Bài giảng kiểm tra giám sát hải quan

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 3: Kiểm tra giám sát hải quan

Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 3: Kiểm tra giám sát hải quan
... cú kh nng vi phm phỏp lut hi quan RA QUYT NH KIM TRA Kim tra thc t hng hoỏ XNK - Kim tra ton b thc t - Kim tra thc t 10% lụ hng - Kim tra thc t ti 5% lụ hng A IM KIM TRA i vi hng xut nhp khu Ca ... kim tra cú gian ln H s hi quan: khai bỏo cú chớnh xỏc, rừ rng hay khụng Cỏc ngun thụng tin khỏc: thụng tin iu tra (i trinh sỏt ngoi tuyn), thụng tin t hi quan cỏc nc RA QUYT NH KIM TRA Min kim tra ... nghip a im tip nhn hng vin tr, hi ch NI DUNG KIM TRA Kim tra tờn hng v mó hng Kim tra s lng, trng lng hng Kim tra phm cht Kim tra xut x hng hoỏ KIM TRA TấN HNG V M HNG Da vo bng phõn loi hng hoỏ...
 • 80
 • 417
 • 2

1 số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP HN.DOC

1 số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP HN.DOC
... số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Hà Nội" Mục đích nghiên cứu: Căn vào tình hình kết công tác, kiểm tra, giám sát Hải ... trí Hải quan quản Nhà nước kinh tế, vị trí kiểm tra, giám sát Hải quan quản nhà nước Hải quan - Làm rõ thực trạng công tác kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan Hà Nội, kết công tác ... pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Hà Nội CHƯƠNG 1: HẢI QUAN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ XUẤT-NHẬP KHẨU TRONG NỀN KINH...
 • 83
 • 297
 • 0

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
... quan đến việc thực thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quan hải quan, công chức hải quan Mọi công dân có quyền tố cáo hành vi trái pháp luật việc thực thủ tục hải quan, kiểm tra, giám ... thương mại tự phải làm thủ tục khai hải quan, chịu kiểm tra giám sát hải quan, trừ hàng hoá có xuất xứ Việt Nam đưa từ khu thương mại tự vào nội địa làm thủ tục hải quan Thủ tục hải quan hàng hoá ... Hải quan làm thủ tục nhập + Trường hợp doanh nghiệp xuất chỗ doanh nghiệp nhập chỗ làm thủ tục Chi cục Hải quan, Chi cục Hải quan ký xác nhận phần hải quan làm thủ tục xuất Hải quan làm thủ tục...
 • 29
 • 215
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP. Hà Nội

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP. Hà Nội
... trí Hải quan quản Nhà nước kinh tế, vị trí kiểm tra, giám sát Hải quan quản nhà nước Hải quan - Làm rõ thực trạng công tác kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan Nội, kết công tác ... "Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Nội" Mục đích nghiên cứu: Căn vào tình hình kết công tác, kiểm tra, giám sát ... Hải quan 18 e Kiểm hoá Hải quan số mặt hàng cụ thể thuộc diện quản cục Hải quan Nội * Đối với hàng hoá xuất- nhập Các hàng hoá sau xuất khẩu, nhập phải chịu kiểm tra giám sát Hải quan: - Hàng...
 • 82
 • 230
 • 1

"Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP. Hà Nội"

... pháp nhằm tăng cờng công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Nội" Mục đích nghiên cứu: Căn vào tình hình kết công tác, kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải ... vị trí Hải quan quản Nhà nớc kinh tế, vị trí kiểm tra, giám sát Hải quan quản nhà nớc Hải quan - Làm rõ thực trạng công tác kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan Nội, kết công tác từ ... nghiệp vụ kiểm tra, giám sát Hải quan quản Nhà nớc Hải quan, chủ yếu sâu vào kiểm tra, giám sát Hải quan số hoạt động đối tợng điển hình địa bàn Hải quan Nội quản - Phạm vi số liệu đợc...
 • 78
 • 156
 • 0

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan ở cục hải quan tp. hà nội

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan ở cục hải quan tp. hà nội
... vị trí Hải quan quản Nhà nớc kinh tế, vị trí kiểm tra, giám sát Hải quan quản nhà nớc Hải quan - Làm rõ thực trạng công tác kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan Nội, kết công tác từ ... pháp nhằm tăng cờng công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Nội" Mục đích nghiên cứu: Căn vào tình hình kết công tác, kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải ... thông thoáng thủ tục Hải quan, thành công công tác kiểm tra, giám sát Hải quan 3.3 Cơ sở pháp cho việc tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát Hải quan giai đoạn tới Ngành Hải quan tập trung đạo...
 • 69
 • 90
 • 0

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan ở cục hải quan tp. hà nội

một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan ở cục hải quan tp. hà nội
... công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Nội" Mục đích nghiên cứu: Căn vào tình hình kết công tác, kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan Nội từ ... tra, giám sát Hải quan cho Cục Hải quan TP Nội Xuất phát từ đây, qua thời gian thực tập Cục Hải quan TP Nội, thấy vấn đề tăng cường công tác quản hoạt động xuất nhập qua kiểm tra, giám ... Hải quan e Kiểm hoá Hải quan số mặt hàng cụ thể thuộc diện quản cục Hải quan Nội * Đối với hàng hoá xuất- nhập Các hàng hoá sau xuất khẩu, nhập phải chịu kiểm tra giám sát Hải quan: - Hàng...
 • 101
 • 118
 • 0

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP.Hà Nội

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát Hải quan ở Cục Hải quan TP.Hà Nội
... hoạt động công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Hà Nội - Phơng pháp t nghiên cứu công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra giám sát Hải quan để rút ... CHƯƠNG III: Mốt số giảI pháp tăng cờng công tác kiểm tra giám sát hảI quan Cục hảI quan TP Hà Nội 3.1 Một số giải pháp tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát Hải quan hoạt động xuất nhập Phần định ... công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Hà Nội 1.2 Mô tả vấn đề nghiên cứu - Làm rõ vai trò, vị trí Hải quan quản Nhà nớc kinh tế, vị trí kiểm tra, giám...
 • 20
 • 231
 • 0

tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan

tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua kiểm tra, giám sát hải quan
... nhằm tăng cờng công tác quản xuất khẩu, nhập qua kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Hà Nội" Mục đích nghiên cứu: Căn vào tình hình kết công tác, kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan ... tra giám sát Hải quan 4.1 Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc công tác kiểm tra, giám sát Hải quan a.mục đích Hải quan tiến hành thủ tục Hải quan, thực chế độ kiểm tra giám sát Hải quan với đối tợng kiểm ... công tác kiểm tra, giám sát Hải quan Cục Hải quan TP Hà Nội Chơng 1: Hải quan với công tác quản xuất nhập Sự cần thiết phảI quản xuất- nhập kinh tế Xây dựng phát triển kinh tế thị trờng có quản...
 • 81
 • 144
 • 0

Kiểm Tra Giám Sát Hải Quan Đối Với Hàng Viện Trợ Nước Ngoài

Kiểm Tra Giám Sát Hải Quan Đối Với Hàng Viện Trợ Nước Ngoài
... chung viện trợ nước hàng viện trợ nước Thủ tục HQ, Ktra, Gsat HQ hàng viện trợ nước NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Viện trợ nước gì? Viện trợ nước nguồn hỗ trợ phát triển song phương đa phương Chính phủ Hỗ Trợ ... chặt chẽ phận quan hải quan để hàng hóa thông quan nhanh Phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp nhận viện trợ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra giám sát hải quan để hàng viện trợ phát huy tính ... phân Kiểm tra hồ sơ hải quan thực tế hàng hóa theo mức độ phân luồng hàng hóa luồng hàng hóa Người khai hải quan khai nộp hồ sơ hải quan quan hải quan Người khai hải quan khai nộp hồ sơ hải quan...
 • 25
 • 216
 • 2

Công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu sản để sản xuất xuất khẩu tại chi cục hải quan bắc hà nội thực trạng và giải pháp

Công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu sản để sản xuất xuất khẩu tại chi cục hải quan bắc hà nội  thực trạng và giải pháp
... 2.3 Thực trạng công tác kiểm tra giám sát hải quan nguyên liệu nhập để SXXK 2.3.1 Tình hình công tác kiểm tra giám sát nguyên liệu nhập để SXXK Chi cục Hải quan Bắc Nội Tại chi cục Hải quan Bắc ... sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu nhập mặt hàng xuất chủ yếu nước ta, ………… Chương : Thực trạng công tác kiểm tra giám sát hải quan nguyên liệu nhập để SXXK Chi cục Hải quan Bắc Nội 2.1 ... mại nguyên vật liệu nhập để SXXK Để công tác kiểm tra giam sát hải quan nguyên vật liệu nhập để SXXK thực quy định nhà nước thì, yêu cầu Công chức hải quan phải có kiến thức nguyên vật liệu nhập...
 • 23
 • 461
 • 5

Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng đầu tư nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan gia thụy gia lâm hà nội

Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng đầu tư nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan gia thụy gia lâm hà nội
... Chi cục hải quan Gia Thụy đề cập tới vấn đề coi liên quan đến hàng hóa đầu nhập tạo tài sản cố định miễn thuế nhập CHƯƠNG THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIAM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG ĐẦU TƯ NHẬP ... NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU 1.1 KHẢI QUÁT VỀ HÀNG ĐẦU TƯ NHẬP KHẨU VÀ HÀNG ĐẦU TƯ NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐƯỢC MIỄN THUỂ NHẬP KHẨU 1.1.1 Khái quát hàng đầu nhập ... Khái quát hàng đầu nhập tạo tài sản cố định miễn thuế nhập 1.1.2.1 Khái niệm Hàng đầu nhập tạo tài sản cố định miễn thuế nhạp hàng đầu nhập gồm: Hàng hóa nhập để tạo tài sản cố định dự...
 • 46
 • 240
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu ở chi cục hải quan cảng cái lân

Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu ở chi cục hải quan cảng cái lân
... quan c ng Cái Lân Hàng nh p kh u chuy n c a kh u t i Chi c c h i quan c ng Cái Lân ln chi m t 70% đ n 80 % l ng hàng container nh p c ng đích Cái Lân Hàng hóa nh p chuy n c a kh u ch y u hàng hóa ... Móng Cái, đ ng ký t khai t i Chi c c h i quan Móng Cái Nh p hàng vào kho ngo i quan Móng Cái - Cơng ty TNHH Quang Phát, đ ng ký t khai t i Chi c c h i quan Móng Cái Nh p hàng vào kho ngo i quan ... i Chi c c h i quan Móng Cái Nh p hàng vµo kho ngo i quan Móng Cái vv… 2.3.1.2 Các lo i hình c a hàng hóa nh p kh u chuy n c a kh u t i Chi c c h i quan c ng Cái Lân - Hàng nh p kinh doanh - Hàng...
 • 75
 • 88
 • 2

Phạm vi kiểm tra, giám sát hải quan

Phạm vi kiểm tra, giám sát hải quan
... Phm vi kim tra, giỏm sỏt hi quan Phm vi khụng gian Phm vi thi gian Phm vi khụng gian nh ngha Phm vi khụng gian l gii hn v a lý, a bn ni m c quan hi quan tin hnh cỏc nghip v hi quan theo ... thổ hải quan ịnh nghĩa Lónh th hi quan theo Lut Hi quan Vit Nam Lónh th hi quan gm nhng khu vc lónh th nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam, vựng c quyn kinh t, thm lc a ca Vit Nam, ni Lut hi quan ... (iu 4, mc 18 Lut Hi quan Vit Nam) "Lãnh thổ Hải quan" lãnh thổ Luật Hải quan bên tham gia đợc áp dụng; (Cụng c Kyoto 1999) Địa bàn hải quan (Customs Area) a bn hot ng hi quan Cỏc khu vc ca khu...
 • 69
 • 123
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công hà nội

Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư  gia công hà nội
... kiểm tra, giám sát Hải quan hàng hóa gia công cho thơng nhân nớc Chi cục Hải quan quản hàng đầu t - gia công Nội 2.3.1 Công tác kiểm tra, giám sát Hải quan hàng hóa gia công cho thơng nhân ... chung công tác kiểm tra, giám sát Hải quan hàng hóa gia công cho thơng nhân nớc Chơng 2: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát Hải quan hàng gia công cho thơng nhân nớc Chi cục Hải quan quản hàng ... đồng gia công 1.3 Nội dung công tác kiểm tra, giám sát Hải quan hàng hóa gia công cho thơng nhân nớc Công tác kiểm tra, giám sát Hải quan hàng hóa gia công cho thơng nhân nớc bớc công việc mà công...
 • 57
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác kiểm tra giám sát hải quanmột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua kiểm tra giám sát hải quan ở cục hải quan tp hà nộinghiệp vụ kiểm tra giám sát hải quan3tăng cường kiểm tra giám sát và quản lý nợ vaybài giảng công tác kiểm tra giám sát của đảngkiểm tra giám sát trong quá trình làm thủ tục hải quantrò của cơ quan hải quan trong việc kiểm tra giám sát thực thi việc áp dụng các quy định hàng rào kỹ thuậtbài thu hoạch công tác kiểm tra giám sát của đảngbài thu hoạch tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đảngphân công một lãnh đạo phòng giáo dục và cán bộ chuyên môn theo dõi kiểm tra giám sát đánh giá công tác giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật của các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lýgiúp đỡ giám đốc điều hành quản lý công ty kiểm tra giám sát hoạt động các phòng ban phân xưởng ghi chép các thông tin thị trườngphòng quan hệ khách hàng có trách nhiệm kiểm tra giám sát khách hàng vay khoản vay mục đích sử dụng vốn vaycông tác kiểm tra giám sát của trung tâm quản lý và điều hànhcách thức quản lý kiểm tra giám sát đại lý bhtăng cường sự kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năngQuy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần Logistics Vinalink và giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng xuất khẩuquy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chínhQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầuquy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa tổ hợp đầu quay di động Topdrive PS2 - 500 500 trên giàn khoan Tam đảo – 01ROBOT DI ĐỘNG THEO DẤU TƯỜNGRủi ro trong kinh doanh và đầu tư00 kiem tra 45 phut chuyen de vecto trac nghiemSáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm nonSáng kiến kinh nghiệm Phát hiện và giải quyết vấn đề trong bài toán hình giải tích phẳng từ những mối quan hệ ba điểmSÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAMSo sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam về tài sản cố địnhSo sánh năng suất và khả năng chịu ngập của tám giống dòng cao lương trồng trong chậuSO SÁNH ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY VĂN NAM VÀ FRASC ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC THÁC MƠĐề tài tính toán, thiết kế và mô phỏng máy màiĐồ án quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi quy hoạch thủy lợi khu bình minhphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử bài 6 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử 4 sư phạm cần thơphúc trình thực tập kỹ thuật điện tử bài 1 sư phạm cần thơĐề kiểm tra trắc nghiệm 15 1 tiết chương lưu huỳnhthực tập quang BAI 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập