Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn gabriel garcia marquez

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn VN hiện đại từ sau 1975

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn VN hiện đại từ sau 1975
... với yếu tố kỳ ảo Như vậy, yếu tố kỳ ảo thực nhu cầu người thập niên cuối kỷ XX việc phản ánh đời sống khách quan đời sống tinh thần, tâm linh người thời đại Yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam đại ... Nhưng rõ ràng, thể yếu tố kỳ ảo văn học thời kỳ lại không giống Nó bị chi phối bầu tâm lý xã hội đương thời Do vậy, yếu tố kỳ ảo bắt nguồn từ tiền đề xã hội định Yếu tố kỳ ảo gắn chặt với tâm ... tần số xuất hiện, ý nghĩa biểu hiện, quan niệm kỳ ảo thời kỳ lại khác Do đó, yếu tố kỳ ảo bắt nguồn từ tiền đề, sở tâm lý, xã hội định Những yếu tố có tác động trở lại với quan niệm kỳ ảo người...
 • 18
 • 664
 • 1

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn việt nam 1975 2000

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn việt nam 1975  2000
... học kỳ ảo yếu tố kỳ ảo văn học Việt Nam nhìn khái quát 1.1.Chung quanh khái niệm kỳ ảo văn học kỳ ảo 1.2.Nhìn chung yếu tố kỳ ảo văn học Việt Nam 10 Chơng 2: Yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam 1975 ... 3.1.2 Từ việc khảo sát hệ thống tác phẩm chọn, đến xem xét vai trò yếu tố kỳ ảo cấu trúc tác phẩm truyện ngắn 1975 2000 3.13 Tìm mối liên hệ yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam 19752 000 với truyền ... tài liệu tham khảo, nội dung luận văn đợc triển khai chơng: Chơng 1: Văn học kỳ ảo yếu tố kỳ ảo văn học Việt Nam nhìn khái quát Chơng 2: Yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam 1975 2000, nhìn mối...
 • 76
 • 412
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Sự gia tăng của yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay - nhìn từ cội nguồn truyền thống" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVIIi, số 1b-2009 gia tăng yếu tố kỳ ảo truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay- nhìn từ cội nguồn truyền thống đinh Trí Dũng (a) Tóm tắt Gia tăng yếu tố kỳ ảo trở thành ... thành xu hớng vận động truyện ngắn Việt Nam sau 1986 Bài viết sâu làm rõ mối quan hệ yếu tố kỳ ảo truyện ngắn với yếu tố thần kỳ, kỳ ảo văn học trung đại, văn học 1930 - 1945 để thấy đợc vận ... Hồng thống kê đợc 50 truyện ngắn mà có tham gia yếu tố kỳ ảo mức độ khác (1) Bùi Việt Thắng xác khẳng định đặc điểm truyện ngắn sau 1986: Đã tái xuất loại truyện ngắn kỳ ảo yếu tố huyễn tởng nâng...
 • 5
 • 208
 • 1

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn ngô tự lập

Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn ngô tự lập
... học kỳ ảo Chương 2: Biểu yếu tố ảo truyện ngắn Ngô Tự Lập Chương 3: Nghệ thuật xây dựng yếu tố ảo CHƯƠNG SƠ LƯỢC VỀ NHÀ VĂN NGÔ TỰ LẬP VÀ GIỚI THUYẾT VỀ VĂN HỌC KỲ ẢO 1.1 Sơ lược tác giả Ngô ... thuyết Ngô Tự Lập văn học kỳ ảo 17 chương 22 biỂu hiỆn cỦa yẾu tỐ kỲ Ảo 22 truyỆn ngẮn ngô tỰ lẬp 22 2.1 Không gian, thời gian kì ảo ... xuất yếu tố kỳ ảo Thời điểm xuất yếu tố ảo thường đêm tối, đêm đen thời gian ngừng trôi, tạm chết khoảnh khắc Bóng đêm có vai trò đặc biệt kì ảo Trong tuyển tập truyện ngắn mình, Ngô Tự Lập...
 • 105
 • 144
 • 1

Tài liệu Luận văn thạc sĩ " Yếu tố huyền ảo trong truyện ngắn Mỹ Latinh (Khảo sát qua hai tác gia: Jorge Luis Borges và Gabriel Garcia Marquez) " docx

Tài liệu Luận văn thạc sĩ
... gian” TIỂU KẾT KẾT LUẬN Thư mục tham khảo: Tài liệu tiếng Việt: Tài liệu Tiếng Anh: Yếu tố huyền ảo truyện ngắn Mỹ Latinh (Khảo sát qua hai tác gia: Jorge Luis Borges Gabriel Garcia Marquez) 3.1 Kết ... ngắn yếu tố huyền ảo 1.4.2 Hai bậc thầy truyện ngắn 1.4.2.1 Jorge Luis Borges (1899 – 1986) 1.4.2.2 Gabriel Garcia Marquez (1928 – ) TIỂU KẾT YẾU TỐ HUYỀN ẢO NHÌN TỪ CẢM HỨNG VÀ HỆ ĐỀ TÀI (KHẢO SÁT ... ngắn yếu tố huyền ảo 1.4.2 Hai bậc thầy truyện ngắn 1.4.2.1 Jorge Luis Borges (1899 – 1986) 1.4.2.2 Gabriel Garcia Marquez (1928 – ) TIỂU KẾT YẾU TỐ HUYỀN ẢO NHÌN TỪ CẢM HỨNG VÀ HỆ ĐỀ TÀI (KHẢO SÁT...
 • 39
 • 1,110
 • 12

Yếu tốảo trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ppsx

Yếu tố kì ảo trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ppsx
... khái niệm "kỳ ảo" "văn học kỳ ảo" tồn nhiều vấn đề gây tranh luận thân khái niệm Nhưng rõ ràng, văn học Việt Namsau 1975, yếu tố kỳ ảo xuất ngày nhiều hầu hết thể loại bật truyện ngắn Là thể loại ... thuật, nhân vật, tình truyện Trong khuôn khổ viết nhỏ này, muốn trình bày vai trò quan trọng yếu tố kỳ ảo việc xây dựng tình truyện ngắn Yếu tố kỳ ảo mối quan hệ với tình truyện Nhà văn Nguyễn ... đọc Với mặt mạnh đó, truyện ngắn viết theo lối kỳ ảo, sử dụng yếu tố ảo có đóng góp định cho hưng thịnh thể loại hai thập niên vừa qua Bởi, yếu tố kỳ ảo chi phối đến thành tố khác kết cấu tác...
 • 7
 • 284
 • 3

Yếu tốảo trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Yếu tố kì ảo trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
... cách hệ thống Yếu tố ảo truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Bằng yêu mến chất văn, đồng thời qua việc tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, nhận thấy chất ảo truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp có “ma ... chưa đầy đủ ta nói truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mà không nhắc đến yếu tố ảo Bởi vậy, luận văn sâu tìm hiểu Yếu tố ảo truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp sở khảo sát toàn truyện ngắn nhà văn Chọn ... thức biểu ảo truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp CHƢƠNG 1: KHÁI LƢỢC VỀ YẾU TỐ KÌ ẢO VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY THIỆP 1.1 Khái lƣợc yếu tố ảo Trải qua chặng đường phát triển, ảo dần...
 • 117
 • 307
 • 2

Yếu tố kỳ ảo trong truyện cổ andersen

Yếu tố kỳ ảo trong truyện cổ andersen
... tương lai tốt đẹp 2.1.3 Sự tác động yếu tố ảo tới cốt truyện truyện cổ Andersen Trong câu chuyện Andersen, yếu tố ảo lúc xuất mà tùy thuộc vào truyện Chính mà việc cho yếu tố ảo xuất mang ... kê truyện cổ Andersen 17 Chương YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN CỔ ANDERSEN 18 2.1 Sự tác động yếu tố ảo tới cốt truyện 18 2.1.1 Khái niệm cốt truyện 18 2.1.2 Đặc điểm cốt truyện ... GDTH Khóa luận tốt nghiệp đại học Trường ĐHSP Hà Nội Chương 2: YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN CỔ ANDERSEN 2.1 Sự tác động yếu tố ảo tới cốt truyện 2.1.1 Khái niệm cốt truyện Cốt truyện hệ thống...
 • 44
 • 115
 • 0

yếu tốảo trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp

yếu tố kì ảo trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp
... yếu tố ảo rút hiệu nghệ thuật Mặc dù truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp đậm đặc yếu tố ảo song toàn truyện ngắn ông truyện ngắn yếu tố ảo Do khảo sát nghiên cứu tập trung số 35 truyện ngắn ... 2: YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP – NHÌN TỪ THẾ GIỚI HÌNH TƯỢNG 2.1 Yếu tố ảo giới nhân vật Yếu tố ảo tác động đến nhiều phương diện khác truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, ... điểm yếu tố ảo sáng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Chương 3: Yếu tố ảo truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp – nhìn từ phương thức thể Nội dung chương hướng vào việc phương thức mà Nguyễn Huy Thiệp...
 • 128
 • 154
 • 1

Yếu tố kỳ ảo trong một số truyện ngắn g môpatxăng

Yếu tố kỳ ảo trong một số truyện ngắn g môpatxăng
... vê truyện ngắn mà vào nghiên cứu phơng diện "Yếu tố ảo truyện ngắn ông Tìm hiểu Môpátxăng, đợc biết ông viết 306 truyện ngắn nhng hạn chế ngoại ngữ, t liệu nên tập trung khảo sát truyện ngắn ... phận, tình truyện 21 Chơng yếu tố ảo số truyện ngắn g. môpátxăng nhìn từ mối quan hệ với kết cấu tác phẩm Yếu tố ảo mối quan hệ với tình truyện Trong truyện ngắn G. Môpátxăng, yếu tố ảo có ... nhìn" G. Môpátxăng đời ngời Trong truyện ngắn G. Môpátxăng với việc sử dụng yếu tố ảo sáng tác, tạo không gian riêng cho tác phẩm Đó không gian mơ hồ, mông lung; đờng viền xác định; không gian...
 • 58
 • 367
 • 2

YẾU tố kỳ ảo TRONG SÁNG tác võ THỊ hảo (QUA TIỂU THUYẾT GIÀN THIÊU và tập TRUYỆN NGẮN

YẾU tố kỳ ảo TRONG SÁNG tác võ THỊ hảo (QUA TIỂU THUYẾT GIÀN THIÊU và tập TRUYỆN NGẮN
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––– CAO THỊ THU HOÀI YẾU TỐ KỲ ẢO TRONG SÁNG TÁC VÕ THỊ HẢO (QUA TIỂU THUYẾT GIÀN THIÊU VÀ TẬP TRUYỆN NGẮN NHỮNG TRUYỆN KHÔNG NÊN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM) Chuyên ngành: ... hình tiểu thuyết Giàn thiêu tập truyện Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm Qua khảo sát giới nhân vật hai sáng tác Thị Hảo, nhận thấy giới nhân vật tiểu thuyết Giàn thiêu tập truyện Những truyện ... Thử khảo sát số tập truyện ngắn, thấy tỉ lệ truyện sử dụng yếu tố ảo cao Chẳng hạn tất truyện Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm Thị Hảo yếu tố ảo; Còn tập truyện Hồn trinh nữ tác...
 • 121
 • 153
 • 0

vai trò yếu tố kỳ ảo trong việc thể hiện khát vọng của người phụ nữ trong truyền kỳ mạn lục

vai trò yếu tố kỳ ảo trong việc thể hiện khát vọng của người phụ nữ trong truyền kỳ mạn lục
... Thị Hải Yến – Vai trò yếu tố kỳ ảo việc thể khát vọng người phụ nữ truyền kỳ mạn lục dựng nhân vật người phụ nữ Đồng thời thấy tài Nguyễn Dữ việc sử dụng yếu tố kỳ ảo kết hợp yếu tố thực cách ... yếu tố kỳ ảo việc thể khát vọng người phụ nữ - Phân loại, phân tích, cắt nghĩa người phụ nữ Truyền kỳ mạn lục từ góc nhìn yếu tố kỳ ảo Nội dung nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề bi kịch khát ... – Vai trò yếu tố kỳ ảo việc thể khát vọng người phụ nữ truyền kỳ mạn lục 6.3 Phƣơng pháp so sánh Để thấy mối liên hệ đa dạng, đa chiều nét chung, nét riêng độc đáo nhân vật nữ Truyền kỳ mạn lục, ...
 • 114
 • 708
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố huyền ảo trong truyện ngắn của maquezyếu tố kỳ ảo trong sáng tác võ thị hảo qua tiểu thuyết giàn thiêu và tập truyện ngắn những truyện không nên đọc lúc nửa đêmyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngyếu tố kì ảo trong truyền kì mạn lụcyếu tố kì ảo trong truyền kì mạn lục của nguyễn dữyếu tố kì ảo trong truyện cổ andersenyếu tố kì ảo trong truyền thuyết dân gianyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết ngồi của nguyễn bình phươngyếu tố huyền thoại trong truyện ngắn việt nam đương đạitruyện ngắn gabriel garcía márquezyếu tố kỳ ảoyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngyếu tố thần kì trong truyền thuyếtyếu tố thần kì trong truyện cổ tích việt namyếu tố thần kì trong truyện cổ tích tấm cámTiêu chuẩn ISO 4309 crane wire ropesTÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG VẬYbài thơ Tìm ổ của Võ QuảngThực trạng bán hàng và marketting cho sản phẩm mới tại Công ty liên doanh TNHH Hải HàTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựĐề án tái cấu trúc công ty cổ phần xây dựng 121Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải PhòngSubjunctive câu gả định dài hai mươi ký tựWish Câu điều ước câu giả định câu điều ướcỨng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu hồ tiêu tại công tyMẫu thuyết minh đề ánThuyết minh kỹ thuật hệ thống truyền thông đa dịch vụThiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuấtPhân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt Kim LânYLE flyers word listKiến thức, thực hành về kiểm soát hen phế quản của bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013TÌM HIỂU QUY TRINH sản XUẤT cá TRA FILLET ĐÔNG LẠNH NĂNG SUẤT 1800KGMẺTính toán kiểm tra xe tải khi xe chở quá tảiTính toán máy nghiền con lăn nhà máy đạm ninh bìnhTỔNG hợp các PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH sắt TRONG nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập