BÀI GIẢNG vật lý 12 SÓNG DỪNG

bài 9 sóng dừng - bài giảng vật 12

bài 9 sóng dừng - bài giảng vật lý 12
... PHẢN XẠ LUÔN CÙNG PHA VỚI SÓNG VỚI SÓNG TỚI Ở ĐIỂM PHẢN XẠ! Sóng tới Sóng phản xạ I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG II SÓNG DỪNG SÓNG DỪNG LÀ SÓNG CÓ NÚT VÀ BỤNG CỐ ĐỊNH! SÓNG DỪNG TRÊN MỘT SỢI DÂY CÓ HAI ... cố định: L = k./2 k số bụng sóng I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG II SÓNG DỪNG SÓNG DỪNG LÀ SÓNG CÓ NÚT VÀ BỤNG CỐ ĐỊNH! SÓNG DỪNG TRÊN MỘT SỢI DÂY CÓ HAI ĐẦU CỐ ĐỊNH SÓNG DỪNG TRÊN MỘT SỢI DÂY CÓ MỘT ... XẠ CỦA SÓNG PHẢN XẠ CỦA SÓNG TRÊN VẬT CẢN CỐ ĐỊNH Hãy quan sát VẬT CẢN sau? PHẢN XẠ CỦA SÓNG TRÊNthí nghiệmTỰ DO KHI PHẢN XẠ TRÊN VẬT CẢN CỐ ĐỊNH, SÓNG KHI PHẢN XẠ TRÊN VẬT CẢN TỰ DO, SÓNG PHẢN...
 • 14
 • 146
 • 0

slike bài giảng vật 12 bài sóng dừng

slike bài giảng vật lý 12 bài sóng dừng
... thường gặp Bài 9: Sóng Dừng Nội dung học I Sự phản xạ sóng II Sóng dừng I Sự phản xạ sóng: Định nghĩa phản xạ sóng ‫٭‬Phản xạ sóng tượng sóng bị đổi phương truyền gặp vật cản I Sự phản xạ sóng: Phân ... bụng sóng Những chỗ biên độ bị triệt tiêu tạo thành nút sóng Vậy ta định nghĩa tượng sóng dừng nào? II Sóng dừng Định nghĩa - Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ, tạo nút sóng bụng sóng ... Trả Lời Trả Lời Xóa Xóa Tài liệu tham khảo SGK Vật 12 – Ban ( NXBGD) SGV Vật 12 – Ban ( NXBGD) CKTKN Vật 12 – Ban ( NXBGD) SBT Vật 12 – Ban ( NXBGD) Video, nhạc (Báo mạng) ...
 • 31
 • 551
 • 1

Bài giảng Vật 12. Bài 9. Sóng dừng .

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 9. Sóng dừng .
.. . (bài 9) - Sự phản xạ sóng Sóng dừng Gv Phan Tiến Hùng Tiết 16 (bài 9) I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG Phản xạ sóng vật cản cố định Gv Phan Tiến Hùng Tiết 16 (bài 9) I SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG Phản xạ sóng vật .. . gặp vật cản cố định: sóng phản xạ ngược pha với sóng tới  Khi gặp vật cản tự do: sóng phản xạ pha với sóng tới  Gv Phan Tiến Hùng II SÓNG DỪNG - Sóng truyền sợi dây có hình ảnh ổn định gọi sóng .. . sóng dừng - Các điểm dao động với biên độ cực đại gọi bụng sóng - Các điểm không dao động gọi nút sóng Gv Phan Tiến Hùng II SÓNG DỪNG    Tại đầu dây tự bụng sóng Tại đầu dây cố định nút sóng...
 • 12
 • 154
 • 0

Bài giảng Vật 12. Bài 9. Sóng dừng..

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 9. Sóng dừng..
... gp cú nhng im chỳng luụn luụn trit tiờu Tiết 16: TIT 16 BI sóng dừng sóng dừng Tiết 16: I PHN X CA SểNG Vt cn c nh Vt cn t P P Q Q sóng dừng Tiết 16: I PHN X CA SểNG Vt cn c nh Vt cn t P Q P ... Tiết 16: sóng dừng SểNG DNG TRấN MT SI DY Cể HAI U C NH Soựng tụựi P P Soựng phaỷn xaù Q Q Tiết 16: sóng dừng SểNG DNG TRấN MT SI DY Cể HAI U C NH Soựng tụựi P P Soựng phaỷn xaù Q Q sóng dừng ... thc : l = (2k + 1) k = 0,1,2 Q Q sóng dừng Tiết 16: CNG C - VN DNG l = k=1 k=2 l = k=3 l = sóng dừng Tiết 16: CNG C - VN DNG l= l= + l =2 + Tiết 16: sóng dừng CNG C - VN DNG I S PHN X...
 • 22
 • 132
 • 0

Bài giảng Vật 12. Bài 9. Sóng dừng

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 9. Sóng dừng
... (sóng dừng) Sóng phản xạ Sóng tới Q P Q P II SãNG DõNG 1.Sãng dõng trªn mét sỵi d©y cã hai ®Çu cè ®Þnh Quan sát tượng (sóng dừng) Sóng phản xạ Q Q Sóng tới P P II SÓNG DỪNG Quan sát tượng (sóng ... CỐ - BÀI TẬP 1.Chọn câu Tại điểm phản xạ sóng phản xạ : A Ln ngược pha với sóng tới B Ngược pha với sóng tới vật cản cố định C Ngược pha với sóng tới vật cản tự D.Cùng pha với sóng tới vật cản ... DỪNG Quan sát tượng (sóng dừng) Sóng phản xạ Q Q Sóng tới P P II SãNG DõNG 1.Sãng dõng trªn mét sỵi d©y cã hai ®Çu cè ®Þnh Quan sát tượng (sóng dừng) Sóng phản xạ Q Q Sóng tới P P II SãNG DõNG...
 • 31
 • 106
 • 0

bài 8 giao thoa sóng - bài giảng vật 12

bài 8 giao thoa sóng - bài giảng vật lý 12
... VÀ CỰC TIỂU Dao động điểm vùng giao thoa Vị trí cực đại cực tiểu giao thoa III ĐIỀU KIỆN GIAO THOA SÓNG KẾT HỢP Hiện tượng giao thoa I HIỆN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC Thí nghiệm Dụng ... tiểu giao thoa Điểm cực đại giao thoa a Vị trí cực đại giao thoa a trí cực đại giao thoa d2 – d1 = k điểm thoả mản điều kiện gì? Với k = 0, 1, 2… b Vị trí cực tiểu giao thoa : Điểm cực tiểu giao ... theo thời gian + Hai sóng hai nguồn kết hợp phát gọi hai sóng kết hợp tượng giao thoa sóng + Hai nguồn đồng bộ: hai nguồn kết hợp có pha - Hiện tượng giao thoa sóng tượng hai sóng kết hợp gặp có...
 • 13
 • 351
 • 0

bài giảng vật 12 bài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - gv.m.t.lệ

bài giảng vật lý 12 bài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - gv.m.t.lệ
... DỤNG 1- Sóng dài ; sóng trung ; sóng ngắn : -Bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác -Có thể vòng quanh trái đất qua nhiều lần phản xạ -Dùng truyền truyền hình mặt đất 2- Sóng cực ngắn : -Không ... phát máy thu sóng tuyến D Có máy phát máy thu sóng tuyến 20 19 12 14 15 17 18 04 13 01 11 16 00 03 10 05 06 09 02 07 08 CÂU : Biến điệu sóng điện từ ? A.Là biến đổi sóng thành sóng điện B ... CÁC DẢI SÓNG ĐIỆN TỪ -Sóng cực ngắn: λ : 0,3mm − 10m( f : 30 MHz − 10 MHz ) -Sóng ngắn (SW) λ :10− > 100m( f : 3MHz − 30 MHz ) -Sóng trung (MW).λ :100− > 1000m( f : 0,3MHz − 3MHz ) -Sóng dài...
 • 23
 • 1,874
 • 0

slike bài giảng vật 12 bài sóng cơ và sự truyền sóng

slike bài giảng vật lý 12 bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ
... Phương dao động Phương truyền sóng BÀI 14: SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ I/ SĨNG CƠ 3 -Sóng ngang Phương dao động Phương truyền sóng BÀI 14: SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ I/ SĨNG CƠ Quan sát hình ảnh ... phương truyền sóng? BÀI 14: SĨNG CƠ – VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ I/ SĨNG CƠ 3- Sóng ngang - Sóng ngang sóng phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng - Sóng ngang truyền ... sát số tượng sóng tự nhiên Sóng tạo ? SĨNG CƠ VÀ SĨNG CƠ VÀ SĨNG ÂM SĨNG ÂM CHƯƠNG II SĨNG CƠ VÀ SĨNG ÂM + Sóng truyền sóng Tần số sóng, Bước sóng, phương trình sóng + Giao thoa sóng Sóng dừng +...
 • 37
 • 361
 • 0

Bài giảng vật 12- Bài giao thoa sóng

Bài giảng vật lý 12- Bài giao thoa sóng
... pha không Muốn có tượng giao thoa đổi theo thời gian nguồn phát sóng phải có đặc điểm ? Sóng kết hợp sóng nguồn kết hợp phát Quá trình vật gây tượng giao thoa trình sóng Hoạt động Củng cố, ... hiểu điều kiện giao thoa III Điều kiện giao thoa Sóng kết hợp    Điều kiện lgiao ô phỏ:ng sóng nước (thay Quan sát ại m thoa Hai ngusố tmột nguồn)là nguồn kết đổi tần ồn phá sóng phải hợp tức ... hiểu tượng giao thoa Giải thích tượng:   Giao tượng ủaê2 sóng là hin nượng giao Hiện thoa c tr n gọi l hiệ ệ t tượng : 2ủsa ng gặpsnhau vạo nên cthoa ợln sóện ổn c ó2 thoa óng, t ậy giao ác g...
 • 26
 • 83
 • 0

Bài giảng Vật 12. Bài 8. Giao thoa sóng .

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 8. Giao thoa sóng .
.. . gọi vân giao thoa Dao động điểm vùng giao thoa: Xét sóng: u1 = u = Acos(ω t ) M từ S1 S2 tới M Phương trình sóng từ S1 & S2 đến M: 2π d1 2πd u1M = A cos(ωt − ); u M = A cos(ωt − ) λ λ S1 Sóng .. . tiêu điểm mà hiệu đường hai nguồn sóng (cùng pha) số lẻ lần nửa bước sóng Quỹ tích điểm (cùng k) vân giao thoa 30 Để có vân giao thoa ổn định hai nguồn phát sóng phải: - Dao động phương, chu .. . gian Bài Hiện tượng giao thoa tượng: a Giao hai sóng điểm môi trường b Tổng hợp dao động c Tạo thành gợn lồi, lõm d Hai sóng gặp có điểm chúng tăng cường nhau, cú điểm chúng triềt tiêu Bài Hai...
 • 12
 • 148
 • 0

Bài giảng Vật 12. Bài 8. Giao thoa sóng.

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 8. Giao thoa sóng.
... võn giao thoa Tng cng ln nhau? Trit tiờu Tng cng S2 S1 Võn giao thoa V trớ cc i 1 S1 S2 1 V trớ cc tiu Hỡnh nh võn giao thoa súng nc Hỡnh nh giao thoa súng nc Bi 16: GIAO THOA SểNG S giao thoa ... yếu gọi giao thoa sóng Điều kiện để có tượng giao thoa -Các đường cong cố định mặt nước nối điểm có biên độ dao động cực đại cực tiểu gọi vân giao thoa Bi 16: GIAO THOA SểNG Sự giao thoa hai ... thẳng sóng vòng qua vật cản gọi nhiễu xạ sóng Bi 16: GIAO THOA SểNG 4.Sự nhiễu xạ: Súng nhiu x Ngun súng O Phng truyn súng Súng nhiu x qua khe hp Bi 16: GIAO THOA SểNG 1.Sự giao thoa hai sóng mặt...
 • 32
 • 149
 • 0

Bài giảng Vật 12. Bài 12 Sóng

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 12 Sóng cơ
... Tit 12 Bi SểNG C V S TRUYN SểNG C Hình ảnh sóng tự nhiên Hì Hình ảnh sóng tự nhiên Hì Tit 12 Bi SểNG C V S TRUYN SểNG C I Sóng cơ: Thí nghiệm: Tit 12 Bi SểNG C V S TRUYN SểNG C Tit 12 Bi SểNG ... Tit 12 Bi SểNG C V S TRUYN SểNG C I Sóng cơ: Súng c: Định nghĩa Sóng dao động lan truyền môi tr ờng Định nghĩa Sóng dao động lan truyền môi trờng 2 .Sóng ngang Sóng phần tử môi trờng dao động theo ... hình sin 1.Sự truyền sóng hình sin A B A B II.Các đặc trng sóng hình sin 1.Sự truyền sóng hình sin 10 11 12 I O II III IV V T = v.T II.Các đặc trng sóng hình sin 1.Sự truyền sóng hình sin Khi...
 • 29
 • 574
 • 0

Bài giảng Vật 12. Bài 23 Nguyên tắc thông tin liên lạc sống vô tuyến.

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 23 Nguyên tắc thông tin liên lạc sống vô tuyến.
... I Nguyên tắc chung việc thông tin liên lạc sóng tuyến Phải dùng sóng điện từ cao tần C1 Những sóng tuyến dùng để tải thông tin gọi sóng mang C2 + Trong tuyến truyền thanh, ... từ vài m đến vài trăm m + Trong tuyến truyền hình, người ta dùng sóng mang có bước sóng ngắn nhiều ( λ < 1m ) I Nguyên tắc chung việc thông tin liên lạc sóng tuyến Phải dùng sóng điện từ ... điện từ cao tần Phải biến điệu sóng mang Tại phải biến điệu sóng mang? I Nguyên tắc chung việc thông tin liên lạc sóng tuyến Phải dùng sóng điện từ cao tần Phải biến điệu sóng mang  Cách biến...
 • 22
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Luận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.SKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtTăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchMột số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô tại chi nhánh Toyota Thái Nguyên (LV thạc sĩ))CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 201720 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSquản lí bộ nhớ trong windowMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập