Bài giảng danh mục rủi ro tối ưu

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 4 - mức ô nhiễm tối ưu

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 4 - mức ô nhiễm tối ưu
... đònh mức phát thải tối ưu dùng cho mục đích gì?  Mức ô nhiễm thực tế tối ưu chưa?  Chính phủ làm để đạt mức ô nhiễm tối ưu?  Chúng ta đạt mức ô nhiễm tối ưu thông qua chế thò trường không? ... đònh ô nhiễm tối ưu sử dụng công nghệ giảm ô nhiễm: A Mục tiêu kiểm soát ô nhiễm B Chi phí giảm ô nhiễm biên (MAC) C Chi phí thiệt hại biên (MDC) D Mức ô nhiễm tối ưu Nhân tố ảnh hưởng mức ô nhiễm ... ô nhiễm tổng lợi ích ròng? D Mức ô nhiễm tối ưu $ MAC MDC E B E w A c D b a d ej e* ei eN Lượng phát thải (tấn/năm) D Mức ô nhiễm tối ưu  Kết luận: Mức ô nhiễm tối ưu đạt chi phí kiểm soát ô...
 • 42
 • 319
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG: LỢI NHUẬN, RỦI RODANH MỤC ĐẦU TƯ docx

Tài liệu BÀI GIẢNG: LỢI NHUẬN, RỦI RO VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ docx
... tư? Các loại danh mục đầu cần ý: Danh mục đầu thò trường Danh mục đầu bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu lợi nhuận trung ... chuẩn danh mục đầu (%) Danh mục đầu tối ưu Danh mục đầu gồm tài sản phi rủi ro chứng khoán rủi ro thấy thực tế Trên thực tế nhà đầu thường kết hợp danh mục đầu gồm tài sản phi rủi ro ... nhà đầu người ngại rủi ro Danh mục đầu Danh mục đầu (portfolio)– kết hợp hay nhiều chứng khoán tài sản tổng giá trò đầu Tại phải đầu kết hợp tài sản để hình thành danh mục đầu tư? ...
 • 20
 • 707
 • 5

Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh - GV. Phạm Thanh An

Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh - GV. Phạm Thanh An
... NỘI DUNG Phân tích rủi ro Giải toàn Tối ưu Bài toán điểm hòa vốn Dự báo kinh tế 5/22/2014 PHÂN TÍCH RỦI RO  Phân tích độ nhạy  Phân tích độ nhạy chiều  Phân tích độ nhạy chiều  Phân tích tình ... Xác định điểm hòa vốn cho toán Xem 5/22/2014 39 Dự báo kinh tế Dữ liệu cho dự báo Các dự báo Bình quân diễn biến Dự báo hàm hồi qui Dự báo hàm liên tiến Phân tích dự báo phương ... KHÁI NIỆM DỰ BÁO  Dự báo phán đoán kiện xảy tương lai sở phân tích khoa học liệu khứ nhờ số mô hình toán học  Dự báo kinh tế việc đưa dự báo kiện kinh tế xảy tương lai dựa sở phân tích khoa...
 • 82
 • 454
 • 0

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf
... lượng nhân tố phổ biến hình nhân tố: - Bằng cách sử dụng phương pháp thống kê - phân tích nhân tố - để xác định danh mục nhân tố, danh mục chứng khoán cho lại nhân tố - Sử dụng biến vĩ ... > Rf + βj(RM Rf) chứng tỏ danh mục i hoạt động tốt danh mục thị trường, hay tốt mức trung bình thị trường Nếu Rj < Rf + βj(RM Rf) chứng tỏ danh mục i hoạt động danh mục thị trường, hay mức ... dụng cao 1.4.2 hình nhân tố 1.4.2.1 Khái niệm hình nhân tố diễn tả tỷ suất sinh lợi chứng khoán i (ri) chịu tác động nhân tố (F) Nhân tố thường xem nhân tố thị trường nhà đầu đa dạng hoá,...
 • 70
 • 856
 • 10

Bài giảng Quản trị rủi ro

Bài giảng Quản trị rủi ro
... cho người Các đặc trưng rủi ro: Rủi ro kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủi ro cố gây tổn thất Rủi ro kiện mong muốn 12 Hậu Rủi ro Tổn thất rủi ro: người tài sản Chi phí rủi ro: Phòng ngừa, hạn chế ... bất lợi 16 Phân Loại rủi ro Phân loại theo chất: Các rủi ro tự nhiên Các rủi ro công nghệ tổ chức Các rủi ro kinh tế-tài cấp vi mô vĩ mô Các rủi ro trị- xã hội Các rủi ro thông tin định DAĐT ... kết Rủi ro kết Bất định Khái niệm Rủi ro Một số định nghĩa chọn lọc: Rủi ro khả xảy cố không may Rủi ro kết hợp nguy Rủi ro đoàn trước nguyên nhân dẫn đến kết thực khác với kết dự đoán Rủi ro...
 • 93
 • 4,623
 • 27

Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án
... Phân tích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phân tích rủi ro Phân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Phân tích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phân tích ... loại rủi ro ? RỦI RO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi mơi trường kinh tế trị Các cơng cụ phân tích rủi ro Phân tích độ nhạy Phân tích tình Phân tích rủi ro mơ ... quan Các loại rủi ro ? Rủi ro có tính hệ thống  Khơng thể đa dạng hóa Rủi ro khơng có tính hệ thống  Có thể đa dạng hóa Các loại rủi ro ? Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chánh Rủi ro có tính chiến...
 • 76
 • 7,979
 • 78

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... 19 SVTH: Lê Thi n H u LVTN: Xây d ng danh m c danh m c THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN u t i ưu th trư ng ch ng khốn Vi t Nam u c phi u M Danh m c u M danh m c u n m i m ti p n gi a o n ... Thi n H u LVTN: Xây d ng danh m c THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN u t i ưu th trư ng ch ng khốn Vi t Nam CHƯƠNG 4: XÂY D NG DANH M C U TƯ T I ƯU TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHỐN VI T NAM 4.1 M c l i ... LVTN: Xây d ng danh m c u t i ưu th trư ng ch ng khốn Vi t Nam 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U: 1.2.1 M c tiêu chung: Xây d ng ng biên hi u qu , danh m c u t i ưu ng th trư ng v n cho TTCK Vi t Nam...
 • 42
 • 901
 • 3

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành
... thực tập Kết hợp hình SIM phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tối ưu cấu ngành Chuyên đề thực tập gồm chương: Chương 1: Tổng quan đầu chứng khoán danh mục đầu chứng khoán ... Chương trình bày hình số đơn - SIM đươc áp dụng để lọc danh mục hiệu cho ngành thuật toán EGP, sau dùng làm đầu vào cho phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu hiệu cấu ngành Trong thời ... 0918.775.368 II.NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm vai trò đầu theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán khoản đầu cá nhân tổ chức vào việc nắm giữ nhiều...
 • 93
 • 384
 • 1

Bài giảng qủan trị rủi ro tài chính 2

Bài giảng qủan trị rủi ro tài chính 2
... lên $ 125 , gia tăng 25 % giảm xuống $80, sụt giảm 20 % Giả sử quyền chọn mua với giá thực $100 Lãi suất phi rủi ro 7% Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá cổ phiếu ngày đáo hạn là: Su2 = 100(1 ,25 )2 = ... 100(1 ,25 )2 = 156 ,25 Sud = 100(1 ,25 )(0,80) = 100 Sd2 = 100(0,80 )2 = 64 Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá trị quyền chọn mua ngày đáo hạn là: Cu = Max[0, Su2 – X] = Max(0; 156 ,25 – 100) = 56 ,25 Cud = Max[0, ... cổ phiếu tăng lên 125 • Chúng ta có quyền thực trước cổ phiếu chia cổ tức, trả 100 nhận cổ phiếu trị giá 125 • Do đó, giá trị quyền chọn thời điểm 25 (0,6 )25 + (0,4)0 C= = 14, 02 1,07 Mở rộng mô...
 • 47
 • 1,036
 • 4

Bài giảng quản trị rủi ro

Bài giảng quản trị rủi ro
... 2.2 Quản trị rủi ro Trong năm 90, hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục phát triển Quản trị rủi ro lĩnh vự hoàn thiện kế toán tài Nhiệm vụ chức cụ thể thay đổi nhiều nhà quản trị rủi ro, ý nghĩa rủi ... chung quản trị rủi ro thực hành ngày nay? Hiện biết khác biệt họat động quản trị rủi ro khu vực tư nhân khu vực công? Mô hình quản trị chiến lược, quản trị hoạt động quản trị rủi ro quản trị gì? ... động quản trị rủi ro khác tổ chức, chẳng hạn thiết kế an toàn, quản trị rủi ro hợp pháp, an toàn hệ thống thông tin… Bằng chứng thực hành quản trị rủi ro Bằng chứng hoạt động quản trị rủi ro không...
 • 99
 • 1,265
 • 10

lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam
... thức danh mục đầu Chính vậy, đề tài Lập danh mục đầu tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam thực Đề tài cung cấp phương pháp xây dựng danh mục đầu tối ưu ứng dụng xây dựng danh mục đầu ... VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ 3.1 GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa SVTH: Đoàn Vinh Thăng Lập danh mục đầu ... danh mục đầu tối ưu TTCK Việt Nam cho nhà đầu không chuyên GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 13 SVTH: Đoàn Vinh Thăng Lập danh mục đầu tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN...
 • 58
 • 306
 • 5

Bài giảng Quản trị rủi ro.chương 1

Bài giảng Quản trị rủi ro.chương 1
... Quy t ñ nh "ñúng" tùy thu c vào ñ c tính c a Ho t ñ ng Cá nhân quy t ñ nh R i ro 11 Th.s Tr n Quang Trung L i nhu n 12 Chương I: Các khái ni m b n Qu n tr R i ro QU N TR R I RO NGUYÊN T C Không ... ng ñi u t i t x y ra, qu n tr r i ro t t ñã d báo ñư c gi m thi u nh hư ng tiêu c c c a chúng 13 14 QU N TR R I RO QUY TRÌNH BƯ C QU N TR R I RO R i ro l n nh t không bi t t t c r i ro Giám sát ... R i ro Ra quy t ñ nh Ki m soát Nh n Hi m h a ðánh giá R i ro Phân tích công c Ki m soát r i ro 15 16 QUY TRÌNH QU N TR R I RO QUY TRÌNH QU N TR R I RO Nh n d ng t t c s ki n r i ro liên quan có...
 • 3
 • 541
 • 5

Bài giảng các loại rủi ro trong tín dụng và cách xử lý

Bài giảng các loại rủi ro trong tín dụng và cách xử lý
... chất lượng tín dụng tổ chức tín dụng 25 Quản trị rủi ro tín dụng: 2.1 Chính sách tín dụng 2.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 2.3 Quy trình tín dụng 2.4 Nhận biết xử khoản vay có vấn đề 2.5 Các biện ...  Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng rủi ro việc cấp tín dụng bên vay nợ không thực nghĩa vụ trả lãi hoàn trả vốn gốc khoản tín dụng có nghĩa KH không trả nợ theo hợp đồng tín dụng ký hay nói cách ... Những rủi ro xảy bất thường không dự tính trước II – Những rủi ro chủ yếu Ngân hàng thương mại: Những rủi ro chủ yếu Ngân hàng phòng chống rủi ro Những rủi ro chủ yếu:  Rủi ro tín dụng Rủi ro...
 • 55
 • 354
 • 1

Bài giảng Danh mục thiết bị

Bài giảng Danh mục thiết bị
... Bộ Bộ 4 4 Bộ DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP I/ Môn tiếng việt lớp TT Tên thiết bị Bộ tranh kể chuyện Đơn vị tính Bộ Số lượng Ghi II/ Môn toán lớp TT Tên thiết bị Thiết bị dùng cho (GV) Thiết bị dùng cho ... TT Tên thiết bị Bộ tranh thủ công (bộ 15 tờ) VII/ Môn TNXH lớp TT Tên thiết bị Bộ tranh TNXH (bộ tờ) Đơn vị tính Bộ Số lượng Ghi DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP I/ Môn thể dục lớp TT Tên thiết bị Bộ tranh ... Môn tiếng việt lớp TT Tên thiết bị Trọn gồm chi tiết VIII/ Môn đạo đức TT Tên thiết bị Tranh đạo đức DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP I/ Môn tiếng việt lớp TT Tên thiết bị Tranh kể chuyện (11 loại) Tranh...
 • 8
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị rủi ro tài chínhxây dựng danh mục đầu tư tối ưuslide bài giảng quản trị rủi ro tài chínhdanh mục rủi ro về giáslide bai giang quan tri rui ro tai chinhbài giảng đo lường rủi roGiáo án khối 4 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCMGiáo án khối 5 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCM114_Math Magic Dr. Josip Pumpkin DeradoĐồ án tổ chức thi công cầu thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu122_Math Flash Measurement ITHỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN vết mổ và một số yếu tố LIÊN QUAN tại KHOA PHẪU THUẬT TIÊU hóa BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2015Thiết kế mở vỉa và khai thác mức +125 350 cho công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU đảm bảo sản lượng 2,1 triệu tấnnăm.Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng (Sinh học 11 Trung học Phổ thông) (LV thạc sĩ)đề cương ôn tập toán lớp 6 học kì IITổ chức dạy học môn Khoa học ở các trường Tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo hướng vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột (LV thạc sĩ)VSTEP đề thi đánh giá năng lực tiếng anh bậc 3 đến bậc 5 định dạng đề thi và đề thi mẫuQuản lý vốn cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 6 HKIQuản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh phổ thông ở Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Mẫu sổ điểm cá nhân Bậc THCSĐề kiểm tra 1 tiết Vật Lý 7 HK1 (MTĐTĐA)Nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của một số thảm thực vật phục hồi sau nương rẫy tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)ĐỀ THI LẠI TOÁN 8 CÓ MA TRẬN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập