SÁCH GIÁO KHOA SINH 11 CƠ BẢN: “ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT MỤC II: SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI”
... phương pháp dạy học khám phá nhằm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính tiết 50 - 47 sách giáo khoa sinh học 11 nâng cao: Điều khiển sinh sản động vật - mục II: Sinh đẻ kế hoạch người Chuyên ... thức Qua thực tế giảng dạy môn sinh học lớp 11 trường THPT xin đưa kinh nghiệm nhỏ vấn đề: Sử dụng phương pháp dạy học khám phá nhằm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính tiết 50 - 47 sách giáo ... sách giáo khoa sinh học 11 nâng cao: Điều khiển sinh sản động vật - mục II: Sinh đẻ kế hoạch người B Nội dung Hoạt động II Tìm hiểu công tác sinh đẻ kế hoạch người.( 30 phút) I Mục tiêu...
 • 16
 • 844
 • 1

bài giảng sinh học 11 bài 47 điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kh người

bài giảng sinh học 11 bài 47 điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kh ở người
... Bài 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH NGƯỜI I ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN: Điều khiển số Điều khiển giới tính II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH NGƯỜI: Sinh đẻ kế hoạch ... dân số II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH NGƯỜI Nêu số nội dung băng rôn tuyên truyền sinh đẻ kế hoạch mà em biết? Sinh đẻ kế hoạch người gì? ? Vì người phải sinh đẻ kế hoạch? PHIẾU HỌC TẬP SỐ ... biện pháp tránh thai I ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Hãy cho biết số lượng đẻ Căn :chósố đẻ lứa, vào bò? lứa loài chia thành nhóm động vật? Nhóm đẻ lứa Nhóm đẻ nhiều lứa Minh họa: Nhóm đẻ nhiều lứa Chó Heo...
 • 36
 • 2,356
 • 3

skkn sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản động vật - mục ii sinh đẻ có kế hoạch người

skkn sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản ở động vật - mục ii sinh đẻ có kế hoạch ở người
... hội kiến thức giới tính - Cần tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh vợt qua thái độ ngại ngùng nói vấn đề tế nh Trong quỏ trỡnh sử dụng phơng pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới ... dục giới tính hc 47 sách giáo khoa sinh học 11c bn: Điều khiển sinh sản động vật mục II: Sinh đẻ kế hoạch ngời Chuyên đề khai thác vấn đề nhỏ nội dung liên quan đến vấn đề giỏo dc gii tớnh ... http://www.vietgioitinh.net/bien-phap-ngua-thai/cac-bien-phap-tranh-thai-tu-nhien30.html http://vietbao.vn/Suc-khoe/Cac-phuong-phap-tranh-thai/55106820/70/ MC LC A Phn m u I Lý chn ti II i tng nghiờn cu 15 III Phm...
 • 16
 • 591
 • 2

Sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản động vật mục II sinh đẻ có kế hoạch người

Sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản ở động vật mục II sinh đẻ có kế hoạch ở người
... dục giới tính hc 47 sách giáo khoa sinh học 11c bn: Điều khiển sinh sản động vật - mục II: Sinh đẻ kế hoạch ngời Chuyên đề khai thác vấn đề nhỏ nội dung liên quan đến vấn đề giỏo dc gii tớnh ... hội kiến thức giới tính - Cần tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh vợt qua thái độ ngại ngùng nói vấn đề tế nh Trong quỏ trỡnh sử dụng phơng pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới ... niên không nên sử dụng biện pháp tránh thai nh: Triệt sản nam, triệt sản nữ Chng III Gii quyt câu hỏi củng cố kiến thức Câu Biện pháp sau không đợc xem biện pháp sinh đẻ kế hoạch ? A Phá...
 • 24
 • 105
 • 0

bai 47 - Điều khiển sin hsản động vạt ....

bai 47 - Điều khiển sin hsản ở động vạt và ....
... chọn phôi 06/27/13 12:27Author: II Sinh đẻ có kế hoạch người Sinh đẻ có kế hoạch gì? Vì phỉa sinh đẻ có kế hoạch? Là điều chỉnh số con, thời điểm sinh khaỏng cách sinh cho phù hợp với việc nâng cao ... lập cấy trở lại con, nhiều sinh thời điểm d Thụ tinh nhân tạo - Thụ tinh bên thể : áp dụng với cá - Thụ tinh bên thể : lấy tinh dịch đực chia làm nhiều mâu với liều lượng thích hợp, đưa vào tử cung ... pháp điều khiển giới tính Tuỳ theo mục đích chăn nuôi mà điều chỉnh, gồm biện pháp chủ yếu : - Tách tinh trùng thành hai nhóm ; nhóm mang NST giới tính X, Y phương pháp điện di, li tâm - Cho...
 • 6
 • 529
 • 10

Điều khiển sinh sản động vật điều khiển sinh sản người

Điều khiển sinh sản ở động vật và điều khiển sinh sản ở người
... loài thụ tinh sử dụng đặc điểm mong muốn đực, đạt hiệu sinh sản cao Nuôi cy phôi - Nhiều mang thai, đẻ đồng loạt tiện chăm sóc - Đối với động vật quý (chỉ đẻ1 con/1 lứa khoảng cách lứa xa nhau) ... Ti sao? II- SINH Cể K HOCH NGI Sinh khụng cú k hoch dn n hu qu gỡ? Mi cp v chng ch nờn cú bao nhiờu con? Nờn sinh tui bao nhiờu? Vỡ sao? Hai cỏch ti thiu bao nhiờu tui? Vy sinh cú k ... D C A, B, C BI 47 MC TIấU BI HC KIN THC : Nờu c mt s bin phỏp iu khin sinh sn ng vt Nờu c sinh cú k hoch l gỡ? Vỡ phi sinh cú k hoch? K tờn c cỏc bin phỏp trỏnh thai ch yu v tỏc dng ca chỳng...
 • 28
 • 569
 • 2

Câu hỏi ôn tập sinh học 11 : Sinh sản động vật

Câu hỏi ôn tập sinh học 11 : Sinh sản ở động vật
... 10 : Vì đẻ tiến hoá đẻ trứng? Bài 11 : So sánh sinh sản hữu tính động vật thực vật? Bài 12 :Tại trình sinh trứng lại diễn theo chu kỳ? Bài 1 3: Nêu hình thức sinh sản vô tính động vật sở sinh học ... tế bào sinh tinh trùng cần thiết = 32000/4=8000 tế bào II- tập tự giải: Bài 2: Tầm quan trọng khả sinh sản động vật Bài : So sánh sinh sản vô tính thực vật động vật? Bài : Phân biệt sinh sản vô ... 3: Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu động vật lưỡng tính? Lời giải - Động vật đơn tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục Động vật lưỡng tính động vật...
 • 20
 • 2,844
 • 20

Dieu khien sinh san o dong vat va dieu khien sinh san o nguoi

Dieu khien sinh san o dong vat va dieu khien sinh san o nguoi
... Cõu 1: Hoocmon kớch thớch ng sinh tinh sn xut tinh trựng l: A LH B FSH C strogen D Progestờron Cõu 2: Hoocmon kớch thớch nang trng chớn v rng, trỡ th vng l A strogen B FSH C Testosteron D LH ... cú c cho phộp khụng? Ti sao? II- SINH Cể K HOCH NGI Sinh khụng cú k hoch dn n hu qu gỡ? Mi cp v chng ch nờn cú bao nhiờu con? Nờn sinh tui bao nhiờu? Vỡ sao? Hai cỏch ti thiu bao nhiờu ... nhân t o - Đối với loài thụ tinh thể đạt hiệu suất thụ tinh cao khoảng 80%-90% so với khoảng 40% thụ tinh tự nhiên - Đối với loài thụ tinh sử dụng đặc điểm mong muốn đực, đạt hiệu sinh sản cao Nuôi...
 • 27
 • 347
 • 0

Giáo án bài Sự sinh sản của động vật - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân

Giáo án bài Sự sinh sản của động vật - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân
... VI Hoạt động 4: Tổng kết học dặn dò 1.Tổng kết: GV hỏi: Động vật có hình thức sinh sản? 2.Dặn dò: -Tiết học sau tìm hiểu sinh sản côn trùng -Về nhà em tiếp tục sưu tầm tranh ảnh động vật đẻ đẻ ... vàng - đẻ trứng + Chuột - đẻ + Con bướm - đẻ trứng + Cá heo - đẻ + Cá sấu - đẻ trứng + Con thỏ - đẻ -HS lắng nghe ghi theo GV -HS ý nghe yêu cầu Các em chia nhóm đôi theo bàn -HS quan sát ch - nói ... tên loài vật kiểu sinh sản loài -HS theo bàn đứng lên, bạn giới thiệu sinh sản vật, sau mời bàn khác -HS lắng nghe luật chơi quay lại thành nhóm bàn với -Chú ý quan sát để giơ thẻ cho -Nhóm trọng...
 • 3
 • 3,562
 • 49

điều khiển sinh sản động vật

điều khiển sinh sản ở động vật
... NỘI DUNG: • I- ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ĐỘNG VẬT • 1- Một số biện pháp làm thay đổi số • 2- Một số biện pháp làm thay đổi giới tính • II- SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH NGƯỜI • 1- Sinh đẻ có kế hoạch ... tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch mà em biết? Sinh đẻ có kế hoạch người gì? II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH NGƯỜI Sinh đẻ có kế hoạch gì? SĐCKH điều chỉnh số con, thời điểm sinh khoảng cách sinh cho phù ... dụng hoocmon sinh dục Minh họa: Điều khiển giới tính đàn Nuôi tằm đực lấy tơ Minh họa: Điều khiển giới tính đàn Nuôi gà thịt tăng trống, tăng nhanh đàn nuôi gà mái Minh họa: Điều khiển giới tính...
 • 42
 • 866
 • 0

Đieu khien sinh san o dong vat va sinh de co KH o nguoi

Đieu khien sinh san o dong vat va sinh de co KH o nguoi
... ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI I Điều khiển sinh sản động vật II Sinh đẻ có kế hoạch người Kh i niệm Số Sinh đẻ có kế hoạch Thời điểm sinh Khoảng cách sinh Nâng cao ... ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT NỘI DUNG SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI Tiết 50: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH ... 50: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI I Điều khiển sinh sản động vật Thay đổi số lượng Nuôi cấy phôi Tiết 50: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở...
 • 27
 • 274
 • 5

Giáo án Sinh học 11 - Sinh sản Động Vật

Giáo án Sinh học 11 - Sinh sản ở Động Vật
... điểm sinh học giống cá thể ban đầu dùng thay cá thể ban đầu, dùng để tạo quan thay quan bị hư người GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 CƠ BẢN Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đăklăk Hoạt động GV-HS tính động vật? ... nguyenthithuysinhhoc@gmail.com ÑT: 050.519354 – DÑ: 0982.192.189 Biên soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đăklăk V.Củng cố Nêu khái niệm sinh sản vô tính động vật? Sinh sản vô ... (?)Hình thức sinh sản vô tính có ưu nhược điểm gì? Sinh sản vô tính động vật có ý nghĩa đời sống? (?)Thế nuôi cấy mô? (?)Ứng dụng việc nuôi cấy mô? (?)Tại chưa tạo cá thể từ tế bào mô động vật có tổ...
 • 3
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng sinh sản ở động vật pptgiáo án bài 47 điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiđiều khiển sinh sản ở động vậtgiáo án bài điều hòa sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườigiao an khoa hoc lop 5 bai su sinh san cua dong vatsách khoa học lớp 5 bài sự sinh sản của động vậtkỹ thuật điều khiển sinh sản ở động vậtbài giảng sinh sản ở thực vậtbài báo cáo tập tính sinh san o dong vatbài giảng sinh san o thuc vat co hoaghi nhớ bài 55sự sinh sản của động vậtbài sự sinh sản của động vậtthiết kế bài giảng điện tử nội dung sinh sản ở động vật bài 44 sinh sản vô tính ở động vậthình thức sinh sản ở động vậtsinh sản ở động vậtHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Thương mại Phương HùngẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt (LV thạc sĩ))Quản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học Hạ Long (LV thạc sĩ))báo cáo thực tập công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư Green ArchitectĐồ án Kết cấu thép 2 cô Thuỷ Đại học Bách Khoa TPHCMPhương pháp kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệpCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 23 mạch điện thông minh chuyên về điều khiển tự động trần thế san, châu ngọcCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời trần thế san, trần khánh thànhHướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngHướng dẫn thực hành kỹ thuật khai triển gò hàn trần văn niên, trần thế sanKhí nén và thủy lực trần thế san, trần thị kim langSửa chữa bảo trì máy tàu và hệ thống điện trần thế san (biên soạn), đỗ dũng (hiệu đính)Thiết kế thí nghiệm tinh sạch và đánh giá tính chất, hoạt phổ một chất kháng sinh từ nấm penicillium luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài phụ gia trong nước giải khát luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌCđánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa mỹ phẩm tại siêu thị co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Inheritance Polymorphism)Phân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Đề thi toán lớp 6 học kỳ 1KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập