Văn hóa ứng xử trong thơ chữ hán của nguyễn du

Văn hóa ứng xử trong thơ chữ hán của Nguyễn Du

Văn hóa ứng xử trong thơ chữ hán của Nguyễn Du
... thơ chữ Hán Nguyễn Du theo thời gian để nhận diện nét Văn hóa ứng xử thơ chữ Hán Nguyễn Du - Phương pháp so sánh: So sánh Văn hóa ứng xử thơ chữ Hán Nguyễn Du với văn hóa ứng xử số danh nhân văn ... Văn hóa ứng xử thơ chữ Hán Nguyễn Du công trình chuyên biệt chưa có Vì vậy, đề tài Văn hóa ứng xử thơ chữ Hán Nguyễn Du kết hợp hai mảng lại với văn hóa, văn hóa ứng xử người Việt nói chung thơ ... Du 2.1.1 Thời đại Nguyễn Du 2.1.2 Gia đời Nguyễn Du 2.2 Thơ chữ Hán Nguyễn Du Chương 3: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU 3.1 Ứng xử thân 3.2 Ứng xử với môi trường...
 • 115
 • 692
 • 7

Vịnh sử trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du

Vịnh sử trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du
... “nhân vật lịch sử thơ chữ Hán Nguyễn Du NỘI DUNG CHƯƠNG 1 Một vài nét thơ vịnh sử 1.1 Khái niệm thơ vịnh sử Thơ vịnh sử loại thơ vịnh truyện cũ, người xưa “làm thơ vịnh sử chủ yếu để gửi ... VẬT LỊCH SỬ” TRONG THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU Phạm Thị Thùy - Lớp Văn k55 21 Các “nhân vật lịch sử thơ chữ Hán Nguyễn Du 1.Các đề tài “nhân vật lịch sử thơ chữ Hán Nguyễn Du Có thể thấy thơ viết ... dung thơ vịnh sử ………………………… 1.3 Những chặng đường phát triển thơ vịnh sử …… 1.4 Vai trò thơ vịnh sử …………………………… 1.5 Ý nghĩa việc sử dụng loại thơ vịnh sử ……… Các “nhân vật lịch sử nhắc đến thơ...
 • 42
 • 485
 • 4

TƯ TƯỞNG LÃO – TRANG TRONG THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU

TƯ TƯỞNG LÃO – TRANG TRONG THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU
... gót Lão Trang thơ ông có ảnh hưởng tưởng họ nhiều Điều thấy rõ thơ chữ Hán ông, biểu hiện, nguồn gốc kinh điển giá trị nghệ thuật thơ Nguyễn Du Thực Nguyễn Du không muốn quên đời, Lão - Trang ... độc đáo so với thơ chữ hán Trung Quốc (Lời nói đầu, Nguyễn Du toàn tập, tập 1, NXB Văn học, 1996) A BIỂU HIỆN: Thơ ông bị ảnh hưởng tưởng Lão Trang số điểm sau : Thứ nhất, Nguyễn Du muốn sống ... ông 3.2 THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU Thơ chữ Hán giữ vai trò quan trọng nghiệp văn chương Nguyễn Du, vừa nhật ký tâm trạng, vừa nhật ký có tính hành trình đại thi hào suốt thời kỳ dài Đó mảng thơ ông...
 • 21
 • 505
 • 1

Văn hóa ứng xử trong thơ nguyễn khuyến

Văn hóa ứng xử trong thơ nguyễn khuyến
... La Văn Quán, Văn hóa ứng xử giáo dục gia đình” Nguyễn Văn Lê… Những công trình nghiên cứu văn hóa văn hóa ứng xử nói chung Tuy nhiên, chúng chƣa sâu tìm hiểu văn hóa ứng xử ngƣời Việt qua văn ... sáng tác thể văn hóa ứng xử thơ Nguyễn Khuyến 21 * Tiểu kết chƣơng 22 Chƣơng 2: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHỮNG MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI CƠ BẢN 24 2.1 Văn hóa ứng xử quan hệ vua ... trị văn hóa truyền thống, đặc biệt văn hóa ứng xử Có nhiều nhà nghiên cứu phê bình dày công tìm hiểu thơ văn Nguyễn Khuyến, nhiên, công trình nghiên cứu hệ thống, cụ thể Văn hóa ứng xử thơ Nguyễn...
 • 113
 • 162
 • 3

Vấn đề phụ nữ trong một số bài thơ của bạch cư dị và thơ chữ hán của nguyễn du

Vấn đề phụ nữ trong một số bài thơ của bạch cư dị và thơ chữ hán của nguyễn du
... khổ ngời phụ nữ thực vào thơ Bạch C Dị thơ chữ Hán Nguyễn Du, trở thành điểm chung lòng nhân đạo giá trị tố cáo sâu sắc Trong thơ Bạch C Dị thơ chữ Hán Nguyễn Du, đối tợng ngời phụ nữ đợc hai ... hủ ra, thơ chữ Hán viết ngời phụ nữ Nguyễn Du chủ yếu đề cập tới đối tợng phụ nữ tài hoa bạc mệnh, nhiều tầng lớp ca nhi, kỹ nữ Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Du đề cập tới ngời phụ nữ, chiếm ... tác Nguyễn Du đề cập cách toàn diện, sâu sắc đời, số phận ngời phụ nữ xã hội phong kiến, thơ chữ Hán Nguyễn Du đề cập tới đối tợng cha toàn vẹn đầy đủ nh thơ Bạch C Dị 28 Trong thơ Bạch C Dị, ...
 • 52
 • 627
 • 3

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến.

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến.
... TƯỞNG NHÂN BẢN QUA THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN KHUYẾN TRONG DÒNG CHẢY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI 3.1 Sự vận động thống tư tưởng nhân từ thơ chữ Nôm đến thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Nguyễn Khuyễn để lại nhiều thơ ... lại nhiều thơ văn chữ Nôm chữ Hán Về chữ Hán ta khảo sát tập Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến thơ văn chữ Nôm lại vào khoảng non 100 Nội dung thơ văn chữ Nôm thơ văn chữ Hán thống nhau, bổ ... dài thơ chữ Hán từ thơ du vịnh, vịnh vật, vịnh cảnh đến tứ thời - mảng thơ đậm hồn sắc Việt Nam Tất điểm nhấn vào thơ văn ông, kết tinh thành giá trị nhân cao đẹp 18 2.3 Giá trị nhân thơ chữ Hán...
 • 24
 • 882
 • 2

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến
... TƯỞNG NHÂN BẢN QUA THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN KHUYẾN TRONG DÒNG CHẢY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI 3.1 Sự vận động thống tư tưởng nhân từ thơ chữ Nôm đến thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Nguyễn Khuyễn để lại nhiều thơ ... lại nhiều thơ văn chữ Nôm chữ Hán Về chữ Hán ta khảo sát tập Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến thơ văn chữ Nôm lại vào khoảng non 100 Nội dung thơ văn chữ Nôm thơ văn chữ Hán thống nhau, bổ ... này, khảo sát toàn tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, đặc biệt sâu vào khảo sát dịch thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Trần Văn Nhĩ tuyển chọn dịch thơ, NXB Văn Nghệ Thành...
 • 24
 • 442
 • 0

Những đặc sắc nghệ thuật trong thơ chữ hán của nguyễn trãi

Những đặc sắc nghệ thuật trong thơ chữ hán của nguyễn trãi
... gian thơ chữ Hán Nguyễn Trãi Chơng II: nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thơ chữ Hán Nguyễn Trãi Chơng III: Nghệ thuật sử dụng chất liệu văn học Trung Quốc thơ chữ Hán Nguyễn Trãi Chơng IV: Nghệ thuật ... giới nghệ thuật thơ Chơng II : nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thơ chữ Hán Nguyễn Trãi Ngôn ngữ thơ chữ Hán Nguyễn Trãi trớc hết mang nét chung nghệ thuật trung đại phơng Đông, chịu chi phối t nghệ ... sinh Nguyễn Trãi II Mục đích yêu cầu Có thể nói bên cạnh thơ Nôm thơ chữ Hán Nguyễn Trãi đóng vị trí quan trọng nghiệp văn chơng Khi chọn vấn đề tìm hiều "Những đặc sắc nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn...
 • 70
 • 1,224
 • 2

Nho giáo và văn hóa ứng xử trong tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nho giáo và văn hóa ứng xử trong tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm
... xử tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu hình thức văn hóa ứng xử Các hình thức ứng xử đó, quy ba hình thức bản: là, ứng xử với sự, tức phản ông trước biến đổi kiện nhân tình thái; hai là, ứng xử ... giáo (Nho, Phật, Lão) Trong văn cảnh này, chủ yếu tập trung xem xét vai trò Nho giáo tưởng ông văn hóa ứng xử (4) Thứ nhất, Nguyễn Bỉnh Khiêm thể cách ứng xử trước Từ chứng thực nhân tình thái ... trị văn hóa Khi tiếp cận văn hóa ứng xử tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy cách tiếp cận thứ hai thứ ba phù hợp nhất, chuẩn mực tiền định để đánh giá hoạt động giao tiếp người học thuyết Nho giáo...
 • 22
 • 1,580
 • 4

Học về văn hóa ứng xử trong lễ cưới

 Học về văn hóa ứng xử trong lễ cưới
... lời xin lỗi tham gia tiệc cưới Điều chứng tỏ bạn thành thật chúc mừng hạnh phúc họ Văn hóa ứng xử lễ cưới Lễ cưới ngày đại đôi lứa, phút thiêng liêng để uyên ương nên duyên chồng vợ Là vị khách ... trọng làm bạn trở lên bật cưới đôi trẻ mà thể bạn người coi trọng chủ nhân tiệc cưới Nguồn ảnh: quangtrinet.com Một điều mà bạn cần ý nên cẩn thần giao tiếp ứng xử Tiệc cưới thường đông khách, ... khách, vị khách lại có phong thái cách giao tiếp ứng xử khác Vì từ tốn, nhã nhặn giao tiếp; lịch sự, ân cần ứng xử điều vô cần thiết dự tiệc cưới Đặc biệt dùng tiệc, bạn nên từ tồn cởi mở để...
 • 6
 • 912
 • 6

Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp

 Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp
... doanh nghiệp Chỉ doanh nghiệp có phát triển bền vững Vai trò văn hóa ứng xử doanh nghiệp Văn hóa ứng xử doanh nghiệp nhân tố góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ... riêng: Văn hóa ứng xử phần văn hóa doanh nghiệp Xây dựng, củng cố mối quan hệ doanh nghiệp, cách xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp Nguyên tắc ứng xử nhà lãnh đạo với cấp Là người ứng đầu doanh ... hình ảnh doanh nghiệp: Cách ứng xử cấp với cấp dưới, đồng nghiệp với có ảnh hưởng lớn tới hiệu công việc, tới thành công doanh nghiệp Cách cư xử doanh nghiệp người doanh nghiệp hưởng ứng, thúc...
 • 7
 • 1,005
 • 13

đề văn hoá ứng xử trong quan hệ vợ chồng- một khía cạnh nhỏ trong hình thái

đề văn hoá ứng xử trong quan hệ vợ chồng- một khía cạnh nhỏ trong hình thái
... Văn hoá ứng xử thể khát vọng sống người chân - thiện - mỹ Văn hoá ứng xử thể qua hai hình thái Văn hoá nói văn hoá hành động Bài viết đề cập đến vấn đề văn hoá ứng xử quan hệ vợ chồng- khía cạnh ... Văn hoá tổng thể nói chung giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo trình lịch sử” Ứng xử từ ghép gồm ứng xử Ứng ứng đối, ứng đáp, ứng phó, ứng biến… xử xử thế, xử lý, xử sự, hành sử… ứng xử ... hệ vợ chồng- khía cạnh nhỏ hình thái Ứng xử quan hệ vợ chồng nhân tố vô quan trọng đời sống hôn nhân gia đình, nhiên để hiểu đánh giá quan hệ không đơn giản Ứng xử quan hệ vợ chồng đa dạng phong...
 • 11
 • 391
 • 0

phân tích nội dung Văn hóa ứng xử trong Ngành Hải quan

phân tích nội dung Văn hóa ứng xử trong Ngành Hải quan
... hóa đòi hỏi công chức hải quan phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phải có tâm, có tầm, phải nắm vững văn pháp luật liên quan, lại cần phải có văn hóa giao tiếp ứng xử có khả làm tốt công ... phê bình, xử lý, có lời nhắc nhở nhẹ nhàng, tác dụng Đã đến lúc lãnh đạo quan, công sở phải ý nhiều đến việc xây dựng môi trường văn hoá nơi làm việc II- VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG NGÀNH HẢI QUAN Nhận ... tắc ứng xử công chức Hải quan bao gồm Điều Các hành vi bị cấm PHẦN II: Quy định cụ thể Điều Ứng xử với thân Điều Ứng xử với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh Điều Ứng xử với...
 • 10
 • 763
 • 10

Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp

Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp
... nghĩa từ "dũng cảm", sau nói đến cách thức Có nhiều cách thức ứng xử để làm cấp dũng cảm, ba cách thức ứng xử với bên cách thức ứng xử với thân, là: dũng cảm chịu trách nhiệm, dũng cảm nhận việc, ... nhiều, mà phải tạo liên kết văn hóa doanh nghiệp Đó tâm ông Nguyễn Ngọc Sang, Tổng giám đốc Công ty Liksin Cách cư xử sếp yếu tố cần thiết để tạo thành công Nếu sếp đối xử với nhân viên tin tinh ... viên Tuy nhiên, doanh nghiệp có điều kiện tài để thực điều Sự thiếu thốn tài cản trở việc thu hút giữ chân người giỏi doanh nghiệp có ba điều Vì vậy, lãnh đạo nhà quản lý doanh nghiệp phải có...
 • 23
 • 329
 • 4

Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong công ty cổ phần du lịch và thương mại phương đông

Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong công ty cổ phần du lịch và thương mại phương đông
... tài: Tìm hiểu văn hoá ứng xử Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Phương Đông CHƢƠNG II: THỰC TẾ VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ĐÔNG 2.1 Vài nét công ty Cổ phần Du ... tài: Tìm hiểu văn hoá ứng xử Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Phương Đông 2.2 Thực tế văn hoá ứng xử công ty Cổ phần Du lịch Thƣơng mại Phƣơng Đông PHƢƠNG ĐÔNG Hình 4: Mô hình quan hệ văn hoá ứng ... thực tế văn hoá ứng xử Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Phương Đông Sinh viên : Lê Thùy Dung Lớp : VH 901 -3- Tên đề tài: Tìm hiểu văn hoá ứng xử Công ty Cổ phần Du lịch Thương Mại Phương Đông...
 • 91
 • 420
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa ứng xử trong doanh nghiệpvăn hóa ứng xử trong gia đình việt namvăn hóa ứng xử trong gia đìnhvăn hóa ứng xử trong phật giáovăn hóa ứng xử trong xã hộikhái niệm văn hóa ứng xử trong doanh nghiệpvăn hóa ứng xử trong gia đình người việtvăn hóa ứng xử trong học đường là gìvăn hóa ứng xử trong kinh doanh ở việt namvăn hóa ứng xử trong trường đại họcvai trò của văn hóa ứng xử trong kinh doanhvăn hóa ứng xử trong kinh doanh là gìvăn hóa ứng xử trong cuộc sốngvăn hóa ứng xử trong học đường hiện nayvăn hóa ứng xử trong giới trẻ hiện nayLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerPhát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập