Màng sinh học vina chitin ứng dụng lâm sàng

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa nitơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni
... hóa Ở nƣớc ta nghiên cứu màng sinh học nhóm vi khuẩn mẻ Vì vậy: đề xuất đề tài: Nghiên cứu số tính chất sinh lý, sinh hoá vi khuẩn chuyển hoá nitơ khả tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -oOo - HOÀNG THỊ HOA DIỄM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT SINH LÝ, SINH HÓA CỦA VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM) ĐỂ ... sinh học (Biofilm) vi sinh vật tạo Tại Vi t Nam, năm gần công nghệ loại bỏ hợp chất chứa nitơ biện pháp sinh học đƣợc quan tâm Một số công nghệ ứng dụng hình thành màng sinh học nhóm vi khuẩn nitrate...
 • 70
 • 175
 • 0

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa ni tơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni

Nghiên cứu một số tính chất sinh lý, sinh hóa của vi khuẩn chuyển hóa ni tơ có khả năng tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng trong công nghệ xử lý nước nhiễm amoni
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC -oOo - HOÀNG THỊ HOA DIỄM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT SINH LÝ, SINH HÓA CỦA VI KHUẨN CHUYỂN HÓA NITƠ CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM) ĐỂ ... thành màng sinh học nhóm vi khuẩn nitrate hóa Ở nƣớc ta nghiên cứu màng sinh học nhóm vi khuẩn mẻ Vì vậy: đề xuất đề tài: Nghiên cứu số tính chất sinh lý, sinh hoá vi khuẩn chuyển hoá nitơ khả ... khả tạo màng sinh học (biofilm) để ứng dụng công nghệ sử nƣớc ô nhiễm amoni Mục tiêu: Lựa chọn số chủng vi khuẩn hoạt tính nitrate hóa cao tạo màng sinh học Nội dung nghiên cứu: * Phân...
 • 70
 • 38
 • 0

Khoảng sinh họcứng dụng lâm sàng doc

Khoảng sinh học và ứng dụng lâm sàng doc
... định khoảng sinh học, tránh xâm phạm khoảng sinh học thay đổi vị trí khoảng sinh học cách chủ động đóng vai trò quan trọng thành công Nha khoa phục hồi a Xác định khoảng sinh học: Mặc dù khoảng sinh ... rào bảo vệ Biểu phản ứng tượng viêm nướu, tụt nướu tạo túi nha chu, tùy theo dạng sinh học mô nha chu Do đó, lâm sàng, biểu thường gặp tượng xâm phạm khoảng sinh học lâm sàng tụt nướu, túi nha ... nướu có nguy sinh học cao khó hoàn tất khả xâm phạm khoảng sinh học Frank M Spear Joseph P Cooney đưa Guideline vị trí đường hoàn tất nướu với mục đích tránh khả xâm phạm khoảng sinh học Guideline...
 • 8
 • 306
 • 5

tiet 17 sinh hoc 9 co ung dung phuong phap vaø ki thuat day hoc tich cuc

tiet 17 sinh hoc 9 co ung dung phuong phap vaø ki thuat day hoc tich cuc
... Vit cu trỳc ca on AND c to thnh sau on mch AND m núi trờn kt thỳc quỏ trỡnh t nhõn ụi? Bi 17 Tit 17: MI QUAN H GIA GEN V ARN I/ ARN ( Axit ribonucleic ) C2: So sỏnh cu to ca C1: Nờu c im cu ... Kim tra bi c: Cõu 1: Quỏ trỡnh t nhõn ụi ca AND din theo nhng nguyờn tc no? Vỡ AND c to ging ht...
 • 12
 • 265
 • 4

Công nghệ sinh học nano và ứng dụng

Công nghệ sinh học nano và ứng dụng
... of reversing disabilities Even the bizarre prospect of machine-brain interaction and implanted nanotechnological devices starts with therapeutic efforts to enable the blind to see and the deaf...
 • 20
 • 200
 • 0

kháng sinh aminosis và ứng dụng lâm sàng

kháng sinh aminosis và ứng dụng lâm sàng
... tác dụng Ứng dụng lâm sàng Đặc điểm chung Kháng sinh nhóm Aminoglycosid gồm nhiều loại thuốc như: Streptomycin, neomycin, kanamycin, Gentamycin… thuốc diệt khuẩn ứng dụng rộng rãi điều trị  Kháng ... =>tiêm bắp, • tĩnh mạch, chỗ Ứng dụng lâm sàng Amikacin • • Phổ tác dụng rộng nhóm Vai trò đặc biệt viêm nhiễm khuẩn G(-) kháng với Gentamycin, Tobramycin Ứng dụng lâm sàng Neomycin • • Không hấp ... hàn), brucella xoắn khuẩn (leptospira) Đặc biệt tác dụng trực khuẩn lao 4 Ứng dụng lâm sàng • Thường kết hợp streptomycin với sulfamid, kháng sinh nhóm β lactam • Điều trị kéo dài gây suy thận,...
 • 15
 • 245
 • 0

kháng sinh macrolid lincomin ứng dụng lâm sàng

kháng sinh macrolid lincomin ứng dụng lâm sàng
... Tác dụng phụ: tác dụng phụ quan trọng nặng gây viêm ru ột kết mạc giả gây tử vong (ỉa chảy dội).[4] III Ứng dụng kháng sinh nhóm Macrolide Lincosamide điều trị lâm sàng 1.Nhóm Macrolide Nhóm Macrolide ... Lincosamide điều trị lâm sàng 1.Nhóm Macrolide Nhóm Macrolide có nhiều kháng sinh ứng dụng điều trị lâm sàng, tìm hiểu ứng dụng s kháng sinh điển hình nhóm như: + Erythromycine dùng điều trị : bệnh ... tác dụng với virus nấm mốc nấm men Có khoảng 50% số chủng Staphylococcus nhóm A kháng lại thu ốc Có kháng chéo Lincosamide Macrolide c) Kháng thuốc Kháng thuốc chậm lại có kháng chéo với nhóm Macrolide...
 • 10
 • 151
 • 2

công nghệ sinh học nano và ứng dụng chuẩn đoán, điều trị ung thư

công nghệ sinh học nano và ứng dụng chuẩn đoán, điều trị ung thư
... cầu ứng dụng CNSHNN vào việc chuẩn đoán bệnh ung thư Đó đề tài Ứng dụng công nghệ sinh học nano vào việc chuẩn đoán bệnh ung thư mà nhóm chúng em tìm hiểu trình bày báo cáo Nhóm 7 CNSH Nano ... pháp vật liệu sinh học Theo NIH, Công nghệ Sinh Học nano là: • Áp dụng công cụ kích thư c nano vào hệ thống sinh học • Sử dụng hệ thống sinh học làm khuôn mẫu để phát triển sản phẩm cỡ nano Ở đây, ... truyền, ung thư, khuyết tật mô tạng, xây dựng hệ máy tính DNA Công nghệ Sinh Học nano ứng dụng công nghệ Nano nghiên cứu sinh học bao gồm: khám phá thuốc, thiết bị phối thuốc, công cụ chuẩn đoán, liệu...
 • 71
 • 696
 • 0

BÁO CÁO TIỂU LUẬN Phản ứng oxy hóa khử sinh học, bản chất ứng dụng trong xử lý chất thải

BÁO CÁO TIỂU LUẬN Phản ứng oxy hóa khử sinh học, bản chất ứng dụng trong xử lý chất thải
... bỏ chất độc hại nêu Việc sử dụng enzym xúc tác phản ứng oxy hóa - khử có vai trò tích cực việc KẾT LUẬN  Phương pháp xử enzyme so với phương pháp xử thông thường có ưu điểm sau: áp dụng ... trở phá vỡ cân sinh thái  Tóm lại, việc sử dụng enzym xử phế thải có tương lai đầy hứa hẹn Đây hướng nghiên cứu ứng dụng để sử dụng có hiệu enzyme công nghệ xử phế thải sinh hoạt nước ... thích hợp để xử chất thải công nghiệp chứa xyanua KẾT LUẬN  Các chất độc hại môi trường thường chất hữu có vòng thơm hợp chất phenol, amin v.ng, chất hữu phospho Để đạt mục đích xử môi trường,...
 • 37
 • 442
 • 0

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA ADN TÁI TỔ HỢP TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA ADN TÁI TỔ HỢP TRONG CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT
... trọng sinh học phân tử, mà quan trọng công nghệ ADN tái tổ hợp Nếu ADN tái tổ hợp công nghệ chuyển gen ngày Công nghệ chuyển gen ứng dụng rộng rãi ngày mở nhiều hướng chọn giống trồng vật nuôi Trong ... có Trong giới hạn cho phép, em sâu tìm hiểu chuyển gen thực vật, đề tài “ Ứng dụng ADN tái tổ hợp công nghệ chuyển gen thực vật Học viên: Hoàng Thị Phương Nhi _Sinh K22 Tiểu luận: Sinh học phân ... học phân tử A ĐẶT VẤN ĐỀ Sinh học phân tử lĩnh vực mang lại nhiều thành tựu lớn, xem tảng, cở cho công nghệ gen đời Một thành tựu sinh học phân tử DNA tái tổ hợp, ứng dụng lớn công nghệ chuyển...
 • 42
 • 627
 • 1

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH

Tiểu luận môn Sinh Học Phân Tử ỨNG DỤNG CỦA SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH
... NỘI DUNG II.1 Sinh học phân tử II.1.1 Khái niệm Sinh học phân tử (molecular biology) môn khoa học nghiên cứu giới sinh vật hay tượng sinh vật mức độ phân tử Mục đích sinh học phân tử tìm hiểu mối ... Nhiều bệnh hiểm nghèo chặn ứng, nhiều bệnh khác có triển vọng tìm cách điều trị, … Tất điều đạt nhờ ứng dụng ngành Sinh học phân tử vào y học Sinh học phân tử môn khoa học nghiên cứu giới sinh ... mang tính thời nên em chọn đề tài Ứng dụng Sinh học phân tử chẩn đoán bệnh với mong muốn mở mang kiến thức môn học Sinh học phân tử cập nhật thành tựu y học -4- GVHD: PGS.TS Nguyễn Bá Lộc HVTH:...
 • 37
 • 747
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu quá trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter ứng dụng làm bao bì bảo quản thực phẩm và thay thế túi nilông

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu quá trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter ứng dụng làm bao bì bảo quản thực phẩm và thay thế túi nilông
... chọn đề tài: Nghiên cứu trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter, ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm thay túi nilông ” Muc tiêu đề tài Nghiên cứu trình tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter ... ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm làm túi thay túi nilông Nội dung 3.1 Nghiên cứu trình tạo màng BC từ chủng vi khuẩn Gluconacetobacter BHN2 3.2 Khảo sát khả bảo quản thực phẩm cà chua màng ... ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm ứng dụng làm bao bảo quản thực phẩm: dùng màng BC sau xử lý bao kín số loại quả: táo, cà chua để bảo quản môi trường bình thường xem thời gian bảo quản...
 • 34
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng lâm sàng sản phụ sau sinh ít sữaứng dụng lâm sàng nội ngoại khoanguyên lý ứng dụng lâm sàngứng dụng lâm sàng của procainứng dụng lâm sàng của morphinứng dụng lâm sàng hồng cầuứng dụng lâm sàng là gìứng dụng lâm sàng của strychninứng dụng lâm sàng của insulinứng dụng lâm sàng của estrogenứng dụng lâm sàng của oxytocinmri nguyen ly ung dung lam sangmot so ung dung lam sang va hoan chinh ung dung laser va dien tu truonggot gpt ứng dụng lâm sàngtình hình nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng vạt cơ dépTruyện ngắn các nhà văn nữ đương đại tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loạiXây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Đề cương ôn thi môn nhà nước pháp luậtPhát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2011 2020Phát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2011 2020 ttTội phạm về ma túy tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh đồng nai tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừaTìm hiểu và xây dựng công cụ phát hiện tấn công mạng dựa trên công nghệ SIEM (LV thạc sĩ)Giai đoạn lịch sử Việt Nam từ năm 1954 1964Luận văn quản lý nhà nước về đất đaiĐiều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu thép cacbon thông thường trên máy tiện CNCNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ gia công trên máy phay CNC qua đánh giá profile bề mặtTiêu chuẩn đánh giá Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng Cơ sở xây dựng chương trình chiến lược. (LA tiến sĩ)Thuật toán tụ năng lượng BEA (Bond Energy Algorithm) trong thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán tuyển sinh Trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi mài phẳng vật liệu gang xám 21 40Nghiên cứu công nghệ và thiết bị để chế tạo các chi tiết dạng bình cỡ lớnNghiên cứu công nghệ và thiết bị để chế tạo các chi tiết dạng bình chứa cỡ lớnNghiên cứu cơ chế phân bổ mô men tới các cầu chủ động của ô tô con loại 4 x 4Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên máy phay CNC DMU 50 và xây dựng các bài thực hành phục vụ giảng dạy tại trường đại học sư phạm kỹ thuật nam địnhNghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay mặt đầu thép gió sản xuất tại việt nam khi gia công trên máy CNCTái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập