PGS TS phamvanbui DIURETICS RAS INHIBITION (1)

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG docx

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG docx
... Giới thiệu khai phá text Giới thiệu khai phá web Giới thiệu khai phá text       Khái niệm Sự cần thiết khai phá text Đặc trưng khai phá text Các toán khai phá text Một ví dụ toán khai phá ... biểu khái niệm khai phá liệu  Nội dung  Khai phá text = Khai phá liệu + Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - XLNNTN (Natural Language Processing: NLP)  Các toán chung khai phá liệu cho liệu đặc thù  ... trưởng liệu Web  Tương tự liệu Text  Dữ liệu đa phương tiện 20  Hình minh họa tăng trưởng Web  http://news.netcraft.com/archives/category /web- server-survey/ (02/2 011 )  Khái niệm  Khai phá Web...
 • 25
 • 1,566
 • 12

Bài giảng Kỹ thuật Đại cương (PGS.TS. Lê Bá Sơn) - Chương 1 KHOA HỌC VẬT LIỆU pot

Bài giảng Kỹ thuật Đại cương (PGS.TS. Lê Bá Sơn) - Chương 1 KHOA HỌC VẬT LIỆU pot
... 6mm 13 ,9 C12 7,8 C13 7,4 Mật độ C33 C44 11 ,5 2,56 Các số áp điện e15 e 31 e33 12 ,7 -5 ,2 15 ,1 103kg/m3 7,5 Hằng số điện môi ε S 11 ε S 33 650 560 1. 4.VẬT LIỆU SƠN 1. 4 .1 Khái niệm chung Vật liệu ... chất sắt vật liệu gia cố Composite vật liệu 23 Bài giảng Kỹ thuật Đại cương –PGS.TS Sơn tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác tạo lên vật liệu có tính hẳn vật liệu ban đầu, vật liệu làm ... bền (10 9 Độ giãnđứt (10 9 N/m2 N/m2 ) (%)* 203 0.6 - 75 0.075 1. 0 240 6.4 1. 8 310 3.5 825 18 0 3.5 3.0 76 3.5 4.7 96 4.8 65 0 -1 000 15 0 - 18 0 - Tỷ trọng (kg/m3) 7.8 2.6 1. 8 1. 9 1. 9 1. 5 2.9 2.9 1. 8...
 • 29
 • 261
 • 0

phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin ( pgs.ts đặng minh ất )- chương 1

phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin ( pgs.ts đặng minh ất )- chương 1
... thử chương trình Phân tích - Thiết kế - Hệ thống thông tin 25 October 2 011 Bài 5: Các giai đoạn phân tích, thiết kế, cài đặt Hệ thống thông tin 40  GĐ5: Cài đặt hệ thống chạy thử  Cài đặt hệ thống, ... Các mối quan hệ liên kết  Xây Phân tích - Thiết kế - Hệ thống thông tin 25 October 2 011 Bài 5: Các giai đoạn phân tích, thiết kế, cài đặt Hệ thống thông tin 38  GĐ3: Thiết kế hệ thống  Là giai ... Phân tích - Thiết kế - Hệ thống thông tin 25 October 2 011 Bài 5: Các giai đoạn phân tích, thiết kế, cài đặt Hệ thống thông tin 41  Sơ đồ bước thực giai đoạn trên: Phân tích - Thiết kế - Hệ thống...
 • 42
 • 121
 • 0

GIÁO TRÌNH QUỸ GEN VÀ BẢO TỒN QUỸ GEN ( PGS.TS VŨ VĂN LIẾT ) - Chương 1 pot

GIÁO TRÌNH QUỸ GEN VÀ BẢO TỒN QUỸ GEN ( PGS.TS VŨ VĂN LIẾT ) - Chương 1 pot
... thể (N) Tỷ lệ ( N/∑N) (pi) ln pi (Pi)(lnpi) sp1 26 0 ,16 -1 ,82 -0 ,30 sp2 32 0,20 -1 , 61 -0 ,32 sp3 45 0,28 -1 ,27 -0 ,36 sp4 18 0 ,11 -2 ,18 -0 ,25 sp5 39 0,24 -1 , 41 -0 ,34 Tổng ( ) 16 0 -1 ,57 (- H ) ... capsularis) 1 4) Hồ tiêu (Piper nigrum) 1 5) Chàm (Indigofera tinctoria) Trung tâm Indo-Malaya (2 a) 1) Củ từ (Dioscorea spp .) 2) Bưởi (Citrus maxima) 3) Chuối (Musa spp .) 4) Dừa (Cocos nucifera) Trung ... melo) 1 5) Hạnh nhân (Amygdalus communis) 1 6) Sung (Ficus carica) 1 7) Lựu (Punica granatum) 1 8) Nho (Vitis vinifera) 1 9) Mơ (Primus armeniaca), trung tâm sơ cấp Trung tâm Địa Trung Hải (5 ) 1) Lúa...
 • 33
 • 173
 • 0

Kinh tế và quản lý môi trường ( Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh ) - Chương 1 doc

Kinh tế và quản lý môi trường ( Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh ) - Chương 1 doc
... (1 0 người) -1 05 -1 04 16 50 18 40 19 30 19 94 2 010 1, 0 5,0 200 545 10 00 2000 5000 7000 3000 75 27,55 15 7,5 3,0 1, 88 Diện tích 12 0.000 15 000 (ha/người) Nguồn: Cơ sở khoa học môi trường 19 95 - Lê Thạc ... 19 90 19 94 16 20 2543 4006 517 2 59 41 5925 Ni tơ (1 06 tấn) 6,8 11 ,8 18 ,1 22,3 26,3 26,5 Lưu huỳnh (1 06 tấn) 30 ,1 46,2 57,0 62,9 68,7 68,7 42 15 0 640 880 820 295 Các bon (1 06 tấn) CFC (1 03 tấn) Nguồn: ... quan hệ kinh tế môi trường Môi trường thiên nhiên Đã tái tuần hoàn (Rrp) Chất thải (RP) Nguyên Liệu Thải bỏ (RPd) Người sản xuất Hàng hoá (G) Chất thải Người tiêu thụ (RC) Thải bỏ (RCd) Đã tái...
 • 47
 • 214
 • 1

Sửa chữa máy xây dựng, xếp dỡ và thiết kế xưởng ( PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm ) - Chương 1 ppt

Sửa chữa máy xây dựng, xếp dỡ và thiết kế xưởng ( PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm ) - Chương 1 ppt
... 1. 1 Máy đưa vào sửa chữa http://www.ebook.edu.vn Sửa chữa Sửa chữa động phận Sửa chữa phận đặc chủng thông dụng Sửa chữa gầm, cabin máy Sửa chữa hệ thống điện Sửa chữa hệ thống thuỷ lực Sửa chữa ... thống nhiên liệu Sửa chữa công tác Lắp ráp chạy thử máy Máy sửa chữa • Hình 1. 1 Sơ đồ tổ chức sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ nhà máy khí sửa chữa Đối với nước ta, công tác tổ chức sửa chữa có nhiều ... lượng máy làm việc tốt thời điểm khảo sát t λ= N(t ) − N(t + Δt ) N( t ) (1 . 7) Trong đó: λ - Cường độ hỏng hóc trạm máy khảo sát; N(t) - Số lượng máy làm việc tốt thời điểm t; N(t + Δ t) - Số...
 • 50
 • 232
 • 3

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 1 - PGS TS Vinh Quang

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 1 - PGS TS Vinh Quang
... = a 11 a22 a33 +a12 a23 a 31 +a13 a 21 a32 −a13 a22 a 31 −a 11 a23 a32 −a12 a 21 a33 (2) Công thức khai triển ( ) thường đuợc nhớ theo quy tắc Sarrus sau : Ví dụ : 1 −2 1 = [( 1) (−2).4 + 2 .1. ( 1) ... (-2 ) cộng vào dòng Nhân dòng với ( -1 ) cộng vào dòng Định thức cho (Tính chất 2.6 ) 1 1 1 1 1 1 1 −4 0 1 Khai triển theo cột = 1 1 1 −4 1 1 1 2 Để tính định thức cấp 4, ta lại chọn ... − a12 a 21 (1) • Cho A ma trận vuông cấp :   a 11 a12 a13 A =  a 21 a22 a23  a 31 a32 a33 định thức (cấp 3) A số ký hiệu det A (hoặc |A|), xác định sau : det A = a 11 a12 a13 a 21 a22 a23 a 31 a32...
 • 7
 • 503
 • 21

bài giảng kinh tế phát triển chương 1 pgs.ts. nguyễn ngọc sơn

bài giảng kinh tế phát triển chương 1 pgs.ts. nguyễn ngọc sơn
... quõn u ngi 2006 2005 2004 2003 2002 20 01 2000 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 ng thỏi tng trng GO v GDP 14 12 Tc tng GDP 10 Tc tng GO 20 01 2002 2003 2004 2005 2006 So sỏnh GNI ... Thỏi Lan Vit Nam 30.0 20.0 10 .0 2005 2004 2003 2002 20 01 2000 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 1990 0.0 T l nghốo Vit Nam Vựng STT 19 98 2002 2004 2005 T l gim 19 98 2005 (%) = (2-5)/2 ... 2500 2000 15 00 10 00 635 500 620 580 373 200 19 91 Việt nam 2005 Thu thập trung bình 60 nước Mức thu nhập thấp ICOR ca Vit Nam 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1. 0 0.0 19 19 19 99 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 200...
 • 82
 • 274
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 1 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 1 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng
... KINH DOANH NGÂN HÀNG  Khái niệm quản trị quản trị kinh doanh ngân hàng  1. 1 Khái niệm quản trị Quản trị tác động chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt mục tiêu định đặt điều kiện ... hoangth@ueh.edu.vn  khoanganhang@ueh.edu.vn 12 /3/2 011 PGS TS Tran Huy Hoang 25 1. 2 Khái niệm quản trị kinh doanh ngân hàng  - Quản trị kinh doanh ngân hàng việc thiết lập chương trình hoạt động kinh doanh ... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG & CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 12 /3/2 011 I HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  Những vấn đề chung ngân hàng thƣơng mại  1. 1 Khái niệm ngân hàng...
 • 55
 • 1,568
 • 0

Bài giảng Y học chứng cứ: Bài 1 - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

Bài giảng Y học chứng cứ: Bài 1 - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh
... What you think about EBM LỊCH SỬ Thế Kỹ 19 Pháp YHCCđ hì h thành M.C MASTER hình h t i M C UNIVERSITY 19 80 Y học chứng gì? Y Học chứng (EBM) cách th y thuốc thuốc, th y giáo thay đổi thực ... bệnh nhân giảng d y y học tiến hành học, nghiên cứu Y HCC hình thành Dr David Sackett đồ nghiệp t i McMasters S k tt đồng hiệ M M t University in Ontario, Canada TẠI SAO PHẢI HỌC YHCC 1 2 Nhu ... 12 months JAMA articles x 12 months BMJ 10 articles x 52 months Archives of Pediatric and Adolescent Medicine – 10 articles x 12 months 16 94 article per year= articles per day PHƯƠNG PHÁP Y HỌC...
 • 34
 • 176
 • 1

Bài giảng tài chính quốc tế bài 1 PGS TS trương quang thông

Bài giảng tài chính quốc tế bài 1  PGS TS trương quang thông
... theo chiến lược Khó thu hút vốn đầu tư quốc tế 19 VÌ ĐÂU CHÚNG TA QUAN TÂM ĐẾN VIỆC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ? Do khác biệt quản trị tài quốc nội quốc tế:     Thể chế Tỷ giá hối đoái Các ... khác  Sự khác biệt quản trị tài nước quốc tế MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ –TOÀN CẦU HÓA  Xu hướng thống trị quan hệ thị trường dựa vào cạnh tranh lợi nhuận diễn tất quốc gia giới, tất lĩnh vực ... tòan cầu hóa lần  Thế kỷ 21- Kỷ nguyên tòan cầu hóa TÒAN CẦU HÓA VÀ SỰ BIẾN ĐỔI DIỆN MẠO THẾ GIỚI  Công nghệ  Tài Thông tin TOÀN CẦU HÓA & CƠ CHẾ CỐT LÕI CỦA NÓ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC...
 • 22
 • 265
 • 1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT: Phần 1 - PGS.TS. Mai Văn Muôn, TS. Nguyễn Đăng Chiêu

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT: Phần 1 - PGS.TS. Mai Văn Muôn, TS. Nguyễn Đăng Chiêu
... – Các phương pháp NCKH vận dụng TDTT 13 A 13 14 14 B Khái niệm I Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm II Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Một số phương pháp nghiên cứu khoa học I Phương pháp thu ... f1 mà chọn f2 Bảng Chọn công suất N2 (W) theo kết f1 49 N1 (W) 50 65 80 10 0 11 5 13 0 15 0 N2 (W)) F1 (lần/phút) 90 - 99 16 5 200 230 265 300 315 330 10 0 - 10 9 14 0 16 5 200 230 265 285 300 11 0 - 11 9 ... nghi khoa học , dũng cảm bảo vệ chân lý khoa học - Hợp tác khoa học 12 CHƯƠNG II CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẬN DỤNG LĨNH VỰC TDTT A KHÁI NIỆM Phương pháp nghiên cứu khoa học đường,...
 • 80
 • 738
 • 2

bài giảng quy hoạch môi trường bài 1. nhập môn - pgs.ts. phùng chí sỹ

bài giảng quy hoạch môi trường bài 1. nhập môn - pgs.ts. phùng chí sỹ
... ĐỒ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG VÙNG 6.1 Lập đồ quy hoạch môi trường 6 .1.1 Tỷ lệ đồ 6 .1.2 Các đồ 6 .1.3 Các đồ tổng hợp 6 .1.4 Bản đồ quy hoạch môi trường CHƯƠNG LẬP VÀ THUYẾT MINH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG ... nguyên môi trường có liên quan trung ương địa phương 4 Các môn học tiên : - Quản lý môi trường - Công nghệ môi trường - Hệ thống thông tin địa lý - Đánh giá tác động môi trường - Địa chất môi trường ... trường - Mô hình hoá môi trường Nội dung môn học PHẦN I : LÝ THUYẾT CHƯƠNG KHÁI NIỆM QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 1.1 Tình hình nghiên cứu QHMT Thế giới Việt Nam 1.2 Khái niệm QHMT 1.3 Mục tiêu quy hoạch môi...
 • 22
 • 424
 • 0

Mạng cao áp và trạm điện kéo - Pgs.Ts.Đàm Quốc Trụ phần 1 ppt

Mạng cao áp và trạm điện kéo - Pgs.Ts.Đàm Quốc Trụ phần 1 ppt
... tính ti p ñ t cách ly Ng n m ch m ng ñi n kéo H H dây treo ñơn gi n H dây treo ph c h p 313 111 011 312 0 3 513 914 2 13 1 13 112 112 5 13 6 2929464649 511 2 014 114 1- P Phân tích h th ng dây ti p xúc Phân tích ... n áp 11 0 kV, 220 kV X Xây d ng ñư ng cong dòng ñi n tiêu th b i ñoàn tàu l ch ch y tàu V V t li u s d ng m ng ñi n kéo ñ c tính ñi n c a chúng 13 913 9 13 9 14 5 16 213 33438404 313 8 714 9 14 636785 14 2 ... ch t: Dây d n ti p xúc Dây cáp ñ , cáp mang Dây cáp tăng cư ng ði n áp t n th t ñi n áp ð tin c y k t c u h th ng cung c p ñi n 242 710 6 79 80 9797 12 512 613 713 813 8 10 029 P Phân lo i sơ ñ c u trúc...
 • 17
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập