truyền nhiệt ống lồng ống

THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ BÀI 2 TRUYỀN NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG

THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ BÀI 2 TRUYỀN NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG
... 997.703 42 420 5.386 524 998.19344 420 4.387868 998 .28 576 420 3. 125 736 997.97310 420 4.637 129 998.19438 420 3 .24 2087 998 .27 388 420 1.7 520 89 998 .24 179 420 3. 627 628 998.43067 420 2.0 324 16 998.59796 420 0. 620 9 62 ... 3334.8866 34.6 28 .21 6933 28 49.6 627 34.4 27 .863596 34.1 29 22. 94 724 28 .476707 34.6 29 85. 729 27 .4 726 98 34.7 23 33.5 322 27 .360176 25 39.3458 34.1 27 .899448 Cho ống B2: – 12 – K1 (W/m0C) 1 12. 1604858 110.5681436 ... 325 2.54374 33.5 34 .2 33 3 026 .9114 Q1 ∆t log L L: chiều dài ống = 1. 020 m – 11 – 27 17. 628 7 26 75.8199 24 2.4 725 97 83.135049 26 76.9737 360 .27 849 22 64. 821 9 20 7. 821 74 166 .25 739 24 70.60 621 29 43.77642...
 • 38
 • 1,964
 • 41

báo cáo truyền nhiệt ống chùm

báo cáo truyền nhiệt ống chùm
... Xuân Ân Page Truyền nhiệt ống chùm 2.2 Cấu tạo thiết bị truyền nhiệt ống chùm GVHD: Thầy Nguyễn Sỹ Xuân Ân Page Truyền nhiệt ống chùm III.THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Dụng cụ - Thân trụ ống chùm - Đầu ... trao đổi nhiệt ống chùm phía ống Dòng nước nóng gia nhiệt tới 60oC, cho qua thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm phía ống Nhờ đầu dò nhiệt độ bố trí đầu vào dòng nóng, lạnh, ta dễ dàng ghi nhận nhiệt ... Truyền nhiệt ống chùm Dùng nước để lấy nhiệt cho ngưng tụ tiến hành theo cách: - Ngưng tụ gián tiếp: có tường ngăn cách nước - Ngưng tụ trực tiếp: nước tiếp xúc với a)Dẫn nhiệt: Dẫn nhiệt truyền...
 • 9
 • 566
 • 14

thiết bị truyền nhiệt ống chùm

thiết bị truyền nhiệt ống chùm
... nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm Giá trị lớn Giá trị bé Tính: Xác định hệ số truyền nhiệt KTN :  Đối với thiết bị ống chùm : với Trong : 4.2.2 Hệ số truyền nhiệt lý ... thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm - Giúp sinh viên vận hành xác thiết bị, đo đạc thông số trình thiết bị - Khảo sát trình truyền nhiệt đun nóng làm nguội ... truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm 24 25 GVHD: Nguyễn Đức Vinh SVTH: Mai Thị Mỹ Nhân 16 20 38 36 33 31 21 21 16 16 Page Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết...
 • 16
 • 606
 • 2

BÀI 1 THỰC HÀNH TRUYỀN NHIỆT ỐNG XOẮN

BÀI 1 THỰC HÀNH TRUYỀN NHIỆT ỐNG XOẮN
... 27 13 26 12 17 20 19 18 19 16 20 15 20 13 15 18 15 16 17 15 16 13 16 12 12 15 13 14 14 13 13 11 13 10 (0C) 21. 98 22.76 21. 02 19 .15 18 .10 18 .45 18 .49 17 .45 17 .38 16 .24 16 .45 15 .49 15 .97 14 .44 13 .90 ... 0.266 0.066 0 .11 6 0 .11 5 0. 216 10 0.266 11 0.066 12 13 0 .11 6 0 .16 5 14 0.266 16 0.066 17 0 .11 6 0. 215 19 22 23 24 0 .16 6 0. 216 20 21 0 .16 6 0. 216 15 18 0 .16 6 0.266 0.265 0.066 0 .11 6 0 .16 6 0. 216 5238.2 ... 89.50 10 2.0 10 6 .1 -10 9.43 - 319 .94 92.45 -322.33 10 18.8 458.06 -237.05 -99.89 98.32 10 6 .1 76.56 91. 38 10 4.4 10 1.8 10 0.266 11 0.066 12 13 0 .11 6 0 .16 5 14 0. 216 15 0.266 16 0.066 17 18 0 .11 6 0. 215 19 ...
 • 16
 • 368
 • 2

Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3 Thiết bị truyền nhiệt ống chùm

Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3 Thiết bị truyền nhiệt ống chùm
... 13 13 13 14 13 14 47.82608696 47.82608696 42.85714286 45 44 34 .7826087 36 .36 3 636 36 30 34 .7826087 38 .095 238 1 38 .095 238 1 33 .33 333 333 37 .5 33 .33 333 333 27.27272727 27.27272727 39 . 130 434 78 39 . 130 434 78 ... 132 62.2 132 62.2 132 62.2 1 635 9.7 1 635 9.7 1 635 9.7 1 635 9.7 1 931 5.8 1 931 5.8 1 931 5.8 1 931 5.8 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 2052. 83 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 2052. 83 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 2052. 83 4 03. 73 537 .06 1 738 .72 ... 21 39 38 Page Báo cáo thực hành thí nghiệm QTTB truyền nhiệt Bài 3: Thiết bị truyền nhiệt ống chùm 10 11 12 13 14 15 16 3. 2.2 TN 10 11 12 13 14 15 16 10 13 16 13 16 10 13 16 10 13 16 10 13 16...
 • 18
 • 466
 • 6

báo cáo thực hành truyền nhiệt ống xoắn

báo cáo thực hành truyền nhiệt ống xoắn
... trình truyền nhiệt: GVHD:Phạm Hùng Nam trang truyền nhiệt ống xoắn Nhóm - Xác định hiệu suất trình truyền nhiệt: - Xác định hệ số truyền nhiệt KTN : - Đối với thiết bị ống xoắn: - Xác định hệ số truyền ... kết luận, trường hợp truyền nhiệt ống xoắn chiều chuyển động theo trường hợp xuôi chiều có lợi hệ số truyền nhiệt So sánh hệ số truyền nhiệt thực nghiệm với hệ số truyền nhiệt lý thuyết: Trong ... khảo 20 GVHD:Phạm Hùng Nam trang truyền nhiệt ống xoắn Nhóm THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT ỐNG XOẮN Mục đích thí nghiệm: - Khảo sát trình truyền nhiệt đun nóng làm nguội gián tiếp hai dòng...
 • 21
 • 183
 • 0

báo cáo truyền nhiệt ống chùmthí nghiệm CN quá trình và thiết bị

báo cáo truyền nhiệt ống chùmthí nghiệm CN quá trình và thiết bị
... phép 5% chưa đạt, trình tính lặp lại với giá trò Δt1, Δt2 GVHD: Thầy Nguyễn Sỹ Xn Ân Page Truyền nhiệt ống chùm III THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Hệ thống thiết bị thí nghiệm gồm: thiết bị ống chùm nằm ngang ... lượng đặc trưng cho truyền nhiệt thiết bị truyền nhiệt kiểu lồng ống Giúp sinh viên biết tính tốn biểu diễn so sánh đại lượng đặc trưng cho truyền nhiệt thiế bị truyền nhiệt ống chùm dựa sỡ tính ... THUYẾT THÍ NGHIỆM: Các q trình Q trình truyền nhiệt gồm: - Truyền nhiệt ổn định: nhiệt độ thay đổi theo khơng gian, khơng thay đổi theo thời gian Chỉ xảy thiết bị làm việc liên tục - Truyền nhiệt...
 • 22
 • 114
 • 0

BÀI 2 THIẾT bị TRUYỀN NHIỆT ỐNG CHÙM

BÀI 2  THIẾT bị TRUYỀN NHIỆT ỐNG CHÙM
... 1384 ,25 1 1086,04 33 15 22 ,83 136,31 20 73, 324 3 326 , 02 26 19 22 , 32 427 , 02 2073, 324 4751,46 25 18 21 ,31 638,90 20 73, 324 529 4,48 26 17 21 ,18 716,16 20 73, 324 1 629 ,07 25 19 21 ,86 21 3,50 4075,551 10 427 6,31 ... 33,333 24 ,24 2 28 ,788 10 10 31 ,25 0 25 ,000 28 , 125 11 13 39,394 24 ,24 2 31,818 12 13 39,394 21 ,21 2 30,303 13 14 42, 424 24 ,24 2 33,333 14 13 40, 625 25 ,000 32, 813 15 15 45,455 24 ,24 2 34,848 16 19 59,375 25 ,000 ... 41 26 62 42 41 29 62 41 40 29 62 42 40 28 62 42 41 29 61 41 40 28 61 42 41 29 62 46 43 29 61 45 42 28 61 44 42 28 61 44 43 29 Thí nghiệm VN (l/ph) 10 13 7 10 13 10 11 12 TRUYỀN NHIỆT ỐNG CHÙM 10...
 • 25
 • 142
 • 0

Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống và tháp chưng cất hai cấu từ

Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống và tháp chưng cất hai cấu từ
... học I Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống: Giới thiệu chung thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống: Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống cấu tạo gọn gàng hiệu trao đổi nhiệt ... Phần đồ án tính toán thiết bị trao đổi nhiệt loại ống lồng ống với hai trường hợp ống ống tròn trơn ống ống tròn mặt có gân dọc Hoàn thành bước đầu phần tính toán cho thiết bị chưng liên tục ... :Cấu tạo ống lồng ống Yêu cầu mục tiêu cần đạt được: Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống lồng ống dung dầu điesel đun nóng dầu thô hai trường hợp :  ống ống tròn trơn  ống ống tròn ,mặt...
 • 38
 • 4,712
 • 17

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị tận dụng nhiệt khối thải sử dụng ống nhiệt trọng trường trong các lò dầu truyền nhiệt đốt than đá

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị tận dụng nhiệt khối thải sử dụng ống nhiệt trọng trường trong các lò dầu truyền nhiệt đốt than đá
... th p h n Tuy nhiên t than có nhi t khói th i cao (200oC - 400 oC), làm gi m hi u su t c-a lò, v y c n thi t ph i s d ng b t n d ng nhi t th i t' Lò d u truy n nhi t t than ghi c nh công ... tách b i khói u i m c a d u truy n nhi t t than gia nhi t cho không khí, d u truy n nhi t t than có nhi u u i m h n so v i h i: an toàn cao, ch th-y ng t t: Dùng d u truy n nhi t có ... b c-a d u truy n nhi t t than t ng thêm 1,26% Nh v y mu n t ng ∆ε ta có th gi m B ho#c lv ch n than có Qt th p Trong trình o thông s vân hành t i nhà máy FOCOCEV nh n th y ch t l ng than !...
 • 15
 • 254
 • 2

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY DẦU FO DÙNG CHO LÒ HƠI BẰNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DESIGNING A SYSTEM FOR DRYING BOILER FUEL OIL WITH A DOUBLE TUBE HEAT EXCHANGER DEVICE USING SOLAR ENGERGY pptx
... ta tận dụng nguồn lượng mặt trời để làm nóng nước, sau dùng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống để sấy dầu FO đ a vào thùng ch a trước đ a vào đốt Sơ đồ ngun lý hệ thống dùng lượng mặt trời ... thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng lượng mặt trời v a đạt hiệu trao đổi nhiệt cao lại tiết kiệm lượng điện lớn cho sấy điện trở trước D a vào tốn tính trao đổi nhiệt dầu nước nóng qua thiết ... gia nhiệt cho tank nhỏ qua dàn ống xoắn để từ nước nóng bên đường ống thiết bị ống lồng ống để gia nhiệt cho dầu khơng gian hình xuyến bên ngòai đến nhiệt độ u cầu Tính tóan thiết bị trao đổi nhiệt...
 • 8
 • 437
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế hệ thống sấy dầu fo dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thiết kế hệ thống sấy dầu fo dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời'
... trước đưa vào đốt Sơ đồ ngun lý hệ thống dùng lượng mặt trời để sấy dầu FO dùng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống 2.1 Sơ đồ ngun lý hệ thống: Ta xây dựng sơ đồ ngun lý hệ thống sau: S¬ ® nguyªn ... thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng lượng mặt trời vừa đạt hiệu trao đổi nhiệt cao lại tiết kiệm lượng điện lớn cho sấy điện trở trước Dựa vào tốn tính trao đổi nhiệt dầu nước nóng qua thiết ... chỉnh việc sấy dầu FO lượng mặt trời thơng qua thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống để thiết kế hệ thống tương tự cung cấp dầu FO nóng cho xí nghiệp cơng nghiệp phục vụ cho sản xuất TÀI LIỆU...
 • 8
 • 342
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thi nghiem qua trinh thiet bi truyen nhiet ong long ongthiết bị truyền nhiệt ống lồng ống double pipe heat exchangerthiết bị truyền nhiệt ống xoắn ruột gàthiết bị truyền nhiệt ống xoắnthiết bị truyền nhiệt ống chùmbài truyền nhiệt ống xoắnbài truyền nhiệt ống chùmtruyền nhiệt ống xoắnbáo cáo truyền nhiệt ống xoắntính toán thiết bị truyền nhiệt ống chùmbáo cáo thực hành thiết bị truyền nhiệt ống chùmthiet bi truyen nhiet ong chumvận chuyển thiết bị truyền nhiệt ống chùmnhiệt ống lồng ốngthiết bị truyền nhiệt vỏ ốngCác giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH mol logisticđẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nông sản chủ chốt của công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà trên thị trường hà nộigiải pháp đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng lao động tại công ty xuất khẩu lao động TRAENCOGiải pháp marketing nhằm phát triển thị trường mới sản phẩm ngành điện của công ty TNHH thương mại và tổng hợp việt á trên thị trường miền bắcNâng cao chất lượng dịch vụ tại sàn giao dịch thương mại điện tử vnemart com vnĐồ án Mạng lưới thoát nướcbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề phép tìm kiếm theo chiều sâu (depth first search DFS) và phép tìm nhiếu theo chiều rộng (breadth first search BFS)bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số ỨNG DỤNG của DFSĐồ án Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Trà VinPhát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh LongPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình ĐịnhPhát triển thương hiệu BIC - Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt NamPhát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Sứ CosaniQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Phương Tây chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Tổng công ty Bảo hiểm BIDQuản trị rủi ro cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnQuản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon TumSử dụng Outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọcTăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập