100 LOI SAI AI CUNG GAP HOA HOC phan 1 thay le dang khuon tang HS

Khóa học lý thuyết hóa học bằng Mindmap ( Thầy Đăng Khương )

Khóa học lý thuyết hóa học bằng Mindmap ( Thầy Lê Đăng Khương )
... Ba(NO 3) (3 ) Na2SO4 + BaCl2 → (4 ) H2SO4 + BaSO3 → (5 ) (NH 4) 2SO4 + Ba(OH) → (6 ) Fe2 (SO 4)3 + Ba(NO 3) → Các pư có PT ion rút gọn là: A (1 ), (2 ), (3 ), (6 ) B (1 ), (3 ), (5 ), (6 ) C (2 ), (3 ), (4 ), (6 ) ... Na2SO4.Al2(SO 4)3 .24H2O Các phát biểu là: A (1 ), (2 ), (3 ) B (1 ), (3 ), (4 ) C (2 ), (3 ), (4 ) D (1 ), (2 ), (4 ) Câu 44 (B-1 4): Cho phản ứng sau: t (a) C  H O(hoi)   (b) Si + dung dịch NaOH  t (c) FeO ... Na2SO4.Al2(SO 4)3 .24H2O Các phát biểu là: A (1 ), (2 ), (3 ) B (1 ), (3 ), (4 ) C (2 ), (3 ), (4 ) D (1 ), (2 ), (4 ) Câu 44 (B-1 4): Cho phản ứng sau: t (a) C  H O(hoi)   (b) Si + dung dịch NaOH  t (c) FeO...
 • 76
 • 147
 • 0

Bài tập về sắt hay gặp trong đề TSĐH môn hoá học phần 1

Bài tập về sắt hay gặp trong đề TSĐH môn hoá học phần 1
... 2Fe+3 N+5 + 3e → N+2 12 x2 → n = Ta có phương trình: x (3 - n ) = 0 ,1 x 56x2 + 16 n 12 Vậy A có CTPT trung bình là: Fe2 O → nFe = x = 0 ,18 mol 56x2 + x16 Giải ta được: m = 10 ,08gam CÁCH 2.2: Công ... xFe N+5 + 3e → N+2 12 x Ta có phương trình: x (3 x - y ) = 0 ,1 x → = 56x + 16 y y Vậy công thức trung bình Fe3O2 12 Ta có: M Fe3O2 = 200 → nFe = x = 0 ,18 mol → mFe = 56 x 0 ,18 = 10 ,08gam 200 * Thực ... N+2 12 − 56x0 ,1 Do đó, nFe = nNO = 0 ,1 mol n Fe2O3 = = 0,04 mol 16 0 Từ đó, dễ dàng có kết quả: m = 56 (0 ,1 + 2x0,04) = 10 ,08gam CÁCH 3.2: Phương pháp quy đổi nguyên tử Hỗn hợp A gồm Fe oxit sắt...
 • 3
 • 27
 • 0

Chuyện vui về hoá học Phần 1

Chuyện vui về hoá học Phần 1
... giới Từ chỗ Năm thóc để góp phần chống Mĩ đến cánh đồng 10 tấn, 10 tấn, cánh đồng 50 triệu Đúng ơn Đảng, ơn phủ ta thiết tha xây dựng lại đời Câu chuyện thứ 4: Câu chuyện chế biến l ơng thực rợu ... Tích luỹ mỡ Câu chuyện thứ 19 Anh đỗ Sớng em anh đỗ Bao ngày gian khổ bay Ngời anh lơ lửng vui khó tả Chỉ muốn ôm em không *** Câu chuyện thứ 20 Protit ngời gầy bắp Protit có thành phần động vật ... kẹo *** Câu chuyện thứ 10 Dùng đờng bị say nắng Mùa hè học sinh phải đờng xe, lao động, hoạt động thể thao dễ bị say nắng, nhiều em bị ngất Cách chữa: Đờng kính 2-3 thìa Vitamin B1 = viên Vitamin...
 • 9
 • 684
 • 14

Luyện đề đại học hóa học phần 1

Luyện đề đại học hóa học phần 1
... PVC D etilen → 1, 2-đicloetan → vinyl clorua → PVC Câu 14 Tron V1 lit dd NaOH co pH =13 voi V2 lit dd HNO3 co pH =1 thu duoc dd co pH=2.Ti so V1/V2=? A 1/ 1 B 11 /9 C 9 /11 D 1/ 2 Câu 15 Hấp thụ hoàn ... V A 336 B 11 2 C 448 D 224 Câu 21 cho m gam Na vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M AlCl3 0,4M thu (m 3,995) gam kết tủa m có giá trị A 7,475g 10 ,436g B 7.728g C 10 ,235g D 10 ,436g 12 ,788g Câu ... hóa trị không đổi Oxi hóa hoàn toàn 6,3 gam M m loại i oxi dư thu 11 ,1 gam hỗn hợp hai oxit M khác, lấy 12 ,6 gam M hòa tan h dung p Mặt y hết dịch HCl thu V lít H2 (đktc) Giá tr V là: trị A 13 ,44...
 • 5
 • 622
 • 1

Các định luật trong hóa học phần 1 potx

Các định luật trong hóa học phần 1 potx
... Bài 14 Các định luật hóa học Cần nhớ Định luật sau:  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT)  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG ( ĐLBTKL)  ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ) 1 ĐỊNH LUẬT ... H2O - 1 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có nội dung cần nhớ Trong dung dịch Σ Mol điện tích (+) =Σ Mol điện tích (-) Trên phương trình ion: Σ đ.tích Vế trái = Σ đ.tích vế phải  Các trình ... Cl-: t mol Lập biểu thức liên hệ x, y, z, t Giải: Theo ĐLBTĐT có: 1 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có nội dung cần nhớ Trong dung dịch Σ Mol điện tích (+) =Σ Mol điện tích (-) Trên phương...
 • 12
 • 222
 • 1

Giáo trình hình họa học phần 1 pot

Giáo trình hình họa học phần 1 pot
... đen vẽ minh họa hình họa Câu hỏi ôn tập Câu 1: Tại hình họa môn học hội họa ? Vai trò hình họa học tập nghiên cứu sinh viên Sư phạm Mỹ thuật? Câu 2: Hãy phân biệt hình khối tự nhiên hình khối mỹ ... nhà sử học, ngôn ngữ học ngày đọc nghiên cứu xác lịch sử thời kỳ thông qua hình vẽ, hình tượng mà người Ai cập cổ ghi lại 10 Hình 15 - Chữ tượng hình Ai cập cổ đại Hình 16 - Chữ tượng hình Rongorongo ... khối tạo khối hình biến thể Các khối hình kết hợp tính chất hai hình khối ghép với Ví dụ: khối hình hộp với hình tròn tạo khối hình trụ, khối hình 18 chóp với hình tròn tạo khối hình nón, biến...
 • 30
 • 2,221
 • 26

Phương pháp giải nhanh toán hoá học phần 1

Phương pháp giải nhanh toán hoá học phần 1
... tơ capron 17 176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 11 3 15 2 B 12 1 11 4 C 12 1 15 2 D 11 3 11 4 Câu 14 : Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0 ,1 mol Al 2(SO4)3 0 ,1 mol H2SO4 ... là: A 5,0 .10 -4 mol/(l.s) C 1, 0 .10 −3mol/(l.s) B 5,0 .10 -5 mol/(l.s) D 2,5 .10 −4mol/(l.s) Hướng dẫn: nOxi = 1, 5 .10 -3 mol, t = 60s, V = 0 ,1 lit Phản ứng: 2H2O2 → 2H2O + O2 3,0 .10 -3 mol 1, 5 .10 -3 mol ... vừa đủ thấy dùng hết 19 ,48 ml dung dịch NaOH 11 % (có khối lượng riêng 1, 12 g/ml) Cơng thức hai rượu tạo nên hỗn hợp E là: A CH3OH, C2H5OH C C5H11OH, C6H13OH B C4H9OH, C5H11OH D C2H5OH, C3H7OH...
 • 41
 • 300
 • 0

Các định luật hóa học-Phần 1 docx

Các định luật hóa học-Phần 1 docx
... Bài 14 Các đònh luật hóa học Cần nhớ Đònh luật sau: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT) ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL) ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI ( ĐLTPKĐ) ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ... mole nhận Ví du4:ï ( ĐHNNTH – 19 98) Cho pứ: 3M +8H++2NO3- → Mn++ NO + H2O a.Tính số oxi hóa +n M? b Hãy cho biết chất oxi hóa; chất khử; chất tạo muối vai trò HNO3 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ... H2O ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ( ĐLBTĐT): Có nội dung cần nhớ Trong dung dòch ΣMol điện tích (+) =ΣMol điện tích (-) Trên phương trình ion: Σ đ.tích Vế trái = Σ đ.tích vế phải Các trình oxi hóa...
 • 12
 • 132
 • 0

BÀI THI LÝ THUYẾT HÓA HỌC (Phần 1) pptx

BÀI THI LÝ THUYẾT HÓA HỌC (Phần 1) pptx
... –198.4 –219.1         Official English version Bài 3. Các phản ứng hóa học không bền vững  Rất nhiều phản ứng hóa học biểu diễn tính chất không bền động học Ở điều kiện khác (nồng độ nhiệt độ) phản ... Không cần giải phương trình động học vẽ đồ thị động học [X](t) trường hợp: 1) [X] >k2/k1; 2) [X] < k2/k1 3.2.2 Không cần giải phương trình động học vẽ đồ thị động học [X](t) t r o n g t r n g h ... proton (chọn tờ phiếu trả lời) Official English version Bài 2. Hóa học nano      Kim loại phân nhóm sắt xúc tác hữu hiệu cho phản ứng hydro hóa СО (Phản ứng Fischer-Тropsch) CO + 3H2 Fe, Co CH4...
 • 18
 • 178
 • 0

Phương pháp dạy hoá học - Phần 1 ppt

Phương pháp dạy hoá học - Phần 1 ppt
... .11 0 III.9 Thí nghiệm :Tính chất hóa học muối sắt (III) 11 0 III .10 Thí nghiệm 10 : Phản ứng Cu với axit 11 1 III .11 Thí nghiệm 11: Bài tập thực nghiệm 11 1 IV CÂU HỎI ... NGHIỆM 11 1 BÀI : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 11 2 I MỤC TIÊU: 11 2 II DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT : 11 2 III PHẦN THỰC HÀNH 11 3 III .1. Thí nghiệm1: Suất điện động ... VÀ HÓA CHẤT : 11 7 III PHẦN THỰC HÀNH : 11 8 III .1 Thí nghiệm 1: Nhận biết ion NH4+ CO3 2- .11 8 III.2 Thí nghiệm 2: Nhận biết ion Fe2+ Fe3+ 11 8 III.3 Thí nghiệm 3:...
 • 21
 • 132
 • 0

Giáo trình kỹ thuật thiết bị phản ứng hóa học - Phần 1 doc

Giáo trình kỹ thuật thiết bị phản ứng hóa học - Phần 1 doc
... nguyờn t : MH = 1, MN = 14 , MNH3 = 17 Phng trỡnh t lng cho phn ng ny cú dng : -3 H2 -1 N2 + 2NH3 = Trong ú : H2 = -3 , N2 = -1 , NH3 = -3 (2 ì 1) -1 (2 ì 14 ) + (2 ì 17 ) = Vy : II .1. c Bc phn ng () ... : -2 17 150 v 272295 J/mol - Bng giỏ tr ca Cp thay i theo nhit Cp = a + bT + cT2 + dT3 (tớnh bng cal/mol K) Cu t a b ì 10 2 c ì 10 5 d ì 10 8 CH3-CHOH-CH3 + 0,794 + 8,502 - 5, 016 + 1, 159 CH3-CO-CH3 ... phn ca H : Xg = (10 0 - 10 ) /10 0 = 90% chn la chuyn húa t H sang M : SH/M = 45/ (12 9 - 29) = 45/ (10 0 - 10 ) = 50% chn la chuyn húa t H sang L : SH/L = 45/ (12 9 - 29) = 45/ (10 0 - 10 ) = 50% Hiu sut...
 • 19
 • 345
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: công thức giải nhanh hóa học phần 1cơ sở lý thuyết hóa học phần 1bài tập hóa học phân tích có lời giảixây dựng hệ thống bài tập hóa học phần lưu huỳnh và ni tơ để củng cố phát triển kiến thức và rèn luyện kỷ năng cho học sinh trung học phổ thôngbài tâp có lời giải hóa học phân tích chương 1 2lời mở đầu tiểu luận hóa họcloi giai chi tiet mon hoa hoc khoi a nam 2012bai tap va loi giai hoa hoc phan tich chuong 1một số sai lầm thường gặp của học sinh khi học chủ đề đại số tổ hợpmột số sai lầm thường gặp của học sinh khi giải toán đại số 9 và biện pháp khắc phụclời cảm ơn cho ngành hóa họcnhững lỗi sai thường mắc phải khi học tiếng hànbài tập hóa học phân tích công cụ và lời giảiloi giai chi tiet mon hoa hoc cao dang 2012lời giải cuộc thi olympic hóa học cấp huyện thcs huyen xuan duong 20132014Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lực“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinTHÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYXác định hàm lượng asen, nitơ tổng và clorua trong nước thải công nghiệpBÀI 25 HT LAMAC và học THUYẾT DACUYNHoạt động chứng thực tại quận nam từ liêm và một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chứng thực tại quận nam từ liêmLỄ PHẬT đản VÀ lễ GIÁNG SINH TRONG đời SỐNG văn HÓA XÃ hội VIỆT NAMSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápTừ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFEIELTS READING 2016 BY NGOC BACH PART 2 VER 1 0Đánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giangHoàn thiện thanh toán quốc tế cho xuất nhập khẩu hàng hoá tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triểnviệt nam, chi nhánh hòa bìnhMở rộng cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc giangNâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hà nộiNâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quân độiNâng cao tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh ba đìnhThành ngữ trong tiếng anh (còn update)nghiên cứu thực trạng và công tác quản lý rủi ro tác nghiệp của BIDV theo từng nghiệp vụ trong giai đoạn từ 2011 – 2014Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nộiTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải từ sản xuất giấy bao bì cho công ty cổ phần thiên chiều, phường quán toan, quận hồng bàng, thành phố hải phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập