PHIẾU RÀ SOÁT NGƯỜI NHIỄM HIV

Nhu cầu về tâm lý & Xã hội của người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam

Nhu cầu về tâm lý & Xã hội của người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam
... trợ hội Nuôi dạy /nhu cầu trẻ (gồm kế hoạch giám hộ) 14 Hoạt động sống hàng ngày Can thiệp Chăm sóc tâm hội loạt vấn đề can thiệp xoay quanh hướng tới vấn đề hội tâm hội nhu cầu ... cạnh tâm hội HIV/AIDS Tại việc đảm bảo chắn bệnh nhân chăm sóc điều trị chăm sóc tâm quan trọng • Bằng cách OPC cải thiên hỗ trợ tâm hội cho khách hàng • Xác định cách quan tâm ... quan tâm chăm sóc người HIV/AIDS tác động nhân viên y tế Ai người có HIV Việt Nam Việt Nam người có HIV dễ bị gây tổn thương • Phần đông người HIV/AIDS (NCHA) rìa hội, khó khăn tài...
 • 20
 • 1,120
 • 7

đặc điểm lây nhiễmngười nhiễm hiv/aids và sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ, điều trị của cộng đồng tại phõng khám ngoại trö bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang

đặc điểm lây nhiễm ở người nhiễm hiv/aids và sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ, điều trị của cộng đồng tại phõng khám ngoại trö bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
... Y – DƢỢC VŨ VĂN XUÂN ĐẶC ĐIỂM LÂY NHIỄM NGƢỜI NHIỄM HIV/AIDS VÀ SỰ QUAN TÂM CHĂM SÓC HỖ TRỢ, ĐIỀU TRỊ CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI PHÕNG KHÁM NGOẠI TRÖ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: Y ... nhiễm bệnh nhân HIV/AIDS quan tâm chăm sóc hỗ trợ, điều trị cộng đồng phòng khám ngoại trú bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lây nhiễm người nhiễm HIV/AIDS điều trị ... điều trị phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang Nhận xét quan tâm chăm sóc hỗ trợ, điều trị cộng đồng với người nhiễm HIV/AIDS địa điểm nghiên cứu nói Số hóa Trung tâm Học liệu –...
 • 80
 • 416
 • 1

Xóa bỏ kì thị đối với người nhiễm HIV đặc biệt là phụ nữ

Xóa bỏ kì thị đối với người nhiễm HIV đặc biệt là phụ nữ
... 1- HIV ? 2- HIV gây hại thể người ta ? 3- Khả tồn HIV ? 4- Thế người bị nhiễm HIV ? II Tại lại phải xóa bỏ kỳ thị người nhiễm HIV đặc biệt phụ nữ 1- Các biểu kỳ thị ? 2- Kỳ thị làm cho HIV ... người Xóa bỏ kỳ thị Với người nhiễm HIV Đặc biệt phụ nữ - Đỗ Danh Lập ,THPT Kiến Thụy , Hải Phòng 3- Khả tồn HIV ? -Trong thể người nhiễm HIV , virus HIV tồn suốt đời chết Sau người nhiễm HIV ... Giả sử em người nhiễm HIV sợ bị người khác kỳ thị , em xử xự ? 15 phút Xóa bỏ kỳ thị Với người nhiễm HIV Đặc biệt phụ nữ - Đỗ Danh Lập ,THPT Kiến Thụy , Hải Phòng - Tất - Người nhiễm HIV không...
 • 18
 • 161
 • 0

Xử lý khủng hoảng cho người nhiễm HIV

Xử lý khủng hoảng cho người nhiễm HIV
... động chức vốn có Các giai đoạn tình trạng khủng hoảng  Giai đoạn trước khủng hoảng   Tâm trạng thái thăng Giai đoạn bắt đầu bị tác động khủng hoảng    Căng thẳng bị sốc mạnh: Cố gắng ... phù hợp     Có căng thẳng độ Bối rối chí quẫn chí Trả thù đời Tấn công người chăm sóc   Giai đoạn xử khủng hoảng Với giúp đỡ nhân viên xã hội, đối tượng làm số việc sau:    Khám phá ... án thích ứng Trấn tĩnh lấy lại tự chủ, thăng Lấy lại mức độ hoạt động trước khủng hoảng cao 2 Kỹ can thiệp khủng hoảng  - Cách giúp đỡ đối tượng tình trạng bị sốc lo lắng, sợ hãi     ...
 • 10
 • 278
 • 0

Thái độ với người nhiễm HIV/AIDS

Thái độ với người nhiễm HIV/AIDS
... Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Khoa học Thái độ người nhiễm HIV/AIDS Chọn hành vi để xếp vào bảng: HIV lây truyền qua không lây truyền qua Cỏc hnh ... ụm - Nm ng bờn cnh - S dng chung nh v sinh Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Khoa học Thái độ người nhiễm HIV/AIDS *HIV không lây qua tiếp xúc thông thường bắt tay, ôm hôn, dùng chung quần áo ... chng a no cm vỡ cụ o b nhim HIV Em s lm gỡ ú? Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Khoa học Thái độ người nhiễm HIV/AIDS *HIV không lây qua tiếp xúc thông thường bắt tay, ôm hôn, dùng chung quần áo...
 • 9
 • 184
 • 1

Mẫu phiếu soát thu nhập hộ gia đình

Mẫu phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình
... nhập hộ gia đình (Tổng thu- tổng chi) Thu nhập bình quân/ người/ tháng (Tổng thu nhập/ số nhân khẩu/12 tháng) Dự kiến đưa vào danh sách: - Bình xét hộ thu c đối tượng vay vốn - Không bình xét hộ thu c ... khoản: thu từ hái lượm, quà tặng, tiền gửi từ bên ngoài, lãi tiết kiệm, tiền cho thu nhà, lương hưu, trợ cấpẶ) Tổng cộng Thu nhập hộ gia đình Chỉ tiêu Đơn vị tính: 1.000 đồng Giá trị Tổng thu nhập ... đình) dịch vụ lâm nghiệp Thu sản (tính sản phẩm bán sản phẩm tiêu dùng gia đình) dịch vụ thu sản Các dịch vụ SXKD dịch vụ phi NN (tính sản phẩm bán sản phẩm tiêu dùng gia đình) Tiền lương, tiền...
 • 2
 • 1,555
 • 15

Thái độ kỳ thị của cộng đồng dân cư đối với người nhiễm HIVAIDS

Thái độ kỳ thị của cộng đồng dân cư đối với người nhiễm HIVAIDS
... THỊ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS 84 3.1 THỰC TRẠNG CHUNG VỀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS 84 3.2 THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ KỲ ... NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ KỲ THỊ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS 1.1 TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ KỲ THỊ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS 1.1.1 Các nghiên cứu thái độ 1.1.1.1 Các ... KỲ THỊ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS QUA CÁC MẶT BIỂU HIỆN CỦA THÁI ĐỘ .88 3.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH THÁI ĐỘ KỲ THỊ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CỘNG...
 • 172
 • 299
 • 6

Tài liệu PHIẾU SOÁT HỘ NGHÈO HÀNG NĂM docx

Tài liệu PHIẾU RÀ SOÁT HỘ NGHÈO HÀNG NĂM docx
... Bình xét hộ thoát nghèo - Bình xét hộ nghèo Ghi chú: đánh dấu X vào ô tương ứng Ngày tháng năm 200 soát viên xã/phường (Ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 200 Đại diện BCĐ soát hộ nghèo (Ký...
 • 2
 • 1,162
 • 2

Tài liệu GIPA S ự tham gia tích cự c và r ộng rãi c ủa người nhiễm HIV/AIDS và nhữ ng người ảnh hưở ng b ởi nhiễm HIV/AIDS doc

Tài liệu GIPA S ự tham gia tích cự c và r ộng rãi c ủa người nhiễm HIV/AIDS và nhữ ng người ảnh hưở ng b ởi nhiễm HIV/AIDS doc
... c< /b> c < /b> r< /b> ng < /b> r< /b> i nữa” Về b n, S< /b> tham < /b> gia < /b> tích < /b> c< /b> c < /b> r< /b> ng < /b> r< /b> i nữa” hiểu sau: Áp d ng < /b> /s< /b> d ng < /b> kinh nghiệm ng< /b> ời < /b> s< /b> ng < /b> chung với HIV/AIDS < /b> b ảnh < /b> ng < /b> HIV/AIDS < /b> để t ng < /b> c< /b> ng < /b> đối phó với dịch b nh Chia s< /b> ... c< /b> ng < /b> ng < /b> < /b> l c < /b> s< /b> ng < /b> làm vi c < /b> ng< /b> ời < /b> nhiễm,< /b> họ c< /b> m thấy làm c< /b> giá trị 21 GIPA < /b> hỗ trợ t ng < /b> c< /b> ng < /b> l c < /b> cho ng< /b> ời < /b> nhiễm < /b> HIV/AIDS < /b> c< /b> ch n ng < /b> cao giá trị đ ng < /b> góp họ với quan/tổ ch c < /b> qua hoạt ng < /b> < /b> 22 Nh ng < /b> ... 42 qu c < /b> gia < /b> tuyên b nguyên t c < /b> vận ng < /b> < /b> ng< /b> ời < /b> nhiễm < /b> b ảnh < /b> ng < /b> HIV/AIDS < /b> (GIPA)< /b> tham < /b> gia < /b> tích < /b> c< /b> c < /b> vô quan tr ng < /b> để qu c < /b> gia < /b> đối phó với nạn dịch Điều trở thành quan điểm th c < /b> 42 qu c < /b> gia < /b> cam...
 • 27
 • 137
 • 0

Tài liệu Gíao án 6 - THÁI ĐỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS pptx

Tài liệu Gíao án 6 - THÁI ĐỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS pptx
... bị nhiễm HIV” Mục tiêu: Giúp HS: - Biết trẻ em bị nhiễm HIV có quyền học tập, vui chơi sống chung cộng đồng - Không phân biệt đối xử người bị nhiễm HIV Cách tiến hành: - Tổ chức hướng dẫn - Đóng ... không lây nhiễm HIV Chuẩn bị: GV chuẩn bị: - Bộ thẻ hành vi - Kẻ sẵn bảng giấy khổ to bảng có nội dung bảng SGV Cách tiến hành: - Tổ chức hướng dẫn - Cho HS tiến hành chơi - GV HS kiểm tra - HS lắng ... luận - Thảo luận lớp Hoạt động 4: Quan sát thảo luận - HS lắng nghe - Cho HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm trình - Cho HS trình bày kết làm việc bày Kết luận: (SGK) Củng cố, dặn dò: (2') -...
 • 4
 • 173
 • 0

Tài liệu Nhu cầu về tâm lý & Xã hội của người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam pptx

Tài liệu Nhu cầu về tâm lý & Xã hội của người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam pptx
... cạnh tâm hội HIV/AIDS Tại việc đảm bảo chắn bệnh nhân chăm sóc điều trị chăm sóc tâm quan trọng • Bằng cách OPC cải thiên hỗ trợ tâm hội cho khách hàng • Xác định cách quan tâm ... quan trọng? Xem xét vấn đề tâm hội sở chăm sóc HIV/AIDS Tất nhân viên y tế cần xem xét khách hàng theo cách thể bối cảnh môi trường hội họ Khi khía cạnh tâm hội hỗ trợ NCHA có cải ... trị đa thần thu thập tài liệu quan trọng vấn đề tâm hội • Thường kết nối khách hàng với dịch vụ địa phương nguồn lực 12 Những vấn đề cần thu thập đánh giá tâm hội? • • • • • • • Thông...
 • 20
 • 491
 • 0

Mô hình chăm sóc và hỗ trợ cho những người nhiễm HIV/AIDS tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng potx

Mô hình chăm sóc và hỗ trợ cho những người nhiễm HIV/AIDS tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng potx
... cộng (YTCC) thành phố Đà Nẵng, Hội phối hợp với Trung tâm y tế quận Hải Châu xây dựng thử nghiệm hình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ tháng ... động hình hình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS quận Hải Châu 3.2.1 Thành lập câu lạc người nhiễm HIV/AIDS năm nhóm chăm sóc sức khỏe nhà Câu lạc người nhiễm HIV/AIDS thành ... trợ giúp cho người có H tham gia vào hình "Tư vấn, chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS quận Hải Châu" Nguồn hỗ trợ Nội dung Phòng LĐTBXH quận Hải Châu Hỗ trợ: 24.000.000đ sửa 02 nhà cho thành...
 • 11
 • 268
 • 0

Đánh giá hoạt động mô hình Tuệ Tĩnh đường - Thành hội phật giáo Hà Nội trong chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS từ năm 2005 – 2007 pot

Đánh giá hoạt động mô hình Tuệ Tĩnh đường - Thành hội phật giáo Hà Nội trong chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS từ năm 2005 – 2007 pot
... tuổi, nhiễm HIV/AIDS, có con) 3.3 Đánh giá phù hợp hoạt động Tuệ Tónh Đường chăm sóc hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS từ năm 2005 - 2007 3.3.1 Các hoạt động Tuệ Tónh Đường phù hợp với bối cảnh xã hội ... triển khai hoạt động chăm sóc hỗ trợ cho NNH cộng đồng từ năm 2004 đến "Thành hội Phật giáo Nội hỗ trợ cho họ tất nhiên mặt tài mặt tinh thần lớn Các hoạt động mà họ cần đến Thành hội cử người ... tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm tăng cường cung cấp dòch vụ chăm sóc hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS [1][2][3] Hưởng ứng chủ trương trên, từ tháng 1 /2005 Thành hội Phật giáo Nội (THPGHN)...
 • 7
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu phiếu rà soátkiểm soát sớm nhiễm hivmẫu phiếu rà soát thu nhập hộ gia đìnhmẫu phiếu rà soát hộ nghèo hàng nămthái độ với người nhiễm hivquỹ hỗ trợ người nhiễm hivaidsphân bố người nhiễm hivaids theo nhóm đối tượngphiếu rà soát văn bản qpplphiếu rà soát văn bảntỉ lệ người nhiễm hiv trên thế giớithái độ với người nhiễm hivaidstỷ lệ nhiễm hiv khi quan hệ với người nhiễm hivquỹ hỗ trợ người nhiễm hivaids hà nộiphiếu rà soát văn bản mẫu số 01mẫu phiếu rà soát văn bảnQuản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIITạo động lực làm việc cho đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên tại công ty cổ phần dịch thuật chuyên nghiệp số 1Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)Đánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiKE TOAN TIEN LUONGGIÁO ÁN SOẠN BÀI VĂN BẢN CÔ TÔNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcĐánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 201754 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNXỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPPHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAOPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)
Đăng ký
Đăng nhập