Xác định các thông số của đỉnh phổ gamma dạng gauss ghi được bằng phổ kế dùng detector nhấp nháy

xác định các thông số của đỉnh phổ gamma dạng gauss ghi được bằng phổ kế dùng detector nhấp nháy

xác định các thông số của đỉnh phổ gamma dạng gauss ghi được bằng phổ kế dùng detector nhấp nháy
... thuyết cách xác định thông số: vị trí đỉnh x0 , độ lệch chuẩn  , biên độ đỉnh y0 , diện tích đỉnh S A đỉnh phổ gamma dạng Gauss Nội dung chương xử lý số liệu tính toán thông số đỉnh phổ gamma dạng ... dạng Gauss bao gồm: vị trí đỉnh x0 , độ lệch chuẩn  , biên độ đỉnh y0 , diện tích đỉnh S A Trong khuôn khổ luận văn này, xác định thông số đỉnh phổ gamma dạng Gauss ghi phổ kế dùng detector nhấp ... 3.12 Đỉnh phổ Cs – 137 vùng quan tâm từ kênh 460 đến kênh 560 Hình 3.13 Khớp đỉnh phổ với hàm Gauss KẾT LUẬN Tổng quát nghiên cứu Đề tài: “ Xác định thông số đỉnh phổ gamma dạng Gauss ghi phổ kế...
 • 69
 • 614
 • 1

xác định các thông số của xe chạy trên cầu từ tập số liệu đo dao động

xác định các thông số của xe chạy trên cầu từ tập số liệu đo dao động
... xe di động phương pháp phần tử hữu hạn Các ví dụ tính tốn thể độ tin cậy thuật tốn chương trình lập 50 XÁC ĐỊNH CÁC THƠNG SỐ CỦA XE CHẠY TRÊN CẦU TỪ TỆP SỐ LIỆU ĐO DAO ĐỘNG Thơng số xe chạy cầu ... định thơng số xe chạy cầu Bài tốn xác định thơng số xe từ số liệu đo dao động thực chất tốn nhận dạng thơng số xe di chuyển cầu từ số liệu đo đạc giám sát Với kết cấu giám sát, thơng số tình trạng ... trình sử dụng để mơ số liệu đo dao động kết cấu cầu xe chạy cầu Từ kết đó, kết hợp với số liệu đo đạc thuật tốn nhận dạng trình bày chương sau để xác định tham số xe chạy cầu 43 Hình 1-2 Sơ...
 • 90
 • 248
 • 0

Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot

Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot
... 15 Xây dựng chương trình xác định thông số tầng chứa dầu khí phương pháp biểu đồ cắt crossplot CHƯƠNG CÁC THÔNG SỐ CỦA TẦNG CHỨA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC ... Tuân Xây dựng chương trình xác định thông số tầng chứa dầu khí phương pháp biểu đồ cắt crossplot 2.2.2 Xác định tầng chứa phương pháp điện trở suất 26 2.2.3 Xác định tầng chứa phương pháp ... tài Xây dựng chương trình xác định thông số tầng chứa dầu khí phương pháp biểu đồ cắt crossplot với nội dung tìm hiểu nghiên cứu phương pháp biểu đồ cắt crossplot để xây dựng nên phần mềm xác...
 • 100
 • 209
 • 0

Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn be5030

Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn be5030
... l cỏc ngun gamma n nng Cỏc nh c chn xõy dng ng chun nng lng cú giỏ tr phõn b u vựng nng lng gamma quan tõm l tt nht Trờn thc t, nu khụng cú ngun chun gamma n nng, cú th s dng ngun gamma phc cú ... vch bc x gamma tng ng xõy dng ng chun nng lng bng thc nghim cn phi xỏc nh v trớ nh hp th ton phn ca vch gamma ó bit trc nng lng Ngun chun nng lng l ngun ó bit trc nng lng ca cỏc bc x gamma phỏt ... lun tt nghip vi ti Xỏc nh cỏc c trng ca h ph k gamma bỏn dn Be5030 , tỏc gi c giao nhng nhim v sau: Tỡm hiu s cu to, nguyờn lớ hot ng ca h ph k gamma bỏn dn di nng lng rng Canberra v xỏc nh...
 • 22
 • 389
 • 0

Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn BE5030

Xác định các đặc trưng của hệ phổ kế gamma bán dẫn BE5030
... nghip Lờ c Thin Hỡnh 3.10 Ph gamma ca mu chun RGU lng 99g c o trờn h ph k gamma BE5030 vi thi gian o 74349 s .44 Hỡnh 3.11 ng cong hiu sut ghi c ghi nhn bng h ph k gamma bỏn dn vi mu chun RGU1 ... 46 Hỡnh 3.12a Ph gamma ca mu t ỏ BN c o trờn h ph k gamma bỏn dn BE5030 thuc B mụn Vt lý ht nhõn trng i hc Khoa hc T nhiờn, HQGHN thi gian o 55253s 47 Hỡnh 3.12b Ph gamma ca mu t ỏ BT ... ton phn ca bc x gamma cú nng lng thp nm trờn nn Compton liờn tc ca bc x gamma cú nng lng cao Nhng bc x gamma cú nng lng ln v cng mnh, s lm sai lch v trớ nh hp th ton phn ca vch gamma cú nng lng...
 • 52
 • 296
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số thích hợp để xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp hóa lý với chất keo tụ là phèn nhôm và phèn sắt

Nghiên cứu xác định các thông số thích hợp để xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp hóa lý với chất keo tụ là phèn nhôm và phèn sắt
... MÔI TRƯỜNG -\[ - HUÊ MINH THẮNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THÍCH HỢP ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ VỚI CHẤT KEO TỤ LÀ PHÈN NHÔM VÀ PHÈN SẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Ths ... CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG Z@Y ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THÍCH HỢP ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ VỚI CHẤT KEO TỤ LÀ PHÈN NHÔM VÀ PHÈN SẮT Z@Y NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG ... tượng nghiên cứu Phương pháp keo tụ sử dụng phèn nhôm, phèn sắt để xử nước rỉ rác 3.2 Thời gian nghiên cứu Từ ngày 15/11/2010 – 30/04/2011 3.3 Mục tiêu nghiên cứu Xác định thông số thích hợp để...
 • 65
 • 107
 • 0

Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc

 Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc
... Chương 19: Thiết lập thông số máy tính cho việc quản màu sắc Photoshop CS TOYO) mà bạn sử dụng để mô màu sắc Công cụ quản màu sắc Các công cụ quản màu sắc gọi Module so khớp màu (Color ... Chương 19: Thiết lập thông số máy tính cho việc quản màu sắc Photoshop CS ICC profile để mô tả đặc trưng màu sắc máy tính Để tìm hiểu thêm việc thiết lập không gian màu sắc RGB CMYK Photoshop, ... Chương 19: Thiết lập thông số máy tính cho việc quản màu sắc Photoshop CS Trong Adobe Gamma chạy, thiết lập điều khiển độ tương phản máy tính tuỳ chọn cao Trên nhiều máy tính, việc điều chỉnh...
 • 14
 • 723
 • 1

Các thông số của mũi khoan

Các thông số của mũi khoan
... ngang Th«ng sè h×nh häc cña mòi khoan α f = 60 ®Õn 80 C¾t gät tèt α f > 80 Lùc c¾t lín, dÔ gÉy mòi khoan α f < 60 Kh«ng c¾t gät ®­îc Th«ng sè h×nh häc cña mòi khoan Gãc tr­íc 19 γ o - 40o f = ... Th«ng sè h×nh häc cña mòi khoan γ f: Gãc tr­íc β f: Gãc c¾t α f: Gãc sau σ: Gãc c«n chÝnh Ψ: Gãc nghiªng cña l­ìi c¾t ngang...
 • 4
 • 1,398
 • 20

bài 12 - thực hành : điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài

bài 12 - thực hành : điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài
... Bài 8: Mạch tạo xung: Chức mạch tạo xung: Mạch tạo xung mạch điện tử để biến đổi lượng dòng điện chiều thành lư ợng dao động điện có dạng xung tần số theo yêu cầu Sơ đồ nguyên lí làm việc mạch ... mạch tạo xung đa hài tự dao động: Khái niệm :Mạch tạo xung đa hài tự dao động mạch điện tử tạo xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì có hai trạng thái cân không ổn định Sơ đồ mạch điện:hình ... tiêu: Điều chỉnh từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng Điều chỉnh chu kì xung nhanh hay chậm Có ý thức thực quy trình quy định an toàn Chú : Vì thiết bị thí nghiệm :Nên...
 • 17
 • 2,682
 • 39

Bài 12: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO

Bài 12: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
... LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Một số linh kiện mạch tạo xung đa hài Một số loại điện trở vòng màu Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – ... ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ TRÍ LẮP LINH KIỆN TRONG MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI:  Một số linh kiện mạch tạo xung đa hài  Một số loại LED Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ... Một số linh kiện mạch tạo xung đa hài Một số loại tranzitor Bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I – GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ MẠCH IN, CÁC LINH KIỆN VÀ VỊ...
 • 15
 • 10,120
 • 51

tính chọn các thông số của mạch động lực

tính chọn các thông số của mạch động lực
... A Để chọn đợc van cho làm việc với thông số định mức trên, tra bảng thông số van ( diod, tiristor) chọn van có thông số điện áp ngợc (Unv), dòng điện định mức(Iđmv) lớn gần với thông số tính ... dây sát Các lớp dây cách điện với bìa cách điện Cách tính thông số nh sau: Khi dây quấn chữ nhật đợc tính: W1l = h hg bn Wil :Số vòng dây lớp Trong đó: bn - chều rộng dây quấn chữ nhật kể cách điện ... 3.220 Sau có công suất tải thông số điện áp dòng điện, theo hiểu biết ngời thiết kế, tiến hành tính toán thông số lại biến áp động lực Số vòng dây cuộn sơ cấp đợc tính W1 = U 10 220.10 = 256...
 • 15
 • 501
 • 2

Các thông số của đường dây truyền tải điện

Các thông số của đường dây truyền tải điện
... trỉåìng tải nhỉỵng âiãøm cạch tám O mäüt âoản x Theo âënh lût Ampere vãư quan hãû giỉỵa H x v I x , ta cọ: Πx ∫H x ds = I x (1.4) Ix 2πx (1.5) Hay Hx= Våïi I x l dng âiãûn khẹp mảch tải bạn kênh ... trỉåìng (V/m) chênh bàòng lỉûc (N) tạc dủng lãn âån vë âiãûn têch coulomb tải âiãøm âang xẹt) Âiãûn thãú tỉång ỉïng tải cạc âiãøm v l: , 2πε D1 q V2 = ln 2πε D2 V1 = q ln 1.10 ÂIÃÛN DUNG CA ... Thnh Viãût Trang Mảng & thiãút bë siãu cao Bäü män Hãû thäúng âiãûn Hx = I x 2πr (1.7) Cm ỉïng tỉì tải vë trê x âỉåüc xạc âënh båíi: B x = µH x = µI x 2πr (1.8) Trong âọ: (1.9) µ = µ0 µr µ = âäü...
 • 45
 • 1,030
 • 10

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động giám sát các thông số của mô hình nhà máy nhiệt điện dầu, ứng dụng trong đầu tạo

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động giám sát các thông số của mô hình nhà máy nhiệt điện dầu, ứng dụng trong đầu tạo
... c a h SCADA C u trỳc chung c a h SCADA ủ c minh ho hỡnh 1.1 Hệ thống điều khiển giám sát NI Nối trực tiếp NI Thiết bị điều khiển tự động NI I/O NI Nối qua mạng NI: (Network Interface) Giao diện ... bus h th ng H th ng b o v , c ch th c hi n ch c nng an ton Giao diện ngời - máy Lập báo cáo tự động Cảnh báo, báo động Điều khiển cấp cao Cơ sở liệu trình I/O Server I/O Driver Hỡnh 1.2 T ch ... tr m xa v truy n t i v khu trung tõm ủ x lý Trong cỏc h th ng nh v y thỡ h truy n thụng v ph n c ng ủ c ủ t lờn hng ủ u v c n s quan tõm nhi u hn Trong nh ng nm g n ủõy s ti n b v t b c c a cụng...
 • 105
 • 364
 • 0

Tài liệu Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu docx

Tài liệu Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu docx
... Chương 19: Thiết lập thông số máy tính cho việc quản màu sắc Photoshop CS TOYO) mà bạn sử dụng để mô màu sắc Công cụ quản màu sắc Các công cụ quản màu sắc gọi Module so khớp màu (Color ... Fantasy Chương 19: Thiết lập thông số máy tính cho việc quản màu sắc Photoshop CS A Các máy quét phần mềm ứng dụng tạo tài liệu màu Người dùng chọn không gian làm việc tài liệu B Profile ICC ... Chương 19: Thiết lập thông số máy tính cho việc quản màu sắc Photoshop CS ICC profile để mô tả đặc trưng màu sắc máy tính Để tìm hiểu thêm việc thiết lập không gian màu sắc RGB CMYK...
 • 14
 • 230
 • 0

Một số phương pháp đo các thông số của cáp sợi quang

Một số phương pháp đo các thông số của cáp sợi quang
... máy phát quang máy đo công suất quang - Phương pháp đo quang dội gọi đo tán xạ ngược : Dùng máy đo quang dội OTDR Nguyễn Danh Tuấn Lớp 46K- ĐTVT 41 Một số phương pháp đo thông số cáp sợi quang Đồ ... trúc sợi quang 19 Một số phương pháp đo thông số cáp sợi quang Đồ án tốt nghiệp 1.2.6.3 Dạng ống đệm lỏng Sợi quang (đã bọc lớp phủ) đặt ống đệm có đường kính lớn đường kích thước sợi quang sợi quang ... lượng mặt cứt đầu sợi quang, vị trí tương đối hai đầu sợi quang, thông số hai sợi Nguyễn Danh Tuấn Lớp 46K- ĐTVT 27 Đồ án tốt nghiệp Một số phương pháp đo thông số cáp sợi quang Suy hao mối hàn...
 • 74
 • 780
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xác định các thông số của động cơcông thức xác định các thông số của tác nhân sấyxác định các thông số của bộ truyềntính các thông số của đường tần suất lý luận và sai số xác định chúngcách xác định các thông số của tinh thể khí trơcách xác định các thông số của kim loạimột số định nghĩa về các thông số của cần trục cầu trụcxác đònh các thông số động học các quá trình khử các chất dinh dưỡng trong vùng thiếu khí hiếu khí và lắngcác thông số của mãcác thông số của bơmcác thông số của ảnhcác thông số cơ bản của dung dịch sétvà cách đo các thông số của dung dịch sétcác thông số của op ampthiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màucác thông số của đĩa xíchphân tích về những tố chất chính mà giới doanh nhân việt cần có trong nền kinh tế thị trườngPhối Hợp Các Lực Lượng Tuyên Truyền Về Khai Thác Thủy Sản Cho Ngư Dân Vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Hiện NayChuyên đề và phương pháp giải các định luật bảo toàn ( vật lý lớp 10)Đề thi HSG Toán 9 cấp Tỉnh 2017 có đáp án Sở GDĐT Quảng NinhĐánh giá một số đặc tính sinh lý của bốn dòng nấm có khả năng phân hủy vật liệu hữu cơ phân lập từ nền đất thâm canh lúa tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng ThápPHIẾU ĐĂNG KÍ THAM DỰ KÌ THI THPT QUỐC GIATHUYẾT TRÌNH BIẾN ĐỔI VĂN HÓA ĐÔ THỊgiáo án thể dục lớp 3 tuần 32Quản lý xã hội đối với dân di cư tự do ở huyện krông bông, tỉnh đắk lắk hiện nayTÀI LIỆU CHUYÊN đề CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và đổi mới hệ THỐNG CHÍNH TRỊ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYCác bài tiểu luận văn tiếng anhTÀI LIỆU CHUYÊN đề HÌNH THÁI KINH tế xã hội CỘNG sản CHỦ NGHĨA và đặc TRƯNG cơ bản của CHỦ NGHĨA xã hội, THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTÀI LIỆU CHUYÊN đề NHỮNG vấn đề có TÍNH NGUYÊN tắc TRONG đấu TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA cơ hội xét lại, CHỦ NGHĨA xã hội dân CHỦTÀI LIỆU CHUYÊN đề nội DUNG, đặc điểm, TÍNH CHẤT và mâu THUẪN của THỜI đại HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề dân tộc và CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc, sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG QUÂN sự hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA THỰC TIỄN đối với sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨAVăn hoá chính trị của công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam hiện nayTÀI LIỆU CHUYÊN đề tôn GIÁO và GIẢI QUYẾT vấn đề tôn GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ mở RỘNG, PHÁT TRIỂN QUAN hệ KINH tế QUỐC tế TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập