Bài giảng bảo hiểm ngoại thương

Slide bài giảng Bảo hiểm trong ngoại thương-Ths.Vương Bích Ngà FTU

Slide bài giảng Bảo hiểm trong ngoại thương-Ths.Vương Bích Ngà FTU
... trị bảo hiểm thành phẩm, bán thành phẩm xác định dựa sở giá thành sản xuất  Giá trị bảo hiểm hàng hoá mua xác định theo hoá đơn cộng với chi phí vận chuyển Số tiền bảo hiểm Xác định số tiền bảo ... rủi ro bảo hiểm  Qui tắc bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt ban hành theo định số 142/ TC-QĐ ngày 12/04/1993  Áp dụng chung cho tất đối tượng nước, DN có vốn ĐTNN, tổ chức quốc tế quan ngoại ... miễn thường III Giá trị BH, số tiền phí BH Giá trị Bảo hiểm  Giá trị bảo hiểm bất động sản xác định dựa theo giá trị giá trị lại  Giá trị bảo hiểm máy móc thiết bị tài sản khác xác định dựa sở...
 • 28
 • 1,565
 • 14

Đề tài môn vận tải và bảo hiểm ngoại thương tranh chấp về khả năng đi biển của tàu chuyến các án lệ và bài học

Đề tài môn vận tải và bảo hiểm ngoại thương tranh chấp về khả năng đi biển của tàu chuyến các án lệ và bài học
... hoạt động ngoại thương quốc tế, nhóm thực đề tài: Tranh chấp khả biển tàu chuyến án lệ học CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khả biển Là tính biểu thị chất lượng tàu thích ... phải chứng minh lỗi lầm 9 CHƯƠNG 3: CÁN ÁN LỆ VÀ BÀI HỌC 3.1 Án lệ Các vấn đề đề cập: • Hợp đồng thuê tàu chuyến Các khiếu kiện hàng hoá • Khả biển • Sự mẫn cán hợp lý Nguyên đơn: Công ty thuê ... thuê tàu, doanh nghiệp cần tìm hiểu để đảm bảo khả biển tàu chuyến trước Bởi vì, cho dù mua bào hiểm, vào lúc bắt đầu chuyến khả biển cùa tàu không đảm bảo người bảo hiểm từ chối, không toán tiền...
 • 21
 • 1,105
 • 30

Bài thuyết trình Vận tải và bảo hiểm ngoại thương: Phương thức vận tải tàu chuyến

Bài thuyết trình Vận tải và bảo hiểm ngoại thương: Phương thức vận tải tàu chuyến
... c vận tàu tải chuy ến Trần Bảo Hà Trương Hải Lâm Hà Thị Luyến Nguyễn Yến Nhi Long Thị Thùy Trang Khái niệm đặc điểm phương thức cho thuê tàu chuyến Hợp đồng thuê tàu chuyến Mẫu hợp đồng thuê tàu ... niệm đặc điểm cho thuê tàu chuyến I II III So sánh Tàu chợ Điều kiện chuyên chở Phí Đơn phương áp đặt, chủ tàu đưa  B/L Tàu chuyến Được thỏa thuận hợp đồng thuê tàu Do hãng tàu quy định, giá cao, ... SHIP OWNER BROKER III Khái niệm đặc điểm cho thuê tàu chuyến I Trình tự bước thuê tàu  Ng thuê tàu nhờ ng môi giới tìm tàu hỏi tàu  Chào tàu hỏi tàu ng môi giới Đàm phán người môi giới ng cho...
 • 73
 • 475
 • 0

Bài giảng bảo hiểm thương mại

Bài giảng bảo hiểm thương mại
... bảo hiểm người bảo hiểm trách nhiệm dân sự, số tiền bảo hiểm hạn mức trách nhiệm bảo hiểm Mối quan hệ giá trò bảo hiểm số tiền bảo hiểm Bảo hiểm giá  Bảo hiểm giá  Bảo hiểm giá  Bảo hiểm ... tích II- PHÂN LOẠI BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI  Theo đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm tài sản  Bảo hiểm trách nhiệm dân  Bảo hiểm người 2.1- Bảo hiểm tài sản (BHTS)  Đối tượng bảo hiểm :  Tài sản (cố ... người bảo hiểm với  Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ đồng bảo hiểm: Người tham gia bảo hiểm HĐBH Nhà bảo hiểm A Nhà bảo hiểm B Nhà bảo hiểm C 4.2- Tái bảo hiểm Là nghiệp vụ, qua công ty bảo hiểm (người...
 • 40
 • 531
 • 0

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 1

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 1
... Người bảo hiểm (Insurer) Bên bảo hiểm (Insured/Assured) Đối tượng bảo hiểm (Subject-matter insured) Trị giá bảo hiểm (Insurance Value - V) Số tiền bảo hiểm (Insurance Amount - A) Phí bảo hiểm (Insurance ... phí bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm quy định Thảo luận: b Bảo hiểm (Insurance) Tính chất: Bảo hiểm ngành kinh doanh Đối tượng kinh doanh bảo hiểm rủi ro Bảo hiểm ... người bảo hiểm nhượng phần trách nhiệm chấp nhận với người bảo hiểm sang cho hay nhiều người bảo hiểm khác sở nhượng lại phần phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm 10 Bên bảo hiểm Người bảo...
 • 35
 • 455
 • 6

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 2

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 2
... người - lỗi thân người bảo hiểm - hành vi ác ý người khác e Rủi ro nguyên nhân khác Rủi ro bảo hiểm hàng hải 2. 2.Căn vào nghiệp vụ bảo hiểm b Nhóm rủi ro thông thường bảo hiểm c Nhóm rủi ro phải bảo ... Khái quát bảo hiểm hàng hải Khái niệm BH hàng hải Rủi ro bảo hiểm hàng hải 2. 1 Căn vào nguyên nhân sinh rủi ro 2. 2 Căn vào nghiệp vụ bảo hiểm Tổn thất bảo hiểm hàng hải 3.1 Khái niệm 3 .2 Phân loại ... thành tập quán TMQT 41 Các điều kiện bảo hiểm 2. 1 Các điều kiện bảo hiểm Anh a Mẫu SG form 1779 b ICC 1963 c ICC 19 82 42 a Mẫu SG form 1779 Mẫu đơn bảo hiểm Lloyds (The ship and good form of...
 • 95
 • 379
 • 4

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 3

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 3
... trưng dụng - tàu chệch hướng lý đáng Các nội dung chủ yếu hợp đồng bảo hiểm a Trị giá bảo hiểm b Số tiền bảo hiểm c Phí bảo hiểm a Trị giá bảo hiểm - V Là tổng giá trị tàu tham gia bảo hiểm cộng ... bảo hiểm cho tàu Vtàu bao gồm: - giá trị vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị vật phẩm cung ứng cho hành trình tàu tiền lương ứng trước cho thuỷ thủ đoàn phí bảo hiểm cho tàu b Số tiền bảo hiểm - ... lãi, cước phí d Phí bảo hiểm - I I=AxR R: R phụ thuộc vào yếu tố sau: - tình trạng tàu - phạm vi hoạt động tàu - ĐKBH, A V, mức miễn thường - trình độ chuyên môn thuyền - khả quản lý kinh doanh...
 • 31
 • 259
 • 3

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 4

Slide bài giảng bảo hiểm của CN17C - Chương 4
... 1/ Bảo hiểm 4/ 4 TNĐV 2/ Bảo hiểm hầm nhiên liệu 3/ Bảo hiểm tổn thất tiền thuê tàu 4/ Bảo hiểm tàu chệch hướng 5/ Bảo hiểm hàng hoá xếp boong tàu vận đơn quy định hàng hoá xếp boong 6/ Bảo hiểm ... Khái niệm - Đối tượng bảo hiểm Khái niệm: Là nghiệp vụ bảo hiểm thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm chủ tàu người thứ ba trình sở hữu, kinh doanh khai thác tàu biển Đối tượng bảo hiểm: Trách ... phí bảo hiểm cho Hội d Hội P&I công ty KDBH Hội P&I Công ty kinh doanh BH 10 Trách nhiệm Hội P&I Quy tắc BHTNDS chủ tàu Hội: 1/ Trách nhiệm người 2/ Trách nhiệm đâm va + 1 /4 TNĐV TNĐV < A + 3/4...
 • 12
 • 278
 • 2

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 1

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 1
... chung bảo hiểm Chương II: Bảo hiểm hàng hải Chương III: Bảo hiểm hàng không Chương IV: Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển lãnh thổ Việt nam Chương V: Bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt Chương VI :Bảo hiểm ... 2006 Luật kinh doanh bảo hiểm, 2000 Chương I: Khái quát chung bảo hiểm I Một số khái niệm Bảo hiểm (Insurance) 1. 1 Khái niệm - Bảo hiểm chế độ cam kết bồi thường mặt kinh tế, người bảo hiểm phải ... người bảo hiểm để bồi thường, giá bảo hiểm. ” I = V(A) x R 10 II Các nguyên tắc bảo hiểm   11 Bảo hiểm rủi ro không bảo hiểm chắn (fortuity not for certainty) Rủi ro bảo hiểm đe doạ nguy hiểm...
 • 21
 • 1,751
 • 20

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 3

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 3
... công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người thứ ba theo hợp đồng bảo hiểm 13 Bảo hiểm trách nhiệm dân người bảo hiểm người thứ 14 3. 2 Trách nhiệm bảo hiểm Các trường hợp bảo hiểm: - Người bảo hiểm ... niệm - Người bảo hiểm: công ty bảo hiểm - Người bảo hiểm: hãng hàng không - Đối tượng bảo hiểm: trách nhiệm dân người bảo hiểm hành khách, hàng hoá, hành lý, tư trang hành khách - Người mua bảo hiểm: ... Khái niệm Người bảo hiểm: công ty bảo hiểm (các phong bảo hiểm hàng không công ty bảo hiểm) Người bảo hiểm: hãng hàng không Đối tượng bảo hiểm: thân máy bay gồm vỏ máy Người mua bảo hiểm: hãng hàng...
 • 19
 • 921
 • 11

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 4

Slide bài giảng Bảo hiểm trong kinh doanh - Chương 4
... hay thu phí bảo hiểm trước 16h ngày hết hạn bảo hiểm - Thời hạn bảo hiểm thông thường năm - Bảo hiểm hết hạn hiệu lực khi: - 10 Di chuyển đối tượng bảo hiểm khu vực bảo hiểm Người bảo hiểm quyền ... biệt Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm = phí + phụ phí Phụ phí thường 30% thực phí bảo hiểm Phí = tỷ lệ phí bảo hiểm X số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí bảo hiểm tính sở: Vật liệu công trình: - - - 13 - Loại ... tượng bảo hiểm Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm người bảo hiểm công ty bảo hiểm Thay đổi rủi ro bảo hiểm, quyền sở hữu quyền quản lý đối tượng bảo hiểm III Hợp đồng bảo hiểm...
 • 13
 • 759
 • 12

Bài giảng Kinh tế ngoại thương 1

Bài giảng Kinh tế ngoại thương 1
... Phi thuế quan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Trang 17 Trong : Mức thuế suất Số lượng mặt hàng chòu thuế Cách tính thuế Thời hạn nộp thuế Hạn chế đònh lượng Cấm hẳn nhập 10 Giấy phép 11 Đặt cọc, ký ... tranh 19 75, Liên xô nước XHCN xoá cho Việt Nam khoản nợ từ 19 55 -19 75 (gần 5.5 tỷ Rup-Dollar) III/ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THỜI KỲ SAU 19 75 1. Chính sách quản lý ngoại thương Việt nam giai đoạn 19 7 519 80 ... pháp lệnh kinh tế Do không phân biệt rõ quản lý nhà nước quản lý kinh tế ngoại thương nên không phát huy hiệu nguồn lực kinh tế Chính sách quản lý ngoại thương việt nam giai đoạn sau 19 80 Việt...
 • 25
 • 328
 • 0

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm hàng hải Chương 2 docx

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm hàng hải Chương 2 docx
... vi phạm pháp Tàu tích Vứt hàng xuống biển Mất cắp, k giao hàng, giao thiếu hàng CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro BH hàng hải b Phân loại - Căn vào ... 11 CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro BH hàng hải b Phân loại - Căn vào nghiệp vụ BH loại rủi ro  Rủi ro phải BH riêng Đình công Chiến tranh 12 CHƯƠNG ... hàng hải BH hàng hóa chuyên chở đường biển BH thân tàu BH TNDS chủ tàu CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢIMARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI Rủi ro BH hàng hải a Khái niệm Đe doạ, nguy hiểm...
 • 79
 • 1,188
 • 0

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm ppt

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm ppt
... ý Bảo hiểm hoàn trả có điều kiện Rủi ro BH không BH được, không BH Đối tượng bảo hiểm Các bên HĐ BH Bên bán Bên mua Bên thứ ba A V Phí tỷ lệ phí BH Bảo hiểm đặc biệt Tái bảo hiểm Đồng bảo hiểm ... III: Bảo hiểm Dẫn đề Tài liệu tham khảo Kết cấu chương Khái niệm vai trò bảo hiểm Các thuật ngữ BH Phân loại nguyên tắc BH Các nội dung quy tắc BH detail I Khái niệm vai trò BH Định nghĩa bảo hiểm ... Nguyên tắc “Trung thực tuyệt đối” Phân loại bảo hiểm Theo đối tượng bảo hiểm Theo tính chất BH Theo tính chất bắt buộc bảo hiểm Theo sở pháp lý bảo hiểm Theo khác ...
 • 11
 • 238
 • 0

Tài liệu Slide bài giảng : Bảo hiểm doc

Tài liệu Slide bài giảng : Bảo hiểm doc
... ý Bảo hiểm hoàn trả có điều kiện Rủi ro BH không BH được, không BH Đối tượng bảo hiểm Các bên HĐ BH Bên bán Bên mua Bên thứ ba A V Phí tỷ lệ phí BH Bảo hiểm đặc biệt Tái bảo hiểm Đồng bảo hiểm ... III: Bảo hiểm Dẫn đề Tài liệu tham khảo Kết cấu chương detail Khái niệm vai trò bảo hiểm Các thuật ngữ BH Phân loại nguyên tắc BH Các nội dung quy tắc BH I Khái niệm vai trò BH Định nghĩa bảo hiểm ... Nguyên tắc “Trung thực tuyệt đối” Phân loại bảo hiểm Theo đối tượng bảo hiểm Theo tính chất BH Theo tính chất bắt buộc bảo hiểm Theo sở pháp lý bảo hiểm Theo khác ...
 • 11
 • 464
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vận tải và bảo hiểm ngoại thươngbài tập vận tải bảo hiểm ngoại thươngbài tập môn vận tải bảo hiểm ngoại thươngbài tập xác định tổn thất chung trong bảo hiểm ngoại thươngbảo hiểm ngoại thươngbài giảng bảo hiểmPhân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)DÒNG TIỀN dự án xây DỰNGDạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập