Nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng pectinase ở một số chủng bacillus

NGHIÊN CỨU SỰ TỔNG HỢP CẢM ỨNG PECTINASE MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS

NGHIÊN CỨU SỰ TỔNG HỢP CẢM ỨNG PECTINASE Ở MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS
... cao hiệu sinh tổng hợp pectinase, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tổng hợp cảm ứng pectinase số chủng Bacillus ” Mục tiêu đề tài: - Nâng cao hiệu sinh tổng hợp pectinase số chủng Bacillus - Nâng ...  Nghiên cứu nước Pectinase nghiên cứu từ lâu giới với nhiều khía cạnh đa dạng, điều hoà sinh tổng hợp enzym pectinase nghiên cứu đựơc đăng nhiều tạp chí Việc nghiên cứu sinh tổng hợp cảm ứng ... tổng hợp cảm ứng vài enzym Chẳng hạn chất tổng hợp cảm ứng β- galactosidlactose (hoặc chất cảm ứng tương tự nó) khả gây tổng hợp cảm ứng enzym β- galactosidase đồng thời gây tổng hợp cảm ứng hai...
 • 78
 • 530
 • 2

nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng cellulase một số chủng bacillus phân lập từ đất vườn

nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng cellulase ở một số chủng bacillus phân lập từ đất vườn
... cellulase số chủng Bacillus phân lập từ đất vườn Mục tiêu đề tài Nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp cellulase chủng Bacillus phân lập từ đất vườn Nhiệm vụ đề tài Phân lập số chủng Bacillus sinh ... PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thùy Dương NGHIÊN CỨU SỰ TỔNG HỢP CẢM ỨNG CELLULASE MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VƯỜN Chuyên ngành: Vi sinh vật Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC ... chế tổng hợp cellulase Cao ngô, cao nấm men, pepton chất tăng sinh tổng hợp cellulase số chủng VSV, kìm hãm tổng hợp cellulase số chủng khác 1.3.4 Cơ chế điều hòa sinh tổng hợp enzyme Sự tổng hợp...
 • 108
 • 144
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố và ứng dụng của một số chủng vi khuẩn azotobacter trong điều kiện sinh thái đất trồng lúa tại xã hòa nhơn hòa liên hòa vang đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố và ứng dụng của một số chủng vi khuẩn azotobacter trong điều kiện sinh thái đất trồng lúa tại xã hòa nhơn  hòa liên  hòa vang  đà nẵng
... n sinh thái ñ t tr ng lúa t i Hòa Nhơn, Hòa Liên - Hòa Vang - Đà N ng” T ñó làm s khoa h c cho vi c l a Azotobacter có kh c ñ nh ñ m m nh sinh t ng h p IAA cao ñ tr ng lúa ñi u ki n sinh thái ... l c 2.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U b Xác ñ nh s lư ng vi khu n Azotobacter gam ñ t - Các ch ng vi khu n Azotobacter ñư c phân l p t ñ t tr ng lúa t i Hòa Nhơn, Hòa Liên - Hòa Vang - TP ĐN c Phương ... tu i): 1/3 phân N + ½ phân K 2.3.10 Phương pháp x lí s li u 13 14 CHƯƠNG Trung bình Th t 3.1 S PHÂN B C A VI KHU N AZOTOBACTER TRONG Đ T TR NG LÚA T I XÃ HÒA NHƠN, HÒA LIÊN - HÒA VANG – TP trung...
 • 13
 • 573
 • 1

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu cơ

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu cơ
... MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LƯU THỊ XUÂN THI NGHIÊN CỨU SỰ OXID HÓA CỦA KMnO4/CuSO4 5H2O TRÊN MỘT SỐ NHÓM ĐỊNH CHỨC CHÍNH TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG ... hương phương ) chưa nghiên cứu - Siêu âm vi sóng phương pháp kích hoạt mới, hữu ích cho phản ứng tổng hợp hữu không dung môi Các phương pháp chưa áp dụng nghiên cứu rộng rãi phản ứng oxid hóa KMnO4/CuSO4 ... 12,6 mmol) trộn với CuSO4 5H2O (2 g ∼ mmol) môi trường không dung môi để oxid hóa số nhóm đònh chức. 119 25 Luận án Tiến Só Hóa học Bảng 1.6 Oxid hóa KMnO4 môi trường không dung môi Chất Thời giana...
 • 211
 • 257
 • 0

Nghiên cứu tổng hợpứng dụng của một số vật liệu khung kim loại - Hữu cơ

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của một số vật liệu khung kim loại - Hữu cơ
... màu số vật liệu tổng hợp 2.2 Nội ung 2.2.1 Tổng hợp vật liệu Cr-MIL-101 2.2.2 Tổng hợp vật liệu MIL-53(Fe) 2.2.3 Tổng hợp vật liệu MIL-88B 2.2.4 Tổng hợp vật liệu đồng hình Cr b ng Fe MIL-101 2.2.5 ... thực vật Để nghiên cứu cách có hệ thống trình tổng hợp khả hấp phụ đặc biệt vật liệu MOFs, chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng số vật liệu khung kim loại - hữu Nhiệm vụ luận án - Nghiên ... trung nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại - hữu (Metal-Organic-Framework, kí hiệu MOFs) Vật liệu khung kim loại - hữu (MOFs) mạng không gian đa chiều, tạo nên từ kim loại oxit kim loại...
 • 149
 • 134
 • 1

Nghiên cứu tổng hợpứng dụng của một số vật liệu khung kim loại hữu cơ (TT)

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của một số vật liệu khung kim loại  hữu cơ (TT)
... Các phương pháp tổng hợp MOFs 1.3 Giới thiệu vật liệu nghiên cứu 1.3.1 Cấu trúc vật liệu 1.3.2 Điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu 1.3.3 Ứng dụng triển vọng vật liệu nghiên cứu 1.3.3.1 Làm ... nên chúng ứng dụng làm chất xúc tác số phản ứng hóa học liên quan đến công nghệ sản xuất vật liệu dược phẩm Ở Việt nam, việc nghiên cứu vật liệu khung kim loại- hữu mẻ, có số sở nghiên cứu khoa ... biệt vật liệu MOFs, chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng số vật liệu khung kim koại - hữu Những đóng góp luận án: - Đã thành công việc đồng hình Cr Fe cấu trúc Cr-MIL-101 phương pháp tổng...
 • 54
 • 95
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN RỪNG MỘT SỐ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN RỪNG Ở MỘT SỐ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN
... 2 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Quản tổng hợp tài nguyên rừng (TNR) khu bảo tồn (KBT) cách tiếp cận để quản bền vững tài nguyên thiên nhiên (TNTN) hài hòa với ... ảnh hưởng tổng hợp Đề xuất giải pháp quản tổng hợp tài nguyên rừng - Hệ thống hóa - Sơ đồ phân tích quan hệ nhân - Ứng dụng mô hình hồi quy Giải pháp quản tổng hợp tài nguyên rừng bảo tồn ... pháp quản bảo tồn tổng hợp TN R; đóng góp sở luận phối hợp, hỗ trợ bảo tồn ĐDSH khu bảo tồn vùng Tây N guyên Các mục tiêu cụ thể sau: i) Phản ánh thực trạng hoạt động quản bảo tồn số VQG...
 • 31
 • 937
 • 13

Nghiên cứu sử dụng hợp chất thiên nhiên làm cơ sở điều chế chất ức chế bảo vệ kim loại

Nghiên cứu sử dụng hợp chất thiên nhiên làm cơ sở điều chế chất ức chế bảo vệ kim loại
... dòng có chất ức chế, đánh giá tác dụng bảo vệ chất ức chế nghiên cứu Ở nước ta, việc nghiên cứu sử dụng chất ức chất bảo vệ chống ăn mòn kim loại nghiên cứu từ lâu có nhiều ưu điểm sử dụng đơn ... tận dụng sản phẩm chế phẩm sẵn có nông nghiệp Việt Nam đồng thời, phù hợp với xu hướng giới Đề tài Nghiên cứu sử dụng hợp chất thiên nhiên làm sở điều chế chất ức chế bảo vệ kim loại nhằm nghiên ... TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN LÀM CƠ SỞ ĐIỀU CHẾ CHẤT ỨC CHẾ BẢO VỆ KIM LOẠI ĐỀ TÀI HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT - BỈ Giai đoạn 2007-2009 quan...
 • 234
 • 214
 • 0

NGHIÊN cứu sự PHÂN bố NHÓM máu ABO TRONG một số BỆNH lý UNG THƯ THƯỜNG gặp tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội

NGHIÊN cứu sự PHÂN bố NHÓM máu ABO TRONG một số BỆNH lý UNG THƯ THƯỜNG gặp tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội
... v y, tiến hành đề tài Nghiên cứu phân bố nhóm máu ABO số bệnh ung thư thường gặp bệnh viện Đại học Y Nội với mục tiêu: Nghiên cứu phân bố nhóm máu hệ ABO bệnh ung thư gặp bệnh viện Đại ... TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ XUÂN TH Y NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ NHÓM MÁU ABO TRONG MỘT SỐ BỆNH LÝ UNG THƯ THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA ... 36 3.2 Phân bố nhóm máu hệ ABO bệnh ung thư 3.2.1 Trong bệnh ung thư Để tìm hiểu phân bố nhóm máu hệ ABO bệnh ung thư có khác biệt với nhóm người khỏe mạnh hay không, tiến hành khảo...
 • 71
 • 103
 • 0

Nghiên cứu sử dụng vỏ chuối để hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

Nghiên cứu sử dụng vỏ chuối để hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
... nghèo ñói Dư lư ng kim lo i n ng như: Cu, Pb, Ni, Hg, Cd, As - Nghiên c u kh h p ph c a v chu i ñ i v i m t s ion kim lo i n ng nư c - Bi n tính v chu i t o v t li u h p ph ion kim lo i n ng nư ... tiêu tìm m t ph ph m nông nghi p có kh h p - Quá trình h p ph ion kim lo i n ng nư c ph ion kim lo i nư c, ñ tài nghiên c u chúng 4.2 Nghiên c u th c nghi m CHƯƠNG Phương pháp v t lý T NG QUAN LÝ ... phương trình (1.8) phương trình th c ion kim lo i ñ i v i h p ph c t nghi m c a t ng ion kim lo i hình 3.17, hình 3.18 tính 3.4.2.2 nh hư ng n ng ñ ñ u c a m i ion kim lo i ñ n kh toán ñư c dung lư...
 • 12
 • 863
 • 2

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỨC CHỐNG CẮT CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT ĐẮP CHẾ BỊ NGÂM NƯỚC THEO THỜI GIAN

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI SỨC CHỐNG CẮT CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT ĐẮP CHẾ BỊ NGÂM NƯỚC THEO THỜI GIAN
... bên b Theo thời gian liên kết cấu trúc đất phục hồi làm tăng độ bền đất Nội dung thí nghiệm nhằm nghiên cứu phát triển sức chống cắt đất đắp không chịu áp lực nén, ngâm nước theo thời gian II ... dính (ηc) ba loại đất nghiên cứu theo thời gian ngâm mẫu ( mẫu có hệ số đầm nén K = 0,92 ) IV NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN Từ chế bị mẫu đất ứng với độ ẩm tốt mẫu bão hòa nước sức chống cắt đất giảm • ... Bảng 2b: Sự thay đổi góc ma sát φ lực dính C đất có hệ số đầm nén ( K ) khác theo thời gian ngâm mẫu nước Hệ số đầm chặt K (1) Dung trọng chế bị γc ( T/m3) (2) 0,92 1,693 Thời gian ngâm mẫu (...
 • 16
 • 390
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản hữu tính một số dòng, giống cây thuộc họ cam quýt

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản hữu tính ở một số dòng, giống cây thuộc họ cam quýt
... gc Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Quýt Quýt Quýt Quýt Ging c sn a phng Ging c sn a phng Ging c sn a phng Ging c ... Một số đặc điểm sinh học h cam quýt .9 1.2.3 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam quýt 11 1.2.3.1 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam quýt trờn th gii 11 1.2.3.2 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam ... cỏc ging cam quýt cú ht a phụi Cỏc loi cam quýt, chanh u a phụi cũn bi chua l n phụi [27] Chi cam quýt (Citrus) cú ht a phụi nhng ch cú mt phụi phỏt trin thnh cõy Cam snh (quýt king), loi quýt lai...
 • 86
 • 192
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về tổng hợp và đặc trưng timcm41 đồng thời đặc trưng xúc tác thông qua phản ứng epoxi hóa dầu thực vậtnghiên cứu trí tuệ xúc cảm ứngnghiên cứu và tổng hợp về dfdnghiên cứu pp tổng hợp hanghiên cứu và tổng hợp một số xeton α β không no đi từ hợp chất 3 axetyl4 metyl benzocumarinnghien cuu va tong hop khich thuoc hat nano dongnghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường lưu vực sông gâmđồ án nghiên cứu sử dụng hợp lý tổ hợp máy chính và chân vịt kèm theo cho tàu cá cỡ nhỏđồ án tốt nghiệp nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng cu2 cd 2 trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonitsự phù hợp cảm ứng và xúc tác enzymenghien cuu sinh tong hop erythromycingóp phần nghiên cứu bán tổng hợp chất triolone triacetate từ 16 dpagóp phần nghiên cứu bán tổng hợp chất triolene triacetate từ 16 dpakết quả bước đầu nghiên cứu bán tổng hợp 16 dpa từ hỗn hợp diosgenin pennogeninnghiên cứu bán tổng hợp thuốc ngừa thao 17anpha hydroxyprogesteron từ 16 dpaPhương pháp xác định chất hữu cơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Half-Blood PrinceAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDĐề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngGNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)GIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Bìa sáng kiến kinh nghiệmNỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2bài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)bai tap giai he phuong trinh tuyen tinhGiáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhVở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1Câu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập