De thi cuoi ki 2 toan 5 nam hoc 20152016

Đề thi cuối 2 lớp 5 năm 2016

Đề thi cuối kì 2 lớp 5 năm 2016
... X x 8,6 = 77,4 14, 35 x 63 + 37 x 14, 35 Bài Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 65 dm, chiều rộng chiều dài 2, 25dm Tính : a) Diện tích ruộng hình chữ...
 • 2
 • 88
 • 0

Đề thi cuối 2. Toán 4

Đề thi cuối kì 2. Toán 4
... -c) tạ 90 kg = … kg A 49 kg B 49 0 kg C 40 9 kg D 40 90 kg d) Số thích hợp để viết vào ô trống = 48 : A B C 18 D 24 Bài :Bài toán : (2 điểm) Một cửa hàng có 5 940 kg gạo Sau bán số gạo, người ta đóng ... B 45 phút 2 b) 8m 5dm = …… dm A 805 B 85 C 25 phút D 25 phút C 8005 D 850 Thí sinh không viết vào phần giấy -c) tạ 90 kg = … kg A 49 kg B 49 0 ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài : (1 điểm) Cho hình H tạo hình chữ nhật ABCD (AB=3cm BC=4cm) nửa hình thoi BMCN (MN=6cm) Tính diện tích hình H M …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 388
 • 8

de thi cuoi ki 2 lop 5

de thi cuoi ki 2 lop 5
... 20 09 Họ tên: ………………………………………………………………… Lớp :………… KI M TRA CUỐI KÌ II: KHỐI MÔN: TOÁN Năm học: 20 09 – 20 10 Câu1: (2 iểm): đặt tính tính: a 859 92 + 96408 b 17 029953 7 c 46 02 x 327 d 153 5 : 42 ... …………………………………………………………………………… Câu 4: (1điểm): Đổi a 24 7 tạ = ………………………………………….kg b 3m 2dm2 = …………………………….cm2 c 5m3 = ………………………………………….dm3 d = ………………………….phút Câu 5: ( 2 iểm) Một ruộng hình chữ nhật có chu ... ………………………………………………………………… Lớp: 5 … ngày tháng năm 20 10 ĐỀ THI CUỐI KÌ II – KHỐI Năm học 20 09 – 20 10 Môn: TIẾNG VIỆT Thời gian 40 phút A) Phần thi đọc: (10 điểm) I ) Đọc thành tiếng: (5 điểm) Đọc tập đọc,...
 • 7
 • 951
 • 0

ĐỀ THI CUỐI II - TOÁN 5

ĐỀ THI CUỐI KÌ II - TOÁN 5
... Câu 4: Khoanh vào D Phần II: Tự luận ( điểm) Câu 1: (1 điểm) Tính câu ghi 0 ,5 điểm a 91 + 60 13 101 101 + − − = 15 1 05 1 05 1 05 151 − 101 50 = = 1 05 1 05 10 = 21 b 57 , 15 : 4 ,5 = 12,7 Câu 2: ( điểm) ... 1,47 × 10 = 14,7 × 1,02 - 25, 8 × 1,01 = 25, 8 × (1,02 - 1,01) b. 25, 8 = 25, 8 × 0,01 = 0, 258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu lời giải làm phép tính ghi điểm Giải Chiều cao AH 180 : 15 = 12 (m) Diện tích đất ... = 12 (m) Diện tích đất lại 10 × 12 = 60 (m2) Đáp số: 60 m2 Câu 4: (1 điểm) Xe máy với vận tốc 15 : = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ ...
 • 2
 • 227
 • 0

DE THI CUOI KI 2 TOAN(CHUAN).MOI

DE THI CUOI KI 2 TOAN(CHUAN).MOI
... điểm): Mỗi phép tính 0,5 điểm a 605,36 b 800,56 c 0 ,25 6 d 65,6 + x 01 60 23 ,8 38,47 24 629 ,16 7 62, 06 32 2,05 1 024 5 12 6,144 Câu 2: điểm Bài giải Thời gian ô tô từ Huế đến Đà Nẵng là: 10 45 phút – ... Quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là: 48 x 4,5 = 21 6 (km) Đáp số : 21 6 km Câu 3: điểm 0,1 x ,1 101 101 1,1 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0,5 điểm 0 ,25 điemå 0,5 điểm 0 ,25 điểm ... Câu 1: Đặt tính tính a.605,36 + 23 ,8 b 800,56 – 38,47 c 0 ,25 6 x 24 d 65,6 : 32 Câu 2: Một ô tô từ Huế lúc đến Đà Nẵng lúc 10 45 phút Ô tô với vận tốc 48...
 • 3
 • 191
 • 0

ĐỀ THI CUỐI 2 LỚP 5 .TĨNH

ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 LỚP 5 .TĨNH
... tiện : 2, 5 x 7,8 x = ( 2, 5 x 4) x 7,8 = 10 x 7,8 = 78 Bài (2 iểm) Bài giải a.Chiều rộng khu vườn : 120 x = 80 (m) -Làm hoàn toàn 1 ,5 điểm a.( 0, 75 iểm ) 0 , 25 điểm 0 , 25 điểm 0 , 25 điểm b.( 0, 75 iểm ... 0, 75 iểm ) 0 , 25 điểm 0 , 25 điểm 0 , 25 điểm -Làm hoàn toàn điểm -Lời giải thứ : 0 , 25 điểm -Phép tính thứ 0 , 25 điểm -Lời giải thứ hai : 0 , 25 điểm Chu vi khu vườn : -Phép tính thứ hai 0 , 25 điểm ( 120 +80 ... thứ hai : 0 , 25 điểm 12 x 3, 75 = 44,4 (km) -Phép tính thứ hai 0 , 25 điểm Đáp số : 44,4 km -Ghi đáp số 0 , 25 điểm Bài (1 ,5 iểm) a/.Tìm X 0,8 x X = 1 ,2 x 10 0,8 x X = 12 X = 12 : 0,8 X = 15 b/ Tính...
 • 4
 • 305
 • 3

Đề thi cuối 2 .Toán lớp 4

Đề thi cuối kì 2 .Toán lớp 4
... = 14 Câu 2( 1điểm) Tìm x x 11 2 - = : Câu 3 (2 iểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp đợc 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp đợc số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp đợc kilôgam giấy vụn? Câu 4( 1điểm) ... Số giấy vụn lớp 4B thu góp đợc là: (98 : 7) x = 42 (kg) (0,5 điểm) Đáp số: Lớp 4A: 56 kg Lớp 4B : 42 kg (0,5 điểm) (HS giải theo cách khác nhng câu lời giải phải lôgic, hợp lí.) Câu 4( 1 điểm) ... 11 2 - = : 3 - = (0,5điểm) x x 11 = + 14 = (0,5điểm) Câu 3(3 điểm) HS làm nh sau: Ta có sơ đồ ? kg Lớp 4A: 98 kg Lớp 4B: ? kg Tổng số phần là: + = (phần) (0,5 điểm) Số giấy vụn lớp 4A...
 • 5
 • 197
 • 5

de thi giua ki 2 khoi 5 nam 10-11

de thi giua ki 2 khoi 5 nam 10-11
... : 0 ,5 đ Cả câu 2 a 56 3, 15 + 321 62 56 3, 15 0 .5 + 321 , 62 884.,77 b 187 ,23 – 86, 05 187 ,23 - 86, 05 101,18 0 .5 c 18, 95 x 34 18, 95 34 758 0 56 85 644,30 d 31, 82 : 3,7 31, 82 3,7 22 2 00 8,6 0 .5 0 .5 2) ... cao 2, 5 m3= ……………………………………… dm3 a 25 00 b 25 000 c 25 0 Kết x toán sau là: X : 1 ,5 = 8, 72 5, 1 a x= 5, 45 b x = 5, 43 c x = 5, 42 25 % 36 là: a b 10 c 11 II) Phần Đặt tính tính a 163, 15 + 321 , 62 b ... TUY AN Trường TH An Dân Số 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 . 25 0 .5 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II KHỐI 5- NĂM HỌC 20 10 -20 11 MƠN: TIẾNG VIỆT I) Ki m tra đọc 1) Đọc thành tiếng: 5 a Thái sư Trần Thủ Độ ( Từ...
 • 11
 • 60
 • 0

ĐỀ THI CUỐI 2 LỚP 3 NĂM 2011

ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 LỚP 3 NĂM 2011
... 4 621 5 + 40 72 + 1 936 5 737 0 - 6 821 4 621 5 + 40 72 1 936 0 69647 5 737 0 - 6 821 50549 10709 x 10709 x 36 085 : 36 085 00 08 9 021 749 63 05 36 085 : = 9 021 dư Bài ( điểm ) Tính gia trị biểu thức đạt điểm 6 921 8 ... = 9 021 dư Bài ( điểm ) Tính gia trị biểu thức đạt điểm 6 921 8 – 26 736 : = 6 921 8- 89 12 (3 528 1+ 51645 ) :2 = 86 926 :2 = 6 030 6 = 434 63 Bài ( điểm) -Tóm tắt đạt 0,5 điểm - Mỗi lời giải phép tính đạt ... m2 ? Tính số thóc thu được……kg? Bài giải Chiều rộng mảnh ruộng 81 : = 9(m) Diện tích mảnh ruộng 81 x = 729 (m2) Số thóc mảnh ruộng thu 729 x2 = 1458( kg) Đáp số : a/ 729 (m2) b/ 1458( kg) GV đề...
 • 6
 • 69
 • 0

ĐE THI CUOI KI 2 TOAN TV 2010 - 2011

ĐE THI CUOI KI 2 TOAN TV 2010 - 2011
... ĐÁNH GIÁ ,GHI ĐIỂM ĐỀ KI M TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT- KHỐI I .Ki m tra đọc: *Đọc thầm làm tập (5 điểm) Câu 1: ( 0,5 điểm) Ý b Vì Chúa ăn không thấy ngon miệng Câu 2: ( 0,5 diểm) Ý ý a Món ... vẻ, vui tính,……… VD Anh vui tính II/ Ki m tra viết: 1.Chính tả: ( điểm) - Trình bày tả theo thể thức văn xuôi, không mắc lỗi tả , chữ viết rõ ràng ( 5đ) - Mội lỗi tả viết (sai – lẫn phụ âm đầu, ... không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, ki u chữ trình bày bẩn… toàn trừ điểm Tập làm văn: ( điểm) - Bài viết đầy đủ phần: Mở – Thân – Kết : 1,5 điểm - Bài viết có nội dung miêu tả; dùng từ diễn...
 • 2
 • 42
 • 0

Đề thi cuối 2 - Toán - Lớp 3 - 2010-2011

Đề thi cuối kì 2 - Toán - Lớp 3 - 2010-2011
... điểm 35 846 935 09 1508 4 025 + 435 34 - 5 63 82 x 02 805 7 938 0 37 127 9048 25 *Bài 3: (1,5 điểm ) : Mỗi câu 0,75 điểm a 36 0 + 69 : = 36 0 + 23 b 538 - 32 x = 538 - 128 = 38 3 = 410 Bài : ( điểm) a) 87 536 ... +Câu 1: Số liền sau số 7 53 52 là: A 7 533 5 ; B 7 535 3 ; C 7 535 1 ; D 6 535 1 +Câu 2: Dãy số sau: 29 899 ; 29 998 ; 28 999; 29 989 số lớn là: A 29 899 ; B 29 989 ; C 28 999 ; D 29 998 +Câu 3: Chín mươi hai nghìn ... 876 53 b) 4 825 6 = 4 824 8 + *Bài 5: ( 0,5 điểm) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 4 022 2, 420 22, 422 02, 422 20 *Bài 6: ( điểm ) : Bài giải : Trong phút vòi nước chảy vào bể số lít là: ( 0 ,25 điểm)...
 • 4
 • 52
 • 0

Đề thi Cuối 2- Toán 4 (2010-2011)

Đề thi Cuối kì 2- Toán 4 (2010-2011)
... 40 10 11 11 3 d) + : = + × ( 0.5 điểm) 10 10 11 20 + = = = ( 0.5 điểm) 10 10 10 a) Bài ( điểm) a) Tìm x: −x= x = − ( 0.5 điểm) b) Tính cách thuận tiện nhất: 74 x 46 + 74 x 54 = 74 x ( 46 + 54 ... mảnh vườn hình chữ nhật là: 24 : x = 16 (m) 0.5 điểm Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: 16 + 24 = 40 (m) 0.5 điểm Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 16 x 40 = 640 m2 0.5 điểm Đáp số: a) Chiều ... tiện nhất: −x= 74 x 46 + 74 x 54 ……………………… ………………………………………… ……………………… …………………………………………… ……………………… …………………………………………… Bài 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 24 m chiều rộng chiều...
 • 5
 • 56
 • 0

Đề thi cuối II lớp 4 năm học 2012

Đề thi cuối kì II lớp 4 năm học 2012
... Cách số năm tuổi mẹ gấp lần tuổi là: 7 -4= 3 {năm} Đáp số:3 năm TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HOÀ BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP Năm học 20 14 (Thời gian làm : 35 phút) Họ tên Lớp Câu ... ……………………………………………………………………………………………………… Đáp án đề thi môn toán II lớp Phần I 1B 2C 3B 4A Phần II 1.a) x - x x = = = b) x: 3 + 27 20 = 16 x = 16 x x =4 giải Diện tích hình thoi là: {57x18}:2=513{cm2} ... 7x5=35{cm2} Đáp số:35cm2 Bài 5: giải Tổng số cần tìm 72x = 144 Số lớn gấp lần số bé nên số lớn phần, số bé phần Tổng số phần 1+ = ( phần) Số bé : 144 : = 36 Số lớn là: 36 x = 108 Đáp số : Số bé : 36 Số...
 • 13
 • 427
 • 0

ĐỀ THI GIỮA 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT KIÊM TÂN ppt

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT KIÊM TÂN ppt
... Elephants: Human Slaves TRƯỜNG THPT KIÊM TÂN ĐỀ THI GIỮA KÌ 2- LỚP 11 NĂM HỌC 20 09 -2 0 1 0- 45 PHÚT BÀI TẬP TỰ LUẬN: Câu 1: I like the dress Trang is wearing it.( Kết hợp câu dung mệnh đề quan hệ) ... Approximately how many years ago did these games originated? A 776 years B 1 ,20 5 years C 2, 277 years D 2, 785 years 24 Which of the following contests was not mentioned? A discus throwing B boxing ... cho chỗ trống từ đến 12 The Asian Games, _ (17) take place every four years, are held for the purpose of _ (18) intercultural knowledge and friendship within Asian In this multi – sport event,...
 • 4
 • 157
 • 0

đề thi cuối 2 môn toán lớp 5 năm học 10 11

đề thi cuối kì 2 môn toán lớp 5 năm học 10 11
... 800 ,56 c 0 , 25 6 d 65, 6 + x 01 60 23 ,8 38,47 24 629 ,16 7 62, 06 32 2, 05 1 024 5 12 6,144 Câu 2: điểm Bài giải Thời gian ô tô từ Huế đến Đà Nẵng là: 10 45 phút – 6giờ – 15 phút = 30 phút = 4 ,5 0 , 25 điểm ... phút = 4 ,5 0 , 25 điểm 0 , 25 điểm 0 ,5 điểm Quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là: 48 x 4 ,5 = 21 6 (km) Đáp số : 21 6 km Câu 3: điểm 0,1 x ,1 101 101 1,1 0 , 25 điemå 0 ,5 điểm 0 , 25 điểm ... ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN CUỐI KÌ 2- LỚP A Phần trắc nghiệm : điểm(mỗi câu trả lời điểm) Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: a Câu 4: d Câu 5: b B Phần tự luận :5 điểm Câu 1 (2 điểm): Mỗi phép tính 0 ,5 điểm a 6 05, 36 b...
 • 3
 • 255
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu đề cương chuyên đề khóa luận đại học tây nguyên, báo cáo chuyên đề khóa luận đại học tây nguyênNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmĐề Án Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Thuốc Việt NamĐề Án Nâng Cao Chất Lượng Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe BuýtXây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2020Chuyên đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp việt áQUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU Xây dựng bản đồ chiến lược cho doanh nghiệpTóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015Đề án bảo vệ môi trường của dự án Lắp đặt Trạm trộn bê tông nhựa nóng,tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiHoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Phòng Thông tin Khoa học Quân sự - Học viện Chính trịNGHIÊN cứu THIẾT kế máy BAY sử DỤNG HIỆU ỨNG mặt đấtPhân tích môi trường kinh doanh quốc tế hồng kông trên cơ sở đó lựa chọn ngành sản phẩm và phương thức kinh doanh tại đâyKỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤNTiếng việt t1 (giáo trình đào tạo giáo viên mầm non)THIẾT kế hệ THỐNG dẫn ĐỘNG BĂNG tảiThiết kế thiết bị sấy đường kiểu thùng quay năng suất nhập liệu 4000 kghTÍNH CHỐNG CHỊU điều KIỆN bất lợi ở THỰC vậtChuyên Đề Chế Độ Công Vụ Và Quản Lý Cán Bộ, Công ChứcLV thạc sĩ khoa học giáo dục: THIẾT KẾ CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBước đầu nghiên cứu sự sinh trưởng của loài diệp hạ Châu(PHYLLANTHUS AMARUS l ) trồng trong điều kiện ánh sáng khác nhau tại phường xuân hoà, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc