BÀI GIẢNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

bài giảng xử nước thải bệnh viện

bài giảng xử lý nước thải bệnh viện
... viện Ung Bướu Sơ đồ hệ thống xử nước thải Hầm chứa nước thải sau xử Bồn pha trộn hóa chất Hóa chất để xử nước thải 21 Sơ đồ công nghệ xư nước thải bệnh viện Ung Bướu: NTBV Bể tiếp ... CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Máy cấp khí Lựa chọn sơ đồ công nghệ trạm xử nước thải bệnh viện 4.1 Dựa vào yếu tố sau:  Công suất trạm xử lý;  Thành phần đặc tính nước thải;  Mức ... trao đổi chất oxy hóa đạt hiệu cao • Công nghệ xử nước thải bệnh viện CN-2000 Trên nguyên thiết bị xử nước thải V-69, thiết bị xử nước thải CN-2000 thiết kế chế tạo theo dạng tháp sinh...
 • 67
 • 243
 • 0

Bài giảng xử nước thải doc

Bài giảng xử lý nước thải doc
... sinh hóa nước thải công ngiệp chung với nước thải sinh hoạt hiệu suất xử cao so với xử nước thải công nghiệp Hỗn hợp nước thải công nghiệp sinh hoạt chảy vào công trình xử nước thải sinh ... Bài KHẢO SÁT HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG BÙN HOẠT TÍNH (NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC) 7.1.MỤC ĐÍCH ü Tìm hiểu phương pháp xử nước thải ... Minh – Khoa Môi Trường CNCH Bài XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ô NHIỄM PHẨM NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ TRÊN THAN HOẠT TÍNH 5.1 MỤC ĐÍCH • Để sinh viên làm quen với vấn đề xử nước thải phương pháp hấp phụ...
 • 43
 • 233
 • 0

bài giảng xử nước thải-ngô thị hường

bài giảng xử lý nước thải-ngô thị hường
... hiệu kinh tế cao giảm cho phí xử NT Để làm NT công nghiệp sử dụng loại công trình xử sau: xử cục (xử xưởng), xử chung (tại trạm xử chung nhà máy), xử tập trung cho thành phố ... việc xi snghiệp nước dư phòng hỏa hoạn, cố Nước Nước sinh hoạt Nước bổ sung Nước tuần hoàn Bảng Nước dự phòng Nước làm nguội Nước lượng Nước kỹ thuật Nước công nghệ Nước làm MT Nước rửa :Phân ... ion, Để xử cục bộ, dòng thải cần phân luồng tốt Xử cục cần xử lượng NT nhỏ với hàm lượng chất ô nhiễm cao, tránh tượng làm loãng với dòng thải khác trước đưa vào xử tập trung +Xử chung:...
 • 37
 • 284
 • 0

bài giảng xử nước thải trong ngành dệt nhuộm

bài giảng xử lý nước thải trong ngành dệt nhuộm
... xuất Các phương pháp xử nước thải     Xử học Xử học Xử Xử học nước thải phương pháp nước thải phương pháp hóa nước thải phương pháp hóa nước thải phương pháp sinh Phương pháp ... khí thải, tiếng ồn, rác thải, nước thải vấn đề quan tâm nước thải Nước thải dệt nhuộm   Nước thải sinh từ dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao, độ pH lớn, chứa nhiều loại hóa chất, thuốc nhuộm ... Trung hòa: với nước thải có pH cao thấp Phương pháp hóa    Keo tụ Hấp phụ Tuyển Keo tụ   Dùng chủ yếu nước thải ngành dệt nhuộm Làm khử màu nước thải Hấp phụ    Xử nước thải kết hợp...
 • 31
 • 228
 • 1

bài giảng xử nước thải công nghiệp

bài giảng xử lý nước thải công nghiệp
... x n LÝ N C TH I CƠNG NGHI P c th i DC2-NM N Ph L i TTMLO CH NG – X LÝ N C TH I CƠNG NGHI P nh : t p ch t h(u c gây màu, mùi, h t keo, ion kim lo i n&ng, anion bán kính l n Ph n n c sau x ... trình x l c sau ó H th ng l c than ho t tính m b o q trình tách t p ch t h(u c m t cách tri t 1.2 Các ph 1.2.1 X n 1.2.1.1Ph ng pháp x n c b ng ph c th i ng pháp hóa h c hóa ng pháp ... ch t h(u c hòa tan n c th i ã qua x s c p Lo i ch t dinh d 0ng, ch t h(u c hòa tan X c p ba n c th i t$ h th ng x th c p t ch t l ng cao h n X n c th i qua l c ho&c ch a qua l c,...
 • 47
 • 208
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 4

Bài giảng xử lý nước thải chương 4
... gắn kết vào hạt vật liệu nước thải chảy qua thấm nhỏ giọt Nước thải trước đưa vào thiết bị cần phải xử sơ để tránh tắc nghẽn Nước thải xử chất rắn sinh học bị nước xối trôi theo Sau qua ... TRONG NƯỚC FPZ-1 FPZ-2 FPZ-3 BOD: 150 – 200 mgO2/l Thường xuyên rửa bể tránh tắt nghẽn màng vi sinh vật • Nước thải từ lên • Nước rửa lọc từ xuống Nước thải nước rửa lọc từ xuống Biophin bậc (xử ... 30m3 nước thải/ m3 VLL.ngày) Quá trình oxy hoá xảy với tốc độ cao Có thể xử nước có công suất ≤ 50000 m3/ngày TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 24 MÀNG SINH HỌC Saturday, 19 June, 2010 ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Xử lý...
 • 9
 • 138
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 3 GV trần thị ngọc diệu

Bài giảng xử lý nước thải chương 3  GV trần thị ngọc diệu
... tớ i xlýbù n Hiệu suất cao Rố n bểchứ a bù n Ứng dụng: Sử dụng để tách loại hàm lượng cặn khác xử nước thải TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 31 CỞ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QT LẮNG TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 32 CỞ SỞ LÝ THUYẾT ... 10 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU Xử bùn Như vậy, tốc độ lắng hạt tính: Tốc độ rơi : u = TRẦN THỊ NGỌC DIỆU (ρ1 −ρ0 )   g d2  18  µ  11 CỞ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QT LẮNG HT cào bùn TRẦN THỊ NGỌC DIỆU ... Khối lượng riêng hạt; kg/m3 nước; kg/m3 Gia tốc; 9,81m/s2 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 19 CỞ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QT LẮNG HẰNG SỐ REYNOLDS v×d × ρ R= µ TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 20 CỞ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QT LẮNG Saturday,...
 • 9
 • 143
 • 1

Bài giảng xử nước thải chương 3

Bài giảng xử lý nước thải chương 3
... II Nước thơng k h í ké o d i Chịu dao động lớn lưu lượng chất lượng RAS Xả bùn hoạt tính thừa Hiệu suất xử cao Rất phù hợp với xử nước thải sinh hoạt CN thực phẩm Đặc ểm : Xử nước thải ... khơng làm tăng hiệu xử (tốn lượng) F/M > 0 ,3: lượng khơng khí cần thiết 30 – 55m 3/ kgBOD5 (tạo bọt lớn); 24 – 36 m 3/ kgBOD5 (tạo bọt mịn) Dùng bơm nén khí: 3, 75 – 15,0m 3kk/m 3n .thải Thiết bị khí ... MBOD = 3. 780m3/d×200mg/L×10 -3 = 7.56kg/d BOD5 = 140 mg/L Q = 18900 m3/d Thể tích bể V = Q × t = 3. 780m3 × 0,167d = 631 m3 SS = 16.100kg (VSS chiếm 80%) Khối lượng bùn bể aerotank Mbùn = 631 m3 × 2.550...
 • 23
 • 204
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 1

Bài giảng xử lý nước thải chương 1
... THỊ NGỌC DIỆU 19 CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 20 CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 24-Dec -10 24-Dec -10 THÀNH PHẦN CỦA NƯỚC THẢI 24-Dec -10 QUY MƠ NHỎ (50 – 10 0 m3/ngày) XỬL ÝH Ó A L Ý ... XỬ LÝ NƯỚC THẢI 21 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 22 24-Dec -10 24-Dec -10 QUY MƠ TRUNG BÌNH (10 0 – 10 00m3/ngày) TI Ề N XỬLÝ CÔ NG TRÌNH TIÊ U BIỂ U DO CEFINEA THỰC HIỆ N TI Ề N XỬL ... Bánh bù n XỬ LÝ BÙN XỬ LÝ SINH HỌC - KHỬ TRÙNG 24-Dec -10 14 24-Dec -10 16 24-Dec -10 24-Dec -10 QUY TRÌ N H X Ử LÝ N ƯỚC TH ẢI SCR Bể lắng cát Bể lắng đợt I Bể vớt dầu XỬ L B BẬ ẬC I Nước thải Bể...
 • 6
 • 104
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 6

Bài giảng xử lý nước thải chương 6
... 0 ,62 5m + 0,01m × 24 = 0,86m Tính chiều cao thanh: = 1,12m : sin600 = 1,12m : 0,8 86 = 1,26m Chiều cao tính từ mặt nước chọn 0,6m Như chiều cao 2m Xác định hệ số hiệu quả, EC EC = 0 ,62 5m : 0, 865 m ... lượng tối đa nước thải, m3/s Vs: tốc độ nước chảy qua song chắn, m/s h1: độ sâu nước song chắn, m b: chiều rộng khe hở song chắn, m q ×k Vs × h1 × b Trong đó: q: lưu lượng tối đa nước thải, m3/s ... đầu tròn thượng lưu hạ lưu (c) 1 ,67 Hình giọt nước 0, 76 Hình tròn SONG CHẮN RÁC TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 1,79 50 Friday, 24 December, 2010 Vận tốc nước trước song chắn 0 ,60 m/s Độ giảm áp dòng chảy qua...
 • 15
 • 128
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 2 GV trần thị ngọc diệu

Bài giảng xử lý nước thải chương 2  GV trần thị ngọc diệu
... đáy bể TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 11 BỂ LẮNG CÁT TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 12 BỂ LẮNG CÁT Saturday, 19 June, 20 10 Saturday, 19 June, 20 10 LẤY CÁT RA KHỎI BỂ LẮNG CÁT TRÒN (LẮNG CÁT TIẾP TUYẾN) HRT = 2- Lấy ... làm bể phân huỷ TRẦN THỊ NGỌC DIỆU BỂ LẮNG CÁT Saturday, 19 June, 20 10 Saturday, 19 June, 20 10 PHÂN LOẠI BỂ LẮNG CÁT VỊ TRÍ BỂ LẮNG CÁT VỊ TRÍ Sau song chắn rác TRẦN THỊ NGỌC DIỆU Ba loại Trước ... lắng xuống đáy bể xuống phần chứa cát TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 17 BỂ LẮNG CÁT TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 18 Saturday, 19 June, 20 10 RỬA CÁT BỂ LẮNG CÁT Saturday, 19 June, 20 10 HỆ THỐNG THU GOM CÁT Ra Trục vít...
 • 6
 • 211
 • 1

Bài giảng xử nước thải chương 2

Bài giảng xử lý nước thải chương 2
... CHẤT NƯỚC THẢI Friday, 24 December, 20 10 NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt cơng nhân XNCN, NT từ teen, văn phòng; Nước thải sản xuất: Chia thành loại: Nước thải qui ... 55-68 82- 96 14-19 ND 1.5 -2. 0 Ấn Độ 27 -41 Thổ nhĩ kỳ 27 -50 41-68 8-14 9-11 0.4 -2. 0 Nhật 40-45 ND 1-3 ND 0.15-0.4 2. 7-4.5 Mỹ 50- 120 60-150 9 -22 5- 12 Đức 55-68 82- 96 11-16 ND 1 .2- 1.6 Ý 49-60 55- 82 8-14 ... PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI Friday, 24 December, 20 10 NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP N-ammonia g/người.ngày Friday, 24 December, 20 10 NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP Nước mưa: – Được xem nước thải sạch, – Tuy nhiên...
 • 8
 • 103
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 5

Bài giảng xử lý nước thải chương 5
... dẫn nước từ bể lắng sang Hệ thống thu nước lọc phân phối nước rửa lọc Ống dẫn nước lọc Ống xả nước rửa lọc Máng phân phối nước lọc thu nước rửa lọc Ống dẫn nước rửa lọc Mương thoát nước 35 TRẦN ... mắt rây i Ví dụ: Kết ví dụ = dtđ= 28 3,1 + 5, 5 0,94 1,01 + 0,8 + 30 0,68 + 35, 5 0 ,56 + 0,41 + 0 ,56 mm 0,41 = 1,68 d50= 0, 65 (đường kính trung bình) 0, 25 17 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 0,69 K = 100 + d10 ... làm nước thải khỏi vật liệu rắn sợi Q trình lọc micron lọc nước thải qua lưới xun lỗ, có kích thước 40-70µm Trong cơng nghệ xử nước, lọc giai đọan cuối để làm nước triệt để Q trình lọc nước...
 • 20
 • 96
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 7

Bài giảng xử lý nước thải chương 7
... UASB Xử nước thải nồng độ khác nhau: nước thải có chứa nồng độ chất hồ tan thấp, nước thải chứa sulfate, nước thải chứa lipid TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 73 SINH HỌC KỴ KHÍ TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 74 Friday, ... 6m/h, đem lại tiếp xúc tốt nước thải quần thể vsv lớp bùn Thời gian lưu nước ngắn: – Hiệu suất xử cao 90 – 95% TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 75 SINH HỌC KỴ KHÍ TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 76 SINH HỌC KỴ KHÍ Friday, ... ít: 25 – 350C: 0,05 – 0,1Kwh/1m nước thải Khí methane sinh sử dụng làm nhiên liệu F tiết kiệm lượng, giảm giá thành xử u cầu dinh dưỡng (N, P) thấp Hiệu suất xử cao, đạt 80 – 90%COD tải trọng...
 • 23
 • 132
 • 0

Bài giảng xử nước thải chương 8

Bài giảng xử lý nước thải chương 8
... BIỂU TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, 2010 HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) Saturday, 19 June, 2010 HỒ SINH HỌC (HỒ ỔN ĐỊNH) Dựa vào khả tự làm nước, chủ yếu ... nơi có mực nước ngầm thấp 1,5m TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 22 CÁNH ĐỒNG TƯỚI VÀ BÃI LỌC (CÁNH ĐỒNG LỌC) SINH HỌC TỰ NHIÊN Saturday, 19 June, 2010 Cánh đồng tưới có hai chức năng: – Xử nước thải – Tưới ... Oxy cung cấp khuấy học khí nén Đơn giản Thời gian xử lâu Đầu tư Chiếm diện tích lớn Chi phí hoạt động rẻ Phụ thuộc thời tiết, khí hậu Quản đơn giản Có thể bị nhiễm đối tượng khác chảy tràn...
 • 8
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng xử lý nước thải pptbài giảng xử lý nước cấpbài giảng xử lý nướcbài giảng xủ lý chất thảibài tập xử lý nước thảibài giảng xử lý chất thải rắnbài giảng xử lý chất thảibài giảng xử lý nước cấp của nguyễn lan phươngbài giảng xử lý nước cấp nguyễn lan phươngbài tập xử lý nước thải lê hoàng việtbài giảng xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụbài giảng xử lý nước cấp các sơ đồ công nghệ xử lý nước các phương pháp xử lý nước part 4 potxbài giảng xử lý nước cấp các sơ đồ công nghệ xử lý nước các phương pháp xử lý nước part 1 docxbài giảng công nghệ xử lý nước thảibài giảng kỹ thuật xử lý nước thảiDùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự độngTìm hiểu về công tác quản lý văn bản tại UBND quận thanh xuânViệc làm và chính sách tạo việc làm ở hải dương hiện nayNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với hoa cát tường tại thành phố thái nguyenPhân phối chương trình theo chủ đề môn Vật Lý 9Tìm hiểu vai trò của chủ nghĩa mác lênin với thực tiễn cách mạng việt nam, vì sao trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa mác lêninDành cho Đại hội Công đoànCác bài luận mẫu tiếng anh hay và đầy đủ first newschuyên đề phương trình mũ,logaritTÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM 12 MÔN TOÁNCác yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng (LV thạc sĩ)HÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiMastering linux securityDeterminants of adidass supply chain performance in asia pacific regionExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesnhap mon co so du lieuBài tập vật lý 7 chương 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập