gt khi nen 2992

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf
... hai cáưn Trang 23 Truyền động Thủy lực Khí nén Hçnh 3.4: Xy lanh quay (cå cáúu bạnh ràng ràng) 3.2 Cáúu Tảo Xy Lanh Hçnh 3.5: Cáúu tảo xy lanh Trang 24 Truyền động Thủy lực Khí nén 3.3 Cäng Thỉïc ... J.Pinches, Brian J.Callear - Power Pneumatics P.Croser - Pneumatics textbook - Festo 1992 D.Merkle, B.Shrader - Hydraulics textbook- Festo 1992 Trang Truyền động Thủy lực Khí nén CHỈÅNG I: ÂẢI CỈÅNG ... Âënh Xy Lanh Cäú âënh giạ chán Trang 27 Truyền động Thủy lực Khí nén - - Cäú âënh màût bêch sau - Cäú âënh bàòng ngäùng trủc - Cäú âënh bàòng khåïp bn lãư - 3.6 Cäú âënh màût bêch trỉåïc Piston...
 • 100
 • 4,494
 • 77

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén
... hai cáưn Trang 23 Truyền động Thủy lực Khí nén Hçnh 3.4: Xy lanh quay (cå cáúu bạnh ràng ràng) 3.2 Cáúu Tảo Xy Lanh Hçnh 3.5: Cáúu tảo xy lanh Trang 24 Truyền động Thủy lực Khí nén 3.3 Cäng Thỉïc ... = Q A Pm - Cäng sút thỉûc tãú ca âäüng cå NA [W] N A = N T η0 Trang 31 Truyền động Thủy lực Khí nén CHƯƠNG IV: VAN THỦY LỰC Cạc van thy lỉûc nàòm giỉỵa båm v cå cáúu cháúp hnh trãn mảch båm cọ ... lng 1.2 Vê Dủ Vãư Truưn Dáùn Thy Lỉûc Hệ thống khuếch đại lực ⇒ W = F A a ⇒ P A = P A ⇔ P = P 1 2 A A Trang Truyền động Thủy lực Khí nén 1.3 Cạc Loải Truưn Âäüng Sỉû phạt triãøn ca cäng nghiãûp...
 • 100
 • 1,424
 • 19

Tài liệu sách hướng dẫn giáo viên sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khí nén

Tài liệu sách hướng dẫn giáo viên sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khí nén
... : - Hệ thống điều khiển khí nén Bài : - Sửa chữa bảo dỡng cấu treo khí nén Bài : - Sửa chữa bảo dỡng cấu đóng mở nắp động Bài : - Sửa chữa bảo dỡng cấu đóng mở cửa ôtô 10 Bài ; - Sửa chữa bảo ... (Giới thiệu tài liệu thực trạng) Sách hớng dẫn giáo viên tàI liệu hớng dẫn giảng dạy cho mô đun/môn học hệ thống mô đun môn học đào tạo cho Nghề Sửa chữa ôtô cấp độ II Các thông tin tài liệu có giá ... tiện Hệ thống điều khiển khí nén bao gồm : phận cung cấp khí nén, cấu treo treo khí nén, cấu nâng hạ ghế ngồi, cấu mở nắp động mở cửa ôtô búyt Sửa chữa bảo dỡng hệ thống điều khiển khí nén công...
 • 30
 • 1,487
 • 49

Hệ thống treo bằng khí nén và thuỷ khí có điều khiển điện tử

Hệ thống treo bằng khí nén và thuỷ khí có điều khiển điện tử
... đàn hồi khí nén kích thước lớn hành trình làm việc nhỏ Ngày không sử dụng xe 5.4.2 Hệ thống treo thuỷ khí Hệ thống treo thuỷ khí ưu điểm khả điều chỉnh độ cứng hệ thống treo, điều chỉnh ... công tắc cho máy nén khí làm việc, sau phát tín hiệu mở van điện từ túi khí nén để bơm thêm khí nén chiều cao cân xe đạt trị số qui định Hệ thống treo xe khí nén điều khiển điện tử trì khoảng cách ... chấn dạng thuỷ lực đặt chung khối Hệ thống khí nén gồm máy nén khí, bình chứa khí áp suất thấp ( bình dự trữ ), bình chứa khí áp suất cao, van an toàn hệ thống, cụm van điện từ điều khiển dòng...
 • 3
 • 3,827
 • 140

Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển khí nén

Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển khí nén
... Bài : - Hệ thống điều khiển khí nén - Thực tập sửa chữa hệ thống điều khiển khí nén Bài : - Sửa chữa bảo dỡng cấu treo khí nén - Thực tập sửa chữa cấu cấu treo khí nén Bài : - Sửa chữa bảo dỡng ... thống điều khiển khí nén Hiện tợng, nguyên nhân h hỏng hệ thống điều khiển khí nén Phơng pháp kiểm tra bảo dỡng hệ thống điều khiển khí nén 5.Tháo lắp, bảo dỡng hệ thống điều khiển khí nén học ... tra bảo dỡng hệ thống điều khiển khí nén 5.Tháo lắp, bảo dỡng hệ thống điều khiển khí nén yêu cầu kỹ thuật Nội dung chính: Nhiệm vụ, yêu cầu hệ thống điều khiển khí nén Cấu tạo hoạt động hệ thống...
 • 49
 • 1,891
 • 47

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 1

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 1
... Chương – Đại cương điều khiển Khí nén & Thủy lực ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 1. 1 SƠ LƯC VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN VÀ THỦY LỰC 1. 1 .1 Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển khí nén & thủy ... thống điều khiển kín vi trí pít tông thủy lực ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chương – Đại cương điều khiển Khí nén & Thủy lực 1. 2 ƯU VÀ NHƯC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 1. 2 .1 Khí ... hệ thống điều khiển khí nén thủy lực Hệ thống nâng bảo dưỡng xe Táy máy gắp sản phẩm khí nén ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chương – Đại cương điều khiển Khí nén & Thủy lực Máy cắt thủy lực Khuôn...
 • 10
 • 1,397
 • 77

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 2

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 2
... Chương – Sản xuất & phân phối nguồn lượng ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 2. 1 KHÍ NÉN 2. 1.1 Sản xuất khí nén Hệ thống điều khiển khí nén hoạt động dựa vào nguồn cung cấp khí nén, nguồn khí ... dựa vào biểu đồ cho hình 2. 5 19 Chương – Sản xuất & phân phối nguồn lượng ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chiều dài ống (mm) 25 10 20 50 60 100 20 0 500 600 1000 20 00 32 50 60 10 70 80 15 20 25 100 ... thống điều khiền khí nén nhằm giảm ma sát, ăn mòn gỉ (hình 2. 9) Vít điều chỉnh Lỗ quan sát Khí vào Khí + dầu bôi trơn Ống venturi Ống dẫn dầu Van chiều Kí hiệu Hình 2. 9 Van tra dầu 22 ĐIỀU KHIỂN KHÍ...
 • 15
 • 741
 • 42

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 3

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 3
... tử Flip-Flop Phần tử thời gian 31 Chương – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 3. 1 CÁC PHẦN TỬ ĐƯA TÍN HIỆU Tín hiệu tác động đưa vào xử lý điện, khí nén, thủy lực Các ... Tín hiệu vào Tín hiệu vào a P S b Kí hiệu thủy - khí Bảng chân lý a b S L 0 L 0 L L L Tín hiệu Hình 3. 30 Phần tử NOR 41 Chương – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 4.2.7 ... khoan chi tiết (hình 3. 15) Hình 3. 13 Xác đònh độ lệch mép giấy Hình 3. 15 Phát gãy mũi khoan 35 Chương – Các phần tử đưa & xử lý tín hiệu ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 4.1.4 .3. Cảm biến cảm ứng từ...
 • 15
 • 937
 • 47

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 4

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 4
... 3600 49 Chương – Các phần tử chấp hành ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 4. 2.1 Xy lanh lực 4. 2.1.1 Xy lanh tác dụng đơn Áp lực tác động vào xy lanh đơn phía, phía ngược lại lò xo tác động ngoại lực ... rãi hệ thống thủy khí làm việc áp suất cao Phụ thuộc vào vò trí pít tông rôto, phân biệt động hướng kính hướng trục 47 Chương – Các phần tử chấp hành ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 4. 1.3.1 Động ... suất khí nén xy lanh Lực ma sát, phụ thuộc vào chất lượng bề mặt pít tông xy lanh, vận tốc chuyển động pít tông, 50 Chương – Các phần tử chấp hành ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC loại vòng đệm Lực...
 • 12
 • 1,424
 • 55

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 5

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 5
... Chương – Các phần tử điều khiển điều chỉnh ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Trong hệ thống điều khiển khí nén thủy lực, cấu biến đổi lượng, phần tử đưa tín ... đònh vò 63 Chương – Các phần tử điều khiển điều chỉnh ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC • Tác động khí dầu Trưc tiếp dòng khí – dầu vào Trực tiếp dòng khí – dầu Gián tiếp dòng khí – dầu vào qua van ... Kí hiệu Ax B Q P2 Hình 5. 7 Van tiết lưu chiều 60 Chương – Các phần tử điều khiển điều chỉnh ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 5. 2.1.2 Van tiết lưu chiều điều chỉnh tay Hình 5. 8 trình bày nguyên lý...
 • 20
 • 1,712
 • 68

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 6

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 6
... 0.20 0.22 0. 26 0.18 0.35 0.18 0.15 -0 .10 0.47 0.04 -0 .11 -0 .62 0. 56 -0 .19 -0 .51 -1 .39 0 .62 0.8 -0 .28 0.37 1.03 1 .69 2.35 0 .6 -0 . 06 1.11 2 .61 4.43 6. 57 0.8 0.27 0. 46 0 .60 0.70 0. 76 0 .6 0.32 0.54 ... λ ( 6- 1 8) d d ⇔ d l’ Hình 6. 6 Chiều dài tương đương l’ 82 Chương – Tính toán truyền động khí nén thủy lực ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC 6. 2.2 Tổn thất hệ thống thủy lực Trong hệ thống thủy lực ... w2 81 Chương – Tính toán truyền động khí nén thủy lực ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Κv = qv ρ 31 .6 ∆Ρ [m3/h] ( 6- 1 2) Trong đó: qv [m3/h] Lưu lượng khí nén ρ [kg/m3] Khối lượng riêng không khí...
 • 17
 • 579
 • 41

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 7

Điều khiển thủy lực và khí nén - Chương 7
... hình 7. 4 • 95 Chương – Thiết kế mạch điều khiển ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Mach điều khiển Hình 7. 3 – Mạch điện điều khiển Hình 7. 4 - Mach điều khiển thủy lưc 7. 1 LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ BOOLE 7. 1.1 ... start (B) LS2 LS4 (D) 113 ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC Chương – Thiết kế mạch điều khiển 114 Chương – Thiết kế mạch điều khiển ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN & THỦY LỰC BÀI TẬP CHƯƠNG Bài 1: Thiết kế mạch ... thống điều khiển kết hợp với nhau, ví dụ: điều khiển khí nén kết hợp với điện, thủy lực, điều khiển theo chương trình PLC, máy tính…Để đơn 103 Chương – Thiết kế mạch điều khiển ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN...
 • 24
 • 1,438
 • 95

Giáo trình khí nén

Giáo trình khí nén
... sức hút khí nén Khi có khí nén thổi từ sang 3, miệng hút Động khí nén kiểu cánh gạt tạo chân không cho giác hút Hình 2.23 mô tả van giác hút với mạch khí nén ứng dụng Hình 2.23 Mạch khí nén dùng ... 2/2 sử dụng làm khóa ON/OFF đóng/ mở nguồn khí nén rẽ mạch khí nén - Van 2/2 chế tạo điều khiển tay, tiếp xúc khí, khí nén hay Hình 2.27 điện- khí nén Hình 2.27 mô tả ký hiệu kiểu dáng khóa đóng ... khí sấy khô làm lạnh Như vậy, khâu : khí nén vào làm mát, khí nén sưởi ấm Một phần nước khí nén vào ngưng tụ rơi xuống bình ngưng Sau làm lạnh sơ bộ, dòng khí nén tiếp tục vào trao đổi nhiệt với...
 • 20
 • 519
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: điều khiển khí nénhệ thống khí néncung cấp khí nénkhí nénvan khí nénphân phối khí nénsơ đồ khí nénkhí nénđiện khí nénchương 5 hệ thống điều khiển bằng khí nén 51 đặt vấn đề 511 mục đích trong kỹ thuật điều khiểnxử lý khí nénsản xuất khí nénbài tập khí nénnhiệt độ không khí nénphần tử khí nénvà các GIAO DIỆN TRONG MẠNG NGNCông nghệ in offsetCHUYÊN đề THI NÂNG bậc năm 2004ĐỀ CƯƠNG GIỚI và PTmáy dán siêu âmXây dựng hệ thống website thông tin cho trường chuyên nghiệpỨng dụng phương pháp học tập thông qua tương tác (INREAL) nhằm phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 – 5 tuổiKhảo sát các giao thức báo hiệu trên mạng IP và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin đa phương tiệnKhảo sát và thiết kế hệ điều khiển dây chuyền nạp tải lò sấy công ty gạch men thăng longThiết kế hệ dẫn động băng tải với hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp, đồng trục, dẫn bằng động cơ điện thông qua khớp nối và bộ truyền xíchNGHIÊN cứu vật LIỆU từ và dẫn từ CHẾ tạo ĐỘNG cơ điện một CHIỀU KHÔNG CHỔI THANThực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch và thương mại thẩm giaVăn tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nóiMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng QANThiết kế bộ ổn áp xoay chiều một phaCÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN ACC244Thiết kế cung cấp điện cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có đảo chiều theo nguyên tắc điều khiển chungThiết kế qui trình công nghệ gia công ống lót cọc sợi ,thiết kế máy khoan chuyên dùng ,cải tiến máy mài thành máy khônthiết kế quy tình công nghệ chế tạo chi tiết bánh răng lệch tâm của máy đâdm rung nềnthiết kế quy trình công nghệ và các trang thiết bị cần thiết để gia công chi tiết bánh răng nghiêng trong cơ cấu quấn sợi của nhà máy dệt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập