Khảo sát phổ kế trùng phùng gamma sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe

Khảo sát phổ kế trùng phùng Gama sử dụng đầu bán dẫn HPGe

Khảo sát phổ kế trùng phùng Gama sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe
... siªu tinh khiÕt (HPGe) Gi÷a hai lo¹i nµy th× ®Çu dß HPGe cã kh¶ n¨ng ghi phỉ gamma víi chÊt l­ỵng phỉ tèt h¬n V× vËy, néi dung cđa ®Ị tµi chđ u lµ t×m hiĨu vỊ ®Çu dß b¸n dÉn HPGe Ta cã thĨ ph©n ... C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cđa mét hƯ phỉ kÕ n¨ng l­ỵng, thêi gian sư dơng ®Çu dß b¸n dÉn HPGe 1.2.1 §Çu dß b¸n dÉn HPGe 1.2.1.1 CÊu tróc cđa ®Çu dß b¸n dÉn §Ĩ ghi phỉ gamma, hiƯn ng­êi ta th­êng dïng ... ®Çu dß b¸n dÉn HPGe Ch­¬ng : Thùc nghiƯm ghi phỉ n¨ng l­ỵng cđa ngn 60Co, 22Na b»ng hƯ phỉ kÕ gamma b¸n dÉn ®¬n tinh thĨ vµ hƯ phỉ kÕ trïng phïng gamma, sư dơng ®Çu dß b¸n dÉn HPGe Do thêi gian...
 • 70
 • 313
 • 0

Áp dụng phương pháp mô phỏng monte carlo để nâng cao chất lượng hệ phổ kế gamma sử dụng đầu bán dẫn HPGe

Áp dụng phương pháp mô phỏng monte carlo để nâng cao chất lượng hệ phổ kế gamma sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe
... dụng hiệu hệ phổ kế gamma đầu HPGe phép đo hoạt độ thấp phương pháp Monte Carlo sử dụng chương trình MCNP Có năm vấn đề thực luận án này: (1) Sử dụng chương trình MCNP để hệ phổ kế gamma ... CỦA HỆ PHỔ KẾ GAMMA Cùng với phát triển máy tính điện tử, phương pháp MonteCarlo ngày áp dụng rộng rãi nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân Các phương pháp Monte Carlo khác với phương pháp vận ... đưa phương pháp xác định hệ số hiệu chỉnh trùng phùng tổng đầu HPGe sử dụng chương trình MCNP Kỹ thuật sử dụng việc chuẩn hiệu suất đầu HPGe để giảm số nguồn chuẩn Đó việc kết hợp phổ mô...
 • 165
 • 59
 • 0

Khảo sát phổ kế năng lượng- Thời gian sử dụng đầu bán dẫn HPGe

Khảo sát phổ kế năng lượng- Thời gian sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe
... dựng hệ phổ kế thời gian có cấu hình khác Sau số cấu hình phổ kế thời gian thường dùng thực đầu khác phổ thời gian thu từ hệ phổ kế 1.5.1 Hệ phổ kế thời gian sử dụng đầu plastic bán dẫn [2] ... nhận phổ lượng so sánh với phổ lượng ghi nhận hệ phổ kế thông thường (hệ phổ kế lượng sử dụng đầu bán dẫn HPGe) Từ đó, chứng tỏ ưu điểm hệ phổ kế lượng - thời gian sử dụng đầu bán dẫn HPGe ... hình đầu bán dẫn HPGe đồng trục dải rộng XtRa 1.2.1.5 Đầu bán dẫn HPGe giếng [2] Đầu bán dẫn HPGe giếng cung cấp hiệu suất cao cho mẫu nhỏ gần bao quanh vật liệu đầu Đầu bán dẫn HPGe...
 • 70
 • 184
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại họcluâ ̣ n văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học khảo sát chất lượng lạp xưởng được sử dụng trên địa bàn thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp đại họcluâ ̣ n văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học khảo sát chất lượng lạp xưởng được sử dụng trên địa bàn thành phố cần thơ
... ảnh hưởng l n đ n sức khỏe người N n việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an to n thực phẩm ngày trở n n quan trọng Chính em ch n đề tài “ Khảo sát chất lượng lạp xưởng sử dụng địa b n Thành phố C n ... đỡ, nhiệt tình hướng d n để em ho n thành lu n v n Đặc biệt em xin gửi lời cảm n ch n thành đ n cô Ngô Kim Li n, giảng vi n Bộ M n Hóa – Khoa Khoa Học Tự Nhi n – Trường Đại Học C n Thơ đac t n ... em ho n thành tốt lu n v n, đồng thời truy n đạt cho em kinh nghiệm bổ ích cho nghề nghiệp em sau Để ho n thành lu n v n n y, xin gửi lời cám n đ n b n lớp giúp đỡ nhiều thời gian qua Xin gửi...
 • 69
 • 217
 • 0

thiết kế mạch côống trộm sử dụng đầu pir

thiết kế mạch côống trộm sử dụng đầu dò pir
... hiểu đầu PIR PIR • Cấu trúc PIR • Nguyên lý làm việc cảm biến PIR Sơ đồ mạch nguyên lý • Sơ đồ mạch • Nguyên lý hoạt động • Thông tin IC LM324 IC CD 4538 Tìm hiểu đầu PIR PIR gì?  PIR ... hệ thống, áp dụng hệ thống cho vùng khác 16 Thiết kế hệ thống Module đo lường  Tốc độ dòng chảy – phát mức nước dâng: sử dụng hệ thống đo lưu lượng mặt cắt dòng chảy ADCP 17 Thiết kế hệ thống ... SCADA dùng để giám sát mức nước lượng mưa 25 Thiết kế hệ thống Minh họa hệ thống SCADA sử dụng khí tượng thủy văn 26 Thiết kế hệ thống Module cảnh báo  Sử dụng hệ thống loa cảnh báo bố trí gần khu...
 • 31
 • 179
 • 0

Khảo sát hiệu ứng trùng phùng trong đo phổ kế gamma

Khảo sát hiệu ứng trùng phùng trong đo phổ kế gamma
... 22 CHƢƠNG HIỆU ỨNG TRÙNG PHÙNG VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TRÙNG PHÙNG 2.1 TRÙNG PHÙNG 2.1.1 Hiệu ứng trùng phùng thực Hiệu ứng trùng phùng (coincidence effect): hai nhiều hai tia gamma phát ... CHƢƠNG 2: HIỆU ỨNG TRÙNG PHÙNG VÀ PHƢƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TRÙNG PHÙNG 22 2.1 Trùng phùng 22 2.1.1 Hiệu ứng trùng phùng thực 22 2.1.2 Nguyên nhân hiệu ứng trùng phùng ... hưởng đến hiệu suất hiệu ứng trùng phùng (đây hiệu ứng nhắc đến chủ yếu luận văn này), hiệu ứng tự hấp thụ, thay đổi hiệu suất theo lượng hay khoảng cách… Để khảo sát hiệu ứng trùng phùng này,...
 • 54
 • 10
 • 0

Khảo sát tình hình trang bị và sử dụng thuốc tân dược theo chương trình thuốc thiết yếu tại tuyến y tế cơ sở xã thủy biểu và xã thủy an thành phố huế

Khảo sát tình hình trang bị và sử dụng thuốc tân dược theo chương trình thuốc thiết yếu tại tuyến y tế cơ sở xã thủy biểu và xã thủy an  thành phố huế
... thuốc thiết y u tuyến y tế sở Th y Biểu Th y An - Thành Phố Huế" với mục tiêu sau : Đánh giá tình hình trang bị sử dụng thuốc theo danh mục thuốc thiết y u Bộ y tế quy định tuyến y tế sở Khảo ... bàn khảo sát Nhằm mục tiêu xác định tính hợp lý DM-TTY trang bị sử dụng tuyến y tế sở theo Quyết định Bộ y tế nên đề tài chúng em chọn trạm y tế thuộc thành phố Huế gồm Th y Biều Th y An ... thiện dần việc sử dụng an toàn hợp lý thuốc Qua thực tế khảo sát trạm y tế Th y An Th y Biều thành phố Huế cho th y tình hình trang bị sử dụng thuốc theo danh mục qui định Bộ y tế chiếm tỷ lệ...
 • 45
 • 580
 • 4

khảo sát và đánh giá hiện trạng sử dụng nhiên liệu đốt dùng trong sinh hoạt của hộ dân ở quận ninh kiều, quận cái răng trong thành phố cần thơ

khảo sát và đánh giá hiện trạng sử dụng nhiên liệu đốt dùng trong sinh hoạt của hộ dân ở quận ninh kiều, quận cái răng trong thành phố cần thơ
... “ Khảo sát đánh giá trạng sử dụng nhiên liệu đốt hộ gia đình quận Ninh Kiều, quận Cái Răng địa bàn Thành Phố Cần Thơ Mục tiêu đề tài + Khảo sát trạng sử dụng nhiên liệu đốt đặc biệt nhiên liệu ... đề tài: Khảo sát đánh giá trạng sử dụng nhiên liệu đốt dùng sinh hoạt hộ dân quận Ninh Kiều, quận Cái Răng địa bàn Thành Phố Cần Thơ ” Cán hướng dẫn: TS.PHẠM VĂN TOÀN Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ... Tên đề tài: Khảo sát đánh giá trạng sử dụng nhiên liệu đốt dùng sinh hoạt hộ dân quận Ninh Kiều, quận Cái Răng địa bàn Thành Phố Cần Thơ Cán hướng dẫn: Phạm Văn Toàn Sinh viên thực hiện: Nguyễn...
 • 82
 • 173
 • 0

Khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch (a2) viện quân y 103

Khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch (a2) viện quân y 103
... tiêu 1- Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp - Phân tích, đánh giá tính hợp lý hiệu việc điều trị tăng huyết áp Phần 1: Tổng quan 1.1 Bệnh tăng huyết áp - - - THA tình trạng THA ... 2.2.3.Quy ước dùng nghiên cứu - Huyết áp kiểm soát: số huyết áp ổn định đạt huyết áp mục tiêu - Liệu pháp điều trị khởi đầu: liệu pháp dùng thuốc điều trị THA BN bắt đầu nhập viện -Liệu pháp điều trị ... giảm huyết áp tâm thu sau điều trị HATTR1 – HATTR2 : mức độ giảm huyết áp tâm trương sau điều trị Mối liên quan tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu thay đổi liệu pháp điều trị Thay đổi liệu pháp...
 • 46
 • 1,243
 • 7

Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt

Khảo sát hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm axít hữu cơ Evacide – S –Liquid trong chăn nuôi gà Lương Phượng hướng thịt
... Chống stress Chống viêm rốn ngày Salmmonellosis Coli bacillosis CRD 15 Salmonellosis ngày Coli bacillosis CRD 30 Salmonellosis ngày Coli bacillosis CRD tuần Salmonellosis Coli bacillosis Trờng Cao ... : Khảo s t hiệu kinh tế s dụng chế phẩm axít hữu Evacide S Liquid chăn nuôi Lơng Phợng hớng thịt công ty cổ phần Phúc Thịnh Khối thị trấn Đông Anh Hà Nội Trờng Cao đẳng Nông Lâm Khoa Chăn ... chăn nuôi phòng trừ dịch bệnh nhằm cải thiện chất lợng đàn tăng suất chăn nuôi Từ làm cho đàn nớc ta ngày phát triển nhanh s lợng chất lợng Trong ngành chăn nuôi nuôi thịt hớng hiệu...
 • 64
 • 329
 • 1

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực
... tơng tự nh cảm biến áp suất [1,2] Tuỳ theo yêu cầu phạm vi đo lực hay đo khối lợng, bề dày màng kích thớc cạnh màng đợc lựa chọn cách thích hợp khác Trong khảo sát chúng tôi, cảm biến lực với màng ... khắc tạo điện trở Hàn dây đóng gói Hình Qui trình chế tạo cảm biến vi đo lực đo khối lợng hợp tâm màng đợc giữ lại, cấu trúc màng có tâm cứng đợc tạo Sau bớc xử lý ăn mòn, cấu trúc cảm biến hoàn ... Vout.1000/Vin 25 20 15 10 0 20 40 60 80 100 Bảng Độ nhạy, vùng làm vi c tuyến tính, giới hạn đo lực khối lợng cảm biến Loại cảm biến Độ nhạy Vùng làm Lực nhỏ Khối lợng nhỏ vi c tuyến đo đợc (N) đo đợc...
 • 6
 • 234
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện 103khảo sát chất lượng của hệ thống sử dụng matlab simulink với tín hiệu vào là xung bậc thangkhảo sát và đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt của người dân huyện diễn châu tỉnh nghệ anchủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng từ khảo sát thiết kế đến thi công xây dựng và nghiệm thu bảo hành công trình bao gồm2 2 kết quả điều tra khảo sát tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh dầu tư và xúc tiến thương mại hà nộikhao sat dac tinh chinh luu ca chu ki của diot ban dancác dụng cụ có sử dụng linh kiện bán dẫn3 16 hệ số phát thải khi sử dụng dầu dohệ thống đánh lửa bán dẫn sử dùng cảm biến bán dẫn cảm biến hallđại cương cách sử dụng đầu dòsu dung dau dokhảo sát các đặc trưng chuyển tiếp trong sự cố sb locakhảo sát thiết kếcông tác khảo sát thiết kếkhảo sat thống kê về báo vietnamnet ngày 15 đến 552011bài tập về oxit sắt và hợp chất của sắtGIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp các câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn KINH tế CHÍNH TRỊ cơ bản NHẤTGIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 6TÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNG cần, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG vô tưTÀI LIỆU THAM KHẢO TRẬT tự THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH và các XU THẾ TRONG QUAN hệ QUỐC tế ĐƯƠNG đạiThe Big Four In China: Hegemony And Counter‐Hegemony In The Development Of The Accounting Profession In Chinater verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor PromotiesIssues on supply and demand for environmental accounting informationFair Value in Pension Funds Thesis - Jose Miguel QuintasDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkSimplified fatigue assessment of offshore wind support structures accounting for variations in a farmThe role of the state in implementing IFRSs in a developing country: the case of BangladeshDesign and Control of an Inverter for Photovoltaic ApplicationsAn Investigation Into Full Cost Accounting In A Higher Education ContextAn Environmental Management Accounting Model For The South African Mining IndustryTheoretical and Empirical Research regarding the Performance of Financial Investment Companies based on Accounting InformationAn Analysis On The Advantages And Disadvantages Of U.S. Generally Accepted Acounting Principles (GAAP) Converging To Internatinonal Financial Reporting Standards (IFRS)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập