BIÊN BẢN NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ Truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ tử vong sơ sinh

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ppt

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ppt
... em kế hoạch hoá gia đình, số liệu báo cáo 1998 2000 Bộ Y tế, UNCEF (1999) Điều hành chăm sóc sức khoẻ ban đầu dựa vào cộng đồng Nghị 37/CP Định hớng công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân ... kế hoạch hoá V Kết luận Công tác chăm sóc SKBM - DS KHHGĐ Sóc Sơn đợc triển khai thực tốt Nhìn chung, Sóc Sơn có đủ tiềm lực để phục vụ công tác chăm sóc SKBM - DS - KHHGĐ Riêng công tác DS KHHGĐ, ... xã, huyện Sóc Sơn tốt, cần cố gắng trì tính bền vững chúng Tài liệu tham khảo Bộ Y tế (1996) Vụ bảo vệ mẹ trẻ em kế hoạch hoá gia đình - sức khoẻ sinh sản Bộ Y tế (2000) Vụ bảo vệ mẹ trẻ...
 • 4
 • 1,536
 • 23

Những biến đổi trong việc chăm sóc sức khỏe mẹ trẻ em của người Nùng nghiên cứu ở xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh lạng Sơn

Những biến đổi trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của người Nùng nghiên cứu ở xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh lạng Sơn
... năm Từ năm trở lên Số điểm 10 15 20 Bảng 1.7: Thang điểm tiêu chí “Thời gian làm việc tại” TT Tên tiêu chí Thời gian làm việc Thời gian làm việc Thời gian làm việc Thời gian làm việc Tên thang ... lại kết (chấp nhận/không chấp nhận) lưu lại vào hệ thống để làm sở kinh nghiệm cho việc đánh giá khoản vay tương lai -15- CHƯƠNG 2: CBR VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 2.1 Giới thiệu ... giải Việc hiệu chỉnh phụ thuộc nhiều vào miền ứng dụng hệ thống CBR có chế hiệu chỉnh riêng Quá trình xem xét lại lời giải xác minh xem lời giải có thực phù hợp áp dụng vào thực tế hay không Việc...
 • 75
 • 219
 • 0

Nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện xây dựng mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe ở trung tâm y tế dự phòng huyện

Nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện và xây dựng mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe ở trung tâm y tế dự phòng huyện
... trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện x y dựng hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm y tế dự phòng huyện Nghiên cứu tìm hiểu khía cạnh thực tế liên quan ... trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện x y dựng hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm y tế dự phòng huyện • Mã số: Thuộc chương trình (nếu có): Tuyển chọn ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TUYẾN HUYỆN VÀ X Y DỰNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC...
 • 144
 • 479
 • 3

Nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện xây dựng mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe ở trung tâm y tế dự phòng huyện

Nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện và xây dựng mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe ở trung tâm y tế dự phòng huyện
... trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện x y dựng hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm y tế dự phòng huyện Nghiên cứu tìm hiểu khía cạnh thực tế liên quan ... ngành Y tế Việt Nam 1.3 Các y u tố làm cho truyền thông giáo dục sức khỏe có hiệu 1.4 Hệ thống Truyền thông Giáo dục sức khỏe Việt Nam 10 1.5 Chỉ đạo Bộ Y tế công tác Truyền thông Giáo dục sức khỏe ... dọc trung tâm TT-GDSK thuộc sở y tế tỉnh - Các đề xuất cán quản lý cán trung tâm y tế dự phòng huyện điều kiện khả đ y mạnh hoạt động TT-GDSK tuyến huyện, xã 2.8 X y dựng hình can thiệp hình...
 • 132
 • 2,131
 • 17

biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân đân

biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân đân
... tỏc CSSK ban u cho nhõn dõn: V cụng tỏc ch o: U ban nhõn dõn xó khỏnh yờn trung ó thnh lp ban ch o chm súc sc kho ban u cho nhõn dõn gm 12 thnh viờn ú - Trng ban: Phú ch tch UBND xó - Phú ban: Trng ... tỏc chm súc sc kho ban u cho nhõn dõn cha t hiu qu cao B Ni dung, gii phỏp nõng cao chõt lng cụng tỏc CSSK ban u cho nhõn dõn Ni dung v nguyờn tc thc hin cụng tỏc CSSK ban u cho nhõn dõn: khỏc ... khụng nh n cụng tỏc khỏm cha bnh, chm súc sc kho ban u cho nhõn dõn Thc trng cụng tỏc CSSK ban u cho nhõn dõn: Cụng tỏc chm súc sc kho ban u cho nhõn dõn l ni dung, nhim v, mc tiờu hng u ca tuyn...
 • 13
 • 1,532
 • 17

Tri thức của đồng bào dân tộc thiểu số về y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Qua khảo sát dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên, Dao ở Lào Cai Mường 161708

Tri thức của đồng bào dân tộc thiểu số về y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Qua khảo sát dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên, Dao ở Lào Cai và Mường 161708
... tri thức đồng bào DTTS YHCT CSSK cộng đồng đồng bào Mường, Thái Dao sử dụng  Đưa số giải pháp góp phần bảo tồn phát huy tri thức đồng bào DTTS YHCT chăm sóc sức khỏe cộng đồng đồng bào dân tộc ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HUỆ TRI THỨC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (Qua ... Tri thức đồng bào dân tộc thiểu số y học cổ truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng hình thành tác giả công tác tham gia nghiên cứu đề tài “Những biện pháp bảo tồn phát tri n Y học cổ truyền số dân...
 • 164
 • 651
 • 10

Một số vấn đề trong cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe ở trung quốc

Một số vấn đề trong cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe ở trung quốc
... khả bảo vệ tài cho nhân dân hệ thống chăm sóc sức khỏe Trung Quốc suy giảm theo thời gian Một chế bảo vệ tài hệ thống chăm sóc sức khoẻ BHYT, BHYT Trung Quốc bò co lại chiều rộng (diện bao phủ) ... dược (ví dụ vấn đề quản lý giá thuốc) Rõ ràng hệ thống y tế Trung Quốc bò thả theo kinh tế thò trường, thiếu can thiệp cần thiết Nhà nước Hy vọng thực hệ thống chăm sóc sức khỏe Trung Quốc viễn ... nông dân Trung Quốc, hệ thống coi thành công lòch sử BHYT dựa vào cộng đồng giới, sụp đổ thập kỷ 80 sau hệ thống hợp tác xã nông nghiệp Trung Quốc tan rã Một số cố gắng nhằm hồi sinh cho hệ thống...
 • 3
 • 136
 • 1

Vấn đề Du lịch chăm sóc sức khoẻ

Vấn đề Du lịch chăm sóc sức khoẻ
... khách du lịch quốc tế đến để chăm sóc chữa bệnh dụ "Ấn Độ đạt 27% tăng lượng khách du lịch du lịch chăm sóc sức khoẻ tăng trưởng 20 phần trăm Đồng thời, Ấn Độ thu hút 150.000 khách du lịch chăm sóc ... Đồng thời, Ấn Độ thu hút 150.000 khách du lịch chăm sóc sức khoẻ vào năm 2003 Vì vậy, năm 2012 người ta hy vọng ngành du lịch chăm sóc sức khoẻ Ấn Độ mang 1.1- 2.2 tỉ đô la bổ sung thu nhập hàng ... độc đáo ,hứa hẹn nguồn vốn đầu tư khổng lồ cho vùng du lịch sức khoẻ khám chữa bệnh Th úc đẩy loại hình du lịch Việt Nam : Tại Việt Nam, du lịch y tế chưa phát triển nước ta có nhiều tiềm năng,...
 • 7
 • 181
 • 0

Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngoài giờ tại nhà của những bệnh nhân người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh Viện đại học y Hà Nội năm 2010

Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngoài giờ và tại nhà của những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh Viện đại học y Hà Nội năm 2010
... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ………***……… BÙI TH Y DƯƠNG KHẢO SÁT NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGOÀI GIỜ VÀ TẠI NHÀ CỦA NHỮNG BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ... quản lí bệnh viện Mục tiêu nghiên cứu: • Xác định nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhà bệnh nhân người nhà bệnh nhân đến khám bệnh bệnh viện Đại học Y Nội năm 2010 • Xác định số y u tố liên ... CSSK nhà người nhà bệnh nhân 37 Bảng 3.10 Các chuyên khoa có nhu cầu khám chữa bệnh người đến khám người nhà bệnh nhân 40 Bảng 3.11 Nhu cầu sử dụng dịch vụ CSSK nhà người đến khám bệnh...
 • 88
 • 483
 • 3

Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Tường Sơn xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)

Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Tường Sơn và xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)
... trấn Anh Sơn, Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn Thạch Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Tào Sơn, Vĩnh Sơn, Lĩnh Sơn, ... chăm sóc SKSS dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Đối tượng khảo sát: Phụ nữ dân tộc thiểu số độ tuổi sinh đẻ hai Phúc Sơn, Tường Sơn, huyện ... CSSKSS cho phụ nữ dân tộc thiểu số Vì vậy, mà lựa chọn đề tài: "Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp Phúc sơn Tường sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh...
 • 94
 • 886
 • 3

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức ngành nông nghiệp theo công nghệ hướng đối tượng.PDF

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức ngành nông nghiệp theo công nghệ hướng đối tượng.PDF
... R3.3.2 Sa cõu tr li R3.3.3 Xoỏ cõu tr li R4 Cp nht ngi dựng R4.1 Nhp thụng tin v ngi dựng 41 R4.2 Sa thụng tin v ngi dựng R4.3 Xoỏ thụng tin v ngi dựng R5 Thng kờ bỏo cỏo R6 Sao lu c s d liu 2.2.4 ... khe ca cỏn b cụng chc ca B v cựng vi vic ỏp dng CNTT lm cho vic nghiờn cu ny thc s hiu qu v hon thin hn ú l tin cho nhng nghiờn cu tip theo nhm nõng cao cụng tỏc chm súc sc khe cỏn b ngnh NN&PTNT ... cu l Xõy dng h thng chm súc sc khe cho cỏn b cụng chc ngnh Nụng nghip theo cụng ngh hng i tng Ni dung ca ti gm cỏc phn sau: Chng 1: Cụng tỏc chm súc sc kho cho cỏn b cụng chc v hin trng ng dng...
 • 110
 • 211
 • 0

Tiểu luận Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Thụy Điển

Tiểu luận Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Thụy Điển
... vào quỹ tài hệ thống chăm sóc sức khỏe Thụy Điển Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe Thụy Điển toàn diện bao quát hết mặt sức khỏe người Thông qua cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe Thụy Điển năm dịch ... vụ chăm sóc sức khỏe, mở rộng thêm hội cho bệnh nhân để lựa chọn người chăm sóc sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cải thiện 4.4.3 Chăm sóc sức khỏe ban đầu Chăm sóc sức khỏe ban đầu chăm sóc sức khỏe ... người chăm sóc thức, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc sức khỏe miệng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, thay bổ sung thuốc chăm sóc dân cư cụ thể Để thực tốt hệ thống chăm sóc...
 • 24
 • 268
 • 0

Đào tạo tâm lý học lâm sàng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam Mô hình đào tạo nào

Đào tạo tâm lý học lâm sàng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam Mô hình đào tạo nào
... này, tìm hiểu số hình đào tạo tâm học lâm sàng nước Bắc Mỹ, thực tế đào tạo tâm học lâm sàng Việt Nam nay; sở đó, tìm kiếm hình đào tạo tâm học lâm sàng cho sở y tế phù hợp với ... vấn quan hệ gia đình; Tâm học tư pháp; Tâm học sức khỏe; Tâm học y học: y học tâm thể, tâm học thần kinh lâm sàng; Tâm bệnh học trẻ em; Tâm học thể thao; Các rối loạn tâm thần ... ngành chung tâm học lâm sàng lâm sàng trẻ em, sức khỏe lâm sàng, tư pháp, gia đình tâm học thần kinh lâm sàng [8] Cũng vào thời điểm này, tranh luận hình đào tạo tâm học lâm sàng bắt...
 • 12
 • 67
 • 0

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức ngành nông nghiệp theo công nghệ hướng đối tượng

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức ngành nông nghiệp theo công nghệ hướng đối tượng
... Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cán công chức ngành Nông nghiệp theo công nghệ hướng đối tượng Nội dung đề tài gồm phần sau:  Chương 1: Công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán công chức ... phân tích thiết kế xây dựng hệ thống sở liệu Bệnh Viện Nông nghiệp- Văn Phòng Bộ (2007), Ứng dụng Công nghệ thông tin công tác chăm sóc sức khỏe cho cán công chức ngành Nông nghiệp, Đề tài Nghiên ... cứu công tác chăm sóc sức khỏe cán công chức ngành vận dụng công nghệ hướng đối tượng phân tích thiết kế hệ thống chương trình, triển khai chương trình Bệnh viện Nông nghiệp Đề tài nghiên cứu “Xây...
 • 3
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sảnhệ thống y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹlua chon van de uu tien ve cham soc suc khoe ba međề cương ôn thi cham soc suc khoe ba me tre emthực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ dân số kế hoạch hoá gia đình tại huyện sóc sơn thành phố hà nộinoi dung cham soc suc khoe ba metổ chức tham gia phối hợp tổ chức các buổi họp cộng đồng tại thôn bản để truyền thông giáo dục sức khoẻ ít nhất đạttruyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện và xây dựng mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏehệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thầngiao an lop la chu de hien tuong tu nhien de tai cham soc suc khoe van toan cho trehệ thống chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh ở nước tatổ chức hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sảnchuyên đề truyen thongchuyen de truyen thong moi truongtruyền thông giáo dục sức khỏe và tư vấn cộng đồng chuyển thương hiện đạiTHE USE OF HORMONES IN ANIMAL PRODUCTIONThế giới nghệ thuật thơ Trần HùngTiểu luận tình huống chuyên viên nâng cao công tác quản lý ngân sáchGiải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ LongGiải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động khu công nghiệp việt nam – singapore nhằm góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình DươngTuyển dụng công chức các sở ở tỉnh hủa phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào TTBiện pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bơi lội tại Phường Thành Công - Quận Ba Đình - Hà NộiPreliminary English test 8Xây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2