KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG HIV AIDS NĂM 2016

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG HIV-AIDS VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG HIV-AIDS VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI
... sinh phòng, chống ma tuý; phòng chống HIV/AIDS, cụ thể là: + Tổ chức cho học sinh, tập thể, đơn vị ký cam kết giao ước thi đua không liên quan đến tệ nạn ma tuý tích cực phòng, chống ma túy vào ... cao lực đội ngũ giáo viên làm công tác phòng chống ma tuý, tệ nạn hội; phòng chống HIV/AIDS: - Cán giáo viên phân công phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống ma túy- HIV/AIDS cần tích cực ... tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, giáo dục pháp luật tệ nạn hội Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đạo việc thực chủ trương, tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà...
 • 5
 • 2,519
 • 19

kế hoạch phong chống HIV/AIDS

kế hoạch phong chống HIV/AIDS
... 6,7,8,9 - Tổ chức thực ký cam kết phòng chống ngăn ngừa HIV/ AIDS cho CBVC - Tổ chức chương trình phát măng non theo tài liệu hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS vào chơi tuần III.Kết thực - 100% cán giáo ... phòng chống bệnh HIV - toàn đơn vị không bị bệnh HIV/AIDS - thực trật tự kỷ cương ổn định, biểu đánh lo ngại nhà trường, Công đoàn Đoàn Đội giữ vững “ phòng bệnh chữa bệnh” công tác phòng chống HIV/AIDS...
 • 2
 • 82
 • 0

KẾ HOẠCH Phòng chống mù loà năm 2016

KẾ HOẠCH Phòng chống mù loà năm 2016
... đồng vệ sinh phòng bệnh mắt hột, hiểu biết nhận thức phòng, chống bệnh mắt hột gây lòa người 40 tuổi, bệnh loà thiếu vitaminA trẻ em - Tăng cường giáo dục truyền thông phòng chống bệnh đục ... lần năm - Gởi lên tuyến phẩu thuật bệnh mắt có đợt III kinh phí: Vận động hổ trợ tài từ tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, mạnh thường quân địa phương Trên kế hoạch thực phòng chống ... thiện, nhà hảo tâm, mạnh thường quân địa phương Trên kế hoạch thực phòng chống bệnh lòa mắt Trạm y tế Thạnh Lợi năm 2016 TRẠM Y TẾ ...
 • 2
 • 273
 • 1

báo cáo tổng kết Công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013

báo cáo tổng kết Công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013
... quốc tế phòng, chống HIV/AIDS năm IV Kinh phí triển khai 2013: Tổng kinh phí cho Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 1.092 tỷ đồng Tổng kinh phí nghiệp cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ... động phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới giai đoạn 2012 -2015 năm tiếp theo, III Công tác đạo: Năm 2012, công tác đạo phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục đẩy mạnh quy mô rộng hơn, Cục Phòng, chống ... gia công tác theo dõi đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ V phòng, chống HIV/AIDS vào cuối năm 2013 Tổ chức tháng chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS...
 • 12
 • 1,038
 • 0

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM HỌC 2015 2016

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM HỌC 2015 2016
... học sinh để kịp thời phối hợp chăm sóc sức khoẻ - Tham mưu Phòng Giáo dục Đào tạo cho học sinh nghỉ học ngày cần thiết Trên kế hoạch phòng chống dịch bệnh phương án phòng ngừa dịch bệnh năm học ... lượng học sinh nghỉ ốm tăng đột biến phát dấu hiệu bất thường tình hình sức khỏe học sinh cần báo cho trạm y tế xã nơi địa bàn trường đóng, phối hợp phát hiện, giám sát phòng chống dịch bệnh * ... kịp thời trường hợp mắc bệnh Hướng dẫn em bị ốm tuân thủ việc khám chữa bệnh sở y tế thực cách ly theo yêu cầu để ngành y tế giám sát dịch bệnh, xử lý ca bệnh triệt để, phòng tránh lây lan cộng...
 • 3
 • 618
 • 7

Kế Hoạch Phòng chống lụt bão năm 2009

Kế Hoạch Phòng chống lụt bão năm 2009
... 181 PGD&ĐT Hà Trung việc phòng chống lụt bão năm 2008 - Căn vào đặc điểm tình hình cụ thể trờng tiểu học Hà Yên định: Điều kiện toàn ban ban đạo phòng chống lụt bão năm 2008 gồm Ông (Bà) có tên ... ban đạo phòng chống lụt bão năm 2008 Hiệu trởng trờng tiểu học Hà yên - Căn vào điểm điều 18 Điều lệ trờng Tiểu học nhiệm vụ quyền hạn hiệu trởng trờng tiểu học - Căn vào nhiệm vụ năm hoc 2007-2008 ... phòng gD & ĐT hà trung Trờng Tiểu học Hà Yên Số : 25 / 2008/ QĐ-HT cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Yên, ngày 23 tháng năm 2008 định v/v kiện toàn ban ban đạo phòng...
 • 3
 • 697
 • 2

Kế hoạch phòng chống may túy năm học 2009-2010

Kế hoạch phòng chống may túy năm học 2009-2010
... phòng chống ma tuý – HIV/AIDS Xây dựng kế hoạch, đổi hình thức hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục phòng chống ma túy – HIV/AIDS hoạt động ngoại khoá Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng ... dụng chất ma túy - Không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy II GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Công tác đạo tổ chức triển khai kế hoạch Thành lập ban đạo phòng chống ma tuý trường học để hướng ... vụ công tác giáo dục phòng chống ma túy cho giáo viên chủ nhiệm khối lớp Điều tra bản, nắm tình hình học sinh nhóm nguy cao (học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh éo le, học sinh chưa ngoan…)...
 • 7
 • 311
 • 0

báo cáo kế hoach phòng chống HIV

báo cáo kế hoach phòng chống HIV
... liêu hướng dẫn phòng chống ̣ HIV/ AIDS vào các giờ chơi tuầ n III.Kết thực - 100% cán giáo viên nhận thức, hiểu biết cách phòng chống bệnh HIV - Toàn đơn vị không bị bệnh HIV/ AIDS - Thực ... - Phổ biến kiến thức phòng tránh cách phát tài liệu cho Cán bô ̣ viên chức và ho ̣c sinh khố i 3,4,5 - Tổ chức thực ký cam kết phòng chống ngăn ngừa HIV/ AIDS cho CBVC - Tổ chức ... biểu đáng lo ngại Nhà trường Công đoàn giữ vững “ Phòng bệnh chữa bệnh” công tác phòng chống HIV/ AIDS theo chỉ đa ̣o của cấ p Nơi nhận : - Phòng GD-ĐT Đức Linh; - Lưu VP HIỆU TRƯỞNG ký Hoàng...
 • 2
 • 293
 • 1

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013
... Giáo dục Đào tạo Trên Kế hoạch thực Luật phòng, chống tham nhũng năm 2013 ngành Giáo dục Đào tạo Hà Nội Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Ngành yêu cầu phòng, ban Sở; Các phòng Giáo dục Đào tạo; ... 12 /2013 III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ban Giám đốc Ban đạo phòng, chống tham nhũng ngành xây dựng Kế hoạch thực Luật phòng, chống tham nhũng đạo sở giáo dục địa bàn Thành phố triển khai xây dựng kế hoạch ... tham nhũng đơn vị sở thực văn đạo Chính phủ, UBND Thành phố, Thanh tra thành phố Hà Nội Ngành Các Phòng Giáo dục Đào tạo đơn vị trực thuộc lập kế hoạch thực Luật Phòng, chống tham nhũng; kế hoạch...
 • 4
 • 179
 • 1

kế hoạch Phòng chống, cháy, nổ năm học 2013 - 2014

kế hoạch Phòng chống, cháy, nổ năm học 2013 - 2014
... PHÒNG GD-ĐT DI LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TÂN NGHĨA I Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:27/QĐ – TN1 Tân Nghĩa, ngày 10 tháng năm 2013 KẾ HOẠCH Phòng, chống cháy, nổ năm học 2013 ... đề kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2013 2014 sau: I MỤC ĐÍCH: Tuyên truyền sâu rộng cán bộ, viên chức, học sinh tác hại nguy hiểm hiểm họa cháy nổ, nâng cao nhận thức số kỹ công tác phòng, ... trình chữa cháy - Liên hệ Nhà máy nước để cung cấp nước đảm bảo lưu lượng cho chữa cháy Trên kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2013 - 2014, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực...
 • 7
 • 968
 • 11

Kế hoạch phòng chống tội phạm năm học 2013 - 2014

Kế hoạch phòng chống tội phạm năm học 2013 - 2014
... sinh việc phòng chống loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường 3/ Mỗi học kỳ sơ kết lồng ghép vào báo cáo chung nhà trường Trên kế hoạch phòng chống loại tội phạm trường tiểu học châu ... gia tố giác phòng chống tội phạm địa phương 4/ Nâng cao hiệu lực, cải tiến công tác quản lý, xây dựng quy chế phối hợp đoàn thể nhà trường công tác phòng chống loại tội phạm lớp học cụ thể Thực ... 4/ Vận động học sinh “ Đặt tình viên” việc tố giác, phòng chống loại tội phạm tệ khác giúp cho ban lãnh đạo phối hợp với ngành công an, đoàn thể địa phương để công có hiệu loại tội phạm địa phương;...
 • 3
 • 269
 • 0

Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2011

Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2011
... phạm ma túy: - Tiếp tục thực có hiệu công tác phòng, chống ma túy theo đạo văn bản: Chỉ thị số 21/CT/TW ngày 26/3/2008 Bộ trị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy ... dục, quản lý học sinh không mắc tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy vào đầu năm học hè năm 2011 - Hưởng ứng thực tốt đợt cao điểm phòng, chống ma túy, tạo nên môi trường sạch, lành mạnh nhà trường xã ... việc trồng có chứa chất ma túy: Tuyên truyền cho học sinh loại có chứa chất ma túy, vận động học sinh gia đình không trồng chứa chất ma túy Thực Đề án “ Phòng chống ma túy trường học”: Triển khai...
 • 5
 • 99
 • 0

Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2011

Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2011
... lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường Trên Kế hoạch tổ chức thực công tác phòng, chống tội phạm năm 2011 Trường Tiểu học Đức Xuân Nơi nhận: ... điển hình tiên tiến phòng chống tội phạm, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm Thực tốt quy chế dân ... đen” để phát hiện tượng phạm tội, việc làm trái pháp luật, trái đạo đức giáo viên học sinh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm Công tác đấu tranh triệt phá loại tội phạm: - Thực tốt công tác...
 • 4
 • 93
 • 0

Kế hoạch phòng chống HIV Kim Hỷ

Kế hoạch phòng chống HIV Kim Hỷ
... thiệp giảm tác hại Chăm sóc hỗ trợ ngời nhiễm HIV Lập kế hoạch giám sát số ngời bị nhiễm HIV Tiếp cận với ngời bị nhiễm HIV Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang Quản lý điều trị nhiễm khuẩn lây ... đối tợng bị nhiễm HIV nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu biết cách phòng chông lây nhiễm HIV/ AIDS Hạn chế thái độ kì thị cộng đồng với ngời nhiễm HIV/ AIDS Hạn chế lây nhiễm HIV cộng đồng Can ... 100% ban ngành xã đa hoạt động phòng chống HIV/ AIDS trở thành mục tiêu u tiên tập chung đạo 50% số ngời nghện chích ma túy sử dụng bơm kim tiêm 100% số ngời nhiễm HIV bệnh nhân AIDS đợc quản lý...
 • 4
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2014kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2013kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2012kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2013kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2011kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2012kế hoạch phòng chống cháy nổ năm 2013kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2014kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2011kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2015kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014 trường tiểu họcbáo cáo công tác phòng chống hiv aids năm 2011phòng chống hiv aids năm 2012xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2012chiến lược phát triển vinamilk giai đoạn 2010 - 2020NGƯỜI NHIỄM HIV – 8.5Chapter 5. Vitamin EChapter 8. FlavinsComparative Study on Shelf Life of Whole Milk Processed by heat treatment and PEAPPLICATION OF PULSED ELECTRIC FIELD TREATED MILK ON CHEESE PROCESSING: COAGULATION PROPERTIES AND FLAVOR DEVELOPMENTKỹ thuật và công nghệTính chất vật lý củaa chất béo sứa dược bao gói va sấy phunApplication of chitin, chitosan and some new food products in KoreaNghiên cứu màu đỏ tan trong nước trích ly từ thực vật ở Việt NamCac loai bieu mau thi dua DHBKCác độc tố trong thủy sảncác dạng liên kết hóa họcCHẤT MÀU CAROTENOIDTiêu chuẩn quốc gia TCVN 43912015 về khách sạn xếp hạngThực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Mỹ Tho năm 2016Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10,11,12 phần 2Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học từ lí thuyết đến thực hành (2011 2015)Hướng dẫn soạn và dạy môn hoạt động trải nghiệm và sáng tạo Tiểu học, THCS, THPTBài tập tình huống Quản trị nhân sự
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập