Bài giảng Kế toán tài chính Hạch toán tài sản cố định

bài giảng kế toán công ty cổ phần (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán công ty cổ phần (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh
... thu ho t đ ng tà Cổ phần phổ thơng Vốn cổ phần Thặng dư vốn CP Cổ phần ưu đãi nguồn vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Cổ phiếu quỹ Quỹ cơng ty Cổ phiếu qu - cổ phiếu cơng ty phát hành cơng ... thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, từ quỹ Đầu tư phát triển, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức cổ phiếu) từ quỹ khen thưởng, phúc lợi Cơng ty cổ phần phải ghi sổ kế tốn ... hệ số tỷ suất lợi nhuận cổ phần lợi nhuận vốn chủ sở hữu Giảm nguy bị thơn tính thơng qua cổ phần đa số Gây tác động nhằm nâng giá cổ phần cơng ty Tạo nguồn cung cấp cổ phần cho nhân viên chương...
 • 15
 • 419
 • 2

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN
... vốn cổ phần (Chênh lệch nhỏ mệnh giá cổ phiếu) K toỏn nghip v kinh t phỏt sinh phỏt hnh CP Khi Công ty hoàn tất thủ tục mua lại số cổ phiếu Công ty phát hành theo định, kế toán thực thủ tục toán ... vốn cổ phần (Chênh lệch lớn mệnh giá cổ phiếu) b Giá phát hành nhỏ mệnh giá cổ phiếu, kế toán ghi: Nợ TK 421 Lợi nhuận ch-a phân phối Nợ TK 4112 Thặng d- vốn cổ phần (Chênh lệch nhỏ mệnh giá cổ ... Công ty cổ phần mua lại cổ phiếu để huỷ bỏ ngày mua lại: a Nếu giá thực tế mua lại cổ phiếu lớn mệnh giá cổ phiếu, ghi: Nợ TK 4111 Vốn đầu t- chủ sở hữu (Mệnh giá) Nợ TK 4112 Thặng d- vốn cổ...
 • 25
 • 422
 • 3

bài giảng kế toán quản trị về định giá sản phẩm dịch vụ

bài giảng kế toán quản trị về định giá sản phẩm dịch vụ
... nằm toán trên?   Định giá dịch vụ Đặc điểm sản phẩm dịch vụ:  Thường có tính đơn chiếc, hợp đồng có công việc khác nhau;  Không có sản phẩm tồn kho Về nguyên tắc, định giá sản phẩm dịch vụ ... giá; Định giá bán sản phẩm; Định giá bán dịch vụ; Định giá trường hợp đặc biệt; Chi phí mục tiêu 1 Tổng quan Giá thị trường định: Giá Cung P0 Cầu Q0 Lượng Tại phải định giá? Doanh nghiệp định giá ... khi:  Ra đời sản phẩm, dịch vụ hay đơn lẻ;  Quyết định hợp đồng đặc biệt;  Phục vụ cho chiến lược cạnh tranh Cơ sở cho định giá Giá bán sản phẩm, dịch vụ = Chi phí Biến phí Định phí Lợi nhuận...
 • 46
 • 550
 • 1

Bài giảng kế toán quản trị_Chương 6: Định giá bán sản phẩm ppt

Bài giảng kế toán quản trị_Chương 6: Định giá bán sản phẩm ppt
... phương pháp định giá Bước 6: Chọn lựa giá sau ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM MỚI Các kỹ thuật định giá sản phẩm  Thực nghiệm tiếp thị - Giới thiệu sản phẩm vùng chọn - Giá định khác  Xác lập giá dựa chi ... TRONG ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM Giá bán sản phẩm phải bù đắp chi phí  Là giới hạn để tránh định giá thấp  Dự đoán giá bán điều kiện cạnh tranh  DN sản xuất nhiều loại sp việc định giá sản phẩm dựa vào ... có giá bán ảnh hưởng đến sản lượng bán, chiến lược quảng cáo, tiếp thị ảnh hưởng đến sản lượng  Mô hình xây dựng giả thuyết người quản lý muốn có lợi nhuận tối đa ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SẢN...
 • 23
 • 875
 • 11

Thực trạng kế toán tào sản cố định tại Công ty cổ phần Dương Hồ.

Thực trạng kế toán tào sản cố định tại Công ty cổ phần Dương Hồ.
... Bảng kế hoạch sản xuất năm Phần III Thực trạng kế toán TSCĐ Công ty cổ phần Dơng Hồ I_ Khái quát chung tình hình TSCĐ Công ty cổ phần Dơng Hồ: Tài sản cố định yêu cầu tài sản cố định: 1.1 Tài sản ... máy kế toán công ty cho máy đợc linh hoạt gọn nhẹ, có hiệu Bộ máy kế toán đợc tổ chức nh sau: Sơ đồ máy tổ chức kế toán Kế toán trưởng Kế toán thuế, kế toán tiền lương Kế toán công nợ Kế toán ... tham khảo Phần III: Thực trạng kế toán TSCĐ Công ty cổ phần Dơng Hồ I Khái quát chung tình hình TSCĐ c Công ty cổ phần Dơng Hồ .9 Tài sản cố định yêu cầu tài sản cố định Phân loại...
 • 30
 • 513
 • 1

Thực trạng kế toán tào sản cố định tại công ty cổ phần dương hồ

Thực trạng kế toán tào sản cố định tại công ty cổ phần dương hồ
... Công ty cổ phần Dương Hồ 2 Tổ chức máy quản lý hành Công ty cổ phần Dương Hồ II Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần Dương Hồ III Phương pháp hạch toán kế toán áp dụng Công ty ... Phần III: Thực trạng kế toán TSCĐ Công ty cổ phần Dương Hồ I Khái quát chung tình hình TSCĐ c Công ty cổ phần Dương Hồ ỉ Tài sản cố định yêu cầu tài sản cố định ... thiện công tác kế toán công ty cổ Phần Dương Hồ: * Sau nhiều năm xây dựng phát triển, công ty Dương Hồ tạo dược chỗ đứng vững thị trường Có kết nhờ có đóng góp không nhỏ công tác kế toán, kế toán...
 • 14
 • 53
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp

 Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp
... NH TRONG DOANH NGHIP Cn c vo tớnh cht ca ti sn c nh doanh nghip, doanh nghip tin hnh phõn loi ti sn c nh theo cỏc ch tiờu sau: Ti sn c nh dựng cho mc ch kinh doanh l nhng ti sn c nh doanh nghip ... doanh nghip s dng cho cỏc mc ớch kinh doanh ca doanh nghip - i vi ti sn c nh hu hỡnh, doanh nghip phõn loi nh sau: Loi 1: Nh ca, vt kin trỳc: l ti sn c nh ca doanh nghip dc hỡnh thnh sau quỏ trỡnh ... inh doanh nghip bo qun, gi h cho n v khỏc hoc ct gi h nh nc theo quy nh ca c quan nh nc cú thm quyn Tựy theo yờu cu qun lý ca tng doanh nghip, doanh nghip t phõn loi chi tit hn cỏc ti sn c ca doanh...
 • 126
 • 1,431
 • 12

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp
... 3.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán OK CO 3.2.2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng DNTM kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp KKTX tính thuế GTGT theo phpháp khấu trừ KI LO BO 3.2.2.2.1 Kế toán nghiệp vụ bán ... a Kế toán bán buôn qua kho a.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn theo hình thức giao hàng trực tiếp cho khách hàng a.2 Kế toán nghiệp vụ bán buôn theo hình thức gửi hàng cho khách hàng b Kế toán nghiệp ... 2.2 Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phơng 2.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán BO 2.2.2.2 Phơng pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng DN tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ KI LO a Kế toán...
 • 112
 • 1,653
 • 17

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tiền và các khoản phải thu
... 20.000.000đ Lập biên toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ Phải thu khoản tiền bồi thường bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ 10 Đã thu tiền mặt 4.000.000đ khoản tiền bồi thường vi ... chưa trả tiền TGBQLNH: 16.180đ/USD Chi tiền mặt 600 USD tiếp khách nhà hàng TGTT: 16.200đ/USD Nhận giấy báo Có NH thu tiền nghiệp vụ đủ TGBQLNH: 16.220đ/USD Bán 7.000 USD chuyển khoản thu tiền mặt ... Đòi khoản nợ khó đòi xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ tiền mặt, chi phí đòi nợ 200.000đ tiền tạm ứng - Cuối năm vào nguyên tắc lập dự phòng, doanh nghiệp tiếp tục lập dự phòng nợ phải thu...
 • 9
 • 792
 • 9

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định
... 10.000.000 15.000.000 55.000.000 Trích BHYT, BHXH KPCĐ theo tỷ lệ quy định Trích khấu hao tài sản cố định tháng 12: Bộ phận Phân xưởng sản xuất Bộ phận bán hàng Bộ phận quản lý doanh nghiệp Tổng cộng ... giá toán (có bao gồm thuế GTGT 10%), bên bán chấp nhận Đơn vị chi tiền mặt trả hết nợ cho công ty Minh Long sau trừ phần chiết khấu toán 1% số tiền toán Yêu cầu: Tính toán trình bày bút toán ... phát sinh nghiệp vụ kế toán sau: (Đơn vị tính: Đồng) Mua 5.000kg vật liệu (giá mua chưa thuế 20.000đ/kg, thuế GTGT 10%), chưa toán tiền cho nhà cung cấp Chi phí vận chuyển toán tiền mặt tạm ứng...
 • 15
 • 530
 • 4

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính: kế toán tài sản cố định
... chữa xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ Ngày 31/12, kiểm kê phát thiếu tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 18.000.000đ, hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân Yêu cầu: Định khoản ... Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 3.4: Tiếp theo 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ tháng định khoản nghiệp vụ trích khấu hao Tài liệu bổ sung: - Công ty trích khấu hao ... đầu tư xây dựng Ngày 26/07 chyển khoản toán tiền mua phần mềm máy tính quản trị sản xuất 80.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói Bài giải Ngày 16/07 Nợ TK 2412: Có TK 152:...
 • 10
 • 505
 • 11

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
... 14.000đ/cổ phần Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng tổn thất khoản đầu tài Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào sơ đồ tài khoản kế toán Bải giải Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc ... Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 4.2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu đầu dài hạn sau: Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu công ty CP X, số cổ ... http://www.nhomsfr.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 4.3: Tại doanh nghiệp có tình hình đầu tài sau: Số dư đầu tháng 12/N:    TK 229: 0đ TK 228: 700.000.000đ (10.000 cổ...
 • 8
 • 852
 • 13

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán nợ phải trả

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán nợ phải trả
... chuyển khoản trả lãi quý nợ gốc cho công ty K, trả lãi tháng 12 cho ngân hàng X Cuối tháng 12/N, tính lãi phải trả công ty H năm N, đồng thời xác định nợ dài hạn đến hạn trả năm N+1 để kết chuyển ... Ngày 05/12 Nợ TK 334: 215.000.000 Có TK 112: 215.000.000 Ngày 20/12 Nợ TK 334: 196.500.000 Nợ TK 338: 1.500.000 Có TK 112: 198.000.000 Ngày 25/12 Nợ TK 622: Nợ TK 627: Nợ TK 641: Nợ TK 642: Có ... 8.000.000 8.000.000 Cuối tháng 12/N Lãi phải trả công ty H năm N: Nợ TK 635: Có TK 335: 8.000.000 = 8.000.000 = 56.000.000 56.000.000 Nợ đến hạn phải trả: Nợ TK 341: 100.000.000 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com...
 • 12
 • 847
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kế toán xây dựng cơ bảnbài tập kháu hao tài sản cố định trong kế toán mỹbài giảng kế toán ngân hàng cô diễm hiềnbài giảng kế toán công ty cổ phầnbài giảng kế toán công ty cổ phần phần 2 đại học mở tp hồ chí minhbai giang quan tri tai san co trong ngan hang thuong maiPhương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngÔn tập hóa hoc lớp 9Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào dạy chuyên đề xác suất biến cố nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 11 ở trường THPT quan sơn 2Giáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số giải pháp giúp học sinh có kỹ năng giải phương trình vô tỷMột số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồiRèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtĐa dạng thành phần loài và đăc điểm phân bố của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở khu vực Đại Lải và vùng phụ cận (Khóa luận tốt nghiệp)Rèn luyện kỹ năng nhận định, đánh giá kết quả giải toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 2Bài Tập Tổng Hợp 100 Bài Tập Polime – Vật Liệu Polime Có Giải Chi TiếtRèn luyện kỹ năng tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toán trong hình chópRèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài toán về tiếp tuyến của đường hypebolThiết kế bài học giá trị lượng gác của góc (cung) có liên quan đặc biệt (SGK đại số 10 nâng cao) theo phương pháp dạy học hiện đạiTừ bài toán trong tam giác đến các bài toán tứ diện trong không gianỨng dụng hệ thức lượng trong tam giác giải một số bài toán trong thực tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập