Nghiệp vụ thuế Thuế giá trị gia tăng

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội.docx

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội.docx
... phòng Kế toán Phó phòng Kế toán Kế toán trởng Kế toán toán ,công nợ Kế toán tscđ Kế TOáN XÂY DựNG CƠ BảN Kế toán Giá thành Kế toán Tiền lơng,bhxh Kế toán tiêu thụ Thủ quỹ Kế toán nlVật liệu Kế toán ... thnh Cụng ty Dt H Ni * Ngy 28/02/2000 Hi ng qun tr tng cụng ty Dt May Vit Nam quyt nh i tờn Cụng ty Dt H Ni thnh Cụng ty Dt May H Ni * Thỏng 01/ 2007 Cụng ty i tờn thnh Tng cụng ty Dt May H Ni ... CễNG TY DT MAY H NI ***** 1.1.Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca tng cụng ty Dt May H Ni Tng Cụng Ty Dt - May H Ni ( HANOSIMEX) l mt doanh nghip trc thuc Tng cụng ty Dt May Vit Nam l on Dt May Vit...
 • 56
 • 227
 • 3

158 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Hà Nội

158 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Vật tư Nông Nghiệp Hà Nội
... lm i din, gii thiu v trc tip giao nhn hng hoỏ ca Cụng ty giao cho, theo dừi Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng ĐHKT Quốc dân lng hng bỏn hng thỏng bỏo cho Cụng ty - Vic t chc kinh doanh v t ... thực tập tốt nghiệp 16 Trờng ĐHKT Quốc dân Vic ghi chộp ca k toỏn Cụng ty c kt hp ghi theo trỡnh t thi gian v ghi theo h thng ú l s kt hp gia s k toỏn tng hp v s k toỏn chi tit, gia vic ghi chộp ... thu ca Cụng ty H thng chng t, s sỏch k toỏn ó c Cụng ty dng y v ỳng theo mu ca B Ti Chớnh Bờn cnh ú Cụng ty cũn m thờm mt s s sỏch cho phự hp vi c im sn xut kinh doanh ca Cụng ty Cụng ty m s chi...
 • 51
 • 229
 • 0

166 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Công ty cổ phần ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang

166 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Công ty cổ phần ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang
... ch : S 01 ng Hựng Vng - TP Bc Giang - tnh Bc Giang H tờn ngi mua hng: Vn Ho n v : Cụng ty Giy Xng Giang - Bc Giang a ch : Khu CN Song Khờ - Ni Hong - Yờn Dng - Bc Giang Hỡnh thc toỏn: CK.MS STT ... ph Bc Giang - Tnh Bc Giang * Vn iu l l: 3.661.000.000,0 * Tng s lao ng: 500 ngi 1.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang l ... hp vi chc nng nhim v c giao Cụng ty kinh doanh nh Bc Giang c i tờn thnh Cụng ty Phỏt trin nh v ụ th Bc Giang theo Q s 25/1998/Q-CT ngy 7/01/1998 ca Ch tch UBND tnh Bc Giang Cn c Ngh nh 44/1998/N-CP...
 • 68
 • 175
 • 0

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang
... quan v Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang Chng 2: Thc trng k toỏn thu GTGT ti Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang Chng 3: Hon thin k toỏn nghip v thu GTGT ti Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang Chuyờn ... Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang l mt doanh nghip c phn trc thuc S Xõy Dng Bc Giang cú t cỏch phỏp nhõn v hch toỏn kinh t c lp Tin thõn ca Cụng ty l Cụng ty ... ch : S 01 ng Hựng Vng - TP Bc Giang - tnh Bc Giang H tờn ngi mua hng: Vn Ho n v : Cụng ty Giy Xng Giang - Bc Giang a ch : Khu CN Song Khờ - Ni Hong - Yờn Dng - Bc Giang Hỡnh thc toỏn: CK.MS ST...
 • 68
 • 185
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI
... 3.2 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT Tổng công ty Dệt May Nội Qua nhận xét em xin đưa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện thêm công tác hạch toán công ty 3.2.1 Kiến nghị chứng từ kế toán ... Trong thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nghiệp vụ kế toán thuế Giá trị gia tăng Tổng công ty em đưa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT Do thời gian tiếp xúc, công tác tìm ... Thị Ngọc 10 Báo cáo thực tập 10 GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc Quang KÕt luËn Trong thời gian thực tập phòng kế toán Tổng Công ty Dệt May Nội, Em Ban giám đốc, phòng kế toán cán công ty tạo điều...
 • 10
 • 137
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI
... Nguyễn Ngọc Quang 2.2 Kế toán thuế GTGT đầu 2.2.1 Chứng từ toán Tổng công ty Dệt May Nội thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng ... tỉ giá ghi nhận 16 200 VND/USD - Ngày 31/1/2007 công ty bán cho công ty Cp Dệt Đông theo hoá đơn bán hàng số 0014809 giá bán chưa có thuế GTGT 10% 38 265 088 đồng Công ty CP Dệt Đông toán ... 20/01như sau: Giá gia công chưa có thuế 1.5USD/1 Thuế suất thuế GTGT 0% Tổng tiền toán :45 825 USD Tỷ giá giao dịch liên ngân hàng 16 000 đồng/USD Ngày 15/01/2007 Công ty OSHKOSH toán trước chuyển...
 • 23
 • 189
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI
... hệ công ty Việc lập kế hoạch tài công ty chưa đề cập đến cách cụ thể mà lập báo cáo kế toán tài kế hoạch chung cho tương lai 3.2 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT Tổng công ty Dệt May Nội ... đóng góp phần không nhỏ vào công tác kế toán Tổng công ty Dệt May Nội nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung Tổng công ty, thực chế độ kế toán qui định từ nhằm giám sát chặt chẽ, xác cung ... động công ty , nâng cao hiệu quản lý sản xuất kinh doanh đem lại hiệu mong muốn KÕt luËn Trong thời gian thực tập phòng kế toán Tổng Công ty Dệt May Nội, Em Ban giám đốc, phòng kế toán cán công...
 • 10
 • 233
 • 1

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội
... mt mnh núi trờn cụng ty khụng trỏnh nhng hn ch: Hỡnh thc Nht ký chng t cú hn ch l lng cụng vic k toỏn trung ti phũng k toỏn cụng ty ln, to khong cỏch v khụng gian v thi gian gia ni xy thụng tin ... xut kinh doanh ca cụng ty K toỏn ỏp dng phng phỏp khu tr thu GTGT hon ton phự hp vi c im sn xut kinh doanh ca cụng ty l mt doanhnghip hot ng lnh vc sn xut, gia cụng hng may mc nờn cỏc nghip v ... phũng k toỏn cụng ty Do ú giỳp cho lónh o cụng ty nm c kp thi ton b thụng tin v hot ng kinh t ca cụng ty, t ú thc hin s kim tra v ch o sỏt sao, kp thi cỏc hot ng ca ton cụng ty S ch o cụng tỏc...
 • 10
 • 143
 • 0

Thực trạng kế toán thuế nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội

Thực trạng kế toán thuế nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội
... 2 Báo cáo thực tập GVHD:PSG.TS Nguyễn Ngọc Quang + S chi tit thu GTGT u vo Trớch s liu thỏng 01 nm 2007: - Ngy 01/01Cụng ty mua nguyờn ph liu( Ch, kim ) xut dựng vo hot ng may gia cụng qun ... 05/01/2007 Cụng ty mua vt t bao gúi ( thựng hũm) xut dựng cho hot ng gia cụng qun ỏo Giỏ mua nh sau: Giỏ mua cha cú thu : 000 000 000 ng Thu GTGT : 100 000 000 ng Cụng ty ó toỏn cho cụng ty TNHH Sn ... Cụng ty Phong phỳ 0100112613 Ph liu may 000 000 000 10% 700000000 AA/2007T 000773 05/01/2007 Cty TNHH Sn Chinh 0102190416 Thựng hũm 000 000 000 10% 100000000 QN/2007A 000686 06/01/2007 Cụng ty...
 • 29
 • 117
 • 0

hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và đô thị bắc giang

hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và đô thị bắc giang
... ch : S 01 ng Hựng Vng - TP Bc Giang - tnh Bc Giang H tờn ngi mua hng: Vn Ho n v : Cụng ty Giy Xng Giang - Bc Giang a ch : Khu CN Song Khờ - Ni Hong - Yờn Dng - Bc Giang Hỡnh thc toỏn: CK.MS ST ... Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang Cụng ty CP TPT Nh v ụ th Bc Giang l mt doanh nghip c phn trc thuc S Xõy Dng Bc Giang cú t cỏch phỏp nhõn v hch toỏn kinh t c lp Tin thõn ca Cụng ty l Cụng ty ... hp vi chc nng nhim v c giao Cụng ty kinh doanh nh Bc Giang c i tờn thnh Cụng ty Phỏt trin nh v ụ th Bc Giang theo Q s 25/1998/Q-CT ngy 7/01/1998 ca Ch tch UBND tnh Bc Giang Cn c Ngh nh 44/1998/N-CP...
 • 67
 • 100
 • 0

hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3c

hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3c
... số thuế GTGT đầu khấu trừ đầu vào số thuế GTGT đầu tháng đó, số thuế GTGT đầu vào lại đợc khấu trừ tiếp vào kỳ kế toán sau đợc hoàn thuế theo quy định Ví dụ: ngày 31/12/2008 công ty tính thuế ... chc Cụng ty 3C network 1.3 c im hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty C Phn Cụng Ngh v Thng Mi 3C Mụ hỡnh hot ng ca Cụng ty gm lnh vc chớnh l : 3C technology (3C Cụng ngh) v 3C trading (3C thng ... thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ, số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá, số thuế GTGT phải nộp, nộp phải nộp Chng t k toỏn s dng Cụng ty c phn cụng ngh v thng mi 3C...
 • 64
 • 70
 • 0

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng
... kỳ trước chuyển sang thuế GTGT phải nộp kỳ Công ty không thuộc diện miễn giảm thuế GTGT nên kế toán thuế GTGT miễn giảm Kế toán thường lập tờ khai vào ngày 10 tháng kỳ tính thuế 44 CNG HO X HI ... kế toán xác định thuế GTGT đầu vào khấu trừ thuế GTGT phải nộp Số thuế GTGT phải nộp xác định: Thu GTGT phi np = Thu GTGT u - Thu GTGT u vo c khu tr Nếu số thuế GTGT đầu vào khấu trừ lớn số thuế ... đầu khấu trừ đầu vào số thuế GTGT đầu tháng đó, số thuế GTGT đầu vào lại khấu trừ tiếp vào kỳ kế toán sau hoàn thuế theo quy định Ví dụ: ngày 31/12/2008 công ty tính thuế GTGT đầu vào khấu trừ...
 • 64
 • 57
 • 0

Thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C

Thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C
... số thuế GTGT đầu khấu trừ đầu vào số thuế GTGT đầu tháng đó, số thuế GTGT đầu vào lại đợc khấu trừ tiếp vào kỳ kế toán sau đợc hoàn thuế theo quy định Ví dụ: ngày 31/12/2008 công ty tính thuế ... Thu nhp khỏc phỏt sinh Tổng giá toán Tổng giá toán 711 Chú ý: Chỉ tiêu thuế GTGT hàng bán nội địa phải nộp NSNN đợc xác định theo công thức: Thuế Thuế Thuế GTGT hàng Thuế GTGT GTGT đầu GTGT bán ... chc cụng ty 3C network 1.3 c im hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty C Phn Cụng Ngh v Thng Mi 3C Mụ hỡnh hot ng ca Cụng ty gm lnh vc chớnh l: 3C technology (3C Cụng ngh) v 3C trading (3C thng mi)...
 • 64
 • 125
 • 0

Thuế thu nhập doanh nghiệpthuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng
... nộp thu II-Hệ thống sách thu 1 -Thu GTGT 2- Thu tiêu thụ đặc biệt 3 -Thu xuất khẩu, nhập 4 -Thu thu nhập doanh nghiệp 5 -Thu thu nhập người có thu nhập cao 6 -Thu sử dụng đất nông nghiệp 7 -Thu ... hóa nhập khẩu, giá tính thu GTGT giá nhập (CIF) + thu nhập - Thu suất có thu xuất : 0%, 5%, 10%, 20% +Thu suất 0% hàng hóa xuất +Thu suất 5% mặt hàng thiết yếu chịu thu doanh thu với thu ... thu = doanh thu để tính thu nhập kỳ tính thu - chi phí hợp lý kỳ tính thu - thu nhập chịu thu khác kỳ tính thu Thu nhập chịu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh= doanh thu chi phí hợp lệ Thu...
 • 20
 • 143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên BáiĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcQuản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiNghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng công trình tuyến thoát lũ cứu nạn vượt sông kỳ lộ, huyện đồng xuân, tỉnh phú yênHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNGNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DOPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGEPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG DỰA TRÊN ĐẶC TÍNH CỦA MẮT NGƯỜI ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN XÁM TRONG VIỆC LOẠI BỎ DƯ THỪA VỀ MẶT THỜI GIAN CỦA MÃ HÓA VIDEO MJPEGTích hợp tri thức sử dụng các kỹ thuật tranh cãiTÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ QUY TRÌNHTỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG GIỐNG NHAU TRONG HỆ THỐNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý TRONG HỘI NGHỊXÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH CA KIỂM THỬ CẶPHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên báiGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, hà nộiĐề xuất mô hình tổ chức tại ban quản lý các dự án nông nghiệp thủy lợi hà nộiQuan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) - CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập