giáo án lớp 5 TUẦN 4

Kế hoạch giảng dạy và giáo án lớp 5 (Tuần 11)

Kế hoạch giảng dạy và giáo án lớp 5 (Tuần 11)
... THỜI GIAN 7h 15- 7h50 7h 55- 8h30 8h 55- 9h30 9h 35- 10h10 10h 15- 10h50 MÔN-LỚP Đạức 5/ 6 Toán 5/ 5 Toán 5/ 6 Kóthuật5 /5 Kóthuật5/9 Thứ TÊN BÀI ĐỒ DÙNG Kính già, yêu trẻ (tiết1) Sách ,thẻ tán … Nhân số thập ... 20/11 20/11 Thứ 21/11 Thứ 22/11 Thứ 23/11 7h 15- 7h50 7h 55- 8h30 8h 55- 9h30 9h 35- 10h10 10h 15- 10h50 Toán 5/ 6 Toán 5/ 5 Lòch sử 5/ 5 Lòch sử 5/ 7 Lòch sử 5/ 6 Nhân STP với STP Nhân STP với STP Vượtquatìnhthếhiểm ... ,phiếuBT, thẻ từ… 7h 15- 7h50 7h 55- 8h30 8h 55- 9h30 9h 35- 10h10 10h 15- 10h50 Toán 5/ 5 Kóthuật5/8 Kóthuật5/7 Luyện tập Nấu canh Nấu canh Bảng phụ , nháp, Bảng phụ , thẻ Bảng phụ , thẻ Toán 5/ 6 Luyện tập vở,...
 • 16
 • 1,224
 • 4

Giao an lop 5 tuan 1-4

Giao an lop 5 tuan 1-4
... : 11 11x5 55 15 15 x 25 3 75 -Gv yêu cầu hs làm = = ; = = ; 2 x5 10 31 31x 62 = = 5x2 10 x 25 100 Bài : GV: Nguyễn Ngọc Hiếu Trang 50 Lớp E Giáo án 6 x4 24 50 0 50 0 : 10 50 = = ; = = 25 25 x 100 ... phân số thập 2000 69 69 x5 3 45 = = phân : 2000 2000 x5 10000 -Phân số -Hs làm Trang 40 Lớp E Giáo án 7 x5 35 = = 2 x5 10 6:3 = = c) 30 30 : 10 a) 3 x 25 75 = = 4 x 25 100 64 64 : 8 = = d) 800 ... nước, anh giao nhiệm vụ chuyển nhận thư từ, tài liệu +3: Trong công việc, anh Trọng bình tónh nhanh trí +4: Trong buổi mít tinh, anh bắn chết tên mật thám bò bắt +5: Trước án giặc, anh hiên ngang...
 • 156
 • 1,144
 • 12

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 26.

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 26.
... chng chin tranh ca tr em Vit Nam v th gii - V tranh v ch : Em yờu ho bỡnh Thứ ba ngày 18 tháng Môn: Toán năm 2008 Tiết 127: Chia số đo thời gian cho số I MC TIấU: Giỳp HS : - Bit cỏch thc hin ... vt - V nh cỏc em v li s cu to nh v nhy; tip tc su tm tranh nh v hoa Thứ nm ngày 20 tháng năm 2008 Môn: Toán Tiết 129: Luyện tập chung I MC TIấU: Giỳp HS : - Rốn luyn k nng cng, tr, nhõn, chia ... xanh, en ) ri t vo mt khay cú bụng m (giy thm m ) Theo dừi s thay i ca ht Thứ sỏu ngày 21 tháng Môn:Toán Tiết 130: năm 2008 Vận tốc I MC TIấU: Giỳp HS : - Cú biu tng v khỏi nim tc, n v tc - Bit...
 • 28
 • 432
 • 3

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 27.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 27.
... v cú trỏch nhim tham gia vo cỏc hot ng bo v ho bỡnh phự hp vi kh nng ca mỡnh Thứ ba ngày 25 tháng năm 2008 Môn: Tiết 132: TON Quãng đờng I MC TIấU: Giỳp HS: - Bit tớnh quóng ng i c ca mt chuyn ... dũ: - Gv nhn xột tit hc v yờu cu hc sinh v nh lp thnh thnh tho mỏy bay trc thng Thứ t ngày 26 tháng năm 2008 Môn: Tiết 54: TP C đất nớc I MC TIấU, YấU CU : c lu loỏt, din cm bi th vi ging trm ... Dn dũ: - V nh, cỏc em lm bi thc hnh nh SGK hng dn trang 109 Xem trc bi 54 Thứ nm ngày 27 Môn tháng TON năm 2008 Tiết 134: Thời gian I MC TIấU: Giỳp HS: - Hỡnh thnh cỏch tớnh thi gian ca mt chuyn...
 • 30
 • 756
 • 6

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 28.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 28.
... sỏch bỏo ti vi mt s hot ng ca LHQ v k li vic lm ca LHQ mang li li ớch cho tr em Thứ ba ngày tháng năm 2008 Môn TON Tiết 137: Luyện tập chung I MC TIấU: Giỳp HS: - Tip tc rốn k nng thc hnh tớnh ... chn - Dn HS chun b ụn tit (quan sỏt mt c gi vit mt on ngn t ngoi hỡnh ca mt c gi) Thứ t ngày tháng năm 2008 Môn : TP C Tiết 56: KIM TRA C Môn:TON Luyện tập chung Tiết 138: I MC TIấU: Giỳp HS: ... hiu s sinh sn ca cụn trựng - V nh cỏc em tip tc su tm tranh nh v ng vt v trng Thứ nm ngày tháng năm 2008 Môn:TON Tiết 139: ôn tập số tự nhiên I MC TIấU: Giỳp HS: - ễn tp, cng c cỏch c, vit,...
 • 23
 • 1,361
 • 4

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 29.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 29.
... t mt nguyn vng mong mun ca mỡnh - Chun b bi sau: bo v ti nguyờn thiờn Thứ ba ngày tháng năm 2008 MễN: toán Tiết 142: ôn tập số thập phân I MC TIấU: Giỳp HS: - ễn khỏi nim s thp phõn (cỏch c, ... bi sau: ễn v du cõu trang 115 - GV nhn xột - cht li kt qu ỳng v hi Môn: Tiết 29: K CHUYN LớP TRởng lớp I MC TIấU, YấU CU: Rốn k nng núi: - Da vo li k ca thy (cụ) v tranh minh k li c tng on ... c li mc bn cn bit - Chun b bi sau: S sinh sn v nui ca chim Tuần : 29 Tiết : Thứ ngày tháng năm 200 toán ôn tập đo độ dài đo khối lợng I MC TIấU: - Giỳp HS cng c v quan h gia cỏc n v o di v...
 • 21
 • 849
 • 3

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 30.

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 30.
... - GV cho HS gii thớch cỏch i - HS ln lt c kt qu - GV nhn xột - HS khỏc nhn xột Bi 3: - 1HS c bi - HS lm vo v - HS lờn bng - HS nờu kt qu - GV nhn xột - HS khỏc nhn xột Hot ng CNG C - DN Dề - ... c thm - GV luyn vit t ng d sai: - HS lờn bng lp vit In-ter-net, t-xtrõy-li-a, Ngh vin Thanh - HS vit vo bng niờn B2: HS vit chớnh t - HS vit trờn bng lp - GV c cho HS vit - HS vit vo v - GV c ... ng C DIN CM - GV cho HS c - HS c ni tip - GV a bng ph vit sn on - GV c mu - GV cho Hs thi c - HS c - GV nhn xột - khen nhng Hs c tt - s HS thi c - lp nhn xột Hot ng CNG C - DN Dề - GV gi HS nờu...
 • 24
 • 571
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 31.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 31.
... T3 T4 T5 T6 T7 CN Cỏch s dng T2 Theo dừi thc hin T3 T4 T5 T6 T7 CN Thứ ba ngày 22 tháng năm 2008 Môn: toán ôn tập Tiết 152: I MC TIấU: - ễn cỏc qui tc cng, tr s t nhiờn, phõn s, s thp phõn - ... bi sau: Bm i (130) * í on 3: - GV cht ý - GV hi: Bi núi gỡ ? (GV treo ni dung chớnh bi) Môn :toán Tiết 151: phép trừ I MC TIấU: Giỳp HS: - Cng c k nng thc hin phộp tr cỏc s t nhiờn,cỏc s thp ... CNG C - DN Dề - GV nhn xột tit hc - Dn HS chun b tit sau k chuyn: Nh vụ ch (139) Thứ t ngày 23 tháng năm 2008 Môn : Tiết 62: I MC CH YấU CU: TP C Bầm - Bit c trụi chy, din cm bi thi vi ging cm...
 • 20
 • 662
 • 0

Giáo án Lớp 5 - Tuần 19(Đủ, đẹp, mới..)

Giáo án Lớp 5 - Tuần 19(Đủ, đẹp, mới..)
... (96): -Mời HS đọc đề -Cho HS vẽ vào nháp -GV nhận xét Phạm Quốc Phong -HS vẽ bán kính -Trong hình tròn bán kính -HS vẽ đờng kính -Trong hình tròn đờng kính gấp lần bán kính -HS làm vào nháp -Hai ... -Cho HS nêu cách làm Chu vi bánh xe ô tô là: -Cho HS làm vào 0, 75 x 3,14 = 2, 355 (m) -Mời HS lên bảng chữa Đáp số : 2, 355 m -Cả lớp GV nhận xét 3-Củng cố, dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy tắc công ... -Cả lớp GV nhận xét *Bài tập ( 95) : -Mời HS nêu yêu cầu -GV hớng dẫn HS cách làm -Cho HS làm vào bảng vở, học sinh làm vào bảng nhóm -Hai HS treo bảng nhóm -Cả lớp GV nhận xét *Bài tập ( 95) : -Mời...
 • 29
 • 411
 • 4

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21.

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21.
... nhúm - HS tham gia - GV nờu trũ chi theo SGK trang 1 45 - Nờu th l cuc chi, - Cụng b thi gian tham gia trũ chi - HS thc hnh, c lp b sung thờm - GV nhn xột, cht ý CNG C - DN Dề - Yờu cu HS c - HS ... hỡnh hp ch nht ta lm Hot ng ca trũ - HS tr li - HS lờn ch - HS nhn xột - HS nghe - HS thao tỏc - HS tỡm cỏch tớnh - HS lm bi v cha bi - HS c - Tng din tớch mt - Ly DTXQ + DT ỏy th no? + HS lờn ... cú c im gỡ ? - HS lm bi - HS cha bi - 2, HS nhc li - HS c - HS lm bi - HS cha bi - HS nờu quy tc - HS c - Khụng cú np, dng hỡnh hp ch nht + DT thựng tụn dựng lm thựng chớnh l DT - DTXQ + DT ỏy...
 • 28
 • 487
 • 4

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 25.

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 25.
... phộp chia s o l s thp phõn - HS - HS tho lun v trỡnh by - HS ghi nh - HS - HS lm bi - HS nờu kt qu ni tip - n v mi nh hn n v ó cho - Ly s o ó cho nhõn vi c s gia n v - Ly s o ca n v nh chia cho ... iu gỡ ? - Cho HS luyn vit nhng t ng khú, d vit sai : Chỳa Tri, A-am, ấ-va, Trung Quc, N Oa, n , Bra-hma, Sỏc-l ỏc-uyn H2 : Cho HS vit chớnh t - HS gp sỏch giỏo khoa - GV c cho HS vit - HS vit ... HS vit - HS vit chớnh t H3 : Chm, cha bi - GV c bi chớnh t mt lt - HS t soỏt li - Chm 5- 7 bi - HS i v cho sa li - GV nhn xột chung v cho HS nhc li quy - HS nhc li tc vit hoa tờn ngi, tờn a lớ...
 • 25
 • 438
 • 3

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 23

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 23
... Cả lớp GV nhận xét, loại bỏ đáp án (a) (b); phân tích để khẳng đònh đáp án (c) b Bài tập 2: - Cho HS đọc yêu cầu tập - GV phát phiếu cho HS trao đổi theo nhóm để làm - Cho đại diện nhóm dán phiếu ... theo nhóm +Quan sát hình trang 95 dự đoán mạch điện hình đèn sáng Giải thích sao?+Lắp mạch điện để kiểm tra -Thảo luận chung lớp điều kiện để mạch thắp sáng đèn - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Thực ... HS so sánh vò trí đòa lí, khí hậu -So sánh L.B Nga với nước Pháp -GV kết luận -Theo dõi *HĐ 2: -Cho HS đọc SGK nêu tên sản -Đọc SGK nêu tên phẩm công nghiệp, nông nghiệp nước Pháp (có so sánh với...
 • 29
 • 400
 • 1

Giáo án lớp 5 tuần 1

Giáo án lớp 5 tuần 1
... > ; 11 11 14 17 17 làm, lớp làm vào 8 2 ×4 3 ×3 9 = = = = mà < 3 ×4 4 ×3 12 12 12 12 < -Bài 2, hai HS thứ tự lên bảng 8 ×2 16 5 ×3 a = = ; = 9 ×2 18 6 ×3 15 16 17 Mà ta có: < < 18 18 18 1 ×4 ... số: 3 5 15 = = ; 4 5 20 nên > 2 ×2 b = = ; 7 ×2 14 c < 1; > nên a Bài 4: Bài giải: 5 ×3 15 15 15 = = mà > 7 ×3 21 20 21 Hoạt động học HS đọc tập 1, 2, 3, 4,sgk, nêu yêu cầu cách làm -Bài 1a, HS ... số thập phân: 3 :5= 75 ; 75 : 10 0 = ;9 : 17 = 10 0 17 Bài 3: Viết số tự nhiên dạng phân số có mẫu số 1: 32 1 05 10 00 ;10 00 = 32= ;1 05 = 1 Bài 4: viết số thích hợp vào ô trống: 1= ;0= … Củng cố - Dặn...
 • 31
 • 421
 • 2

Giáo án lớp 5 tuần 2

Giáo án lớp 5 tuần 2
... (theo mẫu): 21 20 × 20 × 5 × : = x = = = 25 20 25 21 25 × 21 5 ×3 ×7 35 40 14 40 ×14 5 2 c x = = = 16 7 5 7 5 17 51 17 26 17 × 26 17 ×13 × 2 d : = x = = = 13 26 13 51 13 × 51 13 ×17 × ... làm, lớp làm vào ×4 12 a x = = = 10 10 ×9 90 15 6 6×7 42 : = x = = = 5 3 15 3 2 x = = = 5 20 10 5 2 10 : = x = = = 8 ×1 ×3 12 b x = = = 8 2 3: =3x =3x2=6 1 1 1 :3= x = = 2 2×3 14 5 Bài 2: Tính ... Giáo viên: Lê Thò Quảng Lệ Bài 1: Yêu cầu HS làm vào phiếu tập -GV nhận xét sửa sai Bài 2: Viết phân số sau thành phân số thập phân: 11 11 5 55 = = ; 2 5 10 62 10 15 15 × 25 3 75 = = ; 4 × 25 ...
 • 30
 • 230
 • 1

giáo án lớp 5 tuần 3

giáo án lớp 5 tuần 3
... mảnh vườn : 60 – 25 = 35 (m) Diện tích mảnh vườn là: 25 x 35 = 8 75 (m2) Diện tích lối : 8 75 : 25 = 35 (m2) Đáp số : 25m, 35 m, 35 m2 Củng cố:-Yêu cầu HS nhắc lại cách giải toán tìm hai số biết ... mẫu -Nhận xét bạn bảng 5m 7dm = 5m + 10 m = 10 m 2m 3dm = 2m + 10 m = 10 m 37 37 4m37cm = 4m + 100 m = 100 m 53 53 1m 53 cm = 1m + 100 m = 100 m -HS đọc bài, xác đònh yêu HĐ 5: Làm tập cầu làm em ... sau thành phân số thập phân: lớp làm vào 14 14 : 11 11 × 44 -Nhận xét bạn = 70 : = 10 = 25 × = 100 70 25 bảng 75 75 : 25 23 23 × 46 = 30 0 : = 100 = 50 0 × = 1000 30 0 50 0 -Yêu cầu HS nhắc lại cách...
 • 35
 • 286
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNcac bai toan nang cao lop 5do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Tìm hiểu về quặng SecpentineKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Tuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngTuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namIntermediate test Đề kiểm traGói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017185 TOEFL writing (TWE) topics and model essaysĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaXỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPPHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAONCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của ElearningNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (FULL TEXT)