Giải mã thế giới ảo trong liêu trai chí dị dưới góc nhìn của huyền thoại học

Giải thế giới ảo trong Liêu trai chí dị dưới góc nhìn của huyền thoại học

Giải mã thế giới ảo trong Liêu trai chí dị dưới góc nhìn của huyền thoại học
... chọn đề tài Giải giới ảo Liêu trai chí dị góc nhìn huyền thoại học Lịch sử vấn đề Liêu trai chí dị thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Trước kia, nhà Nho thống cho Liêu trai chí dị chủ yếu ... THỜI GIAN TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ 3.1 Thế giới ảo thể qua không gian Liêu trai chí dị 3.1.1 Âm phủ 3.1.2 Những cảnh giới kỳ ảo chốn trần gian 3.2 Thế giới ảo thể qua thời gian Liêu trai chí dị 3.2.1 ... 1.2 Thế giới ảo 1.3 Thế giới ảo tác phẩm văn học CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI ẢO THỂ HIỆN QUA CỐT TRUYỆN VÀ NHÂN VẬT TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ 2.1 Thế giới ảo thể qua cốt truyện Liêu trai chí dị 2.1.1 Truyện...
 • 98
 • 576
 • 2

GIẢI THẾGIỚI ẢO TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HUYỀN THOẠI HỌC

GIẢI MÃ THẾGIỚI ẢO TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HUYỀN THOẠI HỌC
... chọn đề tài Giải giới ảo Liêu trai chí dị góc nhìn huyền thoại học Lịch sử vấn đề Liêu trai chí dị thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Trước kia, nhà Nho thống cho Liêu trai chí dị chủ yếu ... hỏi tìm hiểu nhiều góc độ để bộc lộ ý nghĩa mẻ Liêu trai chí dị xưa thường nghiên cứu góc độ xã hội học, thi pháp học Thử giải tuyệt tác văn học góc nhìn khoa học huyền thoại thấy hay tác ... THỜI GIAN TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ 3.1 Thế giới ảo thể qua không gian Liêu trai chí dị 3.1.1 Âm phủ 3.1.2 Những cảnh giới kỳ ảo chốn trần gian 3.2 Thế giới ảo thể qua thời gian Liêu trai chí dị 3.2.1...
 • 98
 • 415
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " THỜI GIAN KỲ ẢO TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... nàng Thời gian cõi thần tiên Liêu trai hình tượng đậm chất kỳ ảo Thời gian tiên cảnh có đặc điểm trôi chậm, kéo dài, bất biến, trái ngược hẳn với thời gian vùn "bóng câu qua cửa s " trần gian ... Phủ lên câu chuyện áo choàng đen thời gian, chuyện trở nên rùng rợn, ly kỳ hơn, đa nghĩa hấp dẫn 14 Thời gian siêu tự nhiên dạng thức khác thời gian kỳ ảo. "Thời gian siêu tự nhiên giới sản phẩm ... kỳ cho Liêu Trai chí dị Đối với kẻ uống vụng mật tình, đêm không thời gian, không thời gian, mà trở thành vị thần hộ mệnh tình yêu Vị thần mở giới khác, giới tự do, tự chủ kỳ ngộ, kỳ duyên, kỳ...
 • 11
 • 315
 • 0

Yếu tố kỳ ảo trong liêu trai chí dị của bồ tùng linh

Yếu tố kỳ ảo trong liêu trai chí dị của bồ tùng linh
... Nhân vật kỳ ảo Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh Chương 2: Thời gian kỳ ảo không gian kỳ ảo Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh NỘI DUNG CHƢƠNG NHÂN VẬT KỲ ẢO TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ CỦA BỒ TÙNG LINH 1.1 ... xây dựng nhân vật kỳ ảo Liêu trai chí dị 20 Chƣơng 2: Thời gian kỳ ảo không gian kỳ ảo Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh 25 2.1 Thời gian kỳ ảo Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh 25 2.1.1 ... gian kỳ ảo Liêu trai chí dị 25 2.1.2 Nghệ thuật tổ chức thời gian kỳ ảo Liêu trai chí dị 32 2.2 Không gian kỳ ảo Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh 40 2.2.1 Các kiểu không gian kỳ ảo Liêu trai...
 • 68
 • 387
 • 5

thực, ảo trong liêu trai chí dị

thực, ảo trong liêu trai chí dị
... "Liêu trai chí dị " 3.1 .Liêu trai chí dị - cách tiếp cận thực Bồ Tùng Linh 3.2.Thế giới thực Liêu trai chí dị Chương : Thế giới ảo "Liêu trai chí dị" 4.1.Quan niệm kỳ ảo 4.2.Thế giới ảo Liêu trai ... THỰC TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ .37 3.1.LIÊU TRAI CHÍ DỊ-MỘT CÁCH TIẾP CẬN HIỆN THỰC CỦA BỒ TÙNG LINH 37 2.2.THẾ GIỚI THỰC TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ 39 CHƯƠNG 4: THẾ GIỚI ẢO TRONG ... 4: THẾ GIỚI ẢO TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ 58 4.1.QUAN NIỆM VỀ CÁI KỲ ẢO 58 4.2.THẾ GIỚI ẢO TRONG LIÊU TRAI CHÍ DỊ 62 KẾT LUẬN .84 THƯ MỤC THAM KHẢO 87 LỜI...
 • 92
 • 138
 • 1

Thế giới nghệ thuật trong ''Liêu Trai chí dị'' của Bồ Tùng Linh

Thế giới nghệ thuật trong ''Liêu Trai chí dị'' của Bồ Tùng Linh
... đến t nghệ thuật nhìn tố quan trọng hàng đầu yếu tố đặc trng cốt truyện Bồ sống mẻ Bồ Tùng Linh Tùng Linh Bồ Tùng Linh sử dụng hình tợng kỳ ảo để xây dựng Trong type truyện có ba môtíp chính: ... nghiên cứu Liêu Trai giới nghệ thuật Liêu Trai Việt Nam Những nghiên cứu Liêu Trai yếu tố giới nghệ thuật Liêu Trai Việt Nam, chia thành hai thời kỳ: Trớc 1989, việc nghiên cứu Liêu Trai chịu ảnh ... chí quái, truyền kỳ 5.1 Tình hình nghiên cứu Liêu Trai giới nghệ thuật Liêu Liêu Trai 5.1.4 Hớng nghiên cứu tác phẩm dới góc độ "thi pháp học" Trai Trung Quốc Nghiên cứu Liêu Trai giới nghệ thuật...
 • 12
 • 881
 • 3

Hình tượng nhân vật nữ trong liêu trai chí dị

Hình tượng nhân vật nữ trong liêu trai chí dị
... dung: có chơng Chơng 1: Nhân vật nữ văn xuôi Trung Quốc cổ trung đại Chơng 2: Đặc điểm nhân vật nữ Liêu Trai chí dị Chơng 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ Liêu Trai chí dị + Kết luận Ngoài có ... dẫn Liêu Trai đề tài quái lạ mà tính chân thật bắt nguồn từ chân lý sống[87,12] .Trong Liêu Trai chí dị, Bồ Tùng Linh xây dựng nhiều hình tợng nhân vật, nhng bật hình tợng nhân vật nữ Đọc Liêu Trai, ... cách nhìn tác giả nhân vật, giới ngời mang màu sắc tởng tợng 21 Thế giới nhân vật Liêu Trai chí dị đông đảo, gồm nhân vật nam nữ nhân vật trí thức, nhân vật thuộc thành phần xã hội Trong số xuất...
 • 57
 • 950
 • 5

Tình yêu và hôn nhân trong liêu trai chí dị (bồ tùng linh)

Tình yêu và hôn nhân trong liêu trai chí dị (bồ tùng linh)
... tình yêu hôn nhân Liêu Trai chí dị 1.1 Tình yêu hôn nhân, đề tài quan trọng văn xuôi Trung Quốc trung đại 1.2 Vị trí đề tài tình yêu hôn nhân Liêu Trai chí dị. 17 Chơng 2: Tình yêu hôn nhân Liêu ... hôn nhân Liêu Trai chí dị .24 2.1 Tình yêu hôn nhân tự Liêu Trai chí dị. 24 2.2 Tình yêu hôn nhân chiụ chi phối lễ giáo phong kiến 37 Chơng 3: Nghệ thuật thể đề tài tình yêu hôn nhân .43 3.1 ... đề tình yêu hôn nhân Cấu trúc khoá luận Ngoài phần mở đầu kết luận phần nội khoá luận gồm chơng: Chơng 1: Vị trí đề tài tình yêu hôn nhân Liêu Trai chí dị Chơng 2: Tình yêu hôn nhân Liêu Trai chí...
 • 83
 • 698
 • 10

hình tượng nhân vật nho sinh và hình tượng nhân vật phụ nữ trong “liêu trai chí dị” của bồ tùng linh

hình tượng nhân vật nho sinh và hình tượng nhân vật phụ nữ trong “liêu trai chí dị” của bồ tùng linh
... sinh hình tượng nhân vật phụ n ữ “Liêu trai chí dị” Bồ Tùng Linh hướng vào nh ững mục tiêu sau: - Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng nhân vật Bồ Tùng Linh việc xây dựng hình tượng nhân vật nho sinh ... vật phụ nữ “Liêu trai chí dị” I Hình tượng nhân vật nho sinh Những nhân vật nho sinh mải mê với hai chữ công danh Những nhân vật nho sinh “suy đồi – niềm tin” II Hình tượng nhân vật phụ nữ Nguồn ... NHO SINH VÀ HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG “LIÊU TRAI CHÍ DỊ” I HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT NHO SINH 1.NHỮNG NHÂN VẬT NHO SINH MẢI MÊ VỚI HAI CHỮ CÔNG DANH 1.1 NHỮNG CHÀNG NHO SINH LẬN ĐẬN TRONG NGHIỆP...
 • 78
 • 491
 • 0

Chân dung kẻ sĩ - thương nhân trong "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh docx

Chân dung kẻ sĩ - thương nhân trong
... Thương nho quán triệt thông suốt Nho Thương, kết tinh nhân cách quân tử thương mại chân dung thương nhân - nho sinh chân thời Minh - Thanh Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh ... đả kích cay độc vậy, thực Bồ Tùng Linh dũng cảm thay Bồ Tùng Linh nhà nho mang nhân tố tích cực, biết chấp nhận vượt lên hoàn cảnh Trong xu thời đại, nho sinh Bồ Tùng Linh nhận thời đại có nghĩa ... Nhị Phách, Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh thực mở “ý thức đương đại” thời kỳ lịch sử đặc biệt - quan niệm thẩm mĩ quan niệm giá trị giai tầng thị dân Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh dù chưa tập...
 • 9
 • 210
 • 2

hình tượng nhân vật hồ nữ trong liêu trai chí dị của bồ tùng linh

hình tượng nhân vật hồ nữ trong liêu trai chí dị của bồ tùng linh
... trớc viết hình tợng Hoàng Thị Lan K30A Ngữ Văn 15 Hình tợng nhân vật hồ nữ Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh Chơng 2: Hình tợng nhân vật hồ nữ Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh 2.1 Bảng thống kê Trong tổng ... Văn Hình tợng nhân vật hồ nữ Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh nội dung Chơng 1: Hình tợng nhân vật hồ nữ số tác phẩm văn học Trung Quốc trớc Liêu trai chí dị 1.1 Khái niệm nhân vật văn học nhân vật ... hình tợng nhân vật hồ nữ Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh Từ làm bật giá trị nhân văn mẻ, tiến tác phẩm - Nghiên cứu phơng tiện nghệ thuật thể hình tợng nhân vật hồ nữ Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh...
 • 48
 • 753
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: truyện tiểu thúy trong liêu trai chí dịtiểu thúy trong liêu trai chí dịlý băng băng trong liêu trai chí dị năm 2006hình tượng nhân vật hồ nữ trong liêu trai chí dị của bồ tùng linhtình yêu và hôn nhân trong liêu trai chí dị bồ tùng linhbáo cáo khoa học về nghệ thuật trong lieu trai chi diliêu trai chí dị vnthuquanliêu trai chí dị bồ tùng linhliêu trai chí dị fullliêu trai chí dị phimliêu trai chí dị họa bìliêu trai chí dị pdfliêu trai chí dị ebookliêu trai chí dị 2006truyện liêu trai chí dị fullPhát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Analogue filter designbáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêPháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)bài giảng quản trị học (tệp full)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.ăn quả nhớ kẻ trồng câyCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhQuản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngPháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền của bên vay trong hợp đồng tín dụng (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngGiáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập