UNIT 3 ENGLISH 10 PEOPLES BACKGROUND EXERCISES

BAI TAP TU LUAN TONG HOP - UNIT 3 ENGLISH 10

BAI TAP TU LUAN TONG HOP - UNIT 3 ENGLISH 10
... They / begin / study / English for 10 months 30 ) We / ask / the boy / not talk / loudly 31 ) Trang / not like / drink / beer / last night 32 ) These kids ... much money 33 ) It / be not / helpful for you / be / talkative 34 ) He / not promise / help / you / before 10 o’clock pm yesterday 35 ) Sang / persuade / me ... 36 ) Our class / admit / not see / you / ten days ago 37 ) I / be not / good at / dance 38 ) I / finish / check up / my health / next week 39 ) Helen...
 • 5
 • 334
 • 0

BAI TAP TU LUAN TONG HOP - UNIT 3 ENGLISH 10 (TIEP THEO)

BAI TAP TU LUAN TONG HOP - UNIT 3 ENGLISH 10 (TIEP THEO)
... camera………………………………………………………………………… 22 I study English to have good in the future.………………………………………………………………… 23 It’s about 200 metres from here to the central post office.……………………………………………………… 24 I go to the English club ... 10 Ha long Bay is very wonderful 11 He had 10 apples in the bag yesterday 12 Quang and I will take a short trip next month 13 This table ... like to go ……… (swim) 3) He speaks French very …………… (good) 4) Life in the city is …………… from life in the country ( difference ) 33 ) Meat is not a ……………...
 • 3
 • 214
 • 0

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eric (hasn’t met / haven’t met / hadn’t met ... / off / on / in) at am My birthday is (of / off / on / in) March 22 nd They lived (of / off / on / in) USA (of / off / on / in) 20 00 Tom wasn’t contented (for / with / about / from) his family ... play) football I was excited about (to take / taking) a nap It is not easy (learning / to learn) English He locked the door and he remembers (locking / to lock) it carefully David spent much time...
 • 2
 • 262
 • 21

review unit 1 2 3 english 10 (basic)

review unit 1 2 3 english 10 (basic)
... xoay xở 10 mean : muốn when being asked 11 invite : mời 12 plan : kế hoạch - Other sts listen, take 13 prepare : chuẩn bị 14 promise : hứa notes and are ready to 15 refuse : từ chối 16 seem : ... followed with to keep : tiếp tục 10 love /like : thích infinitive or gerund to 11 .mention : nhắc tới 12 mind : phiền help sts review 13 practise : luyện tập 14 suggest : đề nghị - Sts look at ... sts to ex information in groups 1, Jackson/ born/ 18 th, March, 19 93/ Canada - Sts exercise in  Jackson was born on the 18 th , March, 19 93 in Canada groups of 2, Everyday/ he/ get / 7.00 am -...
 • 4
 • 665
 • 2

Unit 3 - English 9

Unit 3 - English 9
... 2007 Unit3 : A trip to the countryside Lesson1: Language Focus / P.2 8- 29 I Modal could with wish II Prepositions of time III Adverb clauses of result VI Homework - Redo Ex 1,2 ,3, 4 /p28 -3 1 - Make ... palace/ 2.1 5- pm Dinner Little India Restaurant / 7 .30 - 10 pm Arrive: Singapore / 6 .30 pm Tuesday, September 21 Meeting Raffles Center/ 11 am- pm Lunch Lion City Restaurant / 1 .30 - pm at till ... new camera didn't work, e so she passed her exam school Example: 1-e 2- Hoa worked hard, so she passed her exam a 3- d 4- b 5- c Choose the best option a,b,c or d to complete the sentences Miss...
 • 27
 • 579
 • 0

BÀI TẬP ÁP DỤNG UNIT 12- ENGLISH 10-CÓ KEY

BÀI TẬP ÁP DỤNG UNIT 12- ENGLISH 10-CÓ KEY
... đầu cuối câu để mục đích hành động (để làm gì) Ex: What you learn English for ?  To have a good job, I learn English  I learn English to have a good job Wh-questions Khi đặt câu hỏi, cần xác ... they going ? - I often listen to music whenever I have free time  When you often listen to music? UNIT 12: MUSIC A PHONETICS I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from ... money  ………………………………………………………………………… 26) Leila is attending a short course She wants to improve her English  ……………………………………………………………………… 27) Kris has taken a part-time job He can earn enough money...
 • 5
 • 1,091
 • 28

unit 3 English 9

unit 3 English 9
... Unit 3: P.15: GETTING STARTED + LISTEN & READ Unit – Period 15: GETTING STARTED + LISTEN & READ A GETTING STARTED: What is she doing ? She is watering the vegetables Unit – Period ... flying his kite Some children are playing football Unit 3: A trip to the countryside Part: Listen and read shrine bank entrance banyan tree Unit 3: A trip to the countryside Part: Listen and read ... the farmers doing ? They are harvesting Unit – Period 15: GETTING STARTED + LISTEN & READ A GETTING STARTED: What is he doing ? He is feeding the pig Unit – Period 15: GETTING STARTED + LISTEN...
 • 33
 • 542
 • 1

Unit 3-English 11

Unit 3-English 11
... English 11 Date of planning: Period 17 : Test yourself A TEST YOURSELF A *** A OBJECTIVES: I Knowledge: By the end of the lesson, the Ss will be able to revise what they have learned in unit 1, unit ... Teacher in charge: Đặng Hồng Liên Tan Lam High School Lesson plan English 11 Date of planning: Period 14: Listening Unit 3: A Party *** A OBJECTIVES: I Knowledge: - Develop such listening micro-skill ... lesson Teacher in charge: Đặng Hồng Liên Tan Lam High School Lesson plan English 11 Date of planning: Period 15: Writing Unit 3: A Party *** A OBJECTIVES: I Knowledge: By the end of the lesson, the...
 • 15
 • 1,637
 • 12

Unit 6 ( English 10)

Unit 6 ( English 10)
... university of Vietnam 1-D 2-B 5-E 3-A 4-C 6- F A Built in 1040, in the shape of a lotus B Picturesque site, wonder of the world, 165 km from Hanoi C Mountain resort( altitude : 1500 m ) with some wonderful ... Built in 1040, in the shape of a lotus B Picturesque site, wonder of the world, 165 km from Hanoi C Mountain resort( altitude : 1500 m ) with some wonderful places to visit : Xuan Huong lake, pine...
 • 27
 • 271
 • 2

Writing Unit 3 English 11

Writing Unit 3 English 11
... party (1) _at 7p.m to come on 31 st December Would you like (2) ? Most of our classmates have been invited, too There will be lots of refreshments (3) _ and some special foods that ... PRE - WRITING • On what occasions are parties held? • What kind of clothes people often wear at a party?...
 • 13
 • 1,116
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: unit 1 english 10 listeningbài soạn tiếng anh unit 3 english 11 chương trình chuẩndich unit 3 lop 10bai soan unit 3 english 11 chuong trinh chuanlanguage focus unit 3 lop 10 power pointunit 3 lớp 10listening unit 3 english 12unit 3 english 12bai tap unit 4 english 10unit 1 english 10 writingphần speaking unit 3 lớp 10phan speaking unit 3 lop 10dịch bài tiếng anh unit 3 lớp 10dịch bài reading unit 3 lớp 10dich doan van unit 3 lop 10Tiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayTiểu luận giữa kỳ Lập tờ trình thẩm định công tyTiểu luận Kế toán thuế Quy định kê khai thuế hiện nay tạo thuận lợi và khó khăn gì trong công tác kê khai thuế tiêu thụ đặc biệtkhảo sát tình hình mắc bệnh tiêu chảy lợn con theo mẹ và so sánh một số phác đồ điều trị tại Trại chăn nuôi lợn Sông PhanVƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN SPS ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SANG LIÊN MINH CHÂU ÂUTiểu luận Đầu tư quốc tế Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài sang châu Phi của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2002-2012Luận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”Phân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenThiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha 400 HzThe StateCác dạng phán đoán phức và bảng chân lý của chúngCộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon TumĐánh Giá Hiện Trạng Phế Thải Đồng Ruộng Và Xử Lý Rơm Rạ Bằng Chế Phẩm Sinh Học Thành Phân Bón Hữu Cơ Tại Xã Quỳnh Phú, Bắc NinhKế hoạch bài dạy môn tiếng việt Bài 63: Em ÊMKiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt Namdiễu hành đón học sinh lễ khai giảngCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMAGiáo trình Đất trồng và phân bónTổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh ĐứcVận dụng thẻ cân bằng điểm (Balance Scorecard) trong đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵ
Đăng ký
Đăng nhập