ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ hệ sợi của lục BÌNH EICHHORNIA CRASSIPES BẰNG CHỦNG nấm TRICHODERMA SP

Báo cáo "Phân lập đánh giá khả năng phân hủy Hexachlorocyclohexane của chủng nấm sợi FNA33 từ đất xử lý khử độc thuốc trừ sâu bằng Bioreactor hiếu khí " pptx

Báo cáo
... Lvang HCH bj loai bo (%) khdng cd FNA33 Cd FNA33 a-HCH 0,8 0,3 65,0 Y-HCH 241,7 28,8 88,1 5-HCH 0,5 0,06 88,5 Tong so 243 29,1 88,0 Sau 14 nudi cay, chung nam soi FNA33 da phan huy, loai bd 88,0%) ... 168 U/l nhung vin thip hon chung FNA33 la 269 U/l Sau 14 nudi cay chimg Aspergillus sp FNA33 loai bd dugc 88%o HCH vdi ndng dp ban diu 243 ppm Chiing nam sgi FNA33 dugc xlp vao chi Aspergillus, ... freatment by aerobic bioreactor in order to detoxify DDT, HCH and other pesticides These fimgal strains FNA31, FNA32 and FNA33 cultivated in mineral salt medium containing 300 ppm HCH and FNA33 showed...
 • 8
 • 248
 • 0

đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ của vi khuẩn phân hủy protein

đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ của vi khuẩn phân hủy protein
... thực nghiệm (Dương Minh et al., 2008) khả phân hủy rác thải hữu c nhóm vi khuẩn như: vi khuẩn phân hủy protein, vi khuẩn phân hủy tinh b ột, vi khuẩn phân hủy cellulose nghiên cứu đưa vào xử lý ... thải hữu c vi khuẩn phân hủy protein (proteolytic bacteria) ” thực với mục tiêu đánh giá khả phân hủy rác thải hữu dòng vi khuẩn phân hủy protein quy mô thùng 10 lít chọn dòng vi khuẩn có hiệu ... chứng không chủng vi khuẩn, P1 - dòng vi khuẩn bình nhiệt, P2 - dòng vi khuẩn nhiệt, P1+2 - phối hợp dòng vi khuẩn trên) Mật số vi khuẩn phân hủy protein a) Mật số vi khuẩn phân hủy protein bình nhiệt...
 • 72
 • 279
 • 0

đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ của vi khuẩn phân hủy protein

đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ của vi khuẩn phân hủy protein
... thực nghiệm (Dương Minh et al., 2008) khả phân hủy rác thải hữu c nhóm vi khuẩn như: vi khuẩn phân hủy protein, vi khuẩn phân hủy tinh b ột, vi khuẩn phân hủy cellulose nghiên cứu đưa vào xử lý ... thải hữu c vi khuẩn phân hủy protein (proteolytic bacteria) ” thực với mục tiêu đánh giá khả phân hủy rác thải hữu dòng vi khuẩn phân hủy protein quy mô thùng 10 lít chọn dòng vi khuẩn có hiệu ... chứng không chủng vi khuẩn, P1 - dòng vi khuẩn bình nhiệt, P2 - dòng vi khuẩn nhiệt, P1+2 - phối hợp dòng vi khuẩn trên) Mật số vi khuẩn phân hủy protein a) Mật số vi khuẩn phân hủy protein bình nhiệt...
 • 72
 • 101
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam
... nghiên cứu vi sinh vật khả phân huỷ polymer sinh học không nhiều Từ lí trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả phân hủy poly lactic axit (PLA) số chủng vi sinh vật phân lập Vi t Nam ... NGUYỄN THỊ THANH LỊCH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY LACTIC AXIT (PLA) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP VI T NAM Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN ... tâm Vi c phân lập, tuyển chọn nghiên cứu chủng vi sinh vật khả phân hủy polymer sinh học công vi c có ý nghĩa góp phần xử lý làm môi trường Tuy nhiên Vi t Nam số lượng công bố điều tra nghiên...
 • 72
 • 162
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy Polylactic Axit (PLA) của một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam
... nghiên cứu vi sinh vật khả phân huỷ polymer sinh học không nhiều Từ lí trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả phân hủy poly lactic axit (PLA) số chủng vi sinh vật phân lập Vi t Nam ... NGUYỄN THỊ THANH LỊCH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY POLY LACTIC AXIT (PLA) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP VI T NAM Chuyên ngành: Sinh học Thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN ... tâm Vi c phân lập, tuyển chọn nghiên cứu chủng vi sinh vật khả phân hủy polymer sinh học công vi c có ý nghĩa góp phần xử lý làm môi trường Tuy nhiên Vi t Nam số lượng công bố điều tra nghiên...
 • 72
 • 134
 • 0

Khảo sát nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa thanh trùng và đánh giá khả năng phân phối sản phẩm của hợp tác xã Thương mại – Dịch vụ Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế

Khảo sát nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa thanh trùng và đánh giá khả năng phân phối sản phẩm của hợp tác xã Thương mại – Dịch vụ Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế
... để thành công Hợp tác Thương mại Dịch vụ (TM-DV) Thuận Thành đơn vị đầu tổ chức phân phối sản phẩm địa bàn Thừa Thiên Huế Sản phẩm sữa trùng phân phối vào năm 2005 hợp tác (HTX) không thành ... đánh giá khả phân phối sản phẩm hợp tác (HTX) Với lập luận trên, khuôn khổ khóa luận tốt nghiệp, xin mạnh dạn thực đề tài Khảo sát nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa trùng đánh giá khả phân phối ... phối sản phẩm hợp tác Thương mại Dịch vụ Thuận Thành địa bàn thành phố Huế nhằm đánh giá nhu cầu thị trường, bước móng cho phát triển sản phẩm sữa trùng sau, tiếp đó, đánh giá sơ lược khả phân...
 • 85
 • 176
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học đánh giá khả năng phân huỷrác thải hữu cơcủa vi khuẩn phân huỷ cellulose(cellulolytic bacteria)

luận văn tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học đánh giá khả năng phân huỷrác thải hữu cơcủa vi khuẩn phân huỷ cellulose(cellulolytic bacteria)
... Công nghệ Sinh học_ K31 Luận văn tốt nghiệp – 2009 Trường Đại học Cần Thơ Vi khuẩn phân giải cellulose Gồm vi sinh vật thuộc hai nhóm vi sinh vật hiếu khí vi sinh vật yếm khí với hoạt tính phân ... Cần Thơ Vi khuẩn phân lập tuyển chọn phòng thí nghiệm Vi sinh vật đất, Vi n Nghiên Cứu Phát Triển Công nghệ Sinh học Trương Thị Nhật Tâm _ 3052878 13 Công nghệ Sinh học_ K31 Luận văn tốt nghiệp ... Tâm _ 3052878 v Công nghệ Sinh học_ K31 Luận văn tốt nghiệp – 2009 Trường Đại học Cần Thơ TÓM LƯỢC  - Ba dòng vi khuẩn khả phân hủy cellulose tốt nhất, có dòng vi khuẩn bình nhiệt...
 • 61
 • 304
 • 0

đánh giá khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường iso 14001 tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

đánh giá khả năng áp dụng hệ thống quản lý môi trường iso 14001 tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà
... II: Đánh giá khả áp dụng hệ thống quản môi trường ISO 14001 Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Chương III: Một số đề xuất để xây dựng hệ thống quản môi trường ISO 14001 Công ty cổ phần Bánh kẹo ... NĂNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 19 BÁNH KẸO HẢI HÀ 2.1 Giới thiệu chung Công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển  Khái quát Công ty Công ty bánh kẹo Hải ... áp dụng thêm tiêu chuẩn phải cân nhắc đánh giá hợp theo nhiều khía cạnh doanh nghiệp Với đó, đề tài “ Nghiên cứu khả áp dụng hệ thống quản môi trường ISO 14001 Công ty cổ phần Bánh kẹo...
 • 45
 • 443
 • 2

bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống fcc (fertility capability classification) trong phân loại đánh giá độ phì đất huyện trà ôn - vĩnh long

bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống fcc (fertility capability classification) trong phân loại đánh giá độ phì đất huyện trà ôn - vĩnh long
... L S pH nỉåïc - pHH2O 4.0 - 4.5 - pHH2O 4.5 - 5.0 - pHH2O 5.0 - 5.5 - pHH2O 5.5 - 6.0 a: pHH2O (1:1) < 5.5 a a a EC (mmhos/cm ) - EC < 0.2 mmhos/cm - EC 0.2 - 0.5 mmhos/cm - EC 0.5 - mmhos/cm c+ ... dỉåïi (20 - 50 cm) - Sa cáúu sẹt - Sa cáúu thët - Sa cáúu cạt C: sa cáúu sẹt L: sa cáúu thët S: sa cáúu cạt C L S pH nỉåïc - pHH2O 4.0 - 4.5 - pHH2O 4.5 - 5.0 - pHH2O 5.0 - 5.5 - pHH2O 5.5 - 6.0 ... hiãûn - Pyrite - 50 cm v cháúm dỉït táưng - Pyrite 50 - 80 cm f : Pyrite åí âäü sáu - 50 cm f+: Pyrite åí âäü sáu 5 0-1 20 cm f f+ sinh phn - Pyrite 80 - 120 cm Sa cáúu táưng màût (0 - 20 cm) - Sa...
 • 88
 • 483
 • 0

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ TRÌNH TỰ LẶP LẠI ĐƠN GIẢN (SSRs) TRONG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC CHỦNG NẤM MỐC Aspergillus spp.

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ TRÌNH TỰ LẶP LẠI ĐƠN GIẢN (SSRs) TRONG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC CHỦNG NẤM MỐC Aspergillus spp.
... 1041 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp KẾT LUẬN Bộ gene nhân Aspergillus oryzae RIB40 có 841 trình tự ... Content) hệ số đa dạng locus gene PIC = 1-∑Pi , P tần xuất xuất allele thứ (i) 1039 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus ... loài 1033 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp 2.4 Tách chiết DNA tổng số DNA tổng số nấm mốc tách chiết dựa...
 • 12
 • 224
 • 0

BÁO CÁO "BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ TRÌNH TỰ LẶP LẠI ĐƠN GIẢN (SSRs) TRONG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC CHỦNG NẤM MỐC " docx

BÁO CÁO
... Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp KẾT LUẬN Bộ gene nhân Aspergillus oryzae RIB40 có 841 trình tự SSR ... Viện Vi sinh vật Công nghệ sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội 1037 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp Từ ... Content) hệ số đa dạng locus gene PIC = 1-∑Pi , P tần xuất xuất allele thứ (i) 1039 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus...
 • 12
 • 281
 • 0

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái landrace và f1(landrace x yorkshire) phối với đực pidu tại công ty cổ phẩn và dịch vụ hoàng long

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái landrace và f1(landrace x yorkshire) phối với đực pidu tại công ty cổ phẩn và dịch vụ hoàng long
... kh sinh s n c a l n nái Landrace F1 (Landrace xYorkshire) ph i gi ng v i ñ c PiDu t i Công ty c ph n Chăn nuôi D ch v Hoàng Long - X c ñ nh kh sinh trư ng c a l n lai máu, máu gi a Landrace F1 (Landrace ... hành nh p lai t o thành công nhi u công th c lai ñưa t h p lai vào s d ng chăn nuôi công nghi p ði n hình t h p lai Landrace F1 (Landrace x Yorkshire) làm nái sinh s n v i ñ c PiDu ñ t o lai máu, ... 4.3 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace F1 (Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c PiDu l a ñ 50 B ng 4.4 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace F1 (Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c PiDu...
 • 84
 • 66
 • 0

Đánh giá khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Đánh giá khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... điểm hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên 3 - Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải phòng thí nghiệm khả xử nước thải hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm ... nước thải hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải khả xử hệ thống xử nước thải phòng thí ... - Xử nước thải thủy sinh thực vật 2.1.6 Giới thiệu hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Hệ thống xử nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Nông...
 • 67
 • 256
 • 3

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH KHÍ SINH học của bùn HOẠT TÍNH từ hệ THỐNG nước THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY sản

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH KHÍ SINH học của bùn HOẠT TÍNH từ hệ THỐNG nước THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY sản
... ii Đánh giá khả sinh khí sinh học bùn hoạt tính từ hệ thống xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản TÓM TẮT Đề tài : Đánh giá khả sinh khí sinh học bùn hoạt tính từ hệ thống xử lý nước thải ngành ... vụ sản xuất sinh hoạt đời sống, đề tài Đánh giá khả sinh khí sinh học bùn hoạt tính từ hệ Trịnh Hoài Đức - 1110806 Trần Chí Tới – 1110872 Đánh giá khả sinh khí sinh học bùn hoạt tính từ hệ thống ... bùn từ hố lắng bể bùn hoạt tính đạt Trịnh Hoài Đức - 1110806 Trần Chí Tới – 1110872 22 Đánh giá khả sinh khí sinh học bùn hoạt tính từ hệ thống xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản ẩm độ từ...
 • 75
 • 73
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập