ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2004 - 2007

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”
... Nhiều công trình, dự án hoàn thành vào hoạt động đem lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà Tuy nhiên có dự án hoàn thành, công trình đa vào sử dụng, nhng nhiều tn ti, cũn nhiu đơn th khi u ... nói chung, huyện Phú Lơng nói riêng thời gian qua có nhiều công trình, dự án đợc thực nhằm mục đích đẩy mạnh kinh tế ton tỉnh, toàn huyện nâng cao chất lợng sống ngời dân góp phần nhỏ vào nghiệp ... tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa t c dựng vo chn nuụi Đất trồng hàng năm khỏc Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp t rng sn xut Đất rừng phòng...
 • 90
 • 469
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định ở một số dự án trên địa bàn phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai TP Hà Nội

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai TP Hà Nội
... thực công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC 2.3.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn phường Lĩnh Nam 2.3.5 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định ... cứu - Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai - Đánh giá ảnh hưởng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định đến ... hường, hỗ trợ tái định 14 1.3.2 Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 25 1.4 Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn thành phố Nội 32...
 • 96
 • 262
 • 0

đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định ở một số dự án trên địa bàn tỉnhtĩnh

đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
... nhanh tiến độ thực bồi thờng giải phóng mặt bằng, phục vụ công trình, dự án Từ thực tế đó, lựa chọn đề t i: Đánh giá công tác bồi thờng, hỗ trợ v tái định c số dự án địa b n tỉnh H Tĩnh Tr ng i h ... gia, lợi ích công cộng v phát triển kinh tế .iv 2.2 Tầm quan trọng công tác bồi thờng, hỗ trợ v tái định c v 2.3 Một số yếu tố ảnh hởng đến công tác bồi thờng, hỗ trợ v tái định c ... phải bồi thờng theo giá xây dựng tất công trình xây dựng v quy định thời hạn bồi thờng, tái định c ho n th nh trớc tháng dự án triển khai thực Việc lập kế hoạch cho công tác bồi thờng, tái định...
 • 119
 • 460
 • 2

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
... nhân diện bồi thường, hỗ trợ, tái định theo quy định Nghị định số 197, Nghị định số 69 số dự án triển khai thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2.4.4 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu ... thành phố Thái Nguyên V/v phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên - Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng ... ả hỗ trợ dư an nghiên cưu nghiên cưu tai phô Thai ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 57 3.2.5 Ảnh hưởng công tác giải phóng mặt dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái...
 • 86
 • 237
 • 0

SLIDE ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG , HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG BIÊN PHƯỜNG GIANG BIÊN QUẬN LONG BIÊN – TP HÀ NỘI

SLIDE ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG , HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG BIÊN VÀ PHƯỜNG GIANG BIÊN QUẬN LONG BIÊN – TP HÀ NỘI
... Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định số dự án địa bàn phường Long Biên phường Giang Biên - quận Long Biên - thành phố Nội rút số kết luận sau: Phường Long Biên phường Giang Biên ... địa bàn phường Long Biên phường Giang Biên Về sách bồi thường, hỗ trợ tái định - Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định hai dự án thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định theo quy định ... việc bồi thường, hỗ trợ tái định để thực dự án đầu tư địa bàn với dự án hoàn thành Công tác bồi thường, hỗ tr , tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn phường Long Biên phường Giang Biên...
 • 27
 • 454
 • 2

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG , HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG BIÊN PHƯỜNG GIANG BIÊN QUẬN LONG BIÊN – TP HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG , HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG BIÊN VÀ PHƯỜNG GIANG BIÊN QUẬN LONG BIÊN – TP HÀ NỘI
... thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn phường Long Biên phường Giang Biên 35 2.2.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn phường Long Biên phường Giang Biên ... 3.3.7 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định dự án 65 3.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn phường Long Biên phường Giang Biên 68 3.4.1 Về sách bồi thường, ... 1.3.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn thành phố Nội - Trên địa bàn thành phố Nội, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất thực theo quy định Quyết định số...
 • 90
 • 328
 • 1

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
... hội thành phố Bắc Ninh - Đánh giá thực trạng công tác BT.HT&TĐC Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Bắc Ninh - Đánh giá công tác bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi 03 dự án nghiên cứu - Đánh giá ... THẠCH ANH “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH , TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 ... thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất nhằm nâng cao hiệu công tác GPMB địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 2.2 Phạm vi nghiên cứu Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Dự án 1: Thôn...
 • 92
 • 176
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng công viên hồ điều hòa văn miếu dự án xây dựng đường ngọc hân công chúa, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng công viên hồ điều hòa văn miếu và dự án xây dựng đường ngọc hân công chúa, thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh
... công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC đó, tiến hành thực đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án Xây dựng công viên hồ điều hòa Văn Miếu dự án Xây dựng đường ... đường Ngọc Hân Công Chúa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Mục đích Đánh giá kết thực công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước thu hồi đất 02 dự án địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ... sách bồi thường nhà nước cho hộ bị thu hồi đất - Dự án Xây dựng đường Ngọc Hân Công Chúa dự án thu hồi lại diện tích đất dự án khác thu hồi thu hồi phần đất số hộ dân dự án Chính tồn bất cập công...
 • 106
 • 180
 • 2

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định ở một số dự án trên địa bàn phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn phường lĩnh nam  quận hoàng mai  thành phố hà nội
... sở thực tiễn vững cho Luật Đất đai văn quy phạm pháp luật 1.3.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn thành phố Nội - Trên địa bàn thành phố Nội, công tác bồi thường, hỗ trợ tái ... thường, hỗ trợ tái định địa bàn phường Lĩnh Nam 34 2.3.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định địa bàn phường Lĩnh Nam 35 2.3.5 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ... đất, bồi thường, hỗ trợ tái định phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Nội chọn dự án: dự án cầu Thanh Trì đường vành đai đoạn qua phường Lĩnh Nam dự án bãi đỗ xe khách phường Lĩnh Nam...
 • 101
 • 254
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định tại một số dự án trên địa bàn huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn.
... kinh t - xó hi huyn Chi Lng, tnh Lng Sn 3.3.2 Tỡnh hỡnh qun lý v s dng t huyn Chi Lng, tnh Lng Sn - Hin trng s dng t huyn Chi Lng, tnh Lng Sn - Tỡnh hỡnh qun lý v s dng t trờn a bn huyn Chi Lng, ... cao trung bỡnh t 30 0-4 00 m 4.1.1.3 c im khớ hu - Loại gió chủ yếu: + Gió mùa ông Bắc (từ tháng 11 năm trớc đến tháng năm sau ) + Gió mùa ông Nam (từ tháng đến tháng 10 ) - Nhiệt độ hàng năm: ... nht trờn nỳi ( cao 700 - 1400 m) 410 - t Feralit vựng nỳi cao ( cao 300 - 700 m) 29.832,78 - t Feralit in hỡnh nhit i ( cao 25 - 300 m) 21.725 - t lỳa nc l 4.888,52 - Ti nguyờn nc: Sụng ch...
 • 75
 • 93
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định công trình hồ Hua Khao huyện Tràng Định thuộc dự án đảm bảo an toàn nâng cao năng lực hồ chứa nước tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình hồ Hua Khao huyện Tràng Định thuộc dự án đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực hồ chứa nước tỉnh Lạng Sơn.
... thuộc dự án đảm bảo an toàn nâng cao lực hồ chứa nước tỉnh Lạng Sơn - Đánh giá kết bồi thường hỗ trợ tái định công trình Hồ Hua Khao huyện Tràng Định thuộc dự án đảm bảo an toàn nâng cao lực ... quát dự án bồi thường hỗ trợ tái định công trình Hồ Hua Khao huyện Tràng Định thuộc dự án đảm bảo an toàn nâng cao lực hồ chứa nước tỉnh Lạng Sơn 4.3.1.1 Giới thiệu dự án Hồ chứa nước Hua Khao ... án đảm bảo an toàn nâng cao lực hồ chứa nước tỉnh Lạng Sơn 37 4.3.2 Đánh giá kết bồi thường, hỗ trợ tái định công trình Hồ Hua Khao huyện Tràng Định thuộc dự án đảm bảo an toàn...
 • 70
 • 185
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định dự án khu đô thị phú lộc IV thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu đô thị phú lộc IV thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn
... thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Đánh giá tác động việc thực sách bồi thường hỗ ... Page iv 3.3.2 Trình tự thực trách nhiệm cấp công tác Bồi thường, hỗ trợ tái định 3.4 58 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng ... Hồ Thị Lam Trà tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Mục đích, yêu cầu a) Mục đích - Đánh...
 • 119
 • 144
 • 0

đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường lê văn lương kéo dài đoạn qua quận hà đông, thành phố hà nội

đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường lê văn lương kéo dài đoạn qua quận hà đông, thành phố hà nội
... tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nắm rõ chất vấn đề bất cập Vì vậy, việc thực đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất dự án đường Văn Lương kéo dài, ... bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái niệm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định + Thu hồi đất : Thu hồi đất việc Nhà nước định hành để thu lại quyền sử dụng đất thu lại đất ... sách bồi thường, hỗ trợ tái định qua giai đoạn 1.4.2 19 Cơ sở pháp lý hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất 1.4.3 23 Tình hình thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định...
 • 109
 • 132
 • 0

đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thị từ sơn, tỉnh bắc ninh

đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
... phương Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tiến hành thực ñề tài: “ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất số dự án ñịa bàn thị Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh Trường ðại ... công tác bồi thường, hỗ trợ TðC 1.1.1 Quan ñiểm, sách bồi thường, hỗ trợ, TðC 1.1.2 ðặc ñiểm yếu tố tác ñộng ñến công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ số nước ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI *** NGUYỄN THỊ VIỆT PHƯƠNG ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN...
 • 129
 • 80
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... cứu thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Kết bồi thường dự án nghiên cứu nghiên cứu thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Kết hỗ trợ dự án nghiên cứu nghiên cứu thành phố Thái Nguyên, tỉnh ... mặt dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Thành công công tác giải phóng mặt dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Tồn công tác giải phóng mặt dự án nghiên ... việc bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất cần thiết Với ý nghĩa tiến hành đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định số dự án địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ...
 • 86
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh hà tĩnhcông tác bồi thường hỗ trợ và tái định cưnguyên tắc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtđề tài đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtđánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quangđánh giá thực trạng công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án khu đô thị xi măngđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi ðất tại một số dự án trênđịa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giangđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi ðất tại một số dự án trênđịa bàn huyện me linh thanh pho ha noiđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi ðất tại một số dự án trên địa bàn hà nộiđánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú lươngtổng quan về công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư để xây dựng các khu đô thị trên địa bàn thành phố hải phòngtài liệu mẫu tờ trình về việc thẩm định phê duyệt phuơng án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng pdfquy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cưquyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cưquy định bồi thường hỗ trợ và tái định cưXÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN THEO DÕI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA TRÊN NỀN TẢNG NODE.JSTổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô VinacominBản năng sống và bản năng chết trong bến không chồng của dương hướngNghiên cứu các giải pháp nâng cao tính bảo mật cho hệ thống mạng LANĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ MT KHU ĐÔ THỊKế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In và Đầu tư thương mại Đức TrườngChuong 1 to ng quan ve qua n tri MK thi chkhoa luan nang cao chat luong tuyen dung nhan luc tai doanh nghiep Hoang TungĐộ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép (LA tiến sĩ)Độ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép (tt)Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Kinh Tế TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍThiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho dây chuyền II Nhà máy xi măng Thành ThắngCHƯNG LUYỆN THÁP đĩa lỗ có ỐNG CHẢY TRUYỀNbao cao thuc tap cong ty tnhh xay dung ha trungGiáo án Tiếng Anh lớp 5 chương trình thí điểm mới nhất của BGD (trọn bộ)ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ ĐỒNG KỴ, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINHĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNHTỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ÁQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngNghiên cứu tác động của con người đến quần xã thực vật ở xã minh sơn, huyện bắc mê, tỉnh hà giang và đề xuất biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực nghiên cứu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập