giáo án lớp 5 TUẦN 4

Kế hoạch giảng dạy và giáo án lớp 5 (Tuần 11)

Kế hoạch giảng dạy và giáo án lớp 5 (Tuần 11)
... THỜI GIAN 7h 15- 7h50 7h 55- 8h30 8h 55- 9h30 9h 35- 10h10 10h 15- 10h50 MÔN-LỚP Đạức 5/ 6 Toán 5/ 5 Toán 5/ 6 Kóthuật5 /5 Kóthuật5/9 Thứ TÊN BÀI ĐỒ DÙNG Kính già, yêu trẻ (tiết1) Sách ,thẻ tán … Nhân số thập ... 20/11 20/11 Thứ 21/11 Thứ 22/11 Thứ 23/11 7h 15- 7h50 7h 55- 8h30 8h 55- 9h30 9h 35- 10h10 10h 15- 10h50 Toán 5/ 6 Toán 5/ 5 Lòch sử 5/ 5 Lòch sử 5/ 7 Lòch sử 5/ 6 Nhân STP với STP Nhân STP với STP Vượtquatìnhthếhiểm ... ,phiếuBT, thẻ từ… 7h 15- 7h50 7h 55- 8h30 8h 55- 9h30 9h 35- 10h10 10h 15- 10h50 Toán 5/ 5 Kóthuật5/8 Kóthuật5/7 Luyện tập Nấu canh Nấu canh Bảng phụ , nháp, Bảng phụ , thẻ Bảng phụ , thẻ Toán 5/ 6 Luyện tập vở,...
 • 16
 • 1,174
 • 4

Giao an lop 5 tuan 1-4

Giao an lop 5 tuan 1-4
... : 11 11x5 55 15 15 x 25 3 75 -Gv yêu cầu hs làm = = ; = = ; 2 x5 10 31 31x 62 = = 5x2 10 x 25 100 Bài : GV: Nguyễn Ngọc Hiếu Trang 50 Lớp E Giáo án 6 x4 24 50 0 50 0 : 10 50 = = ; = = 25 25 x 100 ... phân số thập 2000 69 69 x5 3 45 = = phân : 2000 2000 x5 10000 -Phân số -Hs làm Trang 40 Lớp E Giáo án 7 x5 35 = = 2 x5 10 6:3 = = c) 30 30 : 10 a) 3 x 25 75 = = 4 x 25 100 64 64 : 8 = = d) 800 ... nước, anh giao nhiệm vụ chuyển nhận thư từ, tài liệu +3: Trong công việc, anh Trọng bình tónh nhanh trí +4: Trong buổi mít tinh, anh bắn chết tên mật thám bò bắt +5: Trước án giặc, anh hiên ngang...
 • 156
 • 1,118
 • 12

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 26.

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 26.
... chng chin tranh ca tr em Vit Nam v th gii - V tranh v ch : Em yờu ho bỡnh Thứ ba ngày 18 tháng Môn: Toán năm 2008 Tiết 127: Chia số đo thời gian cho số I MC TIấU: Giỳp HS : - Bit cỏch thc hin ... vt - V nh cỏc em v li s cu to nh v nhy; tip tc su tm tranh nh v hoa Thứ nm ngày 20 tháng năm 2008 Môn: Toán Tiết 129: Luyện tập chung I MC TIấU: Giỳp HS : - Rốn luyn k nng cng, tr, nhõn, chia ... xanh, en ) ri t vo mt khay cú bụng m (giy thm m ) Theo dừi s thay i ca ht Thứ sỏu ngày 21 tháng Môn:Toán Tiết 130: năm 2008 Vận tốc I MC TIấU: Giỳp HS : - Cú biu tng v khỏi nim tc, n v tc - Bit...
 • 28
 • 379
 • 3

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 27.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 27.
... v cú trỏch nhim tham gia vo cỏc hot ng bo v ho bỡnh phự hp vi kh nng ca mỡnh Thứ ba ngày 25 tháng năm 2008 Môn: Tiết 132: TON Quãng đờng I MC TIấU: Giỳp HS: - Bit tớnh quóng ng i c ca mt chuyn ... dũ: - Gv nhn xột tit hc v yờu cu hc sinh v nh lp thnh thnh tho mỏy bay trc thng Thứ t ngày 26 tháng năm 2008 Môn: Tiết 54: TP C đất nớc I MC TIấU, YấU CU : c lu loỏt, din cm bi th vi ging trm ... Dn dũ: - V nh, cỏc em lm bi thc hnh nh SGK hng dn trang 109 Xem trc bi 54 Thứ nm ngày 27 Môn tháng TON năm 2008 Tiết 134: Thời gian I MC TIấU: Giỳp HS: - Hỡnh thnh cỏch tớnh thi gian ca mt chuyn...
 • 30
 • 690
 • 6

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 28.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 28.
... sỏch bỏo ti vi mt s hot ng ca LHQ v k li vic lm ca LHQ mang li li ớch cho tr em Thứ ba ngày tháng năm 2008 Môn TON Tiết 137: Luyện tập chung I MC TIấU: Giỳp HS: - Tip tc rốn k nng thc hnh tớnh ... chn - Dn HS chun b ụn tit (quan sỏt mt c gi vit mt on ngn t ngoi hỡnh ca mt c gi) Thứ t ngày tháng năm 2008 Môn : TP C Tiết 56: KIM TRA C Môn:TON Luyện tập chung Tiết 138: I MC TIấU: Giỳp HS: ... hiu s sinh sn ca cụn trựng - V nh cỏc em tip tc su tm tranh nh v ng vt v trng Thứ nm ngày tháng năm 2008 Môn:TON Tiết 139: ôn tập số tự nhiên I MC TIấU: Giỳp HS: - ễn tp, cng c cỏch c, vit,...
 • 23
 • 1,293
 • 4

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 29.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 29.
... t mt nguyn vng mong mun ca mỡnh - Chun b bi sau: bo v ti nguyờn thiờn Thứ ba ngày tháng năm 2008 MễN: toán Tiết 142: ôn tập số thập phân I MC TIấU: Giỳp HS: - ễn khỏi nim s thp phõn (cỏch c, ... bi sau: ễn v du cõu trang 115 - GV nhn xột - cht li kt qu ỳng v hi Môn: Tiết 29: K CHUYN LớP TRởng lớp I MC TIấU, YấU CU: Rốn k nng núi: - Da vo li k ca thy (cụ) v tranh minh k li c tng on ... c li mc bn cn bit - Chun b bi sau: S sinh sn v nui ca chim Tuần : 29 Tiết : Thứ ngày tháng năm 200 toán ôn tập đo độ dài đo khối lợng I MC TIấU: - Giỳp HS cng c v quan h gia cỏc n v o di v...
 • 21
 • 820
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 30.

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 30.
... - GV cho HS gii thớch cỏch i - HS ln lt c kt qu - GV nhn xột - HS khỏc nhn xột Bi 3: - 1HS c bi - HS lm vo v - HS lờn bng - HS nờu kt qu - GV nhn xột - HS khỏc nhn xột Hot ng CNG C - DN Dề - ... c thm - GV luyn vit t ng d sai: - HS lờn bng lp vit In-ter-net, t-xtrõy-li-a, Ngh vin Thanh - HS vit vo bng niờn B2: HS vit chớnh t - HS vit trờn bng lp - GV c cho HS vit - HS vit vo v - GV c ... ng C DIN CM - GV cho HS c - HS c ni tip - GV a bng ph vit sn on - GV c mu - GV cho Hs thi c - HS c - GV nhn xột - khen nhng Hs c tt - s HS thi c - lp nhn xột Hot ng CNG C - DN Dề - GV gi HS nờu...
 • 24
 • 556
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 31.

GIÁO ÁN LỚP 5-TUẦN 31.
... T3 T4 T5 T6 T7 CN Cỏch s dng T2 Theo dừi thc hin T3 T4 T5 T6 T7 CN Thứ ba ngày 22 tháng năm 2008 Môn: toán ôn tập Tiết 152: I MC TIấU: - ễn cỏc qui tc cng, tr s t nhiờn, phõn s, s thp phõn - ... bi sau: Bm i (130) * í on 3: - GV cht ý - GV hi: Bi núi gỡ ? (GV treo ni dung chớnh bi) Môn :toán Tiết 151: phép trừ I MC TIấU: Giỳp HS: - Cng c k nng thc hin phộp tr cỏc s t nhiờn,cỏc s thp ... CNG C - DN Dề - GV nhn xột tit hc - Dn HS chun b tit sau k chuyn: Nh vụ ch (139) Thứ t ngày 23 tháng năm 2008 Môn : Tiết 62: I MC CH YấU CU: TP C Bầm - Bit c trụi chy, din cm bi thi vi ging cm...
 • 20
 • 646
 • 0

Giáo án Lớp 5 - Tuần 19(Đủ, đẹp, mới..)

Giáo án Lớp 5 - Tuần 19(Đủ, đẹp, mới..)
... (96): -Mời HS đọc đề -Cho HS vẽ vào nháp -GV nhận xét Phạm Quốc Phong -HS vẽ bán kính -Trong hình tròn bán kính -HS vẽ đờng kính -Trong hình tròn đờng kính gấp lần bán kính -HS làm vào nháp -Hai ... -Cho HS nêu cách làm Chu vi bánh xe ô tô là: -Cho HS làm vào 0, 75 x 3,14 = 2, 355 (m) -Mời HS lên bảng chữa Đáp số : 2, 355 m -Cả lớp GV nhận xét 3-Củng cố, dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy tắc công ... -Cả lớp GV nhận xét *Bài tập ( 95) : -Mời HS nêu yêu cầu -GV hớng dẫn HS cách làm -Cho HS làm vào bảng vở, học sinh làm vào bảng nhóm -Hai HS treo bảng nhóm -Cả lớp GV nhận xét *Bài tập ( 95) : -Mời...
 • 29
 • 386
 • 4

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21.

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 21.
... nhúm - HS tham gia - GV nờu trũ chi theo SGK trang 1 45 - Nờu th l cuc chi, - Cụng b thi gian tham gia trũ chi - HS thc hnh, c lp b sung thờm - GV nhn xột, cht ý CNG C - DN Dề - Yờu cu HS c - HS ... hỡnh hp ch nht ta lm Hot ng ca trũ - HS tr li - HS lờn ch - HS nhn xột - HS nghe - HS thao tỏc - HS tỡm cỏch tớnh - HS lm bi v cha bi - HS c - Tng din tớch mt - Ly DTXQ + DT ỏy th no? + HS lờn ... cú c im gỡ ? - HS lm bi - HS cha bi - 2, HS nhc li - HS c - HS lm bi - HS cha bi - HS nờu quy tc - HS c - Khụng cú np, dng hỡnh hp ch nht + DT thựng tụn dựng lm thựng chớnh l DT - DTXQ + DT ỏy...
 • 28
 • 386
 • 4

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 25.

GIÁO ÁN LỚP 5 - TUẦN 25.
... phộp chia s o l s thp phõn - HS - HS tho lun v trỡnh by - HS ghi nh - HS - HS lm bi - HS nờu kt qu ni tip - n v mi nh hn n v ó cho - Ly s o ó cho nhõn vi c s gia n v - Ly s o ca n v nh chia cho ... iu gỡ ? - Cho HS luyn vit nhng t ng khú, d vit sai : Chỳa Tri, A-am, ấ-va, Trung Quc, N Oa, n , Bra-hma, Sỏc-l ỏc-uyn H2 : Cho HS vit chớnh t - HS gp sỏch giỏo khoa - GV c cho HS vit - HS vit ... HS vit - HS vit chớnh t H3 : Chm, cha bi - GV c bi chớnh t mt lt - HS t soỏt li - Chm 5- 7 bi - HS i v cho sa li - GV nhn xột chung v cho HS nhc li quy - HS nhc li tc vit hoa tờn ngi, tờn a lớ...
 • 25
 • 392
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 23

GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 23
... Cả lớp GV nhận xét, loại bỏ đáp án (a) (b); phân tích để khẳng đònh đáp án (c) b Bài tập 2: - Cho HS đọc yêu cầu tập - GV phát phiếu cho HS trao đổi theo nhóm để làm - Cho đại diện nhóm dán phiếu ... theo nhóm +Quan sát hình trang 95 dự đoán mạch điện hình đèn sáng Giải thích sao?+Lắp mạch điện để kiểm tra -Thảo luận chung lớp điều kiện để mạch thắp sáng đèn - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Thực ... HS so sánh vò trí đòa lí, khí hậu -So sánh L.B Nga với nước Pháp -GV kết luận -Theo dõi *HĐ 2: -Cho HS đọc SGK nêu tên sản -Đọc SGK nêu tên phẩm công nghiệp, nông nghiệp nước Pháp (có so sánh với...
 • 29
 • 345
 • 1

Giáo án lớp 5 tuần 1

Giáo án lớp 5 tuần 1
... > ; 11 11 14 17 17 làm, lớp làm vào 8 2 ×4 3 ×3 9 = = = = mà < 3 ×4 4 ×3 12 12 12 12 < -Bài 2, hai HS thứ tự lên bảng 8 ×2 16 5 ×3 a = = ; = 9 ×2 18 6 ×3 15 16 17 Mà ta có: < < 18 18 18 1 ×4 ... số: 3 5 15 = = ; 4 5 20 nên > 2 ×2 b = = ; 7 ×2 14 c < 1; > nên a Bài 4: Bài giải: 5 ×3 15 15 15 = = mà > 7 ×3 21 20 21 Hoạt động học HS đọc tập 1, 2, 3, 4,sgk, nêu yêu cầu cách làm -Bài 1a, HS ... số thập phân: 3 :5= 75 ; 75 : 10 0 = ;9 : 17 = 10 0 17 Bài 3: Viết số tự nhiên dạng phân số có mẫu số 1: 32 1 05 10 00 ;10 00 = 32= ;1 05 = 1 Bài 4: viết số thích hợp vào ô trống: 1= ;0= … Củng cố - Dặn...
 • 31
 • 398
 • 2

Giáo án lớp 5 tuần 2

Giáo án lớp 5 tuần 2
... (theo mẫu): 21 20 × 20 × 5 × : = x = = = 25 20 25 21 25 × 21 5 ×3 ×7 35 40 14 40 ×14 5 2 c x = = = 16 7 5 7 5 17 51 17 26 17 × 26 17 ×13 × 2 d : = x = = = 13 26 13 51 13 × 51 13 ×17 × ... làm, lớp làm vào ×4 12 a x = = = 10 10 ×9 90 15 6 6×7 42 : = x = = = 5 3 15 3 2 x = = = 5 20 10 5 2 10 : = x = = = 8 ×1 ×3 12 b x = = = 8 2 3: =3x =3x2=6 1 1 1 :3= x = = 2 2×3 14 5 Bài 2: Tính ... Giáo viên: Lê Thò Quảng Lệ Bài 1: Yêu cầu HS làm vào phiếu tập -GV nhận xét sửa sai Bài 2: Viết phân số sau thành phân số thập phân: 11 11 5 55 = = ; 2 5 10 62 10 15 15 × 25 3 75 = = ; 4 × 25 ...
 • 30
 • 215
 • 1

giáo án lớp 5 tuần 3

giáo án lớp 5 tuần 3
... mảnh vườn : 60 – 25 = 35 (m) Diện tích mảnh vườn là: 25 x 35 = 8 75 (m2) Diện tích lối : 8 75 : 25 = 35 (m2) Đáp số : 25m, 35 m, 35 m2 Củng cố:-Yêu cầu HS nhắc lại cách giải toán tìm hai số biết ... mẫu -Nhận xét bạn bảng 5m 7dm = 5m + 10 m = 10 m 2m 3dm = 2m + 10 m = 10 m 37 37 4m37cm = 4m + 100 m = 100 m 53 53 1m 53 cm = 1m + 100 m = 100 m -HS đọc bài, xác đònh yêu HĐ 5: Làm tập cầu làm em ... sau thành phân số thập phân: lớp làm vào 14 14 : 11 11 × 44 -Nhận xét bạn = 70 : = 10 = 25 × = 100 70 25 bảng 75 75 : 25 23 23 × 46 = 30 0 : = 100 = 50 0 × = 1000 30 0 50 0 -Yêu cầu HS nhắc lại cách...
 • 35
 • 266
 • 1

Xem thêm