BÀI THU HOACH BDTX 2016

bài thu hoạch BDTX 2016

bài thu hoạch BDTX 2016
... giáo dục em Qua việc thực kế hoạch BDTX thân năm học qua thu kết định, hoàn thành nhiệm vụ giao Bản thân học hỏi nhiều điều từ bạn bè, đồng nghiệp Tôi thấy phải có kế hoạch học tập tự bồi dưỡng ... Với kế hoạch cụ thể trên, đầu năm học quan sát ghi nhận đặc điểm học sinh lớp chủ nhiệm, tạo mối liên hệ...
 • 3
 • 780
 • 1

Bài thu hoạch BDTX THCS năm 2015-2016 các module1,14,22,37.

Bài thu hoạch BDTX THCS năm 2015-2016 các module1,14,22,37.
... hình thành nhân cách hành vi tốt, xấu học sinh phụ thu c vào trình giáo dục GVCN Như học sinh đánh nhau, trốn học, không học bài, làm bài, nghịch ngợm vv…GVCN nắm rõ Do từ đầu năm học Phó hiệu ... tiêu kĩ Ta tạm chia làm mức độ: làm làm thành thạo công việc Các động từ thường dùng là: nhận dạng, liệt kê, thu thập, lập dàn bài, viết bài, làm tập, trình bày miệng… Tổ chức cho học sinh hoạt động ... tiếp thu vận dụng vào thực tiễn công tác % so với yêu cầu kế hoạch) Sau học tập , bồi dưỡng thân vận dụng nội dung vào thực tiễn công tác 85% so với yêu cầu kế hoạch Kết đánh giá, xếp loại BDTX...
 • 21
 • 2,149
 • 9

Bài thu hoạch BDTX năm 2015 2016 (THCS 3, 16, 25, 35)

Bài thu hoạch BDTX năm 2015 2016 (THCS 3, 16, 25, 35)
... Kĩ thu t dạy học (KTDH) Ví dụ: kĩ thu t chia nhóm, kĩ thu t giao nhiệm vụ, kĩ thu t đặt câu hỏi, kĩ thu t khăn trải bàn, kĩ thu t phòng tranh, kĩ thu t mảnh ghép, kĩ thu t hỏi chuyên gia, kĩ thu t ... nghiệm công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 năm đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Chỉ ... thành phần PPDH Ví dụ, phương pháp thảo luận nhóm có kĩ thu t dạy học như: kĩ thu t chia nhóm, kĩ thu t khăn trải bàn, kĩ thu t phòng tranh, kĩ thu t mảnh ghép, Tóm lại, Quan điểm dạy học (QĐDH)...
 • 37
 • 437
 • 0

bai thu hoach BDTX

bai thu hoach BDTX
... kiến thức hình thành phát triễn kĩ - Tạo đợc giao tiếp thu n lợi thầy trò, trò trò làm cho HS gắn bó với lớp, hợp tác tích cực - Tạo điều kiện thu n lợi cho HS đợc t sáng tạo việc giải nhiệm vụ học...
 • 4
 • 8,984
 • 96

bai thu hoach BDTX the duc

bai thu hoach BDTX the duc
... tạo theo nguyên tắc phân loại thông tin theo chủ đề Một nhóm ngời thu thập thông tin xếp dử liệu thu đợc tay Nó có u điểm cho ngời dùng xác đợc tên cần tìm kiếm - Máy tìm kiếm: có chơng trình thu ... kiến thức hình thành phát triễn kĩ - Tạo đợc giao tiếp thu n lợi thầy trò, trò trò làm cho HS gắn bó với lớp, hợp tác tích cực - Tạo điều kiện thu n lợi cho HS đợc t sáng tạo việc giải nhiệm vụ học ... làm mẫu động tác, thích hớng dẫn, sửa chữa cho bạn lời nói việc làm, cố gắng chỉnh sửa động tác theo yêu cầu GV, hay hỏi bạn thầy thực tốt động tác với mong muốn đợc GV khen bạn thán phục, nhanh...
 • 4
 • 1,909
 • 21

BÀI THU HOẠCH BDTX HÈ 2009

BÀI THU HOẠCH BDTX HÈ 2009
... hớng dẫn Gv thu thập, phân tích , tổng hợp số liệu, t liệu trình bày thành báo cáo sau thuyết trình trớc nhóm hay toàn lớp Phơng pháp báo cáo tiến hành theo bớc: a/ Chuẩn bị chu đáo - Thu thập ... tin có liên quan đến chủ đề cần thu nhập trình bày - Xử lý thông tin bao gồm phân tích tông hợp hoa nguồn t liệu thu thập đợc + Phân tích t liệu: Xem xét t liệu thu thập đợc có xác , cập nhật ... tổng hợp nhiều kỹ thu t khác nhau, nh thuyết trình, đối thoại Sử dụng phơng pháp này, nghĩa học sinh đạt đợc phơng pháp này, nghĩa học sinh đạt đặt vào vị trí ngời vừa tìm tòi , thu nhập phân tích,...
 • 17
 • 1,545
 • 4

Bài thu hoạch BDTX

Bài thu hoạch BDTX
... hoàn cảnh, điều kiện dạy học, tránh nhận định chủ quan áp đặt thiếu Yêu cầu đảm bảo kết thu không phụ thu c vào chủ quan người đánh điều kiện đánh giá  Toàn diện: Một kiểm tra, đợt đánh giascos ... kiện để học sinh bộc lộ thực chất khả trình độ mình, ngăn chặn biểu thiếu trung thực làm như: nhìn bài, nhắc bạn, quay cóp, tránh cách đánh giá chung chung tiến toàn lớp hay nhóm thực hành, tổ học ... Tạo tình hướng học tập, trao nhiệm vụ Tiếp nhận nhiệm vụ học tập Tổ chức hướng dẫn hoạt động học Thu lượm thông tin: HS -Nghe GV giảng -Đọc tìm hiểu vấn đề SGK -Tìm hiểu bảng số liệu -Quan sát...
 • 5
 • 5,408
 • 53

bài thu hoạch BDTX

bài thu hoạch BDTX
... nhiệm thực định quản lý hiệu trưởng lớp thành viên lớp GVCN lớp người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp thực chủ đề theo kế hoạch theo dõi, đánh giá việc thực học sinh(HS) GVCN lớp phải biết phối hợp ... vận dụng vào cơng tác chủ nhiệm lớp… Đặc biệt cần nắm vững phương pháp, nghệ thu t sư phạm Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình đặc điểm tâm sinh lí học sinh Điều đặc biệt ... tích cho ngun nhân tượng, đặc điểm học sinh Lập kế hoạch chủ nhiệm cho tháng, cho năm học để đảm bảo tính hệ thống phát triển nhân cách học sinh Kế hoạch chủ nhiệm lớp cần thể số nội dung sau: Khái...
 • 4
 • 3,405
 • 10

BÀI THU HOẠCH BDTX

BÀI THU HOẠCH BDTX
... nhiệm thực định quản lý hiệu trưởng lớp thành viên lớp GVCN lớp người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp thực chủ đề theo kế hoạch theo dõi, đánh giá việc thực học sinh(HS) GVCN lớp phải biết phối hợp ... vận dụng vào cơng tác chủ nhiệm lớp… Đặc biệt cần nắm vững phương pháp, nghệ thu t sư phạm Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch nghiên cứu đặc điểm gia đình đặc điểm tâm sinh lí học sinh Điều đặc biệt ... tích cho ngun nhân tượng, đặc điểm học sinh Lập kế hoạch chủ nhiệm cho tháng, cho năm học để đảm bảo tính hệ thống phát triển nhân cách học sinh Kế hoạch chủ nhiệm lớp cần thể số nội dung sau: Khái...
 • 4
 • 1,247
 • 7

Bài thu hoạch BDTX module 3 THPT 3 Giáo dục học sinh cá biệt

Bài thu hoạch BDTX module 3 THPT 3 Giáo dục học sinh cá biệt
... chán học, học dẫn đến bỏ học Vì cần thu thập thơng tin học sinh biệt? Trong tập thể lớp ln tồn học sinh dễ giáo dục học sinh khó giáo dục, ln xuất hành vi khơng mong đợi học sinh mà gọi học sinh ... tự giáo dục học sinh Áp dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực học sinh Cách đánh giá kết học tập, giáo dục học sinh biệt: - Đánh giá hành vi khơng đồng với đánh giá nhân cách: Nếu học sinh ... giáo dục học sinh biệt Bản thân tơi lưu trữ khai thác thơng tin học sinh biệt cách, thu thập thơng tin học sinh thơng qua hoạt động giáo dục hàng ngày lưu trữ thơng qua phiếu phát cho học sinh...
 • 19
 • 5,395
 • 100

BÀI THU HOẠCH BDTX Module TH 2 Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

BÀI THU HOẠCH BDTX Module TH 2 Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
... - Không sử dụng ngữ pháp, nói sai ngữ pháp, th ờng sử dụng câu đơn, động từ, tính từ - Biểu khác: nói không hiểu, nghe không hiểu, nhớ từ chậm, chậm...
 • 2
 • 678
 • 3

BÀI THU HOẠCH BDTX module TH 16

BÀI THU HOẠCH BDTX module TH 16
... thuyết (Bài mới) Bài - Tìm kiếm phát kiến th c (Các mảnh - Bài ôn tập - Tổng hợp kiến th c, củng cố kiến ghép) th c KWL Lý thuyết (Bài mới) Bài - Phát kiến th c Lý thuyết Phát kiến th c mới; Củng ... mới) th c mới; Củng cố kiến th c cuối bài, câu hỏi cuối phần Khăn trải bàn Lý thuyết Bài - Tìm kiếm phát kiến (Khân phủ bàn) - Luyện tập th c mới- Luyện tập th c hành Mảnh ghép Lý thuyết (Bài ... hợp kiến th c Bài Kiểm tra cũ; Tìm kiến th c mới; Hỏi trả lời - Ôn tập Củng cố kiến th c Trình bày Lý thuyết (Bài mới) Phát kiến th c (giữa tiết học) phút Củng cố kiến th c (cuối bài) Theo bạn...
 • 3
 • 5,873
 • 77

Bài thu hoạch BDTX tiểu học modul 1,7,12,13 của hiệu trưởng

Bài thu hoạch BDTX tiểu học modul 1,7,12,13 của hiệu trưởng
... Một số vấn đề tâm lí học Tiểu học Một số vấn đề tâm lí học dạy học tiểu học đề cập đến đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học; đặc điểm dạy học tiểu học; yêu cầu đổi nội dung tiểu học, đồng thời nêu ... 2.Tâm lí học hình thành kĩ học tập học sinh tiểu họ: Hiểu khả tiếp thu kiến thức học sinh tiểu học Tâm lí học giáo dục đạo đức học sinh tiểu học: Hình thành nhân cách sống cho học sinh tiểu học Một ... học sinh tiểu học, qua đó, giúp thân có cahs điều chỉnh hành vi trình giảng dạy quản lý học sinh.Cụ thể là: Tâm lí học phát triển trí tuệ học sinh Tiểu học: Hiểu phát triển tư học sinh tiểu học...
 • 17
 • 2,033
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: bài thu hoạch bdtx thptbài thu hoạch bdtx 23bai thu hoach bdtxbai thu hoach bdtx hebai thu hoach bdtx tieu hocbai thu hoach bdtx giao duc tieu hocbài thu hoạch bdtx mầm nonbai thu hoach bdtx o tieu hocbai thu hoach bdtx cap tieu hocbài thu hoạch bdtx nội dung 3bài thu hoạch bdtx hè 2012bai thu hoach bdtx noi dung 1bài thu hoạch bdtx mô đun 18bai thu hoach bdtx modun 18bài thu hoạch bdtx 2013Bài 60. Sự chuyển động của Trái ĐấtHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thuốc sát trùng việt namBài 53. ChimHoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại mobifone tỉnh quảng bìnhNâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại liên đoàn lao động tỉnh thanh hóaBài 59. Trái Đất. Quả địa cầuBài 58. Mặt TrờiBài 54. ThúNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện quảng ninh, tỉnh quảng bìnhNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học ngoại ngữ đại học huếĐánh giá chất lượng dịch vụ sau bán hàng của chi nhánh thanh khê – công ty cổ phần ô tô trường hảiĐánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếBài 59. Trái Đất. Quả địa cầuBài 59. Trái Đất. Quả địa cầuHoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn phòng UBND tỉnh quảng trịĐánh giá sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế tại các điểm khám chữa bệnh ở thị xã hương thủy, TT huếBài 58. Mặt TrờiHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế huyện thọ xuânNâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính chuyển phát tại bưu điện tỉnh thừa thiên huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập