xác định vị trí sự cố trong mạng phân phối hình tia

XÁC ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRONG MẠNG PHÂN PHỐI HÌNH TIA

XÁC ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRONG MẠNG PHÂN PHỐI HÌNH TIA
... thống phân phối Hình 3.1 nh sau:  Sự cố 1: Sự cố ABCG phát n cách tr m 2.1km  Sự cố 2: Sự cố ABG nhánh cách tr m 3.75km  Sự cố 3: Sự cố AB nhánh thứ hai cách tr m 7.1km  Sự cố 4: Sự cố ABCG ... Ánh  Sự cố 3: Sự cố SLG (AG) nhánh thứ hai cách tr m 6.8km  Sự cố 4: Sự cố SLG (AG) nhánh thứ ba cách tr m 7.27km  Sự cố 5: Sự cố SLG (AG) nhánh thứ t cách tr m 9.9km  Sự cố 6: Sự cố SLG ... măđất Để kh o sát độ xác thuật toán đ xuất, sáu cố pha đư đ ợc mô hệ thống phân phối Hình 3.1 Các v trí cố nh sau:  Sự cố 1: Sự cố SLG (AG) phát n cách tr m 9.75km  Sự cố 2: Sự cố SLG (AG) nhánh...
 • 95
 • 121
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP 2

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP 2
... mng MLP: 1 424 Etrungbình li _ MLP li_chínhxác 0,3 02( km) 3 02( m) 1 424 i ng vi sai s trung bỡnh 0,80% Sai s hc cc i: Emax max li _ MLP li_chínhxác 24 ,57(km) i Hỡnh 4 .22 : Kt qu dựng mng MLP ... (%) 1.06 2. 79 3.64 0.65 2. 07 Sai s hc trung bỡnh ca MLP + Rle thc t (km) (%) 0 .27 1.05 0 .21 0.76 1.01 2. 11 0.47 1. 12 0.49 1 .27 Sai s kim tra trung bỡnh ca MLP + Rle thc t (km) (%) 0.55 2. 26 0.49 ... Etrungbình lchínhxác lrơle 100% 1, 52% 21 36 lchínhxác Sai s cc i: Emax max lchínhxác lrơle 3 ,22 (km) i 1 ,21 36 - 18 - Cỏc giỏ tr sai s l lchínhxác lrơle s c s dng quỏ trỡnh hun luyn mng MLP bự sai...
 • 27
 • 466
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP
... PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN ĐƢỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 1.1 Ý nghĩa toán xác định vị trí cố 1.2 Một số phƣơng pháp xác định vị trí cố 1.3 Phƣơng pháp tính toán dựa ... phương pháp xác định vị trí cố đường dây tải điện 1.2 Một số phƣơng pháp xác định vị trí cố Các phƣơng pháp xác định vị trí cố đƣờng dây truyền tải điện đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều năm yêu cầu cao ... chọn đầu vào cho mạng MLP 76 4.3.3 Mạng nơron MLP ƣớc lƣợng vị trí cố, dạng cố điện trở cố 80 4.3.3.1 Mạng nơron MLP ƣớc lƣợng trực tiếp vị trí cố 80 4.3.3.2 Mạng nơron MLP phối hợp với...
 • 132
 • 761
 • 1

Xác định vị trí sự cố cáp điện AC trong hệ thống cáp ngầm Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems

Xác định vị trí sự cố cáp điện AC trong hệ thống cáp ngầm  Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems
... the insulation C F Jensen, Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems, Springer Theses, DOI: 10.1007/978-3-319-05398-1_1, © Springer International Publishing Switzerland ... parameters influencing a two-terminal fault location method for fault location on crossbonded cables are examined Chapter examines fault location on different line type using online travelling wave ... connection between core and sheath, if a C F Jensen, Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems, Springer Theses, DOI: 10.1007/978-3-319-05398-1_2, © Springer International...
 • 224
 • 88
 • 0

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN xác ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRÊN lưới TRUYỀN tải

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN xác ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRÊN lưới TRUYỀN tải
... sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải t / âm có E è HVTH: Huỳnh Chí Thanh 44 GVHD: PGS.TS Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền ... trí cố thay đ i 104 HVTH: Huỳnh Chí Thanh viii GVHD: PGS.TS Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải 4.5.2 ác định vị trí cố hi điện trở cố ... Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải 2.4.2 Sự cố ngắn mạch hai pha chạm đất Xây dựng phương tr nh tính toán cố hai pha chạ đ t Hình 2.17 gắn...
 • 136
 • 100
 • 0

xác định vị trí sự cố trên đường dây trên không sử dụng phương pháp biến đổi wavelet

xác định vị trí sự cố trên đường dây trên không sử dụng phương pháp biến đổi wavelet
... quan cố đường dây truyền tải Chương II: Giới thiệu phương pháp biến đổi Wavelet Chương III: Một số phương pháp xác định vị trí cố đường dây truyền tải Chương IV: Khảo sát mô xác định vị trí cố đường ... Tổng quan cố đường dây truyền tải Chương II: Giới thiệu phương pháp biến đổi Wavelet Chương III: Một số phương pháp xác định vị trí cố Chương IV: Khảo sát mô xác định vị trí cố đường dây không 220kV ... Một số phương pháp xác định vị trí cố CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ 3.1 Phương pháp giải tích dựa vào phương trình Telegrapher 3.1.1 Tổng quan phương pháp [7] Phương pháp...
 • 84
 • 45
 • 0

nghiên cứu giải pháp xác định vị trí rô to trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động một chiều không chổi than

nghiên cứu giải pháp xác định vị trí rô to trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than
... tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp xác định vị trí roto động chiều không chổi than hệ truyền động Xây dựng thuật to n điều khiển điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than ... NGHIỆP HÀ VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ RÔ TO TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Mã số: 605 ... Moto Chính lý mà việc nghiên cứu, điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than đƣợc nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công nghiệp dân dụng Một điều quan trọng hệ truyền động động...
 • 70
 • 125
 • 2

NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP xác ĐỊNH vị TRÍ rô TO TRONG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG một CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN

NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP xác ĐỊNH vị TRÍ rô TO TRONG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ một CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN
... việc nghiên cứu, điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công nghiệp dân dụng Một điều quan trọng hệ truyền động động chiều không chổi than ... chiều không chổi than hệ truyền động Xây dựng thuật to n điều khiển điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than với phương pháp xác định vị trí roto nghiên cứu, để xuất Kết ... Stato phải theo vị trí từ trường roto Như xác vị trí roto để điều khien việc cấp dòng cần thiết hướng nghiên luận án Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp xác định vị trí roto động chiều không chổi...
 • 28
 • 128
 • 0

Xác định vị trí đặt TCSC trong hệ thống điện truyền tải nhằm giảm hiện tượng nghẽn mạch và xét đến ổn định tĩnh

Xác định vị trí đặt TCSC trong hệ thống điện truyền tải nhằm giảm hiện tượng nghẽn mạch và có xét đến ổn định tĩnh
... dơy truyền tải lƠ 100MVA vƠ công suất tác dụng tải lƠ 100MW tải truyền tải đ ng dơy truyền tải đ đáp ng tải Nghẽn mạch th đ ợc giảm b t cách c t giảm phần tải nƠo Trong Hình 2.1b, tải đ ... v n hƠnh hệ thống n đ nh vƠ kinh tế 2.2.2.ăĐi uăđ ăt i: Trong hệ thống phi điều tiết, nghẽn mạch hệ thống truyền tải lƠ bƠi toán ch yếu vƠ th dẫn t i đột biến giá Nghẽn mạch truyền tải xuất ... đƣ đạt đ ợc, đề tƠi đề xuất tên Xác định vị trí tối u TCSC hệ thống điện xét đến ổn định tƿnh” nhằm xơy dựng giải thu t tìm kiếm v trí tối u c a thiết b TCSC (Thyristor Controller Series...
 • 87
 • 59
 • 0

Báo cáo khoa học: "Xác định vị trí điểm không trong kết cấu vỏ hầm giao thông" doc

Báo cáo khoa học:
... với kết tính toán để hiệu chỉnh lại tính lặp lại nhiều lần để có đợc kết xác Điểm không phía dới điểm chân kết cấu vỏ nh nêu điểm chân chuyển vị ngang Cùng với giả thiết vị trí điểm không, với điểm ... đợc xác định dựa ba điểm hai điểm không (hai điểm có chuyển vị không) điểm có giá trị lớn Việc xác định xác điểm không phía vô phức tạp Do vậy, giai đoạn tính toán thiết kế với kết cấu vỏ có dạng ... giải tích thông thờng vị trí điểm không nên chọn với góc = 45 ữ 75 thờng tính toán ban đầu nên chọn = 45, với kết cấu vỏ có dạng đờng cong Parabol, vị trí điểm không nên chọn điểm có H = 0,7h Sau...
 • 4
 • 167
 • 0

Xác định vị trí mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu

Xác định vị trí mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu
... dụng xác định mặt người trở nên phổ biến sống [1] Định nghĩa toán xác định mặt người: Xác định khuôn mặt người kỹ thuật máy tính để xác định vị trí kích thước khuôn mặt người ảnh số Kỹ thuật nhận ... xác định mặt ngƣời ảnh số Giới thiệu tổng quan toán xác định mặt người ảnh, ứng dụng khó khăn toán Chƣơng 2: Các kỹ thuật xác định mặt ngƣời ảnh số Phân tích kỹ thuật xác định mặt người ảnh số ... Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Xác định mặt người ảnh số dựa kỹ thuật nhận biết màu da Chƣơng 3: Thuật toán xác định mặt ngƣời ảnh số dựa kỹ thuật nhận...
 • 53
 • 260
 • 1

Xác định vị trí tài lộc trong văn phòng

Xác định vị trí tài lộc trong văn phòng
... Bắc Sau đánh dấu đủ hướng Dựa vào liệu la bàn, xác định hướng tương ứng văn phòng kiểm tra xem chưa Nếu chưa, bạn đọc sai chiều la bàn Đánh dấu vị trí lối vào Sử dụng sơ đồ trang bên cạnh để kiểm ... đây: • Tường • Tường • Các góc phòng thụt vào hay hốc tường • Cầu thang • Cửa vào • Cửa sổ • Đồ đạc cố định Việc đo đạc tạo thuận lợi cho bạn sau xếp trí cho văn phòng phù hợp với nguyên tắc phong ... để hai cạnh tường ngang phía chồng khít lên Ở điểm giao hai nếp gấp này, ta có tâm điểm văn phòng Nếu văn phòng bạn không hình vuông hay chữ nhật, xem phần nhô – ngắn 50% chiều ngang – phần nới...
 • 3
 • 53
 • 0

SKKN (Xác định vị trị dấu nhấn trong thân từ)

SKKN (Xác định vị trị dấu nhấn trong thân từ)
... đánh trọng âm, xác định vị trí dấu nhấn từ xác tiết luyện tập kiểm tra Tồn tại: 2.a Giáo viên - Vẫn có giáo viên gặp số khó khăn định việc giúp học sinh xác định vị trí dấu nhấn số từ khó Việc ... biết mình, nên nhiều lúng túng xử lý việc xác định vị trí dấu nhấn số từ lạ khó đọc 2.b Học sinh - Đa số học sinh quan tâm đến việc xác định vị trí dấu nhấn Học sinh luyện tập phát âm trọng âm cho ... nghiệm giúp giáo viên có kinh nghiệm sau: Cung cấp thủ thuật xác định vị trí dấu nhấn giới thiệu từ cho học sinh Nhận biết vị trí dấu nhấn để giúp học sinh đọc từ tiếng Anh Hướng dẫn học sinh tự...
 • 15
 • 144
 • 1

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Trẻ xác định vị trí phía phải – phía trái với đối tượng khác sự định hướng . pot

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Trẻ xác định vị trí phía phải – phía trái với đối tượng khác có sự định hướng . pot
.. . bạn C bạn ? - Bạn đứng phía phải bạn C ? - Đã đủ bạn lên đường Hoạt động : Xác định vị trí phía phải phía trái đối tượng khác định hướng -trẻ xemvà nói - Cô mở máy cho trẻ xem hình ảnh danh .. . chăm sóc trẻ em www.mamnon.com - Hãy xếp cho cô tổ - Trước c/c vận động cho thể khỏe mạnh ! - Trẻ đặt tay phải (trái ) lên hông phải( trái ) - Trẻ xếp hàng dọc - Trẻ định hướng phía phải (trái ) .. . Ai làm thiệp giỏi ” - C/c vừa chơi xác định vị trí phía phải , phía trái Trẻ em hôm Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com hình, cô biết c/c chơi trò chơi...
 • 10
 • 2,794
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: xác định vị trí tài lộc trong nhàcách xác định vị trí tài lộc trong nhàsát sơ đồ h 24 3 hãy xác đinh vị trí các cơ quan tiêu hóa ở ngườixác định vị trí đặt trạm biến áp phân xưởnggiới thiệu một số thiết bị sử dụng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cápcần xác định vi trí đặt bù điều chỉnh tụ bù tai mỗi vi trí sao cho điện áp tại mọi nút của hệ thống nằm trong phạm vi cho phép trong moi chế độ vận hành bình thường và sự cốcông nghệ xác định vị trí trong mạng di độngxác định mô hình của mạng các node qua địa chỉ ip của chúng và vị trí của chúng trong mạnggiáo trình mạng máy tính phần bit kiểm tra để xác định vị trí bit lỗicách xác định vị trí điện thoại có gpsxac dinh vi tri cua nguyen to trong bang tuan hoanxác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướccách xác định vị trí chọc dịch màng phổixác định vị trí cẩu lắp vị trí đặt cẩu xác định theo bán kính nhỏ nhất và lớn nhất của cẩu với cần trọng lượng vật cẩu vị trí đặt dàn vì kèo và panel máixác định vị trí cẩu lắp vị trí đặt cẩu xác định theo bán kính nhỏ nhất và lớn nhất của cẩu với trọng lượng vật cẩu vị trí đặt dàn vì kèo và panel máiThực trạng sản xuất và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thị trường thế giớiTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựĐề án tái cấu trúc công ty cổ phần xây dựng 121Wish Câu điều ước câu giả định câu điều ướcĐồ án khóa luận tốt nghiệpMaersk Logistics quốc tế và Việt NamTiểu Luận Môn Học Nguyên Lý Và Lý Luận Phương Pháp Thể Dục Thể ThaoBài Tiểu Luận Xuất Khẩu Gián TiếpGian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừaChiến Lược Định Vị, Chiến Lược Marketing Theo Chu Kỳ Sống Sản Phẩm Và Xây Dựng Thương HiệuPhân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Tràng trong Vợ Nhặt Kim LânYLE flyers word listKiến thức, thực hành về kiểm soát hen phế quản của bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013Tình hình sản xuất và tiêu thụ vôi ở việt nam và trên thế giớiTính toán máy nghiền con lăn nhà máy đạm ninh bìnhTỔNG hợp các PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH sắt TRONG nướcXây dựng tài liệu kĩ thuật về thiết kế triển khai sản xuất sản phẩm áo khoác ngoài trong sản xuất may công nghiệp sản phẩm cụ thể là áo jacket 3 lớpTCVN 32541989 AN TOÀN CHÁY – yêu cầu CHUNG fire safety general requirementsTHIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiBai tap so sanh kep
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập