ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐH QG TPHCM NĂM 2012

Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 môn toán cao cấp III đh quốc gia hà nội

Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 môn toán cao cấp III  đh quốc gia hà nội
... 22/08 /2014 Sử dụng công thức khai triển Taylor hàm số x = ta được: sinx = x + o(x) (với o(x) vô bé x) (1 + x) α = + αx + o(x) Một vấn đề gặp phải khai triển đến bậc x Thương ta nên khai triển hàm ... đường: * Vẽ đồ thị (C) hàm số: y = 1− | − x |; ≤ x ≤ x − x ≥ x x ≤ = Ta có: y = 1− | − x |=  2 − x − x < 2 − x x > Mà: ≤ x ≤ nên: x ≤ x ≤ y= 2 − x < x ≤ Đồ thị hàm số sau: y B y = 1− | − ... Cập nhật 22/08 /2014 Câu 1: Giải biện luận hệ phương trình sau theo tham số a: − z + 3t x 2x − y + z + 2t   y − 2z + t  x − y +...
 • 8
 • 115
 • 0

Đề thi tuyển sinh sau đại học (1998 2009) đh kinh tế quốc dân

Đề thi tuyển sinh sau đại học (1998  2009)  đh kinh tế quốc dân
... KHOA TOÁN KINH TẾ – www.mfe.edu.vn ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Đại học Kinh tế Quốc dân – 2003 Câu Một sinh viên phải thi môn cách độc lập với nhau, ... P[χ2(54) > 35,568] = 0,975 KHOA TOÁN KINH TẾ – www.mfe.edu.vn ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Đại học Kinh tế Quốc dân – 2000 – Đề thi Ngân sách Câu a Một máy có hai phận ... P[χ2(24) < 13,8] = 12 KHOA TOÁN KINH TẾ – www.mfe.edu.vn ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Đại học Kinh tế Quốc dân - 1998 Câu Tuổi thọ loại bóng đèn đại lượng ngẫu nhiên phân...
 • 13
 • 61
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - PHẦN TOÁN KINH TẾ

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - PHẦN TOÁN KINH TẾ
... KHOA TOÁN KINH T H KTQD – www.mfe.edu.vn THI TUY N SINH SAU IH C– I H C KINH T QU C DÂN – TOÁN KINH T (gõ l i t b n th c) I H C KINH T QU C DÂN – Tháng / 2003 – Hà N i Câu M t sinh viên ph i thi ... 0,975 14 KHOA TOÁN KINH T H KTQD – www.mfe.edu.vn THI TUY N SINH SAU IH C– I H C KINH T QU C DÂN – TOÁN KINH T (gõ l i t b n th c) I H C KINH T QU C DÂN – Tháng / 2000 – Hà N i – thi Ngân sách ... m, quan sát m t s s n ph m ng u nhiên c s li u sau: Tr ng l ng (gam) 1 1-1 3 1 3-1 5 1 5-1 7 1 7-1 9 1 9-2 1 2 1-2 3 2 3-2 5 S s n ph m 14 20 30 15 10 c ch n Gi thi t tr ng l ng c a s n ph m có phân ph i chu...
 • 18
 • 271
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN KINH TẾ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN KINH TẾ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
... tiờu kim ch lm phỏt Thớ sinh lm phn (vi mụ) v phn (V mụ) vo cỏc t giy khỏc Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Đáp án môn Kinh tế học (Cao học KTQD 2012) Phần 1: Kinh tế Vi mô Câu 1: 1.1 - Sai ... FC = 2242,86 400 = 2042,86 Phần 2: Kinh tế vĩ mô Câu 4: Xét mô hình thị tr-ờng vốn vay với r lãi suất thực tế, I đầu t- (cầu vốn vay), S tiết kiệm quốc dân (cung vốn vay) Gọi Sp tiết kiệm t- ... kiệm quốc dân giảm: S = Q0Q - QQ1 = Q0Q1 Câu 5: 5.1 + Theo ph-ơng pháp chi tiêu: GDP = C + I + G + NX Theo giả thi t toán, tiêu dùng C giá trị l-ợng xe đạp điện đ-ợc ng-ời tiêu dùng mua từ đại...
 • 13
 • 218
 • 1

Tài liệu Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 1998 pptx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 1998 pptx
... đ-ợc chứa không gian hoàn toàn đẳng h-ớng cực đại Suy không gian hoàn toàn đẳng h-ớng cực đại có số chiều Đề Thi Tuyển Sinh Sau đại học năm 2000 Môn Đại Số Thời gian 180' Câu Ký hiệu GL(n, Rn ) ... điều kiện sup | An x, y | < + nN với x, y H Chứng minh rằng, sup A < + nN Đề Thi Tuyển Sinh Sau đại học năm 1999 Môn Đại Số Thời gian 180' Câu Cho n số nguyên d-ơng với n = pr1 prh h pi số nguyên ... phép biến đổi tuyến tính V Tìm ker chứng tỏ (Vr+1 ) = (Vr ) b) Tìm dim((Vr+1 )) Đề Thi Tuyển Sinh Sau đại học năm 1998 Môn Giải Tích Thời gian 180' Câu a) Khảo sát hội tụ chuỗi hàm n=1 (xn + xn...
 • 19
 • 216
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5 NĂM 2013 Môn thi: KINH TẾ HỌC pdf

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5 NĂM 2013 Môn thi: KINH TẾ HỌC pdf
... 95 60 25 25 2011 100 63 26 27 2012 1 05 65 27 28 5. 1 Hãy tính số điều chỉnh GDP cho năm 2010, 2011 2012 5. 2 Hãy tính tỷ lệ lạm phát theo số điều chỉnh GDP cho năm 2011 2012 5. 3 Giả thi t hàng năm ... kinh tế chậm lại Thực tế giải thích mô hình đường Phillip Câu 5: Bài tập (1 ,5 điểm) Dưới thông tin kinh tế với giả thi t ban đầu sản xuất ba sản phẩm: A, B C Năm 2012 năm sở Năm A B C Giá Lượng ... 4.3 Trong năm 2011, Chính phủ Việt Nam thắt chặt tài khóa tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát Tuy nhiên, thức tế tháng đầu năm 2011 cho thấy lạm phát có xu hướng tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm...
 • 2
 • 169
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2011 pdf

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2011 pdf
... WRITING (4M) Write an essay of about 250-300 words on either topic Topic 1: Give your comments on this opinion about the place of grammar teaching “The study of grammar is neither necessary nor ... language.” Topic 2: If you were teaching English pronunciation, what accent of the target language you think should serve as a model? Should you use British? American? Others? Local accent? Or is it...
 • 2
 • 117
 • 0

Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2000 môn đại số ppt

Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2000 môn đại số ppt
... Đại học Quốc gia Hà Nội Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2000 Môn thi bản: Đại số Thời gian làm bài: 180 phút Câu I Tìm hạng hệ véc tơ a1 , a2 , a3 R3 theo tham số a a1 = (1, ... idean không? Đại học Quốc gia Hà Nội Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2001 Môn thi bản: Đại số Thời gian làm bài: 180 phút Câu I Chứng minh Tập S1 số phức có mô đun nhóm nhóm nhân số phức khác ... trình tuyến tính R Đại học Quốc gia Hà Nội Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2004 Môn thi bản: Đại số Thời gian làm bài: 180 phút Câu I Giả sử X vành Chứng minh Đối với số nguyên n 0, tập nX...
 • 15
 • 126
 • 1

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn toán giải tích potx

Đề thi tuyển sinh sau đại học môn toán giải tích potx
... đơn điệu dần x + Chứng minh tích phân + + g (x) sin xdx hội tụ phân kỳ g (x) dx Đại học Quốc gia Hà Nội Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2004 đợt Môn thi cở: Giải tích Thời gian làm bài: 180 ... < Chứng minh f (x) đạt cận cận d-ới điểm khoảng (0, 1) Đại học Quốc gia Hà Nội Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2003 Môn thi cở: Giải tích Thời gian làm bài: 180 phút Câu I Phát biểu chứng minh ... n n ) Chứng minh dãy hàm {f n(x)} hội tụ đoạn hữu hạn Đại học Quốc gia Hà Nội Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2004 Môn thi cở: Giải tích Thời gian làm bài: 180 phút Câu I Phát biểu chứng minh...
 • 14
 • 177
 • 1

Đề thi tuyển sinh sau đại học ngành hệ thống điện

Đề thi tuyển sinh sau đại học ngành hệ thống điện
... aùp taỷi caùc nuùt theo phổồng phaùp lỷp Gauss- Seidel coù thóứ õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc sau: Vi ( k +1) Pi jQi + y ijV j( k ) Vi *( k +1) = yij Chuyóứn giaù trở cọng suỏỳt vóử õồn tổồng ... j( 0) + ( j 40.1,025) + ( j 40.1.03) *( ) V2 j0 = = = 1,0025 j 0.05 y22 j80 (Hay vióỳt daỷng sau: V21( V2 )=((-4+2i)+(-40i)*(1.025)+(-40i)*(1.03))/(-80i)= = 1.0025 - 0.0500i) Xaùc õởnh cọng ... ) Baỡi Bióứu thổùc lión hóỷ giổợa mọõun õióỷn aùp õỏửu V1 vaỡ õióỷn aùp cuọỳi õổồỡng dỏy V2 nhổ sau: (V1 ) = (V2 + Vd ) + (Vn ) P2 R + Q2 X V2 P2 X Q2 R Thaỡng phỏửn ngang truỷc : Vn = V2 Trong...
 • 6
 • 161
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh sau đại học môn anh vănphụ lục mốt số đề thi tuyển sinh sau đại họcôn thi tuyển sinh sau đại họclệ phí thi tuyển sinh sau đại họcđề thi tuyển sinh trường đại học fptphần i các đề thi tuyển sinh vào đại học và cao đẳng môn lịch sửtuyển sinh sau đại học ngành xây dựng năm 2013tuyển sinh sau đại học y hà nội năm 2014tuyển sinh sau đại học kinh tế quốc dân 2012đề thi tuyển sinh trường cao đẳng sư phạm tphcm năm 2005tuyển sinh trường đại học nông lâm tphcm năm 2014đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn hóa tphcm năm 20142015đề thi tiếng anh tuyển sinh sau đại họcđề tuyển sinh sau đại họctừ mới thi tuyển sinh viên đại họctn th11 hki chuong 2 dapanBảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (đề cơ bản)Cân bằng hóa họcĐề cơ bản cân bằng hóa họcXÂY DỰNG LỚP HỌC TƯ DUY THÔNG QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (LA tiến sĩ)Liên kết hóa học (đề cơ bản)Phan ung hoa hoc – de1 – CBQuy luật tuần hoàn (đề cơ bản)Dạy học đạo đức trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực (LA tiến sĩ)Lý thuyết trọng tâm về amin – amino axit (phần 1)Lý thuyết trọng tâm về amin – amino axit (phần 2)Lý thuyết trọng tâm về amin aminoaxit (phần 3)Ôn tập amin – amino axit – protein đề 1Ôn tập amin – amino axit – protein đề 2Peptit , protein – NCPhương pháp giải các dạng toán trọng tâm về peptit proteinỨng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng mô hình phục vụ phát triển nông thôn miền núi tại xã sơn lôi, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc( giai đoạn 2000 2002)KINH NGHIỆM LẮP DỰNG, THÁO DỠ CỐP PHA, DÀN GIÁO AN TOÀN, HIỆU QUẢ (1)Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để góp phần phát triển kinh tế xã hội tổng hợp và bền vững ở xã cồn thoi, huyện kim sơn, tỉnh ninh bìnhSửa chữa chống thấm hộp gen nhà ở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập