Bài giảng môn học marketing quốc tế

BÀI GIẢNG môn học MARKETING QUỐC tế, TS NGUYỄN HUYỀN MINH

BÀI GIẢNG môn học MARKETING QUỐC tế, TS NGUYỄN HUYỀN MINH
... môn học Marketing quốc tế Chương I Khái quát chung Marketing Marketing quốc tế Chương II Môi trường Marketing quốc tế Chương III Nghiên cứu thị trường giới Chương IV Kế hoạch hóa chiến lược Marketing ... ngành Bộ môn Marketing quốc tế (Trưởng Bộ môn: PGS TS Nguyễn Thanh Bình, Phòng Quản lý ñào tạo, tầng nhà A, ðT: 04 3259 5158, ext 205) Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế (Trưởng Khoa: PGS TS Bùi Thị ... (KT, CN, cạnh tranh…) Nguyễn Huyền Minh (FTU) - CHƯƠNG - Vòng ñời sản phẩm quốc tế 2.1 Khái niệm vòng ñời sản phẩm (PLC): Nguyễn Huyền Minh (FTU) - CHƯƠNG - Vòng ñời sản phẩm quốc tế 2.2 ðặc ñiểm...
 • 201
 • 154
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế giới thiệu môn học tài chính quốc tế

bài giảng môn tài chính quốc tế giới thiệu môn học tài chính quốc tế
... Các học viên cao học chuyên ngành tài chính- ngân hàng  Các nhà quản lý tài - ngân hàng  MỤC TIÊU Trang bò cho học viên kiến thức môi trường tài quốc tế đại, mục tiêu quản trò tài quốc tế, mối ... YÊU CẦU Để học tập lónh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có kiến thức Kinh tế học, Tiền tệ Ngân hàng, Nghi ệp vụ Ngân hàng, Tài Doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế  THỜI LƯNG Môn học thiết ... Chuyên đề Giới thiệu môn học Các mục tiêu tài doanh nghiệp Cán cân tóan quốc tế Chế độ tỷ giá vai trò phủ Thò trường Eurocurrency Offshore Financial Centers Thò trường vay nợ quốc tế Interest...
 • 9
 • 231
 • 0

Bài giảng môn THANH TOÁN QUỐC tế đại học tôn đức thắng

Bài giảng môn THANH TOÁN QUỐC tế đại học tôn đức thắng
... yêu cầu chứng từ quốc gia nhập 19 CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ • ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỒNG TIỀN TÍNH TOÁN VÀ ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN – Đồng tiền tính toán – Đồng tiền toán • Điều kiện ... lợi đến hạn CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ • • • • • • • • • • HỐI PHIẾU ( DRAFT / BILL OF EXCHANGE) 1.2 Chức hối phiếu : Hối phiếu có chức : Hối phiếu phương tiện toán : Hối phiếu phương tiện ... vụ toán ngân quỹ: • Ngân hàng thương mại phép mở tài khoản cho cá nhân, tổ chức – nước có nhu cầu toán ngân hàng với Từ thực dịch vụ toán ngân quỹ như: – Cung cấp phương tiện toán – Dịch vụ toán...
 • 32
 • 59
 • 0

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container
... cấu trúc + Container kín (Closed container) + Container mở (Open container) - mở nắp (open-top container ) - mở cạnh (open-side container ) - mở hết (open top open side container) + Container ... Container công cụ vận tải hay phận phương tiện vận tải Container bao bì  Container dụng cụ vận tải đặc biệt 1.2 Tiêu chuẩn hóa container Tiêu chuẩn hóa container bảo đảm cho việc xếp dỡ, vận ... Container Ship): - Tàu RO-RO (Roll-on/Roll-off): - Tàu LO-LO (Lift-on/Lift-off): - Tàu chở xà lan (Lighter Aboard Ship – LASH) - Tàu lưỡng dụng (convertable Container Ship) Thế hệ tàu container: +...
 • 41
 • 660
 • 10

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển
... container - Cảng quân - Cảng cá - Cảng trú ẩn  Căn vào phạm vi phục vụ: - Cảng nội địa (Inland port): phục vụ tàu biển chạy tuyến nội địa - Cảng quốc tế (International port): Phục vụ tàu biển chạy ... phương thức vận tải khác (hệ thống kho, bãi, ) - nơi tiến hành thủ tục XNK, nơi bắt đầu, tiếp tục kết thúc trình vận tải biển   Phân loại cảng biển: Căn vào mục đích sử dụng: - Cảng thương ... I ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬN TẢI BIỂN  Ưu điểm: - Năng lực chuyên chở lớn - Tuyến đường hình thành tự nhiên: chi phí xây dựng, tu, bảo dưỡng việc xây dựng cảng biển, kênh đào => hình thành...
 • 87
 • 1,111
 • 22

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển
... Hãng giao nhận E.Vansai Thụy Sĩ  - Chuyên kinh doanh vận tải, giao nhận Phí giao nhận chiếm khoảng 1/3 giá trị hàng Hình thành ngành giao nhận riêng, tách khỏi vận tải: - Là hãng giao nhận ... pháp giao nhận bao gồm: - Giao nhận nguyên bao, kiện, bó, tấm, - Giao nhận nguyên hầm, cặp chì - Giao nhận theo số lượng, trọng lượng, thể tích cách cân, đo,đếm - Giao nhận theo mớn nước tàu - Giao ... III GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM Nguồn luật điều chỉnh:  Các quy phạm quốc tế: Công ước quốc tế vận đơn, vận tải; Công ước hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế  Nguồn luật quốc...
 • 44
 • 886
 • 8

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức
... VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Khái niệm, đặc điểm VT ĐPT Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport) quốc tế phương pháp vận tải, hàng hoá vận chuyển phương thức vận tải trở lên sở hợp đồng vận tải ... toàn cho hàng hoá + Giảm chi phí vận tải + Đơn giản hoá thủ tục chứng từ: vận tải đa phương thức sử dụng chứng từ chứng từ vận tải đa phương thức vận đơn đa phương thức Các thủ tục hải quan cảnh ... biển cảng để chở đến cảng đến - Năm 1956 SeaLand Service kết hợp phương thức vận tải khác mà không nhấn mạnh phương thức vận tải 2 Các hình thức vận tải đa phương thức  Biển – Hàng không (Sea...
 • 34
 • 989
 • 27

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt
... Tổ chức chuyên chở đường sắt liên vận quốc tế theo hiệp định SMGS: 2.1 Phạm vi áp dụng:  Liên vận quốc tế suốt đường sắt nước tham gia công ước  Liên vận quốc tế suốt đường sắt từ nước tham gia ... vận chuyển đòi hỏi việc xây dựng ga đường sắt , tuyến đường sắt đường nhánh nối vào mạng đường sắt quốc gia quốc tế II CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT Tuyến đường sắt:  Khổ hẹp: rộng 1000mm  Khổ tiêu ... hàng: - Tên, địa người gửi - Số hợp đồng - Tên ga gửi - Yêu cầu đặc biệt người gửi hàng việc vận chuyển hàng hoá - Tên, địa người nhận - Ga, biên giới mà hàng hoá qua - Tên đường sắt, ga đến - Tên...
 • 42
 • 1,627
 • 41

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không
... hàng qua đại lý hàng hoá hàng không NGƯỜI NHẬN HÀNG NGƯỜI GỬI HÀNG (2) (5) (1) ĐẠI LÝ HÀNG HOÁ HÀNG KHÔNG B ĐẠI LÝ HÀNG HOÁ HÀNG KHÔNG A (3) (4) HÃNG HÀNG KHÔNG GỬI HÀNG QUA ĐẠI LÝ HÀNG HOÁ HÀNG ... lý vận tải hàng không quốc tế + “Công ước để thống số quy tắc vận tải hàng không quốc tế - ký kết ngày 2/10/1929 Vacsava - Công ước Vacsava 1929 - Lúc đầu có 23 nước phê chuẩn công ước - Nay: ... dương  Vận tải hàng không chiếm khoảng 2 0-3 0 % tổng kim ngạch buôn bán quốc tế, chiếm khoảng 1% tổng khối lượng hàng hoá chuyên chở quốc tế Vận tải hàng không chiếm vị trí số chuyên chở hàng...
 • 42
 • 657
 • 18

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế
... vụ: - - Vận tải hành khách Vận tải hàng hóa Vận tải hỗn hợp Căn vào phạm vi hoạt động: -   Vận tải nội địa Vận tải quốc tế Căn vào khoảng cách vận chuyển - Vận tải gần - Vận tải xa  Căn vào ... động - Vận tải thủy Vận tải đường Vận tải hàng không Vận tải đường ống Căn vào hành trình vận chuyển - Vận tải đơn phương thức (Unimodal transport) - Vận tải suốt (Through transport) Vận tải ... biết vận tải quốc tế: - Điểm đầu vào điểm cuối nằm hai quốc gia khác - Đồng tiền tính cước -  Nguồn luật điều chỉnh Các hình thức vận tải quốc tế: - Trực tiếp - Quá cảnh Tác dụng vận tải quốc tế...
 • 24
 • 862
 • 9

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Dịch vụ vận tải

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Dịch vụ vận tải
... Dịch vụ vận tải biển hỗ trợ vận tải biển  Thành lập công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam  Hình thức diện thương mại để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế Đường Bộ Thủy,...
 • 9
 • 344
 • 5

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường
... quan sát 4) Nhu cầu quan sát: các nhu cầu thông tin “ ai, gì, , đâu”( Who, What, When and Where ) hành vi 5) Khung cảnh quan sát Quan sát     1) Ai quan sát? 2) Cái quan sát? 3) Khi quan sát? ... đích việc khảo 3) Quan hệ thân thiện với đối tượng vấn 4) Các thuật ngữ chuyên môn cần hiểu thấu đáo 5) Kỹ thuật vấn mẫu thẩm đònh (nhóm) Quan sát Các vấn đề cần ý 2) Phương tiện quan sát 3) Kỹ ... Thu thập liệu trường      Phỏng vấn trực tiếp cá nhân Quan sát Vẽ biểu đồ Lòch thời vụ Giản đồ Phỏng vấn trực tiếp cá nhân loại công...
 • 10
 • 229
 • 0

Bài giảng môn thanh toán quốc tế

Bài giảng môn thanh toán quốc tế
... ngõn hng 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 43 PHN III CC IU KIN THANH TON QUC T NI DUNG PHN III IU KIN V TIN T A IM THANH TON THI GIAN THANH TON PHNG THC THANH TON 15 I IU KIN V TIN T 1- ... 22/9/2007 - HVTC 47 Chuyờn Thanh toỏn quc t II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TRC (ADVANCE PAYMENT) THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COD COB D/P D/P x days COR THANH TON TR TIN SAU ... 17 IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COB COD 22/9/2007 - HVTC D/P x days D/P COR 52 Chuyờn Thanh toỏn quc t IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN SAU...
 • 27
 • 545
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Cổ phần Đại XuânMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông DươngMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - VinacominNâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP Hưng YênMột số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết ápNâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long BiênNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà TâyNâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phố YênNâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Tân ThuậnNâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPbankNâng cao công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội CPM Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chínhNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Hội sở chínhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt NamNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và DV vận tải Hiếu LinhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH SomotnetNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Anh TuấnNâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà AnNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần MinhNâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Smartdoor 168Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập