Tuyen dung FPT bo cau hoi mau IQ va GMAT thi tuyen FPT

Bộ câu hỏi TNKQ Hình học - Ôn thi vào THPT

Bộ câu hỏi TNKQ Hình học - Ôn thi vào THPT
... khách quan Toán 9 .- Hình Học Ôn thi vào THPT A 1.Công thức tính thể tích hình nón cụt 2.Công thức tính diện tích xung quanh hình nón cụt 3.Công thức tính thể tích hình nón 4.Công thức tính diện ... soạn: Bùi Đình Dương – THCS LKT – AL - Hải Phòng Trắc nghiệm khách quan Toán 9 .- Hình Học Ôn thi vào THPT C.không có điểm chung D.cắt hai điểm 10.Trong câu sau, câu sai ? A.Tâm đường tròn tâm đối ... THCS LKT – AL - Hải Phòng (D) Trắc nghiệm khách quan Toán 9 .- Hình Học Ôn thi vào THPT A Hình bình hành B Hình thoi C Hình chữ nhật D Hình thang 17.Hãy chọn khẳng định sai Một tứ giác nội tiếp...
 • 9
 • 282
 • 0

Đoàn Đội . Bộ câu hỏi tình huống tài năng cho thi chỉ huy giỏi

Đoàn Đội . Bộ câu hỏi tình huống và tài năng cho thi chỉ huy giỏi
.. . ch huy hụ: Cho c - cho! (dt ng lnh cho, ch huy hng v phớa c), c ging (hoc kộo), i trng ỏnh trng cho c, tt c i viờn gi tay cho (2 i viờn h c ng nghiờm, khụng gi tay cho) - Dt ting trng, ch huy .. . hành động việc làm với bạn mình? Câu 8: Chi đội em thờng xuyên xếp loại thi đua cuối trờng em bạn chi đội làm để chi đội em không xếp thi đua cuối nữa? Câu 9: Liên đội em có bạn học sinh bị liệt .. . bn? Câu 5: Chi đội em có bạn học sinh có tính tắt mắt hay lấy đồ bạn? Em bạn chi đội làm để bạn sửa chữa? Câu 6: Em đợc thầy Tng ph trỏch giao nhiệm vụ bạn Ban ch huy liên đội giúp đỡ bạn đội...
 • 15
 • 1,084
 • 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12
... loi Cu ỏp ỏn: A Cõu 124 : Chn phỏt biu sai (chng 7/bi 31/chung/mc 1) A Fe l kim loi cú tớnh kh mnh B Fe l nguyờn t kim loi chuyn tip C Trong t nhiờn, st trng thỏi t cỏc mnh thi n thch D Khi tham ... dch CrCl3 0,1M tỏc dng 300 ml dung dch NaOH 0,12M thu c a gam kt ta Giỏ tr a l (chng 7/bi 34/chung/mc 3) A 1,03 gam B 1,236 gam C 0, 412 gam D 4 ,12 gam ỏp ỏn: C Cõu 262: Cho m gam Cr tỏc dng va ... NaOH C Dn khớ CO2 d vo dung dch NaAlO2 D Thờm dung dch HCl d vo dung dch NaAlO2 ỏp ỏn: C Cõu 112: Cho 120 ml dung dch NaOH 7,5M tỏc dng vi 80ml dung dch Al 2(SO4)3 1,25M Nng mol cỏc mui dung dch...
 • 75
 • 2,621
 • 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh thi HK2 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh thi HK2 12
... driving in this bad weather B It is dangerous to drive this bad weather C It is dangerous to drive in this bad weather D It is dangerous for driving in this bad weather Đáp án: C 12 No one/ know/ ... imports (Unit 12/ tuần 26, mức 3) A Interesting B To interest C Interestingly D Interested Đáp án: C 71 This successful businessman is said _ school at the age of thirteen (Unit 12/ tuần 26, ... places this country B Smoking prohibits many public places in this country C Smoking is prohibited in many public places of this country D Smoking is prohibited in many public places in this country...
 • 35
 • 657
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”
... dung phần “Lịch sử giới cận đại”, SGK Lịch sử lớp 10 THPT, chương trình chuẩn Chương 3: Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận trắc nghiệm khách quan dạy phần “Lịch sử giới cận đại” SGK Lịch sử lớp ... tra, đánh giá dạy học lịch sử trường phổ thông 26 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”, SGK LỊCH SỬ LỚP 10 THPT, ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÊ THỊ HIỀN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”, SGK LỊCH SỬ LỚP 10 THPT (CHƯƠNG...
 • 65
 • 1,180
 • 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm đáp án Marketing căn bản

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Marketing căn bản
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... Thực nghiệm c Điều tra vấn d (b) (c) e Tất cách nêu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả lời liệt kê từ trước d Không đưa hết phương án trả ... tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing có đối tượng quan tâm khách hàng mục tiêu CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời...
 • 22
 • 841
 • 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tự luận ôn thi môn tài chính học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ôn thi môn tài chính học
... thế, đổi 38 Nguồn tài biểu dạng tiền tệ 16 Câu luận Phân tích vai trò ổn định kinh tế vĩ mô, hoạt động XH tài công chứng minh sách thu, chi tài công hành Nhận xét vai trò tài công Việt Nam thời ... toàn giống HH công túy không định phải khu vực công cung cấp Trung gian tài nhận tiền gửi khác trung gian tài không nhận tiền gửi nhận tiền gửi khách hang 10 Công ty bảo hiểm định chế tài trung gian ... loại HH quan trọng thuộc nhóm điều tiết NN thi t phải có can thi p từ công cụ tài công 20 Trong thị trường tiền tệ, tín phiếu công cụ an toàn 21 TC công có vai trò định hướng đầu tư ổn định kinh...
 • 17
 • 366
 • 1

BỘ CÂU HỎI BÀI TẬP ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2015

BỘ CÂU HỎI BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2015
... với quan thuế? a) b) c) d) Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Công ty cổ phần A Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B Tất câu trả lời Câu 127: Đối tượng khai thuế GTGT ... toán thuế mà bị lỗ chuyển lỗ năm toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế năm sau Thời gian chuyển lỗ xác định: a) Không năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ b) Được trừ toàn liên tục không năm, ... giá hàng hóa toán 30 tr đ Công ty Y có khấu trừ thuế đầu vào lô hàng không? a) Không khấu trừ thuế đầu vào b) Được khấu trừ thuế đầu vào toàn c) Khấu trừ thuế đầu vào riêng lần mua Câu 3: Cơ sở...
 • 46
 • 1,675
 • 1

BỘ câu hỏi tự LUẬN đáp án môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

BỘ câu hỏi tự LUẬN và đáp án môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... ? Câu 37.Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39.Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... ta nay? Câu 48.Phân tích nguồn gốc hình thành tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 49 Phân tích khái niệm "con người" tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Câu 50.Lòng thương yêu vô hạn Hồ Chí Minh người ... Người) việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh + Hồ Chí Minh độc lập, tự chủ sáng tạo, có óc phê phán tinh ng sáng suốt việc nghiên...
 • 153
 • 980
 • 3

bộ câu hỏi lý thuyết bài tập ôn thi đại học môn sinh

bộ câu hỏi lý thuyết và bài tập ôn thi đại học môn sinh
... là: a Tế bào sinh giao tử đực bị đột biến đa bội b Tế bào sinh giao tử đực bị đột biến dị bội c Cả tế bào sinh giao tử đực bị đột biến đa bội d tế bào sinh giao tử đực bị đột biến dị bội 162 Trong ... đồng hợp tăng dần CÂU HỎI PHẦN TIẾN HĨA Đóng góp quan trọng học thuyết Lamac là: A Giải thích đa dạng sinh giới thuyết biến hình B Lần giải thích tiến hố sinh giới cách hợp thơng qua vai trò ... cách li địa sinh học E A C 5Tồn học thuyết Lamac là: A Thừa nhận sinh vật vốn có khả phản ứng phù hợp với ngoại cảnh B Cho thể sinh vật vốn có khuynh hướng cố gắng vươn lên hồn thi n tổ chức...
 • 54
 • 142
 • 0

BỘ CÂU HỎI CHO NGÂN HÀNG ĐỀ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔNTiếng anh

BỘ CÂU HỎI CHO NGÂN HÀNG ĐỀ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔNTiếng anh
... development preceding its invention B to state when the electric light was first invented C to show this was the year the light bulb was perfected Trang D none of the above 9.8.2.18: What did James ... three hours before it is used A B C D My mother is the kind of person to who one can talk about anything A B C D Mark the letter A, B, C or D on your sheet to indicate the sentence that is closest ... their party that night C to come and join their party that night D to our party tonight 9.8.3.37: This car A was made last year in Japan by Honda B was made in Japan by Honda last...
 • 7
 • 106
 • 0

BỘ CÂU HỎI CHO NGÂN HÀNG ĐỀ THI,cho kì thi thpt quốc gia môn tiếng anh trường thpt trần quốc tuấn

BỘ CÂU HỎI CHO NGÂN HÀNG ĐỀ THI,cho kì thi thpt quốc gia môn tiếng anh trường thpt trần quốc tuấn
... offering of food The end TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN TỔ: VĂN – NGOẠI NGỮ Realization D B D C A A D B C 10 D KEY BỘ CÂU HỎI CHO NGÂN HÀNG ĐỀ THI, KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Understanding ... 7: According to the passage, young owlets eat everything EXCEPT A.small mammals birds B nuts and seeds Question 8: What is the topic of this passage? A.Nest building of great horned owls ... year D 31.8.1.10 All of the students in this course will be assessed according to their A B attendance, performance, and they work hard C D II Understanding Choose the word whose underlined part...
 • 9
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi test iq và đáp ánbộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học thi hk2 lớp 12giới thiệu bộ câu hỏi thực nghiệm và phân tích a priori bộ câu hỏithử nghiệm bộ câu hỏi phát vấn và bảng kiểmbộ câu hỏi tuyển dụng nhân viên kinh doanhbộ câu hỏi tuyển dụngthuyết phục nhà tuyển dụng bằng các câu hỏibộ câu hỏi trắc nghiệm iqbộ câu hỏi trắc nghiệm iq có đáp ánxây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quantuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung nganh thue mới nhất full 2014tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế có hướng dẫn tham khảotuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất full 2đề tài xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiemj khách quan phần di truyền và biến dị trong chuong trình sinh học 9 thcsbộ câu hỏi về sử dụng điện an toàn tiết kiệm năm 2014QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KIẾN THỨC NÂNG CAO SNH HỌC THPT VỀ Hệ miễn dịchKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017MẪU BIÊN bản họp PHÂN LOẠI kết QUẢ của NGƯỜI họcPHIẾU ĐÁNH GIÁ kết QUẢ rèn LUYỆN của học SINH SINH VIÊNĐƠN XIN THAM GIA xét học BỔNG ANNARA – năm 2016Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng NgãiBiện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà NẵnBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh LonBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập